Kaip pa?alinti antrasis diegimas Windows operacin?s sistemos skaidinys

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 888023 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?VADAS

?iame straipsnyje apra?oma, kaip pa?alinti antrasis diegimas Microsoft Windows operacin?s sistemos disko, kuris yra j?s? kompiuterio kiet?jame diske.

Daugiau informacijos

Kada jums nustat?, kad antrosios Windows aplanke yra to paties disko kaip savo "darbo" Windows aplank?, atlikite ?iuos veiksmus, nor?dami pa?alinti aplank? i? disko ir pa?alinti pasirinkt? paleisties paleidus kompiuter?.

Pastaba Nes yra kelios versijos Microsoft Windows, ?ie veiksmai gali b?ti skirtingi j?s? kompiuteryje. Jei jie, matyti j?s? produkto dokumentacijoje, nor?dami atlikti ?iuos veiksmus.
 1. Prad?ti Windows operacin? sistem?, kuri norite i?saugoti.
 2. Nor?dami nustatyti Windows aplank?, kur? norite i?saugoti, spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Paleisti, tipo % windir %, tada spustel?kite gerai. Prisiminti aplank?, kuriame yra atidaryta. Pavyzd?iui, aplankas gali b?ti C:\Windows.

  Pastaba Tai savo "darbo" Windows aplank?. Nepanaikinkite ir pa?alinti ?? aplank? i? disko.
 3. Windows Explorer, rasti Windows aplank?, kur? norite pa?alinti.

  Svarbus ?sitikinkite, kad ?iame aplanke n?ra aplanko, galite nustatyti kaip savo "darbo" Windows aplanko 2 veiksme.
 4. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Windows aplank?, kur? norite pa?alinti, ir spustel?kite Naikinti.
 5. Spustel?kite taip patvirtinti naikinim? aplanko.
 6. Spustel?kite Prad?ti, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Mano kompiuteris, tada spustel?kite Ypatyb?s.
 7. D?l to I?pl?stin? skirtuke, pagal Paleisties ir atk?rimo, spustel?kite Parametrai. ? Paleisties ir atk?rimo rodomas dialogo langas.
 8. Pagal Sistemos paleidimas, spustel?kite Redaguoti modifikuoti Boot.ini fail?.

  Fail? Boot.ini atidaromas U?ra?in?je ir atrodo pana?i ? ?i?:
  [boot loader]
  timeout=30
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" 
  /fastdetect
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS.0="Microsoft Windows XP Home" 
  /fastdetect
 9. D?l to Failas meniu Notepad, spustel?kite I?skyrus atvejus, o tada j? ?ra?ote atsargin? kopij? Boot.ini fail?, pavadint? Boot.old.
 10. D?l to Failas meniu, spustel?kite I??jimo u?daryti atsargin? Boot.ini failo kopij?.
 11. ? ? Paleisties ir atk?rimo dialogo, kaip Sistemos paleidimas, spustel?kite Redaguoti i? naujo atidaryti Boot.ini fail?.
 12. Boot.ini failo [boot loader] skyriuje, nustatyti ir tada panaikinkite tekst? Windows operacin? sistem?, kur? norite pa?alinti. Pavyzd?iui, jei Windows aplank?, kur? pa?alinote atlikdami 4 veiksm? buvo operacin?s sistemos Microsoft Windows XP Home Edition, pa?alinti ?i? teksto eilut? i? Boot.ini faile:
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS.0="Microsoft Windows XP Home" 
  /fastdetect
 13. D?l to Failas meniu, spustel?kite I?saugoti Nor?dami ?ra?yti keitimus ? Boot.ini rinkmen?.
 14. D?l to Failas meniu, spustel?kite I??jimo u?daryti Boot.ini fail?.
 15. Spustel?kite gerai u?daryti ?Paleisties ir atk?rimo dialogo lange.
 16. Paleiskite kompiuter? i? naujo.

Savyb?s

Straipsnio ID: 888023 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. baland?io 25 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Rakta?od?iai: 
kbhowto kbmt KB888023 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus, bendruomen?s suredaguotus ir ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama daugeliu kalb? suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, klient? patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 888023

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com