การปรับปรุงการปิดการใช้บริการสำเนาเงาของไดรฟ์ข้อมูลที่คืนค่าตัวเลือกในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ Terminal Server ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 888603 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณใช้ Shadow สำเนา of Shared Folders คุณลักษณะของบริการสำเนาเงาของไดรฟ์ข้อมูลใน Microsoft Windows Server 2003 คุณไม่สามารถควบคุมไคลเอนต์ที่ใช้ Windows Server 2003 Server เทอร์มินัลหรือไคลเอนต์ที่ใช้ Windows XP ไม่ - Terminal Server จะได้รับอนุญาตเพื่อคืนค่าสำเนาก่อนหน้าของแฟ้ม

การแก้ไข

Windows Server 2003

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
Windows Server 2003, 32-Bit Editions
  Date     Time  Version    Size  File name
  ---------------------------------------------------
  04-Dec-2004 00:08 6.0.3790.239 68,608 Twext.dll
windows Server 2003, Edition ไซต์องค์กรสำหรับระบบที่ใช้ Itanium
  Date     Time  Version     Size File name  Platform
  ---------------------------------------------------------------
  04-Dec-2004 00:04 6.0.3790.239 151,040 Twext.dll  IA-64
  04-Dec-2004 00:08 6.0.3790.239  68,608 Wtwext.dll x86

Windows XP:

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ถ้าคุณใช้ Windows XP Service Pack 1 (SP1), คุณต้องติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่กล่าวถึงในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 835732 ก่อนที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
windows XP รุ่น 32 บิต
  Date     Time  Version    Size  File name
  ----------------------------------------------------
  02-Feb-2005 16:12 6.0.3800.1621 40,448 Twext.dll
  02-Feb-2005 16:06 6.0.3800.2606 45,568 Twext.dll
windows XP Professional สำหรับระบบที่ใช้ Itanium
  Date     Time  Version      Size File name  Platform
  ----------------------------------------------------------------
  02-Feb-2005 16:08 6.0.3800.1621 131,072 Twext.dll  IA-64
  02-Feb-2005 16:12 6.0.3800.1621  40,448 Wtwext.dll x86
สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


การปรับปรุงนี้เพิ่มการทำงานใหม่ที่ช่วยให้คุณสามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งของการดำเนินการต่อไปนี้:
 • คุณสามารถปิดใช้งานนั้นเวอร์ชันก่อนหน้านี้แท็บในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์แต่ละ

  หมายเหตุ:เมื่อต้องการดูเวอร์ชันก่อนหน้านี้แท็บ คลิกขวาแฟ้มที่คุณต้อง การคืนค่าบนเครือข่าย แล้ว คลิกคุณสมบัติ. ถ้าการเวอร์ชันก่อนหน้านี้แท็บไม่ปรากฏในนั้นคุณสมบัติกล่องโต้ตอบ การเงาสำเนาของ Shared Folders อาจไม่มีการเปิดใช้งานในทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันลักษณะการทำงาน
 • คุณสามารถปิดใช้งานเฉพาะคืนค่าปุ่มบนเวอร์ชันก่อนหน้านี้แท็บในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์แต่ละ
ฟังก์ชันการทำงานนี้ป้องกันไคลเอนต์จากการแทนที่รุ่นปัจจุบันของแฟ้มที่มีแฟ้มรุ่นก่อนหน้านี้ ไคลเอ็นต์สามารถคัดเฉพาะลอกไฟล์รุ่นก่อนหน้าไปยังตำแหน่งอื่น

เมื่อต้องการเปิดการใช้งานฟังก์ชันการทำงานนี้ คุณต้องเพิ่มรายการรีจิสทรี DWORD การอย่างใดอย่างหนึ่งคีย์ย่อยรีจิสทรีต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ คุณต้องทำเช่นนี้หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer


HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
คุณสามารถเพิ่มรายการรีจิสทรี DWORD เป็นส่วนหนึ่งของสคริปต์การเข้าสู่ระบบของผู้ใช้

เราขอแนะนำว่า คุณได้เพิ่มรายการ DWORD ในคีย์ย่อยของ HKEY_LOCAL_MACHINE เราขอแนะนำนี้สาเหตุต่อไปนี้:
 • คีย์ย่อยของ HKEY_LOCAL_MACHINE ไม่ได้ถูกเขียนทับ โดยการปรับปรุงนโยบาย
 • คีย์ย่อยของ HKEY_CURRENT_USER สามารถถูกเขียนไป ด้วยสคริปต์การเข้าสู่ระบบที่ใช้สิทธิ์ nonadministrator

เมื่อต้องการปิดการใช้แท็บ previous versions

เมื่อต้องการปิดใช้งานนั้นเวอร์ชันก่อนหน้านี้แท็บในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์แต่ละ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 2. ค้นหา และจากนั้น คลิกอย่างใดอย่างใดอย่างหนึ่งของคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer


  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
 3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 4. ประเภท:NoPreviousVersionsPageแล้ว กด ENTER
 5. คลิกขวาNoPreviousVersionsPageแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
 6. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด1แล้ว คลิกตกลง.
 7. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Reg.exe เพื่อปิดใช้งานนั้นเวอร์ชันก่อนหน้านี้แท็บ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ พิมพ์อย่างใดอย่างหนึ่งคำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง และกด enter:
REG ADD HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer /v NoPreviousVersionsPage /t REG_DWORD /d 1
REG ADD HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer /v NoPreviousVersionsPage /t REG_DWORD /d 1

เมื่อต้องการปิดการใช้งานของปุ่ม'การคืนค่า'

เมื่อต้องการปิดการใช้งานเฉพาะคืนค่าปุ่มบนเวอร์ชันก่อนหน้านี้แท็บในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์แต่ละ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 2. ค้นหา และจากนั้น คลิกอย่างใดอย่างใดอย่างหนึ่งของคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer


  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
 3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 4. ประเภท:NoPreviousVersionsRestoreแล้ว กด ENTER
 5. คลิกขวาNoPreviousVersionsRestoreแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
 6. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด1แล้ว คลิกตกลง.
 7. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Reg.exe เพื่อปิดใช้งานนั้นคืนค่าปุ่ม เมื่อต้องการทำเช่นนี้ พิมพ์อย่างใดอย่างหนึ่งคำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง และกด enter:
REG ADD HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer /v NoPreviousVersionsRestore /t REG_DWORD /d 1

REG ADD HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer /v NoPreviousVersionsRestore /t REG_DWORD /d 1

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 888603 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbwinxpsp3fix kbwinxppresp3fix kbbug kbfix kbwinserv2003presp1fix kbmt KB888603 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:888603

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com