การแก้ไข: ฐานข้อมูลถูกทำเครื่องหมายสงสัยเมื่อคุณเปิดฐานข้อมูลใน SQL Server 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 889266 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
BUG #: 470755 (SQL Server 8.0)
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายต่อไปนี้เกี่ยวกับรุ่นของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้:
 • ปัญหาที่แก้ไขตามที่แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
 • ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • ไม่ว่าคุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • แฟ้มที่มีอยู่ในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน

อาการ

เมื่อคุณเปิดฐานข้อมูลใน Microsoft SQL Server 2000 คุณสังเกตเห็นว่า ผู้ใช้ฐานข้อมูลถูกทำเครื่องหมายเป็นที่สงสัย นอกจากนี้ ข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในล็อกข้อผิดพลาด SQL Server 2000:
<date> <time></time></date>การกู้คืน spid9 ของฐานข้อมูล 'UserDatabaseName' (5) คือ% 2 เสร็จสมบูรณ์ (ประมาณ 185 มากกว่าวินาที) (3 ระยะ 3)
<date> <time></time></date>spid9 โดยใช้รุ่นของ 'dbghelp.dll' '4.0.5' * ถ่ายโอนข้อมูลเธรด - spid = 9, PSS = 0x80178098, EC = 0x801783c0
<date> <time></time></date>spid9 ข้อมูลข้อยกเว้นที่ถูกส่งเพื่อการรายงานข้อผิดพลาดของ Watson
<date> <time></time></date>ลายเซ็นกอง spid9 สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลมี 0x986D5509
<date> <time></time></date>Assertion เซิร์ฟเวอร์ SQL spid9: แฟ้ม: <page.cpp> บรรทัด = Assertion ล้มเหลว 3430 = ' m_freeCnt + emptySlots * sizeof (ช่องเสียบ) > = spaceNeed ' </page.cpp>
<date> <time></time></date>spid9 ตำแหน่งที่ตั้ง: page.cpp:3430 นิพจน์: m_freeCnt + emptySlots * sizeof (ช่องเสียบ) > = spaceNeed

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก SQL Server asserts พื้นที่หน้าข้อมูลที่ว่างให้ไม่ถูกต้องเมื่อมีแทรกแถว บัญชีการประเมินสำหรับพื้นที่ว่างที่ยังไม่ได้ถูกเรียกคืน แถวที่จะแทรกต้องมีพื้นที่มากขึ้นกว่าที่พร้อมใช้งานจริง

หมายเหตุ:ถ้าคุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในบทความนี้ และจากนั้น คุณเรียกใช้กระบวนการกู้คืนอีกครั้ง คุณจะพบ assert ที่เหมือนกัน โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะป้องกันการเกิดในภายหลังเท่านั้น

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft SQL Server 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
290211วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ SQL Server 2000

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:ถ้าคุณมีฐานข้อมูลในสภาวะที่ประสบ assert นี้ คุณก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ โดยการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ในสภาพนี้ และพยายามเรียกใช้กระบวนการกู้คืนอีกครั้ง ระเบียนล็อกธุรกรรมดั้งเดิมที่ทำให้เกิดปัญหาได้แล้วยังคงอยู่เป็นการเปลี่ยนแปลงบนเพจนี้ได้รับผลกระทบ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะเพียงป้องกันหลังเกิดปัญหานี้เมื่อธุรกรรมที่เกิดสถานการณ์ที่คล้ายกันในระหว่างการใช้งานจริง การกู้คืนฐานข้อมูลที่กำลังประสบกับปัญหานี้ คุณต้องดำเนินการคืนค่าฐานข้อมูลจากสำเนาสำรอง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องติดตั้ง SQL Server 2000 Service Pack 3 (SP3) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการโหลด SQL Server 2000 SP3 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
290211วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ SQL Server 2000
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2000 ติดประกาศ SP3a สร้าง 2000.80.977 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
842960คำอธิบายของโปรแกรม 32 บิต SQL Server 7.0 และ SQL Server 2000 โปรแกรมแก้ไขด่วนติด

ข้อมูลการเริ่มต้นระบบใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลไฟล์ Hotfix

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มที่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาที่แสดงรายการของบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่มีแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์เป็นรุ่นล่าสุดอย่างสมบูรณ์

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version      Size  File name
  -------------------------------------------------------------------------
  04-Aug-2004 03:33 6.1.9.0      15,872 Spupdsvc.exe   
  04-Nov-2004 22:25           3,696 Tempcatsign.cdf
  15-Sep-2004 00:40 2000.80.977.0   664,128 Autoplt.dll   
  15-Sep-2004 00:40 2000.80.977.0   78,400 Console.exe   
  15-Sep-2004 00:40 2000.80.977.0   332,352 Ctasksui.dll   
  15-Sep-2004 00:40 2000.80.977.0   315,968 Custtask.dll   
  15-Sep-2004 00:40 2000.80.977.0   33,340 Dbmslpcn.dll   
  08-Apr-2004 19:42          786,432 Distmdl.ldf
  08-Apr-2004 19:42         2,359,296 Distmdl.mdf
  30-Sep-2003 20:55            180 Drop_repl_hotfix.sql
  15-Sep-2004 00:40 2000.80.977.0  1,905,216 Dtspkg.dll    
  15-Sep-2004 00:40 2000.80.977.0   528,960 Dtspump.dll   
  15-Sep-2004 00:40 2000.80.977.0  1,557,052 Dtsui.dll    
  15-Sep-2004 00:40 2000.80.977.0   639,552 Dtswiz.dll    
  30-Sep-2003 20:55          747,927 Instdist.sql
  30-Sep-2003 20:55           1,581 Inst_repl_hotfix.sql
  15-Sep-2004 00:40 2000.80.977.0   352,828 Isqlw.exe    
  15-Sep-2004 00:40 2000.80.977.0   82,492 Itwiz.exe    
  15-Sep-2004 00:40 2000.80.977.0   90,692 Msgprox.dll   
  19-May-2004 21:43 8.11.40209.0   209,408 Mssdi98.dll   
  15-Sep-2004 00:40 2000.80.977.0   62,024 Odsole70.dll   
  15-Sep-2004 00:41 2000.80.977.0   25,144 Opends60.dll   
  15-Sep-2004 00:40 2000.80.977.0   57,904 Osql.exe     
  15-Sep-2004 00:40 2000.80.977.0   279,104 Pfutil80.dll   
  30-Sep-2003 20:48          550,780 Procsyst.sql
  08-Apr-2004 19:42           12,305 Qfe469315.sql
  08-Apr-2004 19:42           19,195 Qfe469571.sql
  26-Aug-2004 22:14           5,157 Qfe472197.sql
  15-Sep-2004 00:40 2000.80.977.0   143,940 Qrdrsvc.exe   
  13-Sep-2004 20:09         1,105,167 Replmerg.sql
  15-Sep-2004 00:41 2000.80.977.0   221,768 Replprov.dll   
  15-Sep-2004 00:41 2000.80.977.0   307,784 Replrec.dll   
  13-Sep-2004 16:16 2000.80.977.0   159,813 Replres.rll
  26-Aug-2004 22:14         1,086,925 Replsys.sql
  30-Sep-2003 20:55          986,603 Repltran.sql
  15-Sep-2004 00:41 2000.80.977.0   287,304 Rinitcom.dll   
  15-Sep-2004 00:41 2000.80.977.0   78,416 Sdiclnt.dll   
  15-Sep-2004 00:41 2000.80.977.0   66,112 Semmap.dll    
  15-Sep-2004 00:41 2000.80.977.0   57,916 Semnt.dll    
  15-Sep-2004 00:41 2000.80.977.0   492,096 Semobj.dll    
  13-Sep-2004 16:47 2000.80.977.0   172,032 Semobj.rll
  15-Sep-2004 00:40 2000.80.977.0   53,832 Snapshot.exe   
  30-Sep-2003 20:48          117,834 Sp3_serv_uni.sql
  15-Sep-2004 00:40 2000.80.977.0   28,672 Sqlagent.dll   
  15-Sep-2004 00:40 2000.80.977.0   311,872 Sqlagent.exe   
  15-Sep-2004 00:40 2000.80.977.0   168,001 Sqlakw32.dll   
  15-Sep-2004 00:41 2000.80.977.0   33,344 Sqlctr80.dll   
  15-Sep-2004 00:41 2000.80.977.0  4,215,360 Sqldmo.dll    
  15-Sep-2004 00:40           25,172 Sqldumper.exe  
  13-Sep-2004 16:09 2000.80.977.0   28,672 Sqlevn70.rll
  15-Sep-2004 00:40 2000.80.977.0   156,224 Sqlmaint.exe   
  15-Sep-2004 00:41 2000.80.977.0   180,792 Sqlmap70.dll   
  15-Sep-2004 00:41 2000.80.977.0   188,992 Sqlmmc.dll    
  13-Sep-2004 16:51 2000.80.977.0   479,232 Sqlmmc.rll
  15-Sep-2004 00:41 2000.80.977.0   401,984 Sqlqry.dll    
  15-Sep-2004 00:41 2000.80.977.0   57,920 Sqlrepss.dll   
  15-Sep-2004 00:41 2000.80.977.0  7,708,753 Sqlservr.exe   
  15-Sep-2004 00:41 2000.80.977.0   590,396 Sqlsort.dll   
  15-Sep-2004 00:41 2000.80.977.0   45,644 Sqlvdi.dll    
  15-Sep-2004 00:41 2000.80.977.0   106,588 Sqsrvres.dll   
  15-Sep-2004 00:41 2000.80.977.0   33,340 Ssmsgnet.dll   
  15-Sep-2004 00:41 2000.80.977.0   33,340 Ssmslpcn.dll   
  15-Sep-2004 00:41 2000.80.977.0   33,340 Ssmsqlgc.dll   
  15-Sep-2004 00:41 2000.80.977.0   82,492 Ssnetlib.dll   
  15-Sep-2004 00:41 2000.80.977.0   25,148 Ssnmpn70.dll   
  15-Sep-2004 00:41 2000.80.977.0   123,456 Stardds.dll   
  15-Sep-2004 00:41 2000.80.977.0   158,240 Svrnetcn.dll   
  15-Sep-2004 00:40 2000.80.977.0   76,416 Svrnetcn.exe   
  15-Sep-2004 00:41 2000.80.977.0   49,228 Ums.dll     
  15-Sep-2004 00:41 2000.80.977.0   74,304 Xplog70.dll   
  15-Sep-2004 00:41 2000.80.977.0   98,872 Xpweb70.dll   
  15-Sep-2004 00:40 2000.80.977.0   57,904 Osql.exe     
  26-Oct-2004 16:03 1.0.83.0     816,640 Sqlstpcustomdll.dll 
  26-Oct-2004 16:03           22,528 Sqlstpcustomdll.rll
  04-Aug-2004 03:35 6.1.9.0      344,576 Updspapi.dll 

หมายเหตุ:เนื่องจากการอ้างอิงแฟ้ม โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สุดที่ประกอบด้วยแฟ้มเหล่านี้อาจประกอบด้วยแฟ้มเพิ่มเติม

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ก่อนมีแก้ไขปัญหานี้ใน Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุง Microsoft SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 889266 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition
Keywords: 
kbsqlserv2000presp4fix kbbug kbfix kbhotfixserver kbqfe kbmt KB889266 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:889266

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com