תיאור של עדכון האבטחה עבור Word 2002:? 12 באפריל 2005

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 887978 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מיקרוסופט פירסמה את עלון אבטחה מספר MS05-023. עלון אבטחה זה כולל את כל המידע הרלוונטי אודות עדכון האבטחה. מידע זה כולל פרטים על קובץ המניפסט ואפשרויות הפריסה. כדי להציג את עלון האבטחה, בקר באתרי האינטרנט של מיקרוסופט בכתובות שלהלן:

בעיות שניתן לפתור באמצעות תיקונים של עדכוני אבטחה

בנוסף לבעיות המתוארות בעלון האבטחה, עדכון האבטחה עבור Word 2002 ?(KB887978) מתייחס לבעיות המתוארות במאמרי Microsoft Knowledge Base הבאים:
 • 830807 תיאור חבילת התיקון החם לאחר Word 2002 Service Pack 3:? 5 במאי 2004 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 841540 תיאור חבילת התיקון החם שלאחר Word 2002 Service Pack 3:? 17 במאי 2004 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 842319 תיאור חבילת התיקון החם שלאחר Word 2002 Service Pack 3:? 17 במאי 2004 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 842522 תיאור חבילת התיקון החם שלאחר Word 2002 Service Pack 3:? 21 במאי 2004 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 843182 תיאור חבילת התיקון החם שלאחר Word 2002 Service Pack 3:? 10 ביוני 2004
 • 843610 תיאור חבילת התיקון החם שלאחר Word 2002 Service Pack 3:? 25 ביוני 2004 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 873328 תיאור חבילת התיקון החם שלאחר Word 2002 Service Pack 3:? 22 ביולי 2004 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 873341 תיאור חבילת התיקון החם שלאחר Word 2002 Service Pack 3:? 2 באוגוסט 2004 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 883928 תיאור חבילת התיקון החם שלאחר Word 2002 Service Pack 3:? 10 בספטמבר 2004 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 885840 תיאור חבילת התיקון החם שלאחר Word 2002 Service Pack 3:? 13 בספטמבר 2004 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 885879 תיאור חבילת התיקון החם שלאחר Word 2002 Service Pack 3:? 27 בספטמבר 2004 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 886793 תיאור חבילת התיקון החם שלאחר Word 2002 Service Pack 3:? 1 באוקטובר 2004 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 890331 תיאור חבילת התיקון החם שלאחר Word 2002 Service Pack 3:? 19 בנובמבר 2004 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 891436 תיאור חבילת התיקון החם שלאחר Word 2002 Service Pack 3:? 16 בדצמבר 2004 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 892922 תיאור חבילת התיקון החם שלאחר Word 2002 Service Pack 3:? 17 בינואר 2005 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 892558 חבילת תיקון חם שלאחר התקנת Microsoft Word 2002 Service Pack 3:? ?24 בינואר 2005 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 893175 תיאור חבילת התיקון החם שלאחר Word 2002 Service Pack 3:? 31 בינואר 2005 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 893603 תיאור חבילת התיקון החם שלאחר Word 2002 Service Pack 3:? 3 בפברואר 2005 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 894688 תיאור חבילת התיקון החם שלאחר Word 2002 Service Pack 3:? 24 בפברואר 2005 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 895197 תיאור חבילת התיקון החם שלאחר Word 2002 Service Pack 3:? 3 במרץ 2005 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
בנוסף לבעיות המתוארות בעלון האבטחה, עדכון האבטחה עבור Microsoft Word 2002 (KB887978)? מטפל בבעיות הבאות, שלא תועדו קודם לכן במאמר Microsoft Knowledge Base:
 • ניתן להחדיר script לתוך אזור 'המחשב שלי' באמצעות שינוי זדוני של מסמכי Word.
 • מסמכי Word עלולים להכיל תמונות מוסתרות שהופכות לקבצים מצורפים כששולחים מסמך Word לנמען של דואר אלקטרוני.

פרטי חתימת שגיאה

ייתכן שתקבל את הודעת השגיאה הבאה של Microsoft Office XP:
Microsoft product has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience. To see what data this error report contains, click here. (מוצר של מיקרוסופט נתקל בבעיה ועליו להיסגר. אנו מתנצלים על אי-הנוחות. כדי לראות את הנתונים שמכיל דוח השגיאה, לחץ כאן).
כאשר תציג את הנתונים בדוח השגיאה, תוכל לראות שהדוח מכיל חתימת שגיאה הדומה לאחת מחתימות השגיאה הבאות: עדכון זה מתקן את חתימות השגיאה האלה.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם היישוםגירסת היישוםשם המודולגירסת המודולהיסט
Winword.exe10.0.6612.0Winword.exe10.0.6612.0001285ad
Winword.exe10.0.6612.0Winword.exe10.0.6612.0001285ff
Winword.exe10.0.6612.0Winword.exe10.0.6612.000128640
Winword.exe10.0.6612.0Winword.exe10.0.6612.0001314fc
Winword.exe10.0.5815.0Winword.exe10.0.5815.00001708e
Winword.exe10.0.5815.0Winword.exe10.0.5815.00001709b
Winword.exe10.0.5815.0Winword.exe10.0.5815.00001709d
Winword.exe10.0.5815.0Winword.exe10.0.5815.0000170a2
Winword.exe10.0.5815.0Winword.exe10.0.5815.0000170a4
Winword.exe10.0.5815.0Winword.exe10.0.5815.0000170a7
Winword.exe10.0.5815.0Winword.exe10.0.5815.0000170a8
Winword.exe10.0.5815.0Winword.exe10.0.5815.0000170ab
Winword.exe10.0.5815.0Winword.exe10.0.5815.0000170ad
Winword.exe10.0.5815.0Winword.exe10.0.5815.00045fcf6
Winword.exe10.0.5815.0Winword.exe10.0.5815.00045ff72
Winword.exe10.0.5605.0Winword.exe10.0.5605.000130ec3
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170c7
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170c9
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170cd
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170d0
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170d1
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170d4
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170d6
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170d9
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170dd
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170df
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170ea
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170ed
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170ef
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.000129043
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.000129079
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.00013651b
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.00045fd4a
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.00045fdb2
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.00045fdf6
Winword.exe10.0.4219.0Winword.exe10.0.4219.000127d9e
Winword.exe10.0.4219.0Winword.exe10.0.4219.000127dd4
Winword.exe10.0.4219.0Winword.exe10.0.4219.0001364f5
Winword.exe10.0.4219.0Winword.exe10.0.4219.00045e936
Winword.exe10.0.4219.0Winword.exe10.0.4219.00045e99e
Winword.exe10.0.4219.0Winword.exe10.0.4219.00013bfe7
Winword.exe10.0.4219.0Winword.exe10.0.4219.00045E216
Winword.exe10.0.4016.0Winword.exe10.0.4016.00045e21b
Winword.exe10.0.4009.0Winword.exe10.0.4009.0001286f4
Winword.exe10.0.4009.0Winword.exe10.0.4009.0001356c0
Winword.exe10.0.4009.0Winword.exe10.0.4009.00045e353
Winword.exe10.0.4009.0Winword.exe10.0.4009.00045e3bb
Winword.exe10.0.3604.0Winword.exe10.0.3604.00045dddd
Winword.exe10.0.3416.0Winword.exe10.0.3416.00045d786
Winword.exe10.0.3416.0Winword.exe10.0.3416.00045dc6f
Winword.exe10.0.3416.0Winword.exe10.0.3416.00045dcd7
Winword.exe10.0.3416.0Winword.exe10.0.3416.00045dd1b
Winword.exe10.0.3416.0Winword.exe10.0.3416.00045dd24
Winword.exe10.0.2930.0Winword.exe10.0.2930.000133d78
Winword.exe10.0.2930.0Winword.exe10.0.2930.000140c0e
Winword.exe10.0.2930.0Winword.exe10.0.2930.00045c5b4
Winword.exe10.0.2930.0Winword.exe10.0.2930.00045c61c
Winword.exe10.0.2930.0Winword.exe10.0.2930.00045c660
Winword.exe10.0.2627.0Winword.exe10.0.2627.00045b397
Winword.exe10.0.2627.0Winword.exe10.0.2627.00045bb4c
Winword.exe10.0.2627.0Winword.exe10.0.2627.00045bbb4
Winword.exe10.0.2627.0Winword.exe10.0.2627.00045bbf8
Winword.exe10.0.2627.0Winword.exe10.0.2627.00045bc01
Winword.exe10.0.2627.0Winword.exe10.0.2627.00045bc77
Winword.exe10.0.2627.0Winword.exe10.0.2627.00045bcea
Winword.exe10.0.2627.0Winword.exe10.0.2627.00045bdaa

מאפיינים

Article ID: 887978 - Last Review: יום רביעי 10 אוגוסט 2005 - Revision: 1.2
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
מילות מפתח 
kbsecbulletin kbsecurity kbsechack kbsecvulnerability kbupdate KB887978

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com