Komunikat o błędzie może zostać wyświetlony w module Mshtml.dll, a program Internet Explorer jest zamykany po uruchomieniu niestandardowego programu sieci Web w programie Internet Explorer 6

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 888092 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Podczas próby uruchomienia niestandardowego programu sieci Web w programie Internet Explorer 6 program Internet Explorer może zostać nieoczekiwanie zamknięty i może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Microsoft Internet Explorer napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za kłopoty.

Aby zobaczyć, co zawiera ten raport o błędach, kliknij tutaj.
Dane wyświetlone w raporcie o błędzie zawierają sygnaturę błędu podobną do jednej z następujących:
  Nazwa aplikacji  Wersja aplikacji   Nazwa modułu Wersja modułu  Przesunięcie
  ----------------------------------------------------------------------------

  Iexplore.exe   6.0.2600.0      Mshtml.dll  6.0.2600.0   00194b68

  Iexplore.exe   6.0.2600.0      Mshtml.dll  6.0.2716.2200  0019a914

  Iexplore.exe   6.0.2600.0      Mshtml.dll  6.0.2600.0   00079546

  Iexplore.exe   6.0.2600.0      Mshtml.dll  6.0.2715.400  00194f9c

  Iexplore.exe   6.0.2800.1106    Mshtml.dll  6.0.2800.1126  001987e3

  Iexplore.exe   6.0.2800.1106    Mshtml.dll  6.0.2800.1170  00188093

  Iexplore.exe   6.0.2462.0      Mshtml.dll  6.0.2462.0   0018896e

  Iexplore.exe   6.0.2800.1106    Mshtml.dll  6.0.2800.1264  00198e9f

  Iexplore.exe   6.0.2800.1106    Mshtml.dll  6.0.2800.1106  0012a039

Przyczyna

Ten problem może wystąpić wówczas, gdy spełnione są wszystkie następujące warunki:
 • Zainstalowano zbiorczą aktualizację zabezpieczeń dla programu Internet Explorer (MS04-025).

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer (MS04-025), kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  867801 MS04-025: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer
 • Opcja Tymczasowe pliki internetowe w programie Internet Explorer jest skonfigurowana z wartością Przy każdej wizycie na tej stronie.
  Uwaga Aby znaleźć tę opcję, kliknij menu Narzędzia, kliknij polecenie Opcje, a następnie kliknij przycisk Ustawienia.
 • Przepustowość pasma sieciowego jest mniejsza niż 100 megabajtów (MB).

Rozwiązanie

Windows XP

Informacje o aktualizacji

Aby natychmiast rozwiązać ten problem, pobierz i zainstaluj następującą aktualizację programu Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=A463AA0A-B50B-453A-9803-EF6F7F4B451E

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Aby można było zainstalować tę poprawkę, na komputerze musi być zainstalowany system Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (SP1).

Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania dodatku SP1 dla systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach poprawki

Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików przedstawione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane zgodnie z uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa narzędzia Data/Godzina w Panelu sterowania.
  Data     Godz.  Wersja    Rozmiar Nazwa pliku
  --------------------------------------------------------
  25-paź-2004 18:39 6.0.2800.1480 2 697 216 Mshtml.dll

Windows 2000

Informacje o aktualizacji

Aby natychmiast rozwiązać ten problem, pobierz i zainstaluj następującą aktualizację programu Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=A463AA0A-B50B-453A-9803-EF6F7F4B451E
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
889669 Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji dla programu Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Aby można było zainstalować tę poprawkę, na komputerze musi być zainstalowany system Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4 (SP4).

Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania dodatku SP4 dla systemu Windows 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach poprawki

Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików przedstawione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data     Godz.  Wersja    Rozmiar Nazwa pliku
  --------------------------------------------------------
  25-paź-2004 18:39 6.0.2800.1480 2 697 216 Mshtml.dll

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Właściwości

Numer ID artykułu: 888092 - Ostatnia weryfikacja: 11 września 2008 - Weryfikacja: 3.3
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1 na następujących platformach
  • Microsoft Windows XP Embedded
  • the operating system: Microsoft Windows 2000 SP4
Słowa kluczowe: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbwinxppresp3fix kbfix kbbug KB888092

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com