Niektóre poprawki opracowane przed udostępnieniem dodatku Service Pack 1 (SP1) nie są migrowane do wersji dla dodatku SP1 podczas aktualizacji komputera do systemu Windows XP z dodatkiem SP1

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 887822 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Podczas aktualizacji komputera z systemem Microsoft Windows XP do systemu Windows XP z dodatkiem SP1 niektóre poprawki opracowane przed udostępnieniem dodatku SP1, który były zainstalowane na komputerze, nie są migrowane z wersji dla systemu Windows XP do wersji dla systemu Windows XP z dodatkiem SP1.

Uwagi
 • Podczas instalowania poprawki dla systemu Windows XP, opracowanej przed udostępnieniem dodatku SP1, do komputera kopiowana jest również wersja tej poprawki dla dodatku SP1, aby mogła zostać użyta po zaktualizowaniu go do systemu Windows XP z dodatkiem SP1. Po zaktualizowaniu komputera do systemu Windows XP z dodatkiem SP1 wersja poprawki dla dodatku SP1 zostanie zainstalowana automatycznie.

  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego procesu automatycznego, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  328848 Opis pakietów podwójnych poprawek dla systemu Windows XP
 • Aby zweryfikować, czy poprawka przeszła na poziom systemu Windows XP z dodatkiem SP1, przejrzyj plik dziennika Xpsp1hfm.log w folderze systemu Windows.
 • Ten problem nie występuje w następujących przypadkach aktualizacji do systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2):
  • Została zaktualizowana oryginalnie wydana wersja systemu Windows XP bez żadnych zainstalowanych poprawek.
  • Został zaktualizowany system Windows XP z dodatkiem SP1 i zainstalowanymi poprawkami opracowanymi przed udostępnieniem dodatku SP2 dla systemu Windows XP.
 • Po zaktualizowaniu komputera do systemu Windows XP z dodatkiem SP1 nie można zainstalować niektórych poprawek opracowanych przed udostępnieniem dodatku SP1. Jest wtedy wyświetlany następujący komunikat o błędzie:
  Setup encountered an error: Files from the package are incompatible with files on your system.
  Ten komunikat o błędzie znajduje się w pliku dziennika dla aktualizacji, takim jak KBxxxxxx.log. Program instalatora systemu Windows zwraca ponadto rozszerzony kod błędu 0xf0f1.

Przyczyna

Przyczyną tego problemu jest plik Branches.inf. Plik Branches.inf ułatwia Instalatorowi Windows zidentyfikowanie, która wersja określonej poprawki ma zostać zainstalowana.

Ten problem występuje, jeśli zainstalowane są następujące poprawki:
841356 MS04-037: Luka w zabezpieczeniach powłoki systemu Windows umożliwia zdalne wykonywanie kodu
840987 MS04-032: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Microsoft Windows
824151 MS04-030: Luka w obsłudze komunikatów XML protokołu WebDAV może prowadzić do odmowy usługi

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, zastosuj podczas aktualizacji komputera z systemem Windows XP jedną z następujących metod.
 • Zaktualizuj komputer z systemem Windows XP do systemu Windows XP z dodatkiem SP2.

  Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym, jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP
 • Zainstaluj aktualizację krytyczną dla systemu Windows XP (KB887822). W tym celu odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Więcej informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Właściwości

Numer ID artykułu: 887822 - Ostatnia weryfikacja: 13 kwietnia 2006 - Weryfikacja: 1.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Słowa kluczowe: 
kbqfe kbhotfixserver kbwinxppresp3fix kbwinxpsp3fix kbfix kbbug KB887822

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com