Jak z oddílu odebrat druhou instalaci operačního systému Windows

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 888023 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

ÚVOD

Tento článek popisuje, jak odebrat druhou instalaci operačního systému Microsoft Windows z oddílu na jednotce pevného disku.

Další informace

Pokud jste zjistili, že složka druhého systému Windows existuje na stejném oddílu jako složka používaného systému Windows, postupujte podle následujících kroků, čímž odeberete složku z oddílu. Odeberete také výběr možností spouštění zobrazovaný při spuštění počítače.

Poznámka: Vzhledem k různým verzím systému Microsoft Windows se následující postup může lišit od postupu ve vašem počítači. Pokud tomu tak je, vyhledejte návod k provedení těchto kroků v dokumentaci k danému produktu.
 1. Spusťte ten operační systém Windows, který chcete zachovat.
 2. Složku systému Windows, který chcete zachovat, zjistíte takto: Klepněte na tlačítkoStart a na příkaz Spustit, zadejte příkaz %windir% a poté klepněte na tlačítko OK. Zapamatujte si zobrazenou složku. Může jít například o složku C:\Windows.

  Poznámka: Toto je složka pracovního systému Windows. Tuto složku z oddílu neodstraňujte ani neodebírejte.
 3. V Průzkumníkovi Windows najděte složku systému Windows, který chcete odebrat.

  Důležité: Ověřte, že tato složka není složkou pracovního systému Windows, kterou jste vyhledali v kroku 2.
 4. Pravým tlačítkem myši klepněte na složku systému Windows, který chcete odebrat, a potom klepněte na příkaz Odstranit.
 5. Klepnutím na tlačítko Ano potvrďte odstranění složky.
 6. Klepněte na tlačítko Start, klepněte pravým tlačítkem myši na příkaz Tento počítač a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 7. Na kartě Upřesnit klepněte v rámečku Spuštění a zotavení systému na tlačítko Nastavení. Zobrazí se dialogové okno Spuštění a zotavení systému.
 8. V rámečku Spuštění systému klepněte na tlačítko Upravit, čímž změníte soubor Boot.ini.

  Soubor Boot.ini se otevře v programu Poznámkový blok. Bude vypadat přibližně takto:
  [boot loader]
  timeout=30
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" 
  /fastdetect
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS.0="Microsoft Windows XP Home" 
  /fastdetect
 9. V nabídce Soubor programu Poznámkový blok klepněte na příkaz Uložit jako a poté pod názvem Boot.old uložte záložní kopii souboru Boot.ini.
 10. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Konec, čímž zavřete záložní kopii souboru Boot.ini.
 11. V dialogovém okně Spuštění a zotavení systému v rámečku Spuštění systému klepněte na tlačítko Upravit.
 12. V oblasti [boot loader] souboru Boot.ini najděte a poté odstraňte řádek textu odpovídající operačnímu systému Windows, který chcete odebrat. Pokud například složka systému Windows, kterou jste odebrali v kroku 4, odpovídala operačnímu systému Microsoft Windows XP Home Edition, odeberte ze souboru Boot.ini následující řádek textu:
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS.0="Microsoft Windows XP Home" 
  /fastdetect
 13. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Uložit, čímž změny v souboru Boot.ini uložíte.
 14. V nabídce Soubor klepnutím na příkaz Konec zavřete soubor Boot.ini.
 15. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Spuštění a zotavení systému.
 16. Restartujte počítač.
Poznámka: Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který vydala přímo služba podpory společnosti Microsoft. Uvedené informace jsou poskytovány jako odpověď na vzniklé problémy. Vzhledem k požadavku na rychlé zveřejnění je možné, že zpráva obsahuje typografické chyby, a může být kdykoli bez ohlášení revidována. Další pokyny naleznete v dokumentu Podmínky užití.

Vlastnosti

ID článku: 888023 - Poslední aktualizace: 8. ledna 2014 - Revize: 1.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Klíčová slova: 
kbhowto KB888023

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com