คำอธิบายของการ Pack Windows SharePoint Services 2.0 บริการ 2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 887624 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้ออกใช้เซอร์วิสแพ็คสำหรับ Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูล เกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็ค และ เกี่ยวกับวิธีการขอรับรายการของปัญหาที่แก้ไข service pack นอกจากนี้ บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูล เกี่ยวกับปัญหาที่คุณอาจพบเมื่อคุณติดตั้ง service pack และ เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบว่า มีการติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค

บทนำ

Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 Service Pack 2 (SP2) ประกอบด้วยการปรับปรุงเสถียรภาพและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน แก้ไขที่มีอยู่ใน Windows SharePoint Services 2.0 SP2 บางอย่างไว้ก่อนหน้านี้ได้ถูกนำออกใช้ในการปรับปรุงที่แยกต่างหาก windows SharePoint Services 2.0 SP2 รวมการแก้ไขการนำออกใช้ก่อนหน้านี้ลงในการปรับปรุงที่หนึ่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดของ service pack

รายการของปัญหาที่แก้ไข service pack

windows SharePoint Services 2.0 SP2 ช่วยแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

906336การตัดสินค้าจากคลังที่จะแก้ไขใน Windows SharePoint Services โดย Windows SharePoint Services Service Pack 2

บูเลทีนการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับเซอร์วิสแพ็ค

windows SharePoint Services 2.0 SP2 เน้นปัญหาที่อธิบายไว้ในบูเลทีนการรักษาความปลอดภัยที่ Microsoft ต่อไปนี้:

887981ms05-006: ช่องโหว่ใน Windows SharePoint Services และทีม SharePoint Services อาจทำให้ใช้สคริปต์ข้ามไซต์ และ spoofing โจมตี

ปรับก่อนนำออกใช้ปรุงที่มี service pack

windows SharePoint Services 2.0 SP2 ประกอบด้วยโปรแกรมปรับปรุงที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้ที่อธิบายไว้ในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

841876คำอธิบายของ Windows SharePoint Services Service Pack 1

ปัญหาที่ทราบ

ปัญหาที่พบระหว่างการติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค

 • เมื่อคุณพยายามติดตั้ง SP2 2.0 บริการ SharePoint Windows บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
  906896คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 ไม่สามารถติดตั้งเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์นี้ไม่สามารถเรียกใช้ Microsoft Windows 2003 or later ระบบปฏิบัติการ" ข้อความเมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows SharePoint Services Service Pack 2
 • ในการปรับเว็บฟาร์มใช้ของ Windows 2.0 บริการของ SharePoint คุณต้องปรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์เว็บทั้งหมดในฟาร์มของเว็บสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
  875358คุณต้องปรับปรุงทั้งหมดในเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows SharePoint Services ในฟาร์มแห่งแบบเว็บ

ปัญหาที่ทราบหลังจากการติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค

ถ้าคุณกำลังใช้ Windows Server 2003 และถ้าคุณไม่มี Windows Server 2003 Service Pack 1 การติดตั้ง ติดตั้ง Windows SharePoint Services SP2 ไม่สร้างรายการสำหรับ Windows SharePoint Services 2.0 SP2 ในนั้นเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกหน้าต่างใน'แผงควบคุม'

ถ้าคุณมี Windows Server 2003 Service Pack 1 การติดตั้ง ติดตั้ง Windows SharePoint Services 2.0 SP2 สร้างรายการสำหรับ Windows SharePoint Services 2.0 SP2 ในหน้าต่าง Add or Remove Programs ใน'แผงควบคุม' อย่างไรก็ตาม รายการสำหรับ Windows SharePoint Services 2.0 SP2 จะมองเห็นได้ถ้าเท่านั้นแสดงโปรแกรมปรับปรุงกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ในนั้นเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกหน้าต่างถูกเลือก

รายละเอียดของการติดตั้ง

วิธีการขอรับ และติดตั้ง service pack

windows SharePoint Services 2.0 SP2 จะอยู่ที่ศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ เมื่อต้อง การดาวน์โหลดนี้ service pack และดูคำแนะนำในการติดตั้งและกลยุทธ์การปรับใช้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=9C552114-DC9A-43EE-9281-B080B7C280B4

วิธีการตรวจสอบว่า มีการติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค

service pack ประกอบด้วยแฟ้มที่มีรุ่นที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่น
Admsoap.dll11.0.6550.0
Dw20.exe11.0.6560.0
Dwdcw20.dll11.0.5904.0
Dwintl20.dll11.0.5510.0
Dwtrig20.exe11.0.5904.0
Fpencode.dll2003.1100.5510.0
Htinterf.dll11.0.6550.0
Mdsp.dll11.0.6550.0
Mdspodb.dll11.0.6550.0
Mdspsppt.dll11.0.6550.0
Mdspsts.dll11.0.6565.0
Mdspxmlu.dll11.0.6467.0
Onetutil.dll11.0.6568.0
Owssvr.dll11.0.6568.0
Owstimer.exe11.0.6554.0
Sqmcfg.dll11.0.6550.0
Sqmcfgup.dll11.0.6550.0
Sqmsto.dll11.0.6554.0
Sqmstoup.dll11.0.6554.0
Stsadm.exe11.0.6551.0
Stsap.dll11.0.6550.0
Stsapa.dll11.0.6566.0
Stscfg.exe11.0.6550.0
Stslib.dll11.0.6563.0
Stsmmc.dll11.0.6550.0
Stsom.dll11.0.6568.0
Stsomdr.dll11.0.6554.0
Stsomsec.dll11.0.6550.0
Stssoap.dll11.0.6551.0
Stswel.dll11.0.6568.0
คุณไม่มีการติดตั้ง service pack นี้ถ้าคุณมีรุ่นที่ใหม่กว่าของแฟ้มที่ระบุไว้ในตาราง

นอกจากนี้ แฟ้มต่อไปนี้จะติดตั้งเมื่อคุณติดตั้ง Windows SharePoint Services 2.0 SP2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
Aclinv.asxImadisco.asxSitequot.asx
Aclver.asxImawsdl.asxSiteusrs.asx
Addgrp1.asxImglib.jsSitwsdl.asx
Addgrp2.asxLayotweb.cfgSpcf.asx
Advsetng.asxLisdisco.asxSpdisco.asx
Aer_1033.admLiswsdl.asxStore.sql
Avreport.asxLogusage.asxStoreup.sql
Bpcf.asxLstsetng.asxStorman.asx
Cfgadmvs.asxMeedisco.asxSts.xml
Checkin.asxMeewsdl.asxSubchoos.asx
Configdb.asxMngqtmpl.asxSubdisco.asx
Configdb.sqlMtgredir.asxSubedit.asx
Configup.sqlNew.asxSubnew.asx
Creatsit.asxNewdwp.asxSubwsdl.asx
Cvtp.jsNewgrp.asxThemeweb.asx
Delstcfg.asxOws.cssTmptpick.asx
Dladvopt.asxOws.jsTreehelp.txt
Docicon.xmlPerdisco.asxUsedisco.asx
Dspset.asxPerwsdl.asxUseredit.asx
Dspsts.amxPortal.asxUsewsdl.asx
Dspstsdi.asxQstedit.asxVerdisco.asx
Dspstsws.asxQstnew.asxVerwsdl.asx
Dwsdisco.asxReport.asxViedisco.asx
Dwswsdl.asxReporthm.asxViewedit.asx
Editgrp.asxReqacc.asxViewnew.asx
Editprms.asxRgnlstng.asxViewsdl.asx
Extendvs.asxSchema.xmlVsgenset.asx
Extwebfm.asxScprefix.asxVssettng.asx
Fldedit.asxSdadisco.asxVwstyles.xml
Fldnew.asxSdawsdl.asxWebdisco.asx
Fordisco.asxSetanon.asxWebwsdl.asx
Formedt.asxSetrqacc.asxWppdisco.asx
Forwsdl.asxSetup.htmWppwsdl.asx
Fpext.msgShropt.asxWsapsubc.htm
Grpsel.asxSitdisco.asxWsdisco.asx
Htadmin.asxSitedata.amxWswsdl.asx
Htmledit.asx

ข้อมูลสำหรับผู้ดูแลเกี่ยวกับแฟ้ม.msp

ผู้ดูแล service pack ประกอบด้วยแฟ้มเต็ม Microsoft Windows Installer แฟ้ม (แฟ้ม.msp) แฟ้ม .msp จัดเป็นแพคเกจในแฟ้มที่ปฏิบัติการได้แบบขยายตัวเอง แฟ้ม.msp ต่อไปนี้คือกระจายในเซอร์วิสแพ็คนี้:
Wsssp2.msp

หมายเหตุของการติดตั้งเพิ่มเติม

คุณลักษณะต่อไปนี้ฟังก์ชันการทำงานที่ใช้ร่วมกันที่นำมาใช้ใน Windows SharePoint Services 2.0 SP2 ไม่ควรใช้จนกว่าที่ Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 Service Pack 2 (SP2) ออกมา และถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่รัน Windows SharePoint Services 2.0 SP2:
 • การสนับสนุนสำหรับการทำงานอยู่บนระบบ 64 บิตในโหมดการจำลองแบบ 32 บิต
 • การสนับสนุนสำหรับพร็อกซีย้อนกลับ
 • การสนับสนุนสำหรับเซิร์ฟเวอร์เสมือนที่ขอบของ IP
 • การสนับสนุนสำหรับการเลิกจ้าง SSL ออกจากกล่อง
 • การสนับสนุนสำหรับ Microsoft SQL Server 2005
หมายเหตุ:ถ้าคุณทำการปรับใช้ Windows SharePoint Services อย่างเดียว คุณสามารถใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันการทำงานใหม่ โดยไม่มีการรอที่วางจำหน่ายของ SharePoint Portal Server 2003 2.0 SP2

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 887624 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows SharePoint Services
Keywords: 
kbtshoot kbfix kbupdate kbdownload atdownload kbmt KB887624 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:887624

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com