วิธีการที่หยุดการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ ใน Windows Server 2003 และ ใน Windows 2000 Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 888203 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการที่หยุดการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ ใน Microsoft Windows Server 2003 และ ใน Microsoft Windows 2000 Server

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลังจากที่คุณเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ปรับใช้การเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ Group Policy object (GPO) ในไซต์ของคุณ คุณอาจต้องการหยุดการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์สำหรับผู้ใช้อย่าง น้อยหนึ่งรายการ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่คุณพยายามที่จะหยุดการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ คุณต้องเปิดใช้ก่อนเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์กลับไปยังตำแหน่งโปรไฟล์ผู้ใช้เฉพาะเมื่อมีการเอานโยบายการตั้งค่านโยบายกลุ่ม

สิ่งสำคัญหลัง จากที่คุณแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่มเปิดใช้งานนั้นเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์กลับไปยังตำแหน่งโปรไฟล์ผู้ใช้เฉพาะเมื่อมีการเอานโยบายตั้งค่านโยบายกลุ่ม ผู้ใช้ทั้งหมดที่คุณต้องการหยุดการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ต้องออกจากระบบ และสู่อีกครั้ง นี่คือเพื่อให้แน่ใจว่า การตั้งค่าการวัตถุนโยบายกลุ่มการปรับปรุงถูกนำไปใช้ก่อนที่คุณสามารถหยุดการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์

เมื่อต้องการหยุดการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เปิดใช้งานนั้นเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์กลับไปยังตำแหน่งโปรไฟล์ผู้ใช้เฉพาะเมื่อมีการเอานโยบายการตั้งค่านโยบายกลุ่ม โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์.
  2. ในการผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์คอนโซลแผนภูมิ ค้นหาไซต์ โดเมน หรือหน่วยองค์กรที่ประกอบด้วยผู้ใช้ที่คุณต้องการใช้วัตถุนโยบายกลุ่มการปรับปรุงไปยัง
  3. คลิกขวาวัตถุ เช่นหน่วยองค์กร และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
  4. คลิกการนโยบายกลุ่มแท็บ
  5. คลิกวัตถุนโยบายกลุ่มที่ประกอบด้วยการตั้งค่านโยบายการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ของคุณในการเชื่อมโยงวัตถุนโยบายกลุ่มรายการ และจากนั้น คลิกแก้ไข.
  6. ในการนโยบายกลุ่มคอนโซลแผนภูมิ ขยายการกำหนดค่าผู้ใช้ขยายการตั้งค่า windowsแล้ว ขยายการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์.
  7. คลิกขวาข้อมูลโปรแกรมประยุกต์แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
  8. คลิกการการตั้งค่าแท็บ
  9. ในการการเอานโยบายออกกล่อง คลิกเพื่อเลือกนั้นเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์กลับไปยังตำแหน่งโปรไฟล์ผู้ใช้เฉพาะเมื่อมีการเอานโยบายการตั้งค่านโยบาย แล้วคลิกตกลง.
  10. ทำซ้ำขั้นตอน g ผ่าน i สำหรับการเดสท็อป,เอกสารของฉันและเมนู Startวัตถุ
  11. ปิดการนโยบายกลุ่มกล่องโต้ตอบ และปิดแล้วนี้คุณสมบัติกล่องโต้ตอบสำหรับวัตถุที่คุณเลือกไว้ในขั้นตอน c
  สิ่งสำคัญผู้ใช้ทั้งหมดที่ได้รับผลจากการแก้ไข GPO คุณต้องล็อกออก และนกลับ สู่คอมพิวเตอร์ใดที่พวกเขาได้ล็อกออก่อนที่จะใช้การเปลี่ยนแปลง คุณต้องใช้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ก่อนที่คุณไปยังขั้นตอนต่อไป
 2. เมื่อมีการออกจากระบบ และจากนั้น กลับไปที่ล็อกออผู้ใช้ทั้งหมด และ GPO ที่ปรับปรุงแล้วสำหรับการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ได้ถูกใช้ ใช้วิธีการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อหยุดการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์:
  • วิธีที่ 1: เอาผู้ใช้จากหน่วยองค์กรที่เปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์วัตถุนโยบายกลุ่มถูกนำไปใช้กับหน่วยองค์กรอื่นที่ไม่เปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
   สิ่งสำคัญคุณสามารถย้ายบัญชีผู้ใช้ ไม่สามารถลบวัตถุนโยบายกลุ่มนี้
   1. ในคอนโซลทรีของผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์คลิกขวาDomainNameแล้ว คลิกค้นหา.
   2. คลิกผู้ใช้ ผู้ติดต่อ และกลุ่มในการค้นหากล่อง
   3. พิมพ์ชื่อของบัญชีผู้ใช้ และจากนั้น คลิกค้นหาเดี๋ยวนี้.
   4. ในการผลลัพธ์การค้นหากล่อง คลิกขวาบัญชีผู้ใช้ และจากนั้น คลิกการย้าย.
   5. ในการคอนเทนเนอร์เพื่อย้ายวัตถุกล่อง กลุ่มการรักษาความปลอดภัย ที่ไม่มีการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์นโยบายที่เปิดใช้งาน แล้ว คลิก การค้นหาตกลง.
  • วิธีที่ 2: ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยของวัตถุนโยบายกลุ่มเพื่อปฏิเสธผู้ใช้ หรือกลุ่มอ่านสิทธิ์ และสิทธิ์ใช้นโยบายกลุ่มไปยังวัตถุนโยบายกลุ่มนั้น ซึ่งช่วยให้อื่น ๆ GPO ของถูกประยุกต์ใช้กับผู้ใช้ ในขณะที่ทำให้แน่ใจว่า การตั้งค่านโยบายการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์จะไม่ใช้ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
   1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์.
   2. ในการผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์คอนโซลแผนภูมิ คลิกขวาวัตถุหน่วยองค์กรหรือวัตถุโดเมนที่มีวัตถุนโยบายกลุ่มคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิกคุณสมบัติ.
   3. ในการคุณสมบัติกล่องโต้ตอบสำหรับอ็อบเจกต์ คลิกการนโยบายกลุ่มแท็บ เลือกวัตถุนโยบายกลุ่มที่คุณต้อง การเปลี่ยนแปลงจากรายการ แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
   4. ในการคุณสมบัติวัตถุนโยบายกลุ่มกล่องโต้ตอบ คลิกการการรักษาความปลอดภัยแท็บ และการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์แล้ว เพื่อให้เฉพาะผู้ใช้ที่จำเป็นต้องมีสิทธิ์อ่านและใช้ Group Policy สำหรับผู้ใช้ที่วัตถุนโยบายกลุ่มที่ไม่สามารถใช้ ตรวจสอบที่ คุณคลิกเพื่อเลือกนั้นปฏิเสธกล่องกาเครื่องหมายสำหรับสิทธิ์อ่านและใช้นโยบายกลุ่ม คลิกตกลงสองครั้ง

    หมายเหตุ:ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ดูแลระบบมีอ่าน และเขียนสิทธิ์สำหรับวัตถุนโยบายกลุ่มนี้
  หลังจากที่คุณใช้วิธีการเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง การเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์จะถูกหยุดในครั้งถัดไปให้ผู้ใช้ที่ประมวลผลวัตถุนโยบายกลุ่มนี้ โดยค่าเริ่มต้น วัตถุแคบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ และจะไม่สามารถปรับปรุงเว้นแต่ว่ามีการตรวจพบการเปลี่ยนแปลงอื่น เมื่อต้องการบังคับให้มีการปรับปรุง คุณต้องทำตามขั้นตอนเพิ่มเติมเหล่านี้:
  1. สร้าง หรือแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่มที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ในที่ผู้ใช้ที่ได้รับผลจากการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์นโยบายล็อกอิน
  2. แก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่มนี้
  3. ภายใต้การกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ขยายแม่แบบการดูแลระบบ.
  4. ภายใต้แม่แบบการดูแลระบบขยายระบบ:.
  5. ภายใต้ระบบ:เลือกนโยบายกลุ่ม.
  6. คลิกสองครั้งที่การประมวลผลการตั้งค่านโยบายการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์
  7. เลือกการที่เปิดใช้งานตัวเลือก แล้วคลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่สอง (กระบวนแม้แต่ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุ'นโยบายกลุ่ม')
  8. ออกจากตัวแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่ม Make sure that this new GPO applies to computer accounts for which users are using folder redirection.
  After you apply this policy change, the computers can detect the updated folder redirection policy and will honor the changes that have been made to stop using folder redirection.

  หมายเหตุ:After a Folder Redirection GPO is applied to a user profile, those Group Policy settings are retained locally on the user's computer. Group Policy settings are changed only when a new or modified GPO is applied to the user or computer.

  For additional information about Folder Redirection, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
  232692Folder Redirection feature in Windows

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับรุ่น Windows x64

ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและการขอความช่วยเหลือสำหรับรุ่น Microsoft Windows x64 ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณให้บริการสนับสนุนเนื่องจาก Windows x64 edition รวมอยู่ในฮาร์ดแวร์ของคุณ ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณอาจได้มีการกำหนดการติดตั้ง Windows x64 edition โดยใช้คอมโพเนนต์เฉพาะ คอมโพเนนต์เฉพาะอาจรวมถึงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เฉพาะหรืออาจรวมถึงการตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ Microsoft จะให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมหากคุณต้องการความช่วยเหลือด้านเทคนิคสำหรับ Windows x64 edition อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์โดยตรง บริษัทผู้ผลิตของคุณคือผู้ที่มีความสามารถในการให้การสนับสนุนซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้บนฮาร์ดแวร์

สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Microsoft Windows XP Professional x64 Edition โปรดไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://www.microsoft.com/windowsxp/64bit/default.mspx
สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Microsoft Windows Server 2003 x รุ่น 64 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/64bit/x64/editions.mspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 888203 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
Keywords: 
kbgpo kbgrppolicyinfo kbhowto kbmt KB888203 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:888203

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com