วิธีรับมือ ISA Server 2000 และ DNS 2.0 เซิร์ฟเวอร์ Proxy spoofing ช่องโหว่ที่อธิบายไว้ใน Microsoft Security บูเลทีนการ MS04-039

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 889189 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

สิ่งสำคัญบทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ก่อนที่จะแก้ไขรีจิสตรี คุณต้องสำรองข้อมูลนี้ไว้ และต้องทราบวิธีเรียกข้อมูลรีจิสตรีกลับคืน กรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรอง คืนค่า และแก้ไขรีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
256986คำอธิบายสำหรับ Microsoft Windows Registry
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft Internet Security และ Acceleration (ISA) Server 2000 และ 2.0 Server พร็อกซีของ Microsoft ได้รับผลจากช่องโหว่การรักษาความปลอดภัยที่ได้อธิบายไว้ใน Microsoft Security บูเลทีนการ MS04-039 ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณอาจสามารถ spoofed ไว้ในแคช DNS ใน ISA Server 2000 Service Pack 1 (SP1), ISA Server 2000 Service Pack 2 (SP2), หรือพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ 2.0 Service Pack 1 (SP1)

ช่องโหว่นี้ได้อธิบายไว้ใน Microsoft Security บูเลทีนการ MS04-039 นอกจากนี้ บูเลทีนการรักษาความปลอดภัยของ Microsoft ประกอบด้วยการเชื่อมโยงดาวน์โหลดการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่แก้ไขปัญหานี้ บทความนี้ประกอบด้วยคำแนะนำที่คุณสามารถใช้เพื่อช่วยปกป้องระบบของคุณจากปัญหานี้จนกว่าคุณสามารถติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย

Microsoft Security บูเลทีนการ MS04-039

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการหลีกเลี่ยงการแคช DNS ช่องโหว่ที่ได้อธิบายไว้ในการต่อไปนี้ Microsoft Security บูเลทีนการ MS04-039:
Microsoft Security บูเลทีนการ MS04-039

ข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft Security บูเลทีนการ MS04-039 อธิบายถึงช่องโหว่ที่อาจช่วยให้ผู้ใช้ที่เป็นอันตรายแก้ไขเนื้อหาของอินเทอร์เน็ตที่เชื่อถือได้ ในสถานการณ์สมมตินี้ ผู้ใช้อาจมี led เพื่อให้มั่นใจว่า พวกเขากำลังเข้าเยี่ยมชมไซต์อินเทอร์เน็ตที่เชื่อถือได้เมื่อพวกเขากำลังเยี่ยมชมไซต์ที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับวัตถุประสงค์ที่เป็นอันตรายได้แทน ในการทำลายช่องโหว่นี้ ผู้โจมตีจะแรกได้ convince ผู้ใช้ เพื่อดูเนื้อหาที่เป็นอันตรายของตนเอง หรือคลิกการเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นอันตราย

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการปรับปรุงความปลอดภัยที่อธิบายไว้ใน Microsoft Security บูเลทีนการ MS04-039
Microsoft Security บูเลทีนการ MS04-039


เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

สำหรับ Microsoft Internet Security และ Acceleration Server 2000 องค์กร Edition ติดตั้งอยู่ในอาร์เรย์

คำเตือนถ้าคุณใช้การแก้ไข ADSI สแนปอิน โปรแกรมอรรถ ประโยชน์ LDP หรืออื่น ๆ LDAP รุ่น 3 ไคล และคุณไม่ถูกต้องแก้ไขแอตทริบิวต์วัตถุ Active Directory คุณสามารถทำให้เกิดปัญหาร้ายแรง ปัญหาเหล่านี้อาจทำให้คุณต้องติดตั้ง Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Exchange 2000 Server, Microsoft Exchange Server 2003, หรือทั้ง Windows และ Exchange อีกครั้ง Microsoft ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์วัตถุ Active Directory อย่างไม่ถูกต้อง คุณต้องเสี่ยงที่จะปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์เหล่านี้

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้สำหรับ ISA Server 2000 Service Pack 1 (SP1) หรือ ISA Server 2000 Service Pack 2 (SP2) ในอาร์เรย์องค์กร ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่มเครื่องมือ LDP เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:Ldp.exeแล้ว คลิกตกลง.

  หมายเหตุ:ldp.exe จะมาพร้อมกับเครื่องมือการสนับสนุนของ Microsoft Windows การติดตั้งเครื่องมือสนับสนุนของ Windows ใน Windows 2000 คลิกสองครั้งมีชื่อเป็น setup.exeในโฟลเดอร์ Support\Tools บนซีดี Windows 2000 การติดตั้งเครื่องมือสนับสนุนของ Windows ใน Windows Server 2003 คลิกสองครั้งSupptools.msiในโฟลเดอร์ Support\Tools บนยังซีดี Windows Server 2003
 2. เชื่อมต่อกับบริการไดเรกทอรี Active Directory โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. ในการเชื่อมต่อเมนู คลิกเชื่อมต่อปล่อยเซิร์ฟเวอร์:กล่องว่าง และจากนั้น คลิกตกลง.
  2. ในการเชื่อมต่อเมนู คลิกผูก.
  3. ในการผู้ใช้:กล่อง ชนิดชื่อของบัญชีผู้ใช้ที่มีเขียนการเข้าถึงออบเจ็กต์ ISA Server Active Directory โดยทั่วไป นี่คือบัญชีผู้ดูแลโดเมน
  4. ในการรหัสผ่าน:กล่อง ชนิดรหัสผ่านที่สอดคล้องกับบัญชีผู้ใช้ที่มีเขียนการเข้าถึงออบเจ็กต์ ISA Server Active Directory
  5. ในการโดเมนกล่อง ชนิดโดเมนที่คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ ISA นี้ตั้งอยู่ แล้วคลิกตกลง.
  6. ในบานหน้าต่างด้านขวา ตรวจสอบว่า ปรากฏข้อความต่อไปนี้:
   การรับรองความถูกต้องเป็น dn: 'username'.


   หมายเหตุ:มีการพิสูจน์ถ้าข้อความนี้ไม่ปรากฏอยู่ คุณจะไม่ตัว คุณไม่สามารถทำต่อไปจนกว่าจะมีการพิสูจน์คุณได้รับเรียบร้อยแล้วตัวใน Active Directory
 3. การเข้าถึง Active Directory แผนภูมิ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. ในการมุมมองเมนู คลิกแผนภูมิแล้ว คลิกตกลง.
  2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ขยายdc =ตัวอย่าง:, dc =comโดย:ตัวอย่าง:.comมีชื่อของโดเมนของคุณ
  3. คลิกสองครั้งCN =ระบบ DC =ตัวอย่าง:, dc =comเมื่อต้องการขยายวัตถุนี้
  4. คลิกสองครั้งCN = Fpc, CN =ระบบ DC =ตัวอย่าง:, dc =comเมื่อต้องการขยายวัตถุนี้
  5. คลิกสองครั้งCN =อาร์เรย์ CN = Fpc, CN =ระบบ DC =ตัวอย่าง:, dc =comเมื่อต้องการขยายวัตถุนี้
 4. การเข้าถึงแต่ละวัตถุของนโยบายอาร์เรย์ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. ภายใต้แต่ละวัตถุอาร์เรย์ คลิกสองครั้งcn =ArrayGUID, CN =อาร์เรย์ CN = Fpc, CN =ระบบ DC =ตัวอย่าง:, dc =comเมื่อต้องการขยายวัตถุนี้

   REPLACEArrayGUIDด้วย GUID ที่ปรากฏใต้นั้นอาร์เรย์วัตถุ GUID นี้ปรากฏขึ้นเหมือนกับข้อความต่อไปนี้:
   {4014c4b7-be69-4dcb-89b4-296651d8e59d }
  2. คลิกสองครั้งCN = ArrayPolicy, CN =ArrayGUID, CN =อาร์เรย์ CN = Fpc, CN =ระบบ DC =ตัวอย่าง:, dc =comเมื่อต้องการขยายวัตถุนี้
 5. ขนาดแคของ DNS บริการไฟร์วอลล์การปรับเปลี่ยน โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. ภายใต้CN = ArrayPolicy, CN =ArrayGUID, CN =อาร์เรย์ CN = Fpc, CN =ระบบ DC =ตัวอย่าง:, dc =comคลิกขวาCN =พร็อกซี-WSP, CN = ArrayPolicy, CN =ArrayGUID, CN =อาร์เรย์ CN = Fpc, CN =ระบบ DC =ตัวอย่าง:, dc =comแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
  2. ปล่อยให้เป็นค่าเริ่มต้นในการdn:กล่อง ชนิดmsFPCDnsCacheSizeในการแอตทริบิวต์กล่อง และชนิดที่แล้ว0(ศูนย์) ในการค่าต่างๆ:กล่อง
  3. ภายใต้การดำเนินการคลิกREPLACEคลิกป้อนแล้ว คลิกเรียกใช้.
  ถ้าการดำเนินการที่ไม่สำเร็จ ข้อมูลที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้ปรากฏในบานหน้าต่างด้านขวา:
  ***Call Modify...
  	ldap_modify_s(ld, 'CN=Proxy-WSP,CN=ArrayPolicy,CN={4014C4B7-BE69-4DCB-89B4-296651D8E59D},CN=Arrays,CN=Fpc,CN=System,DC=example,DC=com',[1] attrs);
  	Modified 
 6. ปรับเปลี่ยนขนาดแคของ DNS บริการพร็อกซีของเว็บ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ทำตามคำแนะนำในขั้นตอนที่ 5 อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนนี้ แทนอินสแตนซ์ทั้งหมดของ CN = WSP พร็อกซี ด้วย CN = WebProxy
 7. ทำตามขั้นตอนที่ 4 ถึง 6 เพื่อปรับเปลี่ยนขนาดแคของ DNS บริการไฟร์วอลล์และขนาดแคชของพร็อกซีของเว็บบริการ DNS สำหรับทุกหนึ่งcn =ArrayGUIDวัตถุที่ปรากฏภายใต้การCN =อาร์เรย์วัตถุ
 8. ออกจาก LDP
 9. รีสตาร์ทเซอร์วิ ISA Server ในองค์กรของคุณ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. เริ่มเครื่องมือการจัดการ ISA เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่Microsoft ISA Serverแล้ว คลิกการจัดการ isa.
  2. ขยายเซิร์ฟเวอร์และอาร์เรย์ขยายอาร์เรย์ของคุณ ขยายตรวจสอบแล้ว คลิกบริการ.
  3. คลิกขวาที่บริการพร็อกซีของเว็บของเซิร์ฟเวอร์ ISA และจากนั้น คลิกSTOP:.
  4. เมื่อการบริการหยุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิกขวาที่บริการเดียวกัน และจากนั้น คลิกเริ่มการทำงาน.
  5. คลิกขวาที่บริการไฟร์วอลล์ของเซิร์ฟเวอร์ ISA และจากนั้น คลิกSTOP:.
  6. เมื่อการบริการหยุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิกขวาที่บริการเดียวกัน และจากนั้น คลิกเริ่มการทำงาน.
  7. ทำตามขั้นตอน c ถึง f เพื่อรีสตาร์ทเซอร์วิสสำหรับการเซิร์ฟเวอร์ ISA ทั้งหมดในอาร์เรย์ของคุณ
  8. ทำตามขั้นตอน b ถึง g เพื่อรีสตาร์ทเซอร์วิสสำหรับการเซิร์ฟเวอร์ ISA ทั้งหมดในอาร์เรย์อื่น ๆ ของคุณ
 10. ออกจากสแน็ปอิน ISA จัดการ Microsoft Management Console (MMC)

สำหรับ Microsoft Internet Security และ Acceleration Server 2000 มาตรฐาน Edition หรือ ISA Server 2000 องค์กร Edition ในโหมดแบบสแตนด์อโลน

คำเตือนหากคุณใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงซึ่งอาจทำให้คุณต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ ไมโครซอฟท์ไม่สามารถรับประกันว่า คุณจะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้อง โปรดใช้ Registry Editor โดยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้สำหรับคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Edition มาตรฐานในการ 2000 Server ของ ISA (SP1) หรือ ISA Server 2000 มาตรฐาน Edition SP2 ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่มโปรแกรม Registry Editor เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fpc\Arrays\ <arrayguid>\ArrayPolicy</arrayguid>
  REPLACEArrayGUIDด้วย GUID ที่ปรากฏภายใต้คีย์ย่อยรีจิสทรีของอาร์เรย์ GUID นี้ปรากฏขึ้นเหมือนกับข้อความต่อไปนี้:
  {88f55145-3365-4 ว 10-8de5-fd433537cfc6 }
 3. เปลี่ยนค่าขนาดแคชของพร็อกซีของเว็บบริการ DNS ให้เป็นศูนย์ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. ภายใต้ArrayPolicyคลิกWebProxy.
  2. คลิกขวาในบานหน้าต่างด้านขวาmsFPCDnsCacheSizeแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
  3. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด0(ศูนย์), แล้ว คลิกตกลง.
 4. เปลี่ยนค่าสำหรับขนาดแคชของการ DNS บริการไฟร์วอลล์ที่เป็นศูนย์ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. ภายใต้ArrayPolicyคลิกWSP พร็อกซี.
  2. คลิกขวาในบานหน้าต่างด้านขวาmsFPCDnsCacheSizeแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
  3. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด0(ศูนย์), แล้ว คลิกตกลง.
 5. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
 6. เริ่มเครื่องมือการจัดการ ISA เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่Microsoft ISA Serverแล้ว คลิกการจัดการ isa.
 7. ขยายเซิร์ฟเวอร์และอาร์เรย์ขยายเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ขยายตรวจสอบแล้ว คลิกบริการ.
 8. ในการมุมมองเมนู คลิกขั้นสูง.
 9. คลิกขวาที่บริการพร็อกซีของเว็บ และจากนั้น คลิกSTOP:.
 10. เมื่อการบริการหยุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิกขวาที่บริการเดียวกัน และจากนั้น คลิกเริ่มการทำงาน.
 11. คลิกขวาที่บริการไฟร์วอลล์ และจากนั้น คลิกSTOP:.
 12. เมื่อการบริการหยุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิกขวาที่บริการเดียวกัน และจากนั้น คลิกเริ่มการทำงาน.

สำหรับพร็อกซีของ Microsoft Server 2.0

คำเตือนหากคุณใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงซึ่งอาจทำให้คุณต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ ไมโครซอฟท์ไม่สามารถรับประกันว่า คุณจะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้อง โปรดใช้ Registry Editor โดยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้สำหรับคอมพิวเตอร์ที่รัน Microsoft พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ 2.0 Service Pack 1 (SP1), ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่มโปรแกรม Registry Editor เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W3Proxy\Parameters
 3. เปลี่ยนค่าขนาดแคชของพร็อกซีของเว็บบริการ DNS ให้เป็นศูนย์ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกขวาในบานหน้าต่างด้านขวาDnsCacheSizeแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
  2. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด0(ศูนย์), แล้ว คลิกตกลง.
 4. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
 5. เริ่มเครื่องมือการจัดการของพร็อกซี เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่พร็อกซีของ Microsoft Serverแล้ว คลิกคอนโซลการจัดการของ Microsoft.
 6. ขยายโหนดสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้พร็อกซี Server 2.0 SP1
 7. คลิกwinsock พร็อกแล้ว คลิกSTOP:ในการการทำงาน (Action)เมนู
 8. เมื่อการบริการหยุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิกเริ่มการทำงานในการการทำงาน (Action)เมนู
 9. คลิกพร็อกซีของเว็บแล้ว คลิกSTOP:ในการการทำงาน (Action)เมนู
 10. เมื่อการบริการหยุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิกเริ่มการทำงานในการการทำงาน (Action)เมนู
หมายเหตุ:สคริปต์ที่สามารถใช้การทำให้ขั้นตอนที่อธิบายไว้ในบทความนี้ได้ สคริปต์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อทำงานบน ISA Server 2000 และพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ 2.0 Microsoft Internet Security และ Acceleration (ISA) Server 2004 จะไม่ได้รับจาก โดยช่องโหว่นี้ และสคริปต์นี้ไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อที่เรียกใช้ ISA Server 2004 การขอรับสคริปต์นี้ ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://isatools.org
เมื่อต้องการล้างแคชพร็อกซีของเว็บ 2000 เซิร์ฟเวอร์ ISA ใช้เครื่องมือ Clrcache.cmd การขอรับเครื่องมือนี้ ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://isatools.org
Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการล้างแคชพร็อกซีของเว็บในพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ 2.0 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
811086วิธีการล้างแคชใน 2.0 Server พร็อกซีของ Microsoft


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวงจรชีวิตของบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์สำหรับพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ 2.0 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/lifecycle/?p1=2696

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 889189 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Proxy Server 2.0 Standard Edition
Keywords: 
kbqfe kbhotfixserver kbfirewall kbinfo kbbug kbprb kbmt KB889189 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:889189

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com