วิธีการจัดเตรียมแฟ้มฮาร์ดดิสก์เสมือน 2005 เซิร์ฟเวอร์เสมือนเพื่อส่งไปยังฝ่ายบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 888760 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

บทความนี้อธิบายขั้นตอนที่เราขอแนะนำให้ คุณปฏิบัติตามเพื่อเตรียมแฟ้มบนฮาร์ดดิสก์เสมือน (.vhd) Microsoft เสมือน Server 2005 ก่อนที่คุณส่งไปยังผลิตภัณฑ์บริการสนับสนุน Microsoft (PSS)

ถ้าคุณติดต่อ PSS เพื่อช่วยคุณในการแก้ไขปัญหาที่คุณพบ คุณอาจต้องส่งแฟ้มฮาร์ดดิสก์เสมือน 2005 เซิร์ฟเวอร์เสมือนการ PSS เพื่อช่วยให้เกิดสภาพแวดล้อมที่คุณพบปัญหานี้ใน เนื่องจากแฟ้ม.vhd เหล่านี้อาจมีขนาดใหญ่ บทความนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่คุณสามารถใช้เพื่อช่วยลดขนาดของแฟ้ม.vhd

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการส่งแฟ้มไปยัง PSS คุณสามารถส่งแฟ้มสื่อที่มีอยู่จริงเช่นซีดีหรือดีวีดี หรือคุณสามารถถ่ายโอนแฟ้มไปยัง Microsoft ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เราขอแนะนำว่า คุณไม่พยายามที่จะถ่ายโอนแฟ้มฮาร์ดดิสก์เสมือนที่มีมากกว่า 2 กิกะไบต์ (GB) บนอินเทอร์เน็ต เก็บแทน หรือ "เขียน" แฟ้มนี้บนดีวีดี สำหรับแฟ้มขนาดใหญ่กว่า แบ่งรูปเป็นแฟ้มที่มีขนาดใหญ่กว่า 4 กิกะไบต์ไม่ และเขียนแฟ้มเหล่านั้น 4 กิกะไบต์ไปยังดิสก์ดีวีดีตามจำนวนที่คุณต้องการ

หมายเหตุ:ไม่สำคัญเครื่องมือที่คุณใช้เพื่อแบ่งรูปฮาร์ดดิสก์เสมือนลงในแฟ้ม 4 กิกะไบต์ อย่างไรก็ตาม ตรวจสอบว่า เชี่ยวชาญฝ่ายสนับสนุนของ PSS มีการเข้าถึงเครื่องมือเดียวกัน

เพื่อช่วยลดขนาดของแฟ้มบนฮาร์ดดิสก์เสมือน ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่มการทำงานของเครื่องเสมือน และการเอาแฟ้มที่ไม่จำเป็นทั้งหมดออกจากฮาร์ดดิสก์เสมือนที่คุณต้องการส่งไปยัง PSS แล้ว
 2. ในเครื่องเสมือน รันเครื่องมือ'จัดเรียงข้อมูลบนดิสก์'เพื่อจัดเรียงข้อมูลฮาร์ดดิสก์เสมือนที่คุณต้องการส่งไป PSS โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::

  หมายเหตุ:เนื่องจากมี Microsoft Windows หลายรุ่น ขั้นตอนต่อไปนี้จึงอาจแตกต่างกันสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ หากเป็นเช่นนั้น ให้ดูคู่มือผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อทำตามขั้นตอนนี้ให้สำเร็จ
  1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกMy Computer.
  2. คลิกขวาฮาร์ดดิสก์ที่คุณต้อง การจัดเรียงข้อมูล แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
  3. คลิกการเครื่องมือแท็บ แล้วคลิกจัดเรียงข้อมูลเดี๋ยวนี้.
  4. คลิกจัดเรียงข้อมูล.
  นอกจากนี้คุณสามารถจัดระเบียบบนฮาร์ดดิสก์ที่พร้อมท์รับคำสั่ง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
  2. ประเภท:defrag /เมื่อต้องการดูรายการของตัวเลือกที่พร้อมใช้งานสำหรับเครื่องมือการจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์
 3. ในเครื่องเสมือน รันเครื่องมือ Precompactor ดิสก์เสมือนเพื่อเตรียมฮาร์ดดิสก์เสมือนสำหรับการกระชับ คุณสามารถค้นหา Precompactor.iso ดิสก์เสมือนในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  %systemdrive%\Program Files\Microsoft Additions\ เครื่องจักร Server\Virtual เสมือน


  ถ้าเครื่องเสมือนของคุณกำลังเรียกใช้เมื่อคุณกิน Precompactor.iso ดิสก์เสมือน Precompactor ดิสก์เสมือนเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณคลิกใช่เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ Precompactor ดิสก์เสมือน precompacts แบบเสมือนฮาร์ดิสก์ทั้งหมดสำหรับเครื่องเสมือนนี้ ถ้า Precompactor ดิสก์เสมือนไม่เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเริ่มได้ โดยการเรียกดูไปยังไดรฟ์ซีดีของระบบปฏิบัติการ guest และคลิกสองครั้งPrecompact.exe. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการโหลด SP1 2004 พีซีแบบเสมือนจริง แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://download.microsoft.com/download/d/6/e/d6e2c854-a891-49af-b398-d9de734bd30d/Relnotes.htm#BKMK_Virtual_Disk_Precompactor
 4. เรียกใช้การตรวจสอบคำสั่งการกระชับแฟ้มฮาร์ดดิสก์เสมือน โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่Microsoft เซิร์ฟเวอร์เสมือนแล้ว คลิกเว็บไซต์จัดการเซิร์ฟเวอร์เสมือน.
  2. พิมพ์ข้อมูลประจำตัวของคุณในการชื่อผู้ใช้:กล่อง และในการรหัสผ่าน:กล่อง แล้วคลิกตกลง.
  3. ภายใต้ดิสก์เสมือนคลิกตรวจสอบ.
  4. ในการรู้จักฮาร์ดดิสก์เสมือนรายการ คลิกฮาร์ดดิสก์เสมือนที่คุณต้องการกระชับ

   หมายเหตุ:คุณสามารถพิมพ์เส้นทางของฮาร์ดดิสก์เสมือนในนั้นเส้นทางที่ครบถ้วนไปยังแฟ้มกล่อง
  5. คลิกตรวจสอบ.
  6. ภายใต้VirtualHardDiskName.vhd การดำเนินการคลิกบนฮาร์ดดิสก์เสมือนที่รัดกุมแล้ว คลิกกระชับ.
 5. ใช้แฟ้มการบีบอัดโปรแกรม เช่น WinZip เก็บถาวรแฟ้มฮาร์ดดิสก์เสมือน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อ PSS แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 2005 เซิร์ฟเวอร์เสมือน แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsserversystem/virtualserver/default.mspx
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 888760 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Virtual Server 2005 Standard Edition
Keywords: 
kbdiskmemory kbhowto kbinfo kbmt KB888760 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:888760

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com