Po instalaci aktualizace zabezpečení MS04-038 se zobrazí chybová zpráva Explorer.EXE – vstupní bod nebyl nalezen – vstupní bod procedury SHCreateThreadRef se nepodařilo v dynamicky propojované knihovně Shlwapi.dll ...

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 888162 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

V článku je popsáno, jak obnovit počítač, který po instalaci aktualizace zabezpečení MS04-038 hlásí chybu.

Příznaky

Když nainstalujete aktualizaci zabezpečení MS04-038 v systému Microsoft Windows XP, zobrazí se po spuštění počítače následující chybová zpráva:
Explorer.EXE – vstupní bod nebyl nalezen – vstupní bod procedury SHCreateThreadRef se nepodařilo v dynamicky propojované knihovně Shlwapi.dll nalézt.

Příčina

Tato chyba nastane, pokud je aktualizace zabezpečení MS04-038 nainstalována v počítači, ve kterém se nepodařilo nainstalovat aktualizaci Windows XP Service Pack 2 (SP2). Pokud se instalace aktualizace Windows XP SP2 nezdaří, spustí se obvykle automatické vrácení zpět, kterým je počítač vrácen do stavu před instalací aktualizace Windows XP SP2. Pokud se automatické vrácení zpět nespustí, bude po restartování počítače částečně odinstalována aktualizace Windows XP SP2 procesem obnovení aktualizace Service Pack. (Automatické vrácení zpět pravděpodobně nenastane například tehdy, když během instalace aktualizace Windows XP SP2 dojde k neočekávanému výpadku napájení.) Po opětovném restartování počítače se zobrazí výzva, abyste pomocí nástroje Přidat nebo odebrat programy v ovládacích panelech ručně odebrali zbývající soubory po nezdařené instalaci.

Nedodržíte-li doporučený postup a neodeberete pomocí nástroje Přidat nebo odebrat programy zbývající soubory nezdařené instalace, budou v počítači soubory ze systému, který byl používán před instalací aktualizace Windows XP SP2, ale registr bude obsahovat informace systému Windows XP SP2.

Pokud počítač obsahuje soubory ze staršího systému, než je systém Windows XP SP2, a registr obsahuje informace systému Windows XP SP2, nabídne program Windows Update nebo funkce Automatické aktualizace verzi aktualizace zabezpečení MS04-038 pro systém Windows XP SP2.

Řešení

Počítač je možné obnovit pomocí následujícího postupu:
 1. Spusťte počítač a obvyklým způsobem se přihlaste.

  Poznámka: Pokud se počítač nespustí správně, spusťte jej v nouzovém režimu. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  315222 Popis možností nouzového režimu spuštění v systému Windows XP
 2. Pokud se zobrazí chybová zpráva, stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ESC spusťte nástroj Správce úloh. Zobrazí-li se další chybové zprávy, můžete je bez obav ignorovat.
 3. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Nová úloha (Spustit...).
 4. Do pole Otevřít zadejte řetězec control appwiz.cpl a klepněte na tlačítko OK. Zobrazí-li se další chybové zprávy, můžete je bez obav ignorovat.

  Poznámka: Jestliže se nástroj Přidat nebo odebrat programy (Appwiz.cpl) nespustí, odeberte zadáním následujícího řetězce do pole Nová úloha (Spustit...) opravu aplikace Internet Explorer a pak přejděte ke kroku 5:
  %windir%\$NtUninstallKB834707$\spuninst\spuninst.exe
 5. V okně Přidat nebo odebrat programy klepněte na položku Windows XP Hotfix – KB834707, na tlačítko Odebrat a dále postupujte dle pokynů.
 6. Jakmile bude tlačítko Dokončit dostupné, klepněte na něj a nechte počítač restartovat, i když se zdá, že proces odebrání není dokončený. Můžete bez obav ignorovat všechny zprávy týkající se dalšího softwaru nebo oprav hotfix, které jsou nainstalovány během tohoto postupu.

  Upozornění: Přestože může být počítač úspěšně spuštěn bez zobrazení chybových zpráv, je stále ve stavu nedokončené instalace aktualizace Windows XP SP2. Je třeba dokončit zbývající kroky a přeinstalovat aktualizaci Windows XP SP2.
 7. Po restartování počítače klepněte na tlačítko Start a poté na příkaz Ovládací panely.
 8. Klepněte na panel Přidat nebo odebrat programy, na položku Windows XP Service Pack 2 a na tlačítko Odebrat a dále postupujte dle pokynů. Obdržíte-li zprávu týkající se softwaru, který jste pravděpodobně nainstalovali po instalaci aktualizace Windows XP SP2, poznamenejte si název tohoto softwaru. Po přeinstalaci aktualizace Windows XP SP2 bude možná nutné tyto produkty přeinstalovat.

  Poznámka: Pokud k nástroji Přidat nebo odebrat programy nelze získat přístup, použijte nástroj Správce úloh, jak je uvedeno v krocích 1, 2 a 3. Odeberte aktualizaci Windows XP Service Pack 2 zadáním následujícího řetězce do pole Nová úloha (Spustit...):
  %windir%\$NtServicePackUninstall$\spuninst\spuninst.exe
 9. Po restartování počítače navštivte web Windows Update. Přeinstalujte aktualizaci Windows XP SP2.

  Další informace týkající se instalace aktualizace Windows XP SP2 a kroků směřujících k zajištění úspěšné instalace systému Windows XP naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
  http://technet.microsoft.com/cs-cz/library/bb629420.aspx
 10. Jakmile je aktualizace Windows XP SP2 úspěšně nainstalována, navštivte web Windows Update a nainstalujte důležité aktualizace.
Pokud tento proces nefunguje, můžete provést místní přeinstalaci. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
315341 Upgrade (přeinstalování) systémy Windows XP

Prohlášení

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.

Další informace

Otázka č. 1: Myslím, že počítač není ve stavu nedokončené instalace aktualizace Windows XP SP2. Jak to mohu spolehlivě zjistit?

Odpověď č. 1: Jakmile úspěšně odeberete opravu Windows XP Hotfix – KB834707, můžete pomocí některé z následujících metod určit, zda je počítač ve stavu nedokončené instalace aktualizace Windows XP SP2.

Metoda 1

 1. Zkontrolujte, zda je v nástroji Přidat nebo odebrat programy uvedena aktualizace Windows XP SP2. Pokud je aktualizace Windows XP SP2 v nástroji uvedena, přejděte ke kroku 2. Pokud uvedena není, není nainstalována.
 2. Zjistěte verzi souboru Lsass.exe, který se nachází ve složce %Windir%\System32. Postup:
  1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Hledat a pak na odkaz Všechny soubory a složky.
  2. Do pole Část nebo celý název souboru zadejte řetězec %windir%\system32\lsass.exe a klepněte na tlačítko Hledat.
  3. Klepněte pravým tlačítkem myši na soubor Lsass.exe, klepněte na příkaz Vlastnosti a poté na kartu Verze.

   Poznámka: Soubor Lsass.exe se zobrazí pravděpodobně pod názvem Lsass bez přípony.
Pokud je verze souboru Lsass.exe nižší než verze 5.1.2600.2096 a v nástroji Přidat nebo odebrat programy se zobrazí aktualizace Windows Service Pack 2, je počítač ve stavu nedokončené instalace aktualizace Windows XP SP2.

Metoda 2

Klepněte na tlačítko Start, pak na příkaz Spustit, zadejte řetězec winver a klepněte na tlačítko OK.

Pokud je verze uvedena jako Verze 5.1 (Sestavení 2600.xpsp_sp2_rtm.040803-2158: Service Pack 2 nebo pozdější verze, je vaše instalace aktualizace Windows XP SP2 správná. Pokud však číslo verze začíná číslicemi 01, 02 nebo 03, je počítač ve stavu nedokončené instalace aktualizace Windows XP SP2. Pokud se kromě výše uvedených zobrazí za řetězcem xpsp2 jakékoli číslo menší než 040803, například Sestavení 2600.xpsp2.030422-1633: Service Pack 2, je počítač ve stavu nedokončené instalace aktualizace Windows XP SP2.

Odkazy

Další informace o aktualizaci Windows XP SP2 získáte v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows XP

Vlastnosti

ID článku: 888162 - Poslední aktualizace: 25. září 2013 - Revize: 7.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klíčová slova: 
kbhotfixserver kbqfe kbtshoot KB888162

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com