ได้รับการสนับสนุนสถานการณ์การใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Stsadm.exe การสำรอง และ การคืนค่า Windows SharePoint บริการเว็บไซต์และไซต์ส่วนบุคคลใน SharePoint Portal Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 889236 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน และแสดงรายการบางสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อการที่คุณใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Stsadm.exe การสำรอง และ การคืนค่า Microsoft Windows SharePoint Services เว็บไซต์ที่โฮสต์ใน Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 พอร์ทัลไซต์และไซต์ส่วนบุคคลของไซต์ของฉัน บทความนี้ clarifies ขัดข้อมูลที่อยู่ใน SharePoint ผลิตภัณฑ์ของ Microsoft และ Kit ทรัพยากรเทคโนโลยีเกี่ยวกับเมื่อใดที่จะใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Stsadm.exe สำหรับการสำรองข้อมูล และคืนค่า

บทนำ

บทความนี้อธิบายสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับการใช้คำสั่ง Stsadm.exe-เครื่องมือ การสำรอง และ การคืนค่ารายการต่อไปนี้ใน SharePoint Portal Server 2003:
 • windows SharePoint บริการเว็บไซต์ที่โฮสต์ในพอร์ทัลไซต์ SharePoint Portal Server 2003
 • ไซต์ส่วนบุคคลของไซต์ของฉัน
รุ่นของ Microsoft SharePoint ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีทรัพยากร Kit เดิม การเผยแพร่ประกอบด้วยข้อมูลที่มีการขัดเกี่ยวกับเมื่อคุณสามารถใช้เครื่องมือ Stsadm.exe เพื่อสำรอง และคืนค่า Windows SharePoint บริการเว็บไซต์และไซต์ส่วนบุคคล

บทความนี้ clarifies ข้อมูลที่มีอยู่ใน Microsoft SharePoint ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีทรัพยากร Kit บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเวลาที่คุณสามารถใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Stsadm.exe การสำรอง และ การคืนค่า Windows SharePoint บริการเว็บไซต์ที่โฮสต์ใน SharePoint Portal Server 2003 นอกจากนี้ บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับบางสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อคุณใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Stsadm.exe การสำรอง และ การคืนค่าไซต์ส่วนบุคคล

ใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Stsadm.exe การสำรอง และ การคืนค่าไซต์ระดับบนสุดของ Windows SharePoint บริการเว็บ แฟ้มสำรองสำหรับ Windows SharePoint บริการเว็บไซต์ระดับสูงสุดรวมไซต์ย่อยใด ๆ ที่มีอยู่ในที่ไซต์ระดับสูงสุดของ Windows SharePoint บริการเว็บ เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Stsadm.exe ไม่สำรอง หรือคืนค่าไซต์ย่อยแต่ละใน Windows SharePoint บริการเว็บไซต์ระดับบนสุด

การใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Stsadm.exe การสำรองข้อมูล Windows SharePoint บริการเว็บไซต์และไซต์ส่วนบุคคลของไซต์ของฉัน

คุณสามารถใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Stsadm.exe การสำรอง และ การคืนค่า Windows SharePoint บริการเว็บไซต์ที่โฮสต์ในพอร์ทัลไซต์ SharePoint Portal Server 2003 คุณยังสามารถใช้เครื่องมือ การสำรอง และ การคืนค่าไซต์ส่วนบุคคลของไซต์ของฉัน สถานการณ์ได้รับการสนับสนุนที่คุณสามารถใช้เครื่องมือเพื่อทำสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นดังนี้:
 • ใช้แบบการสำรองข้อมูล -o stsadm.exeคำสั่ง และฟิลด์การคืนค่า –o stsadm.exeคำสั่งที่ใช้ในการสำรองข้อมูลใด ๆ Windows SharePoint Services เว็บไซต์ของหรือไซต์ส่วนบุคคลใด ๆ คุณยังสามารถใช้การการสำรองข้อมูล -o stsadm.exeคำสั่ง และฟิลด์การคืนค่า –o stsadm.exeคำสั่งการย้าย Windows SharePoint บริการเว็บไซต์ระหว่างเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มของ SharePoint Portal Server 2003 และเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มของ Windows SharePoint Services
 • คืนค่า Windows SharePoint บริการเว็บไซต์และไซต์ส่วนบุคคล ไปยังเซิร์ฟเวอร์เสมือนในเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มของ Windows SharePoint Services หรือ ไปยังเซิร์ฟเวอร์เสมือนในเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มของ SharePoint Portal Server 2003
ในรายการอย่างต่อไปนี้ของสถานการณ์การสำรองข้อมูลและการกู้คืนที่ได้รับการสนับสนุน:
 • คุณสำรองไว้กับ Windows SharePoint Services เว็บไซต์ของ จากเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มของ Windows SharePoint Services หรือ จากเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มของ SharePoint Portal Server 2003 คุณสามารถกู้คืนข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์เสมือนหากมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
  • เซิร์ฟเวอร์เสมือน SharePoint Portal Server 2003 พอร์ทัลไซต์ที่ประกอบด้วยอยู่
  • ไม่ประกอบด้วยเซิร์ฟเวอร์เสมือน SharePoint Portal Server 2003 พอร์ทัลไซต์ แต่เซิร์ฟเวอร์เสมือนที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มของ SharePoint Portal Server 2003
  • ไม่ประกอบด้วยเซิร์ฟเวอร์เสมือน SharePoint Portal Server 2003 พอร์ทัลไซต์ แต่เซิร์ฟเวอร์เสมือนที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มของ Windows SharePoint Services
 • คุณสำรองค่าไซต์ส่วนบุคคลไซต์ของฉันใน SharePoint Portal Server 2003 คุณสามารถคืนค่าไซต์ส่วนบุคคลไปยังเซิร์ฟเวอร์เสมือนหากมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
  • เซิร์ฟเวอร์เสมือน SharePoint Portal Server 2003 พอร์ทัลไซต์ที่มีการกำหนดค่าไซต์ส่วนบุคคลของโฮสต์ที่ประกอบด้วยอยู่ พอร์ทัลไซต์อยู่เดียวกันกับพอร์ทัลไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงกับไซต์ส่วนบุคคลเมื่อคุณทำการดำเนินการสำรองข้อมูล
  • เซิร์ฟเวอร์เสมือน SharePoint Portal Server 2003 พอร์ทัลไซต์ที่มีการกำหนดค่าไซต์ส่วนบุคคลของโฮสต์ที่ประกอบด้วยอยู่ พอร์ทัลไซต์อยู่ของพอร์ทัลไซต์แตกต่างจากพอร์ทัลไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงกับไซต์ส่วนบุคคลเมื่อคุณทำการดำเนินการสำรองข้อมูล
  • เซิร์ฟเวอร์เสมือน SharePoint Portal Server 2003 พอร์ทัลไซต์ที่ไม่ได้กำหนดค่าไซต์ส่วนบุคคลของโฮสต์ที่ประกอบด้วยอยู่
  • ไม่ประกอบด้วยเซิร์ฟเวอร์เสมือน SharePoint Portal Server 2003 พอร์ทัลไซต์ แต่เซิร์ฟเวอร์เสมือนที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มของ SharePoint Portal Server 2003
  • ไม่ประกอบด้วยเซิร์ฟเวอร์เสมือน SharePoint Portal Server 2003 พอร์ทัลไซต์ แต่เซิร์ฟเวอร์เสมือนที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มของ Windows SharePoint Services

ข้อจำกัด

ข้อจำกัดของการใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Stsadm.exe การสำรอง และ การคืนค่า Windows SharePoint บริการเว็บไซต์และไซต์ส่วนบุคคลของไซต์ของฉันไว้เป็นดังนี้

สิ่งสำคัญก่อนที่คุณใช้ Stsadm.exe การสำรองข้อมูล Windows SharePoint Services ไซต์ในฟาร์มใช้งานอยู่ คุณควรล็อกไซต์คอลเลกชัน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้ล็อก "การเข้าถึงไม่มี" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://office.microsoft.com/en-ca/assistance/ha011608261033.aspx
 • ไม่สามารถใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Stsadm.exe เป็นเครื่องมือที่มีการสำรองข้อมูลเฉพาะของคุณ หรือ เป็นเครื่องมือการสำรองข้อมูลหลักของคุณ ใช้ SharePoint Portal Server ข้อมูล Backup และเครื่องมือการคืนค่า (Spsbackup.exe), หรือใช้เครื่องมือ SQL Server Backup ในตัวจัดการองค์กรของ SQL Server เป็นเครื่องมือหลักของคุณใช้สำหรับการสำรองข้อมูล และคืนค่า ปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน เช่น recycling unscheduled ของพูลโปรแกรมประยุกต์ ในบางครั้งอาจเกิดขึ้น ปัญหาเหล่านี้มีสาเหตุจาก contention ของทรัพยากรที่เกิดขึ้นเมื่อคุณสำรองข้อมูลจำนวนมากข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณอาจประสบปัญหาประสิทธิภาพการทำงานได้เมื่อคุณสำรองค่าคอลเลกชันของเว็บไซต์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 2 กิกะไบต์ (GB) เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหา contention ทรัพยากร เพิ่มหน่วยความจำเพิ่มเติม หรือลองย้ายกระบวนการทำดัชนีไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่นในเซิร์ฟเวอร์ฟาร์ม
 • ใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Stsadm.exe เท่านั้น เพื่อสำรอง และ การคืนค่าไซต์ระดับบนสุดของ Windows SharePoint บริการเว็บ เครื่องมือการโยกย้าย SharePoint (Smigrate.exe) เป็นเครื่องมือความยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อใช้ในการสำรองข้อมูลบางอย่าง และการคืนค่าสถานการณ์สมมติ แม้ว่าเครื่องมือการโยกย้าย SharePoint ไม่สำรอง หรือคืนค่าข้อมูลความปลอดภัย คุณสามารถใช้เครื่องมือการโยกย้าย SharePoint เพื่อสำรอง และคืนค่าไซต์ย่อยแต่ละที่อยู่ในเว็บไซต์ระดับบนสุด คุณไม่จำเป็นต้องผู้ดูแลระบบภายในเครื่องบนเซิร์ฟเวอร์จะส่งออกเว็บไซต์เมื่อคุณใช้เครื่องมือการโยกย้าย SharePoint อย่างไรก็ตาม คุณต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มไซต์ผู้ดูแลระบบ บนเว็บไซต์ที่คุณต้องการสำรองข้อมูล และ บนเว็บไซต์ที่คุณต้องการคืนค่าก่อนที่คุณสามารถใช้เครื่องมือการโยกย้าย SharePoint (Smigrate.exe) สำหรับการสำรองข้อมูล และคืนค่า
 • การเปิดใช้งานฟังก์ชันการทำงานเต็มรูปแบบของไซต์ส่วนบุคคล คืนค่าไซต์ส่วนบุคคลไปยังเดียวกันกับพอร์ทัลไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงกับไซต์ส่วนบุคคลเมื่อคุณทำการดำเนินการสำรองข้อมูลครั้งแรก ถ้าคุณต้องการกู้คืนข้อมูลจากไซต์ส่วนบุคคล และคุณไม่ต้องการให้ฟังก์ชันการทำงานเต็มรูปแบบของไซต์ส่วนบุคคล คุณสามารถคืนค่าไซต์ส่วนบุคคลไปยังเซิร์ฟเวอร์เสมือนใด ๆ

สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อคุณสำรองข้อมูล และคืนค่าไซต์ส่วนบุคคลของไซต์ของฉัน

ส่วนนี้แสดงสถานการณ์ต่าง ๆ และประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อคุณสำรองข้อมูล และคืนค่าไซต์ส่วนบุคคลของไซต์ของฉันในแต่ละสถานการณ์

สถานการณ์สมมติ 1

ในสถานการณ์นี้ เซิร์ฟเวอร์เสมือนที่ประกอบด้วยไซต์พอร์ทัล SharePoint Portal Server 2003 ที่มีการกำหนดค่าไซต์ส่วนบุคคลของโฮสต์ พอร์ทัลไซต์อยู่เดียวกันกับพอร์ทัลไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงกับไซต์ส่วนบุคคลเมื่อคุณทำการดำเนินการสำรองข้อมูล

รายการต่อไปนี้ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานของการคืนค่าเมื่อคุณคืนค่าไซต์ส่วนบุคคลในสถานการณ์นี้:
 • ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้เมื่อคุณคืนค่าไซต์ส่วนบุคคลกับ SharePoint Portal Server 2003 มีต่อไปนี้:
  • ข้อมูลทั้งหมดถูกเก็บไว้
 • ข้อมูลที่จะไม่ถูกเก็บไว้เมื่อคุณคืนค่าไซต์ส่วนบุคคลกับ SharePoint Portal Server 2003 มีต่อไปนี้
  • ไม่มีข้อมูลขาดหายไป
สิ่งที่ควรพิจารณา
 • พอร์ทัลไซต์ไม่ประกอบด้วยไซต์ส่วนบุคคลเหมือนที่สอง ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถคืนค่าสำเนาสำรองของไซต์ส่วนบุคคลที่ใช้ในการ http://ServerA/Personal/usernameURL ไปยังไซต์ส่วนบุคคลที่ใช้การ http://ServerA/Personal/UserNameXURL:
 • URL ต่อไปนี้จะแสดงอยู่ในนั้นที่อยู่box of the Web browser when a user locates their My Site personal site:
  http://Servername/MySite/Default.aspx
  This is not the URL that is passed to the Stsadm.exe command-line tool when you use the tool to back up and to restore personal sites. Generally, the URL that is passed to the Stsadm.exe command-line tool is as follows:
  http://Servername/Personal/username

สถานการณ์สมมติ 2

ในสถานการณ์นี้ เซิร์ฟเวอร์เสมือนที่ประกอบด้วยไซต์พอร์ทัล SharePoint Portal Server 2003 ที่มีการกำหนดค่าไซต์ส่วนบุคคลของโฮสต์ พอร์ทัลไซต์อยู่ของพอร์ทัลไซต์แตกต่างจากพอร์ทัลไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงกับไซต์ส่วนบุคคลเมื่อคุณทำการดำเนินการสำรองข้อมูล

รายการต่อไปนี้ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานของการคืนค่าเมื่อคุณคืนค่าไซต์ส่วนบุคคลในสถานการณ์นี้:
 • ถ้าคุณคืนค่าไซต์ส่วนบุคคลให้กับเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มแตกต่างกันของ SharePoint Portal Server 2003 ข้อมูลบางอย่างในไซต์ส่วนบุคคลนั้นจะไม่รักษาไว้
 • ไม่มีการเก็บรักษา Web Parts แบบกำหนดเองที่ถูกเพิ่มไปยังมุมมองส่วนบุคคลของไซต์ส่วนบุคคล ในไซต์ส่วนบุคคลที่คืนค่า
 • กระบวนการถึงการเชื่อมโยงที่ปรากฏบนหน้าบางอย่างของไซต์ส่วนบุคคลการคืนค่าแสดงชื่อของพอร์ทัลไซต์ไม่ถูกต้อง
 • ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้เมื่อคุณคืนค่าไซต์ส่วนบุคคลกับ SharePoint Portal Server 2003 มีต่อไปนี้:
  • ตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยที่มีการกำหนดค่าสำหรับไซต์ส่วนบุคคลของไซต์ของฉัน
  • ชุดรูปแบบ
  • รายการและข้อมูลที่อยู่ในรายการ
  • เว็บเพจที่กำหนดเองและ Web parts ที่มีอยู่ในเว็บเพจที่กำหนดเอง
  • พื้นที่ทำงาน
 • ข้อมูลที่จะไม่ถูกเก็บไว้เมื่อคุณคืนค่าไซต์ส่วนบุคคลกับ SharePoint Portal Server 2003 มีต่อไปนี้:
  • ข้อมูลส่วนกำหนดค่าผู้ใช้
  • การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้มุมมองส่วนบุคคล รวมทั้ง Web Parts ที่มีเพิ่มและการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับ Web part ที่เป็นค่าเริ่มต้นกำหนดเอง
  • ข้อมูลการเชื่อมโยงของฉัน
  • ข้อความแจ้งเตือน
  • การเชื่อมโยงสำหรับคุณข้อมูล
  • ข่าวสารสำหรับคุณข้อมูล
สิ่งที่ควรพิจารณา
 • การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ถูกต้องถึงการเชื่อมโยงที่ปรากฏบนหน้าไซต์ส่วนบุคคล ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ค้นหามุมมองส่วนบุคคลของไซต์ส่วนบุคคล
  2. คลิกการตั้งค่าไซต์และจากนั้นภายใต้การจัดการบนหน้าการตั้งค่าไซต์ คลิกไปยังการดูแลไซต์.
  3. ภายใต้การดูแลชุดเก็บรวบรวมไซต์บนหน้าดูแลไซต์ Top-level คลิกการกำหนดค่าการเชื่อมต่อไปยังพอร์ทัลไซต์.
  4. ระบุชื่อที่ถูกต้องของพอร์ทัลไซต์ และจากนั้น คลิกตกลง.
 • URL ต่อไปนี้จะแสดงอยู่ในนั้นที่อยู่กล่องของเว็บเบราว์เซอร์เมื่อผู้ใช้หาตำแหน่งที่ตั้งไซต์ส่วนบุคคลของไซต์ของฉัน:
  http://Servername/MySite/Default.aspx
  ไม่ URL ที่ถูกส่งผ่านไปยังเครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Stsadm.exe เมื่อคุณใช้เครื่องมือ การสำรอง และ การคืนค่าไซต์ส่วนบุคคล โดยทั่วไป URL ที่ถูกส่งผ่านไปยังเครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Stsadm.exe จะเป็นดังนี้:
  http://Servername/Personal/username
 • ผู้ใช้ที่ได้สร้างไซต์ส่วนบุคคล MySite บนพอร์ทัลไซต์ปลายทาง ตัวอย่างเช่น http://ServerB/Personal/username. คุณสามารถคืนค่าสำเนาสำรองของไซต์ส่วนบุคคลของของผู้ใช้จากแหล่งที่มาพอร์ทัลไซต์ไปยังไซต์ส่วนบุคคลบนพอร์ทัลปลายทางที่ใช้ใน URL แตกต่างกัน เช่น http://ServerB/personal/UserNameX.

  ในสถานการณ์เช่นนี้ เมื่อคุณดำเนินการคืนค่าเมื่อผู้ใช้ที่มีไซต์ส่วนบุคคล หน้าแรกที่ลิงค์ของ http://ServerB/Personal/UserNameXไซต์ส่วนบุคคลถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยัง http://ServerB/MySite/Default.aspx โดยอัตโนมัติ ดังนั้น คุณเชื่อมต่อแบบ http://ServerB/Personal/usernameไซต์ส่วนบุคคล เมื่อต้องการดูข้อมูลที่คืนค่าบนเว็บไซต์ส่วนบุคคล ค้นหาเพจที่เฉพาะที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้องการดูด้วยตนเอง

สถานการณ์สมมติ 3

สถานการณ์นี้รวมถึงหนึ่งในการตั้งค่าคอนฟิกต่อไปนี้:
 • เซิร์ฟเวอร์เสมือน SharePoint Portal Server 2003 พอร์ทัลไซต์ที่ไม่ได้กำหนดค่าไซต์ส่วนบุคคลของโฮสต์ที่ประกอบด้วยอยู่
 • ไม่ประกอบด้วยเซิร์ฟเวอร์เสมือน SharePoint Portal Server 2003 พอร์ทัลไซต์ แต่เซิร์ฟเวอร์เสมือนที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มของ SharePoint Portal Server 2003
 • ไม่ประกอบด้วยเซิร์ฟเวอร์เสมือน SharePoint Portal Server 2003 พอร์ทัลไซต์ แต่เซิร์ฟเวอร์เสมือนที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มของ Windows SharePoint Services
รายการต่อไปนี้ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานของการคืนค่าเมื่อคุณคืนค่าไซต์ส่วนบุคคลในการตั้งค่าคอนฟิกใด ๆ:
 • ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้เมื่อคุณคืนค่าไซต์ส่วนบุคคลในการตั้งค่าคอนฟิกใดๆ รวมต่อไปนี้:
  • ตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยที่มีการกำหนดค่าสำหรับไซต์ส่วนบุคคลของไซต์ของฉัน
  • ชุดรูปแบบ
  • รายการและข้อมูลที่อยู่ในรายการ
  • เว็บเพจที่กำหนดเองและ Web parts ที่มีอยู่ในเว็บเพจที่กำหนดเอง
  • พื้นที่ทำงาน
 • ข้อมูลที่จะไม่ถูกเก็บไว้เมื่อคุณคืนค่าไซต์ส่วนบุคคลในการตั้งค่าคอนฟิกใดๆ รวมต่อไปนี้:
  • โฮมเพของมุมมองสาธารณะและโฮมเพของมุมมองส่วนบุคคลของไซต์ส่วนบุคคล

   หมายเหตุ:เมื่อคุณค้นหาในไซต์ส่วนบุคคลที่คืนค่า คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
   การอ้างอิงวัตถุไม่ได้กำหนดให้กับอินสแตนซ์ของวัตถุ
  • การเชื่อมโยง
  • ข้อมูลส่วนกำหนดค่าผู้ใช้
  • ข้อความแจ้งเตือน
  • ข่าวสารสำหรับคุณข้อมูล
  • การเชื่อมโยงสำหรับคุณข้อมูล
สิ่งที่ควรพิจารณา
 • การคืนค่าไซต์ส่วนบุคคลในการกำหนดค่าเหล่านี้จะมีประโยชน์ถ้าคุณต้องการดึงข้อมูลที่ถูกเก็บอยู่ในไซต์ส่วนบุคคล ไม่คืนไซต์ส่วนบุคคลในหนึ่งการกำหนดค่าเหล่านี้ถ้าคุณต้องการให้ฟังก์ชันการทำงานเต็มรูปแบบของไซต์ส่วนบุคคล
 • โฮมเพของมุมมองส่วนบุคคลและโฮมเพของมุมมองสาธารณะของไซต์ส่วนบุคคลที่คืนค่าจะไม่แสดงขึ้น ใช้ url ต่อไปนี้ เพื่อดูหน้าเอกสารและรายการ และดูหน้าการตั้งค่าไซต์ ที่ใดlcidหมายเลขตำแหน่งที่ตั้ง (LCID) ที่อยู่:
  • เมื่อต้องการดูหน้าเอกสารและรายการ ใช้ URL ต่อไปนี้:
   http://VirtualServerName/ ส่วน บุคคล/MySite/_layouts /lcid/Viewseclsts.aspx
  • เมื่อต้องการดูหน้าการตั้งค่าไซต์ ใช้ URL ต่อไปนี้:
   http://VirtualServerName/ ส่วน บุคคล/MySite/_layouts /lcid/Settings.aspx

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Stsadm.exe ให้ดูส่วน "การสำรองข้อมูลและการโยกย้าย" และดูหัวข้อ "การดำเนินงาน Command-line" ในส่วน "อ้างอิง" ของการรายการแนะนำของ Microsoft Windows SharePoint Services ของผู้ดูแลระบบ.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือการโยกย้าย SharePoint (Smigrate.exe), ให้ดูส่วน "การสำรองข้อมูลและการโยกย้าย" ของการรายการแนะนำของ Microsoft Windows SharePoint Services ของผู้ดูแลระบบ. การขอรับการรายการแนะนำของ Microsoft Windows SharePoint Services ของผู้ดูแลระบบแวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=a637eff6-8224-4b19-a6a4-3e33fa13d230 & displaylang =สั้น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการไซต์ส่วนบุคคล ให้ดูหัวข้อ "การจัดการที่ไซต์ส่วนบุคคล" ในส่วน "การดูแล"รายการแนะนำของ Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 ของผู้ดูแลระบบ. กระบวนการรายการแนะนำของ Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 ของผู้ดูแลระบบ(ของผู้ดูแล Help.chm) อยู่ในโฟลเดอร์'เอกสาร'ในรากของซี SharePoint Portal Server 2003 ดี

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 889236 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003
Keywords: 
kbbackup kbtshoot kbinfo kbmt KB889236 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:889236

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com