วิธีการเพิ่มตัวประมวลผลไปยังคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows 7 หรือ Windows XP Professional x64 Edition

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 888729 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการเพิ่มตัวประมวลผลเพิ่มเติมไปยังคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในการนำไปใช้กับส่วน

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายการต่อไปนี้ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับหมายเลขของตัวประมวลผลที่ได้รับการสนับสนุน ใน Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows 7 รุ่นต่าง ๆ และ ใน Windows XP Professional x 64 รุ่น:

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
Sku ไคลเอนต์ตัวประมวลผลทางกายภาพที่สูงสุดที่ได้รับการสนับสนุน
Windows XP Professional x64 Edition2
  
Windows Vista Starter1
พื้นฐานของ Windows Vista บ้าน1
Windows Vista บ้านพิเศษ1
รุ่นของ Windows Vista เว็บไซต์องค์กร2
รุ่นของ Windows Vista ธุรกิจ2
Windows Vista รุ่น Ultimate2
  
รุ่น Starter Windows 71
Windows 7 รุ่นพื้นฐานของบ้าน1
Windows 7 รุ่นพิเศษของบ้าน1
Windows 7 รุ่นที่ระดับมืออาชีพ2
Windows 7 รุ่นของเว็บไซต์องค์กร2
Windows 7 รุ่นที่ Ultimate2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
Sku เซิร์ฟเวอร์ตัวประมวลผลทางกายภาพที่สูงสุดที่ได้รับการสนับสนุน
รุ่นของเซิร์ฟเวอร์ 2003 เว็บ Windows2
Windows รุ่นมาตรฐานของเซิร์ฟเวอร์ 20034
รุ่นของเซิร์ฟเวอร์ 2003 องค์กร Windows8
รุ่นของเซิร์ฟเวอร์ 2003 Datacenter Windows32
รุ่นของเซิร์ฟเวอร์ 2003 มาตรฐานที่ x 64 Windows4
รุ่นของเซิร์ฟเวอร์ 2003 องค์กรที่ x 64 Windows8
Windows รุ่น Datacenter 2003 เซิร์ฟเวอร์ x 6464
  
รุ่นของเซิร์ฟเวอร์ 2008 พื้นฐาน Windows1
เว็บเซิร์ฟเวอร์ 2008 รุ่นของ Windows4
Windows Server 2008 รุ่นมาตรฐาน4
รุ่นของเซิร์ฟเวอร์ 2008 องค์กร Windows8
รุ่นของเซิร์ฟเวอร์ 2008 Datacenter Windows64
รุ่นของเซิร์ฟเวอร์ 2008 Itanium Windows64
  
รุ่นของเซิร์ฟเวอร์ 2008 R2 ที่พื้นฐาน x 64 Windows1
รุ่นของเซิร์ฟเวอร์ 2008 R2 ที่มาตรฐาน x 64 Windows4
รุ่นของเซิร์ฟเวอร์ 2008 R2 ที่เว็บ x 64 Windows4
รุ่นของเซิร์ฟเวอร์ 2008 R2 ที่ HPC x 64 Windows4
รุ่นของเซิร์ฟเวอร์ 2008 R2 ที่องค์กร x 64 Windows8
รุ่นของเซิร์ฟเวอร์ 2008 R2 ที่ Datacenter x 64 Windows64
รุ่นของ Windows Server 2008 R2 Itanium64

เมื่อต้องการเพิ่มตัวประมวลผลเพิ่มเติมในคอมพิวเตอร์ที่มีตัวประมวลผลเดียวเท่านั้น มีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้ต้องเป็นจริง:
 • คอมพิวเตอร์มีแผงวงจรหลักที่สามารถสนับสนุนหลาย ตัวประมวลผล
 • ตัวประมวลผลที่คุณต้องการเพิ่มการใช้คอมพิวเตอร์นั้น ความเร็วเท่ากันและเข้ากัน
 • การปรับปรุง BIOS หรือปรับปรุงโปรแกรมควบคุมให้แผงวงจรหลักใด ๆ ที่ คุณต้องการใช้มีการติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนที่คุณเพิ่มเพิ่มเติม ตัวประมวลผล
หมายเหตุ ก่อนที่คุณสามารถเพิ่มตัวประมวลผลคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบว่าการ คอมพิวเตอร์จะปิดอยู่

ถ้า เงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง คุณสามารถเพิ่ม ตัวประมวลผลหรือตัวประมวลผล เมื่อคุณรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ พลักแอนด์เพลย์ตรวจพบ และติดตั้งตัวประมวลผลหรือตัวประมวลผล

รุ่นทั้งหมด ของ Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows 7 และ Windows XP Professional x64 Edition ใช้ขั้นสูงการตั้งค่าคอนฟิกและอินเทอร์เฟซที่ใช้พลังงาน (ACPI) ขั้นสูงแบบขัดจังหวะการควบคุม (APIC) hardware abstraction layer (HAL)

หมายเหตุ ตัวเลือก HAL ในตัวจัดการอุปกรณ์อาจเปลี่ยนแปลงจาก ACPI APIC HAL Uniprocessor กับ HAL มัลติโปรเซสเซอร์ APIC ACPI ไม่มีระบุการเปลี่ยนแปลงนี้ การเปลี่ยนแปลงในชนิด HAL แทน นี้บ่งชี้ว่า มีการเปลี่ยนแปลงในการ เคอร์เนล

หลังจากที่คุณเพิ่มตัวประมวลผลที่เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ การ คอมพิวเตอร์ตรวจพบตัวประมวลผลในครั้งถัดไปที่คุณเริ่มคอมพิวเตอร์ ถ้า จะไม่มีพบตัวประมวลผลเมื่อคุณรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณต้องการ ตรวจสอบปัญหาฮาร์ดแวร์ที่เป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น ตัวประมวลผลที่ไม่ได้ ตรวจพบถ้าอย่างน้อยหนึ่งเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง:
 • ไม่มีเสียบตัวประมวลผล
 • ตัวประมวลผลเสียหาย
 • แผงวงจรหลักไม่สนับสนุนตัวประมวลผล
 • ระบบปฏิบัติการจะสนับสนุนสูงสุดของเรียบร้อยแล้ว หมายเลขของตัวประมวลผล
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Server 2003 รุ่น 32 บิต เยี่ยมชม ในเว็บไซต์ของไมโครซอฟท์:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/docs/MS_BMC.pdf
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวประมวลผลและหน่วยความจำ ความสามารถของ x 64 ขึ้นกับรุ่น ของ Windows Server 2003 และ Windows XP เจ้าหน้าที่ x 64 รุ่น หมายเลขเพื่อดูการบทความต่อไปนี้ให้คลิกการ บทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
888732ความสามารถของตัวประมวลผลและหน่วยความจำ ของ Windows XP Professional x64 Edition และ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ 64

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับรุ่น Windows x 64

ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณให้การสนับสนุนทางเทคนิค และ ความช่วยเหลือสำหรับรุ่นของ Microsoft Windows x 64 ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณ ผู้ให้บริการสนับสนุนเนื่องจาก Windows x64 edition มาพร้อมกับฮาร์ดแวร์ของคุณ ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณอาจปรับแต่งการ Windows รุ่น x64 การติดตั้ง ด้วยองค์ประกอบเฉพาะ อาจมีการระบุองค์ประกอบเฉพาะ โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ หรืออาจรวมถึงการตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ฮาร์ดแวร์ Microsoft จะให้การช่วยเหลือที่สมเหตุผลหากคุณ ต้องการความช่วยเหลือทางเทคนิคกับ Windows x 64 รุ่นของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณอาจจะต้อง ติดต่อผู้ผลิตของคุณโดยตรง ผู้ผลิตของคุณมากที่สุดได้มีคุณสมบัติการ สนับสนุนซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้บนเครื่อง ฮาร์ดแวร์

สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Microsoft Windows XP เจ้าหน้าที่ x รุ่น 64 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsxp/64bit/default.mspx
สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Microsoft Windows Server 2003 x 64 รุ่น แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/64bit/x64/editions.mspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 888729 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 ตุลาคม 2554 - Revision: 1.1
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
Keywords: 
kbwinservsetup kbinfo kbhowto kbmt KB888729 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:888729

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com