คุณไม่สามารถวางคอมพิวเตอร์ที่มีมากกว่า 4 กิกะไบต์หน่วยความจำเข้าสู่โหมดไฮเบอร์เนต ใน Windows XP ใน Windows Server 2003 ใน Windows Vista หรือ ใน Windows Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 888575 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณไม่สามารถวางคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista หรือ Windows Server 2008 เข้าสู่โหมดไฮเบอร์เนต นอกจากนี้ไฮเบอร์เนตแท็บในนั้นคุณสมบัติตัวเลือกการใช้พลังงานกล่องโต้ตอบไม่พร้อมใช้งาน

หมายเหตุ
 • ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมากกว่า 4 กิของหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM)
 • ปัญหานี้เกิดขึ้นใน Windows รุ่น 32 บิต และ 64 บิต

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการไฮเบอร์เนตถูกปิดใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่มี RAM มากกว่า 4 GB

โหมดไฮเบอร์เนตต้องการพื้นที่ว่างดิสก์เพียงพอที่มีเนื้อหาของหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ ประสิทธิภาพการทำงานได้ไม่ดีบนคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยความจำมากกว่า 4 GB และที่มีการสนับสนุนสำหรับการไฮเบอร์เนต ดังนั้น Microsoft ได้ปิดใช้งานการสนับสนุนสำหรับการไฮเบอร์เนตบนคอมพิวเตอร์เช่นกัน

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ลด RAM ไป 4 กิกะไบต์ หรือน้อยกว่าบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista หรือ Windows Server 2008

หมายเหตุ:ในบางครั้ง การโหมดไฮเบอร์เนตแท็บจะไม่พร้อมใช้งานแม้หลังจากที่คุณลด RAM ไป 4 กิกะไบต์ หรือน้อยกว่า ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก PCI ทรัพยากรหน่วยความจำถูกแมปในกึ่งกลางของช่องที่อยู่หน่วยความจำกายภาพขนาด 4 กิกะ และส่วนที่เหลือของ RAM ถูกแมปไปยังพื้นที่ที่อยู่ของหน่วยความจำกายภาพมากกว่า 4 GB ถ้าค่าของที่อยู่หน่วยความจำทางกายภาพสูงสุดมีขนาดใหญ่กว่า 4 กิกะไบต์ Windows กำหนดว่า คอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำมากกว่า 4 GB ดังนั้น ในโหมดไฮเบอร์เนตแท็บถูกปิดใช้งาน ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณต้องเพิ่ม/ maxmem = 4096สลับไปยังแฟ้ม Boot.ini เพื่อลดขนาดหน่วยความจำทางกายภาพสูงสุดถึง 4 กิกะไบต์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวิตช์ MAXMEM คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
108393สวิตช์ /maxmem ในแฟ้ม Boot.ini ของ Windows
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista เปิดใช้การไฮเบอร์เนต เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ในฐานะผู้ดูแล:
/h powercfg บน
โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแล
 2. คลิกเริ่มการทำงานประเภท:cmdในการเริ่มการค้นหากล่องข้อความ คลิกขวาcmd.exeคลิกเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลแล้ว คลิกดำเนินการต่อ.
 3. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:–h powercfg บนแล้ว กด ENTER

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการดูคุณสมบัติตัวเลือกการใช้พลังงานกล่องโต้ตอบกล่อง คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:powercfg.cplแล้ว คลิกตกลง.

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับ x 64-รุ่นที่ใช้ Microsoft Windows

หากฮาร์ดแวร์ของคุณมาพร้อมกับ Microsoft Windows รุ่น x64 ติดตั้งไว้แล้ว ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณให้การสนับสนุนทางเทคนิคและการขอความช่วยเหลือสำหรับการ Windows รุ่น x64 ในกรณีนี้ ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณให้บริการสนับสนุนเนื่องจาก Windows x64 edition รวมอยู่ในฮาร์ดแวร์ของคุณ ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์อาจกำหนดการติดตั้ง Windows x64 edition เองโดยใช้คอมโพเนนต์เฉพาะ คอมโพเนนต์เฉพาะอาจรวมถึงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เฉพาะหรืออาจรวมถึงการตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ Microsoft จะให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม หากคุณต้องการความช่วยเหลือด้านเทคนิคกับ Windows x64 edition อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์โดยตรง บริษัทผู้ผลิตของคุณคือผู้ที่มีความสามารถในการให้การสนับสนุนซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้บนฮาร์ดแวร์ ถ้าคุณซื้อ Windows x64 edition เช่น Microsoft Windows Server 2003 x64 edition แยกต่างหาก โปรดติดต่อ Microsoft สำหรับการสนับสนุนทางเทคนิค

สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Microsoft Windows XP Professional x64 Edition โปรดไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://www.microsoft.com/windowsxp/64bit/default.mspx
สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Microsoft Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64 โปรดไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/64bit/x64/editions.mspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 888575 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
Keywords: 
kbtshoot kbprb kbmt KB888575 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:888575

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com