หมายเลขของใบอนุญาตการเข้าถึงไคลเอ็นต์อาจถูกตั้งค่าใหม่การห้าใน Windows Small Business Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 888818 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณดู Licensing สแน็ปอิน (Llsmgr.msc) ใน Microsoft Windows Small Business Server 2003 ไม่มีลิขสิทธิ์การเข้าถึงไคลเอ็นต์ห้าเท่านั้น (cal) และเหตุการณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งอาจถูกบันทึกไว้ในล็อกแอพลิเคชัน:

รหัสเหตุการณ์ 1023

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: SBCore
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 1023
คอมพิวเตอร์:Servername
คำอธิบาย: เก็บใบอนุญาตสำหรับใบอนุญาตการเข้าถึงไคลเอ็นต์ไม่ถูกต้อง เฉพาะจำนวนต่ำสุดของใบอนุญาตการเข้าถึงไคลเอ็นต์จะพร้อมใช้งานจนกว่าจะมีการคืนค่าเก็บใบอนุญาตที่ถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูวิธีใช้ในสแนปอิน Licensing

รหัสเหตุการณ์ 1009

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: SBCore
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 1009
คอมพิวเตอร์:Servername
คำอธิบาย: เก็บใบอนุญาตสำหรับใบอนุญาตการเข้าถึงไคลเอ็นต์ไม่ถูกต้อง และไม่สามารถคืนค่าได้จากการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ เฉพาะจำนวนต่ำสุดของใบอนุญาตการเข้าถึงไคลเอ็นต์จะพร้อมใช้งานจนกว่าจะมีการคืนค่าเก็บใบอนุญาตที่ถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูวิธีใช้ในสแนปอิน Licensing

รหัสเหตุการณ์ 221

ชนิดเหตุการณ์: คำเตือน
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: LicenseService
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 221
คอมพิวเตอร์:Servername
คำอธิบาย: การใช้งานใบอนุญาตใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์ Windows Server คือ nearing จำนวนสูงสุดสำหรับแต่ละเซิร์ฟเวอร์ใบอนุญาตที่ซื้อ ปรึกษา Licensing จากโฟลเดอร์'เครื่องมือการจัดการ'สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์วิธีใช้และการสนับสนุนที่ http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp

รหัสเหตุการณ์ 201

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: LicenseService
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 201
คอมพิวเตอร์:Servername
คำอธิบาย: ไม่มีใบอนุญาตไม่พร้อมใช้งานสำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์ FilePrint domainname\username ของผู้ใช้ ใช้ Licensing จากโฟลเดอร์'เครื่องมือการจัดการ'เพื่อให้แน่ใจว่า คุณมีสิทธิ์การใช้งานเพียงพอ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์วิธีใช้และการสนับสนุนที่ http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าเก็บใบอนุญาต Windows Small Business Server ได้ถูกตั้งค่าใหม่เป็นค่าเริ่มต้นของ cal ที่ห้า

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคุณอย่างใดอย่างหนึ่ง

หมายเหตุ:ก่อนที่คุณทำตามขั้นตอน เราขอแนะนำให้ คุณสามารถแก้ปัญหาอื่น ๆ ที่อาจปรากฏในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ ความละเอียดอาจล้มเหลว หรือปัญหาอาจเกิดขึ้นอีกครั้ง หากมีปัญหาอื่น ๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

วิธีที่ 1: ใช้ตัวช่วยสร้างการคืนค่าสิทธิ์การใช้งานการกู้คืน cal ของคุณจากเก็บใบอนุญาตที่ถูกต้อง

หมายเหตุ:การทำงานนี้ คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะสมาชิกของกลุ่มการรักษาความปลอดภัย Domain Admins และคุณต้องมีก่อนหน้านี้ใช้ตัวช่วยสร้างการสำรองข้อมูลสิทธิ์การใช้งานการสำรองข้อมูลเก็บใบอนุญาต
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเซิร์ฟเวอร์การจัดการเมื่อต้องการเริ่มเครื่องมือการจัดการเซิร์ฟเวอร์
 2. ขยายการจัดการมาตรฐานแล้ว คลิกการออกสิทธิ์การใช้งาน. รายละเอียดเกี่ยวกับ cal ที่ติดตั้งไว้ในขณะนี้ปรากฏในบานหน้าต่างรายละเอียด
 3. คลิกการคืนค่า Licenses.
 4. ทำตามคำแนะนำในการระบุชื่อแฟ้มและตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มสำรองข้อมูลที่คุณต้องการคืนค่า cal

วิธีที่ 2: ใช้การสำรองข้อมูลหรือตัวช่วยสร้างการคืนค่าเพื่อคืนค่า cal ของคุณจากการสำรองข้อมูลระบบ

หมายเหตุ:การทำงานนี้ คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะสมาชิกของกลุ่มการรักษาความปลอดภัย Domain Admins
 1. ใส่เทปที่ถูกต้องลงในเทปไดรฟ์ หรือการเชื่อมต่อฮาร์ดดิสก์แบบถอดได้ไปยังคอมพิวเตอร์
 2. เปิดการสำรองข้อมูลหรือตัวช่วยสร้างการคืนค่า เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:ntbackupแล้ว คลิกตกลง. ถ้ามีการสำรองข้อมูลหรือตัวช่วยสร้างการคืนค่าไม่รู้จักสื่อสำรองข้อมูล การพบสื่อที่รู้จักไม่แสดงกล่องโต้ตอบ และคุณต้องคลิกอนุญาตให้โปรแกรมอรรถประโยชน์การสำรองข้อมูล.
 3. ในการการสำรองข้อมูลหรือคืนค่าหน้า คลิกคืนค่าแฟ้มและการตั้งค่าแล้ว คลิกถัดไป.
 4. ในการสิ่งที่ต้องการคืนค่าหน้า คลิกเพื่อเลือกโฟลเดอร์ Windows ที่อยู่ในนั้นรายการที่จะคืนค่าคลิกเพื่อเลือกใด ๆ อื่น ๆ แฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการคืนค่า พื้นที่ และจากนั้น คลิกถัดไป.
 5. ในการการดำเนินการสำรองข้อมูลหรือตัวช่วยสร้างการคืนค่าหน้า การตั้งค่าการตรวจทาน และจากนั้น คลิกเสร็จสิ้นการดำเนินการคืนค่า ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการคืนค่า เช่นที่การคืนค่าสำเนาสำรองไปหรือถ้าแฟ้มที่มีอยู่จะถูกแทน ดำเนินการขั้นตอนที่ 6 ถึง 9
 6. คลิกขั้นสูง.
 7. ในการตำแหน่งที่จะคืนค่าหน้า ระบุตำแหน่งการคืนค่าอื่น หรือเลือกที่จะมีแฟ้มของคุณคืนค่าไปยังโฟลเดอร์เดียว คลิกถัดไป.
 8. ในการวิธีการคืนค่าหน้า เลือกที่จะแทนแฟ้มที่มีอยู่ถ้าเกี่ยวข้อง และจากนั้น คลิกถัดไป.
 9. ถ้าคุณได้คืนค่าตำแหน่งที่ตั้งเดิมบนตำแหน่งที่จะคืนค่าหน้า การตรวจสอบให้แน่ใจว่าการการกู้คืน จุดเชื่อมต่อ แต่ไม่โฟลเดอร์ และแฟ้มข้อมูลที่จะอ้างอิงเลือกกล่องกาเครื่องหมายบนตัวเลือกการคืนค่าขั้นสูงหน้า ถ้าคุณบันทึกไปยังตำแหน่งอื่นในการตำแหน่งที่จะคืนค่าหน้า การตรวจสอบให้แน่ใจว่าการการกู้คืน จุดเชื่อมต่อ แต่ไม่โฟลเดอร์ และแฟ้มข้อมูลที่จะอ้างอิงไม่มีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย

  หมายเหตุ:ไม่แก้ไขไฟล์ผ่านเซสชันเดสก์ท็อประยะไกล

วิธีที่ 3: ใช้ตัวช่วยเพิ่มสิทธิ์การใช้งานสร้างเพื่อ cal re-issue

หมายเหตุ:การทำงานนี้ คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะสมาชิกของกลุ่มการรักษาความปลอดภัย Domain Admins นอกจากนี้ ถ้าคุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ของคุณเนื่องจากคุณได้เพิ่ม cal คุณอาจต้องการถ่ายโอน cal แทนการ re-issuing เหล่านั้น
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเซิร์ฟเวอร์การจัดการเมื่อต้องการเริ่มเครื่องมือการจัดการเซิร์ฟเวอร์
 2. ขยายการจัดการมาตรฐานแล้ว คลิกการออกสิทธิ์การใช้งาน. รายละเอียดเกี่ยวกับ cal ที่ติดตั้งไว้ในขณะนี้ปรากฏในบานหน้าต่างรายละเอียด
 3. ในบานหน้าต่างรายละเอียด คลิกเพิ่ม Licensesการเปิดตัวช่วยสร้างเพิ่มสิทธิ์การใช้งาน แล้ว ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้าง
 4. ในการวิธีการติดต่อหน้า เลือกว่าคุณจะใช้อินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์ไปยัง re-issue สิทธิ์การใช้งาน

  หมายเหตุ:ถ้าคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เราขอแนะนำให้ คุณใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อ re-issue cal ของคุณ ถ้าคุณใช้โทรศัพท์ ไม่พร้อมให้บริการลูกค้าพนักงานที่ มี ID การติดตั้งจากหน้าการยืนยันข้อมูลในตัวช่วยสร้าง ทันทีที่คุณป้อนรหัสการยืนยันที่ให้ไว้ โดยตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า ตัวช่วยสร้างจะมี ID การติดตั้งสำหรับ CAL ถัดไปที่คุณต้องการ re-issue
 5. หลังจากที่คุณดำเนินการตัวช่วยสร้าง ปรับปรุงคอนโซล Licensing เพื่อตรวจสอบ re-issue สำเร็จของ cal

  หมายเหตุ
  • คุณจะถูกต้องให้รหัสลิขสิทธิ์ที่คุณได้รับเมื่อคุณซื้อ cal
  • เราขอแนะนำให้ คุณใช้ตัวช่วยสร้างการ Licenses Backup เพื่อสำรองสิทธิ์การใช้งานของคุณเพื่อให้คุณสามารถคืนค่าแฟ้มเหล่านั้นจากด้านหลังขึ้นเมื่อใดก็ ตามที่เป็นไปได้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 888818 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
Keywords: 
kbbackup kblicensing kbtshoot kbprb kbmt KB888818 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:888818

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com