לאחר התקנת עדכון האבטחה MS04-038, מתקבלת הודעת שגיאה בנוסח "Explorer.EXE - נקודת כניסה לא נמצאה - נקודת הכניסה של ההליך SHCreateThreadRef לא אותרה בספריית הקישור הדינמי Shlwapi.dll"

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 888162 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה דן באופן התיקון של מחשב המדווח על שגיאה לאחר החלת עדכון האבטחה MS04-038.

מאפייני הבעיה

כשאתה מתקין את עדכון האבטחה MS04-038 ב- Microsoft Windows XP, מתקבלת הודעת השגיאה הבאה לאחר הפעלת המחשב:
Explorer.EXE - Entry Point Not Found - The procedure entry point SHCreateThreadRef could not be located in the dynamic link library Shlwapi.dll ?(Explorer.EXE - נקודת כניסה לא נמצאה - נקודת הכניסה של ההליך SHCreateThreadRef לא אותרה בספריית הקישור הדינמי Shlwapi.dll)

סיבה

שגיאה זו מתרחשת כאשר MS04-038 מותקן במחשב עם התקנת Windows XP Service Pack 2 (SP2)? שנכשלה. בדרך כלל, אם ההתקנה של Windows XP SP2 נכשלת, מתרחשת חזרה אוטומטית למצב קודם אשר מחזירה את המחשב למצב טרם ההתקנה של Windows XP SP2. אם לא מתרחשת חזרה אוטומטית למצב קודם, תהליך השחזור של ה- service pack יסיר באופן חלקי את Windows XP SP2 אחרי שתפעיל מחדש את המחשב. (למשל, ייתכן שחזרה אוטומטית למצב קודם לא תתרחש במקרה של נפילת מתח תוך כדי ההתקנה של Windows XP SP2.) לאחר שתפעיל מחדש את המחשב שלך פעם נוספת, תקבל הודעה שתנחה אותך להשתמש באפשרות הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה כדי להסיר ידנית את שאריות ההתקנה שנכשלה.

אם לא תפעל בהתאם להמלצה זו, ולא תשתמש באפשרות הוספה או הסרה של תוכניות כדי להסיר את שאריות ההתקנה שנכשלה, במחשב שלך יימצאו קבצים קודמים ל- Windows XP SP2 והרישום שלך יכיל פרטים של Windows XP SP2.

אם במחשב שלך נמצאים קבצים קודמים ל- Windows XP SP2 והרישום מכיל פרטים של Windows XP SP2?, Windows Update או 'עדכונים אוטומטיים' יציעו את גירסת Windows XP SP2 של עדכון האבטחה MS04-038.

פתרון הבעיה

כדי לתקן את המחשב שלך, פעל בהתאם לצעדים הבאים:
 1. הפעל את המחשב והיכנס למערכת כרגיל.

  הערה אם המחשב לא יופעל כראוי, הפעל אותו במצב בטוח. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר מתוך Microsoft Knowledge Base:
  315222 תיאור האפשרויות במסגרת אתחול במצב בטוח ב-Windows XP
 2. כשתתקבל הודעת השגיאה, הקש CTRL+SHIFT+ESC כדי לפתוח את מנהל המשימות. ניתן להתעלם ללא חשש מכל הודעות השגיאה האחרות שעשויות להופיע.
 3. בתפריט קובץ, לחץ על משימה חדשה (הפעלה...).
 4. בתיבה פתח את, הקלד control appwiz.cpl ולאחר מכן לחץ על אישור. ניתן להתעלם ללא חשש מכל הודעות השגיאה האחרות שעשויות להופיע.

  הערה אם הכלי 'הוספה או הסרה של תוכניות' (Appwiz.cpl) לא נפתח, הקלד את השורה הבאה בתיבה משימה חדשה (הפעלה...) כדי להסיר את התיקון של Internet Explorer ולאחר מכן עבור לשלב 5:
  %windir%\$NtUninstallKB834707$\spuninst\spuninst.exe
 5. בחלון 'הוספה או הסרה של תוכניות', לחץ על Windows XP Hotfix ? KB834707 (תיקון חם של Windows XP ? ?KB834707), לחץ על הסר ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות.
 6. כאשר הלחצן סיום הופך לזמין, לחץ על סיום ולאחר מכן אפשר למחשב שלך לבצע הפעלה מחדש, גם אם נראה שתהליך ההסרה לא הושלם. ניתן להתעלם ללא חשש מכל ההודעות על תוכנות או תיקונים חמים נוספים שמותקנים תוך כדי התהליך.

  אזהרה למרות שהפעלת המחשב שלך עשויה להתבצע בהצלחה וללא הודעות שגיאה, המחשב עדיין נתון במצב לא שלם של Windows XP SP2. עליך להשלים את השלבים שנותרו ולהתקין מחדש את Windows XP SP2.
 7. לאחר שהמחשב שלך יופעל מחדש, לחץ על התחל ולאחר מכן, לחץ על לוח הבקרה.
 8. לחץ על הוספה או הסרה של תוכניות, לחץ על Windows XP Service Pack 2, לחץ על הסר ולאחר מכן פעל בהתאם להנחיות. אם תקבל הודעה על תוכנה שייתכן שהתקנת לאחר התקנת Windows XP SP2, רשום לפניך את הכותרות. ייתכן שתצטרך להתקין מחדש את המוצרים הללו אחרי ההתקנה מחדש של Windows XP SP2.

  הערה אם אין באפשרותך לגשת אל 'הוספה או הסרה של תוכניות', השתמש במנהל המשימות כמתואר בשלבים 1, 2 ו- 3. הסר את Windows XP Service Pack 2 על-ידי הקלדת התוכן הבא בתיבה משימה חדשה (הפעלה...):
  %windir%\$NtServicePackUninstall$\spuninst\spuninst.exe
 9. לאחר שהמחשב שלך יופעל מחדש, בקר באתר האינטרנט Windows Update. התקן מחדש את Windows XP SP2.

  לקבלת מידע נוסף על אופן ההתקנה של Windows XP SP2, והפעולות שבאפשרותך לבצע כדי לעזור להבטיח ש- Windows XP מותקן בהצלחה, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
  http://www.microsoft.com/israel/windows/products/windowsxp/sp3/default.mspx
 10. לאחר ש- Windows XP SP2 הותקן בהצלחה, בקר באתר האינטרנט Windows Update והתקן את כל העדכונים הקריטיים.
אם הליך זה לא עובד, באפשרותך לנסות לבצע התקנה מחדש במקום. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר מתוך Microsoft Knowledge Base:
315341 כיצד לבצע שדרוג במקום (התקנה מחדש) של Windows XP

סטטוס

Microsoft אישרה כי מדובר בבעיה במוצרי Microsoft ששמותיהם מופיעים בסעיף 'חל על'.

מידע נוסף

ש1: לא נראה לי שהמחשב שלי נתון ב"מצב לא שלם של Windows XP SP2." כיצד אוכל להיות בטוח?

ת1:. אחרי שהסרת בהצלחה את התיקון החם של Windows XP ?? KB834707, השתמש באחת או יותר מהשיטות הבאות כדי לקבוע אם המחשב שלך נתון במצב לא שלם של Windows XP SP2.

שיטה 1

 1. בדוק את הנוכחות של Windows XP SP2 תחת 'הוספה או הסרה של תוכניות'. אם Windows XP SP2 מופיע ברשימה, עבור לשלב 2. אם Windows XP Service Pack 2 לא מופיע ברשימה, Windows XP Service Pack 2 לא מותקן.
 2. קבע את גירסת הקובץ Lsass.exe שבתיקיה %Windir%\System32. לשם כך:
  1. לחץ על התחל, לחץ על חפש ולאחר מכן לחץ על קבצים או תיקיות.
  2. בתיבה חלק משם הקובץ או כולו, הקלד %windir%\system32\lsass.exe ולאחר מכן לחץ על חיפוש.
  3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקובץ Lsass.exe, לחץ על מאפיינים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה גירסה.

   הערה הקובץ Lsass.exe עשוי להופיע כ- "Lsass", ללא סיומת.
אם מספר הגירסה של הקובץ Lsass.exe מוקדם מ- 5.1.2600.2096, ו- Windows Service Pack 2 מופיע בכלי 'הוספה או הסרה של תוכניות', המחשב שלך נתון במצב לא שלם של Windows XP SP2.

שיטה 2

לחץ על התחל, לאחר מכן לחץ על הפעלה, הקלד winver ולאחר מכן לחץ על אישור.

אם הגירסה מופיעה ברשימה כ"Version 5.1 (Build 2600.xpsp_sp2_rtm.040803-2158: Service Pack 2" או גירסה מאוחרת יותר, נמצאת אצלך ההתקנה הנכונה של Windows XP SP2. עם זאת, אם הגירסה כוללת מספר שמתחיל ב- 01, 02 או 03, המחשב שלך נתון במצב לא שלם של Windows XP SP2. כמו כן, אם מופיע מספר מסוים הנמוך מ- 040803 אחרי "xpsp2", כגון "Build 2600.xpsp2.030422-1633: Service Pack 2," המחשב שלך נתון במצב לא שלם של Windows XP SP2.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף אודות Windows XP SP2, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322389 כיצד להשיג את מהדורת ה-service pack העדכנית ביותר עבור Windows XP

מאפיינים

Article ID: 888162 - Last Review: יום שני 06 אפריל 2009 - Revision: 6.3
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Home Edition SP2
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Professional SP2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
מילות מפתח 
kbhotfixserver kbqfe kbtshoot kbbug KB888162

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com