Het algemene dialoogvenster API gebruiken in een database in Access 2003 of Access 2007

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 888695 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

INLEIDING

In dit artikel wordt beschreven hoe de algemene dialoogvenster API gebruiken in Microsoft Office Access 2003 of Microsoft Office Access 2007 vervangen door het dialoogvenster algemene functionaliteit die is opgenomen in Microsoft Office 2000 Developer Edition of Microsoft Office XP Developer Edition.

Meer informatie

Microsoft biedt programming voorbeelden ter illustratie, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend bent met de programmeertaal wordt aangetoond en de hulpmiddelen maken en procedures voor foutopsporing worden gebruikt. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen de functionaliteit van een bepaalde procedure uitgelegd, maar niet passen deze voorbeelden om functionaliteit toegevoegd of procedures uw specifieke behoeften te maken.

Stappen om de functionaliteit van het dialoogvenster vervangen

Microsoft Office Access 2003

 1. Open de voorbeelddatabase Noordenwind.mdb heet in Access.

  OpmerkingDe database Noordenwind.mdb voor Access 2003 bevindt zich meestal in C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\Samples map.
 2. OnderObjectenKlik in het databasevenster van NoordenwindFormulieren.
 3. In deDatabasevensterwerkbalk, klik opNieuwe.
 4. In deNieuw formulierhet dialoogvenster, klikt u opOntwerpweergave, en klik vervolgens opOK.
 5. Voeg een tekstvak toe aan Form1, met de rechtermuisknop op het tekstvak en klik vervolgens opEigenschappen.
 6. Klik op deAlleen klik opNaam, typTekst1, en sluit deEigenschappenhet dialoogvenster.
 7. Klik met de rechtermuisknop op het labelbesturingselement dat is gekoppeld aan deTekst1tekstvak, klik opEigenschappen, en klik vervolgens op deAlletabblad.
 8. Klik opBijschrift, typTekst1, en sluit deEigenschappenhet dialoogvenster.
 9. Een opdrachtknop toevoegenFormulier1, klik met de rechtermuisknop opdrachtknop, klikt u opEigenschappen, klik opNaam, typCommand1, klik opBijschrift, en typCommand1.
 10. Klik op deGebeurtenisen klik op[Gebeurtenisprocedure]in deKlik open klik vervolgens op de knop Start Microsoft Visual Basic-Editor.
 11. De code in de procedure Command1_Click wijzigen het volgende:
  Private Sub Command1_Click()
    Me!Text1 = LaunchCD(Me)
  End Sub
 12. Op deInvoegenmenu, klik opModule, en voeg de volgende code in Module1:
  Private Declare Function GetOpenFileName Lib "comdlg32.dll" Alias _
  "GetOpenFileNameA" (pOpenfilename As OPENFILENAME) As Long
  
  Private Type OPENFILENAME
    lStructSize As Long
    hwndOwner As Long
    hInstance As Long
    lpstrFilter As String
    lpstrCustomFilter As String
    nMaxCustFilter As Long
    nFilterIndex As Long
    lpstrFile As String
    nMaxFile As Long
    lpstrFileTitle As String
    nMaxFileTitle As Long
    lpstrInitialDir As String
    lpstrTitle As String
    flags As Long
    nFileOffset As Integer
    nFileExtension As Integer
    lpstrDefExt As String
    lCustData As Long
    lpfnHook As Long
    lpTemplateName As String
  End Type
  
  Function LaunchCD(strform As Form) As String
    Dim OpenFile As OPENFILENAME
    Dim lReturn As Long
    Dim sFilter As String
    OpenFile.lStructSize = Len(OpenFile)
    OpenFile.hwndOwner = strform.hwnd
    sFilter = "All Files (*.*)" & Chr(0) & "*.*" & Chr(0) & _
     "JPEG Files (*.JPG)" & Chr(0) & "*.JPG" & Chr(0)
    OpenFile.lpstrFilter = sFilter
    OpenFile.nFilterIndex = 1
    OpenFile.lpstrFile = String(257, 0)
    OpenFile.nMaxFile = Len(OpenFile.lpstrFile) - 1
    OpenFile.lpstrFileTitle = OpenFile.lpstrFile
    OpenFile.nMaxFileTitle = OpenFile.nMaxFile
    OpenFile.lpstrInitialDir = "C:\"
    OpenFile.lpstrTitle = "Select a file using the Common Dialog DLL"
    OpenFile.flags = 0
    lReturn = GetOpenFileName(OpenFile)
      If lReturn = 0 Then
        MsgBox "A file was not selected!", vbInformation, _ 
         "Select a file using the Common Dialog DLL"
       Else
        LaunchCD = Trim(Left(OpenFile.lpstrFile, InStr(1, OpenFile.lpstrFile, vbNullChar) - 1)) 
       End If
  End Function
  
 13. Op deFoutopsporingmenu, klik opNoordenwind compileren, en sluit de Visual Basic Editor.
 14. Op deWeergavemenu, klik opFormulier Weergave.
 15. Klik opCommand1, en klik vervolgens op een bestand in de het venster dat wordt geopend.

  Het pad van het bestand wordt weergegeven deTekst1tekstvak.

Microsoft Office Access 2007

 1. Open de voorbeelddatabase Northwind.accdb heet in Access 2007.
 2. Op deMakenen klik opFormulierin deFormulierengroep.
 3. Op deIndelingen klik op de pijl hieronderWeergave, en klik vervolgens opOntwerpweergave.
 4. Voeg een tekstvak toe aan Form1, met de rechtermuisknop op het tekstvak en klik vervolgens opEigenschappen.
 5. Klik op deAlleen klik opNaam, en typTekst1.
 6. Klik met de rechtermuisknop op het labelbesturingselement dat is gekoppeld aan deTekst1tekstvak, klik opEigenschappen, en klik vervolgens op deAlletabblad.
 7. Klik opBijschrift, en typTekst1.
 8. Een opdrachtknop toevoegenFormulier1, klik met de rechtermuisknop opdrachtknop, klikt u opEigenschappen, klik opNaam, typCommand1, klik opBijschrift, en typCommand1.
 9. Klik op deGebeurtenisen klik op[Gebeurtenisprocedure]in deKlik open klik vervolgens op het weglatingsteken knop (...) start Microsoft Visual Basic-Editor.
 10. De code in de procedure Command1_Click wijzigen het volgende voorbeeld lijken.
  Private Sub Command1_Click()
    Me!Text1 = LaunchCD(Me)
  End Sub
 11. Op deInvoegenmenu, klik opModule, en voeg code die lijkt op het volgende codevoorbeeld in Module1.
  Private Declare Function GetOpenFileName Lib "comdlg32.dll" Alias _
  "GetOpenFileNameA" (pOpenfilename As OPENFILENAME) As Long
  
  Private Type OPENFILENAME
    lStructSize As Long
    hwndOwner As Long
    hInstance As Long
    lpstrFilter As String
    lpstrCustomFilter As String
    nMaxCustFilter As Long
    nFilterIndex As Long
    lpstrFile As String
    nMaxFile As Long
    lpstrFileTitle As String
    nMaxFileTitle As Long
    lpstrInitialDir As String
    lpstrTitle As String
    flags As Long
    nFileOffset As Integer
    nFileExtension As Integer
    lpstrDefExt As String
    lCustData As Long
    lpfnHook As Long
    lpTemplateName As String
  End Type
  
  Function LaunchCD(strform As Form) As String
    Dim OpenFile As OPENFILENAME
    Dim lReturn As Long
    Dim sFilter As String
    OpenFile.lStructSize = Len(OpenFile)
    OpenFile.hwndOwner = strform.hwnd
    sFilter = "All Files (*.*)" & Chr(0) & "*.*" & Chr(0) & _
     "JPEG Files (*.JPG)" & Chr(0) & "*.JPG" & Chr(0)
    OpenFile.lpstrFilter = sFilter
    OpenFile.nFilterIndex = 1
    OpenFile.lpstrFile = String(257, 0)
    OpenFile.nMaxFile = Len(OpenFile.lpstrFile) - 1
    OpenFile.lpstrFileTitle = OpenFile.lpstrFile
    OpenFile.nMaxFileTitle = OpenFile.nMaxFile
    OpenFile.lpstrInitialDir = "C:\"
    OpenFile.lpstrTitle = "Select a file using the Common Dialog DLL"
    OpenFile.flags = 0
    lReturn = GetOpenFileName(OpenFile)
      If lReturn = 0 Then
        MsgBox "A file was not selected!", vbInformation, _ 
         "Select a file using the Common Dialog DLL"
       Else
        LaunchCD = Trim(Left(OpenFile.lpstrFile, InStr(1, OpenFile.lpstrFile, vbNullChar) - 1)) 
       End If
  End Function
  
 12. Op deFoutopsporingmenu, klik opNoordenwind compileren, en sluit de Visual Basic Editor.
 13. Op deIndelingen klik op de pijl hieronderWeergave, en klik vervolgens opFormulierweergave.
 14. Klik opCommand1, en klik vervolgens op een bestand in de het venster dat wordt geopend.

  Het pad van het bestand wordt weergegeven deTekst1vak.

Eigenschappen

Artikel ID: 888695 - Laatste beoordeling: zaterdag 17 september 2011 - Wijziging: 3.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Access 2003
Trefwoorden: 
kbsampledatabase kbprogramming kbautomation kbexpertiseinter kbhowto kbmt KB888695 KbMtnl
Automatisch vertaald artikel
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:888695

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com