คำอธิบายของ Service Pack 4 สำหรับ SQL Server 7.0 และโปรแกรมของ Microsoft ข้อมูล (MSDE) 1.0

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 889543
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

รุ่นนี้ของ Microsoft SQL Server 7.0 และ Microsoft Data Engine (MSDE) 1.0 Service Pack 4 (SP4) แสดงโปรแกรมปรับปรุงสำหรับคอมโพเนนต์ของฐานข้อมูลของการติดตั้ง SQL Server 7.0 หรือ MSDE 1.0 บทความนี้แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับ SP4 ต่อไปนี้:
 • service Pack รุ่นและการเอา Service Pack 4
 • วิธี การดาวน์โหลด และแยก Service Pack 4
 • วิธีการติดตั้ง Service Pack 4
 • วิธีการกระจายคอมโพเนนต์ของฐานข้อมูลและคอมโพเนนต์ของไคลเอ็นต์ Service Pack 4
 • อธิบายถึงปัญหาของการเรียกใช้ Service Pack 4 ที่ส่งผลต่อไซต์

เนื้อหา

ข้อมูลเพิ่มเติม

บทนำ

รุ่นนี้ของ Microsoft SQL Server 7.0 Service Pack 4 (SP4) และ Microsoft Data Engine (MSDE) 1.0 SP4 เป็นการปรับปรุงคอมโพเนนต์ของฐานข้อมูลของการติดตั้ง SQL Server 7.0 หรือ MSDE 1.0 ประกอบด้วยคอมโพเนนต์ต่อไปนี้:
 • เอ็นจินการข้อมูล
 • ฐานข้อมูลโปรแกรมอรรถประโยชน์ของไคลเอ็นต์เช่นผู้จัดการองค์กรของ SQL Server และosql(sql Server 7.0 เท่านั้น)
 • ฐานข้อมูลคอมโพเนนต์ของการเชื่อมต่อไคลเอ็นต์เช่นผู้ที่ OLE DB ให้สำหรับ SQL Server ไดรเวอร์ของ SQL Server ODBC และไคลเอนต์ไลบรารีสุทธิ
SP4 7.0 เซิร์ฟเวอร์ sql ที่สามารถนำไปใช้กับคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้โปรแกรมในข้อมูล SQL Server 7.0 หรือ MSDE 1.0 เซ็ต 4 ชุดบริการโปรแกรมตรวจพบรุ่นของ SQL Server 7.0 หรือ MSDE 1.0 ที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ และ upgrades คอมโพเนนต์ที่อยู่ในรุ่นที่เฉพาะ The Setup program does not try to upgrade components that are in SQL Server 7.0 Enterprise Edition unless the Setup program detects the presence of the Enterprise Edition. When the service pack is applied to a computer that is running MSDE 1.0, it does not try to upgrade components that are only included with SQL Server 7.0. When the service pack is applied to a computer that is only running the database client components, it does not try to upgrade any database server components.

Because SQL Server database component service packs are cumulative, SP4 includes the fixes from all earlier SQL Server 7.0 service packs. Therefore, SP4 can be applied to an original installation of SQL Server version 7.0 or MSDE 1.0, or to any SQL Server 7.0 or MSDE 1.0 installation to which a service pack has been applied previously.

SQL Server 7.0 SP4 does not support computers that are based on the Alpha CPU chip. SQL Server 7.0 Service Pacl 3 (SP3) is the last SQL Server 7.0 service pack that supports Alpha-based computers.

For additional information about the fixes that are contained in SQL Server 7.0 Service Pack 4, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
313980List of bugs fixed by SQL Server 7.0 service packs
For additional information about information about SQL Server 7.0 Service Pack 4 that was not included in this article, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
313986SQL Server 7.0 Service Pack 4 Readme.htm additions

Service pack versions

If you are not sure the service pack that you have installed on an instance of the SQL Server 7.0 database engine or MSDE 1.0, verify the version by running a SELECT @@VERSION command fromosql, SQL Query Analyzer, orisql. The following table shows the relationship between the version string that is reported by the @@VERSION command and the SQL Server 7.0 and MSDE 1.0 service packs:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
@@ รุ่นSQL Server version
7.00.623Original SQL Server 7.0 or MSDE 1.0 release
7.00.699Database Components Service Pack 1 (SP1)
7.00.842Database Components Service Pack 2 (SP2)
7.00.961Database Components SP3
7.00.1063Database Components SP4
If you are not sure the edition of SQL Server 7.0 that you are running, or if you have connected to MSDE 1.0, the last line of output that is returned by the @@VERSION command reports the edition to which you have connected. For example, the output may be similar to the following:
MSDE on Windows NT 4.0 (Build 1381: Service Pack 4)
Desktop Edition on Windows NT 4.0 (Build 1381: Service Pack 4)
Developer Edition on Windows NT 4.0 (Build 1381: Service Pack 4)
Standard Edition on Windows NT 4.0 (Build 1381: Service Pack 4)
Enterprise Edition on Windows NT 4.0 (Build 1381: Service Pack 4)
Recent hotfixes

If you received a hotfix after February 20, 2002, the hotfix is not likely to be included in SP4. Contact your primary support provider about a hotfix update for SP4.

Removing SP4

You cannnot remove SP4 easily because of system table changes that the service pack requires for maintenance. To revert to a build from before SP4 was installed, you must remove and then reinstall SQL Server 7.0 or MSDE 1.0. Then, if it is required, you must apply the service pack (SP1, SP2, or SP3) that you were running before you installed SP4. Before you reinstall SQL Server 7.0 or MSDE 1.0, detach your databases on SP4. Then, reattach them after you reinstall SQL Server 7.0 or MSDE 1.0 and either SP1, SP2, or SP3. For information about using thesp_attach_dbและsp_detach_dbprocedures, see SQL Server Books Online for SQL Server 7.0. As with any new installation, you must re-create the required logins. You must also re-create scheduled tasks that depend on information in themsdbdatabase, in addition to any changes you have made in theรูปแบบจำลองdatabase. If you use replication, you must reconfigure replication.

Downloading and extracting SP4

This service pack is distributed in the following two formats:
 • On the SP4 CD
 • In a self-extracting file that is named Sql70sp4.exe that can be downloaded from the Internet
ใช้แฟ้มนั้นเอง Sql70sp4.exe เพื่อสร้างชุดของโฟลเดอร์และแฟ้มบนคอมพิวเตอร์ของคุณที่เหมือนกับโฟลเดอร์และแฟ้มที่อยู่บนซีดี SP4 จากนั้น กระบวนการเซ็ตอัพเป็นเหมือนกันสำหรับซีดี SP4 และแฟ้ม SP4 แยก

ถ้าคุณดาวน์โหลด SP4 คุณต้องแยกแฟ้มเพื่อสร้างโฟลเดอร์ที่ใช้บริการ pack ก่อนที่คุณสามารถเรียกใช้โปรแกรมติดตั้งโปรแกรม

หมายเหตุ:ระบบแฟ้มหลาย ๆ แฟ้มที่อยู่ในเซอร์วิสแพ็คได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการแสดงแฟ้มทั้งหมดมีการตั้งค่าตัวเลือกใน Microsoft Windows NT Explorer หรือ Windows Explorer เมื่อคุณกำลังทำงานกับเซอร์วิสแพ็ค เมื่อต้องการเปิดการใช้งานตัวเลือกนี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่ม Windows Explorer หรือ Windows NT Explorer
 2. ในการมุมมองเมนู คลิกตัวเลือก.
 3. ในการมุมมองแท็บ คลิกเพื่อเลือกแสดงแฟ้มทั้งหมด.

ความต้องการเนื้อที่ดิสก์สำหรับ SP4

คุณต้องมี 231 เมกะไบต์เนื้อที่ว่างบนดิสก์เพื่อกระจาย SP4 ถ้าคุณดาวน์โหลดแฟ้มที่ปฏิบัติเองลงในไดรฟ์ C บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และจากนั้น คุณรันแยกที่ไม่

ถ้าคุณมีพื้นที่ว่างดิสก์ไม่เพียงพอที่จะดาวน์โหลด SP4 ลงในไดรฟ์ C บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณก็สามารถประหยัดเนื้อที่ว่างบนดิสก์ได้ โดยการดาวน์โหลดแฟ้ม SP4 ไปรษณีย์ไปยังไดรฟ์ที่รอง Then, you can extract the ZIP file to drive C. This method requires 188 MB on drive C and 43 MB on the secondary drive.

Extracting Database Components SP4

To extract Database Components SP4, copy the self-extracting file to a folder that is on the computer that is running SQL Server 7.0 or MSDE 1.0. Then, run the file. The self-extraction program will prompt you for the name of the folder where you want to put the service pack files. For example, if you are running SQL Server or MSDE and you have created a folder that is named C:\70sp4, copy the Sql70sp4.exe file to your computer, run the file, and then provide the name of the C:\70sp4 folder when you are prompted.

This will extract the service pack files and then copy the two Microsoft Systems Management Server files to the C:\70sp4 folder. The rest of the service pack files will be put in an \X86 subfolder.

You can rename the database installation folder after you extract the components. However, make sure that the folder name does not contain space characters (" ").

การติดตั้ง service pack

To install SP4, follow these installation instructions. Not all steps are required, depending onto which of the following SQL Server 7.0 configurations you are applying the service pack:
 • Database server configuration:Applies to a computer that is running the data engine and its related software from either MSDE 1.0 or any edition of SQL Server 7.0. These computers also contain the database client components.
 • Database client-only configuration:Applies to a computer that is running the following:
  • Database client connectivity components such as the OLE DB Provider for SQL Server, the SQL Server ODBC driver, and the client Net-Libraries (from either SQL Server 7.0 or MSDE 1.0).
  • Database client utilities such as SQL Server Enterprise Manager and bcp (SQL Server 7.0 only).
 • Failover cluster configuration:Applies to a computer that is running SQL Server 7.0 that is configured in a failover cluster.
 • Replication server configuration:Applies to a computer that is running SQL Server 7.0 on which at least one database is part of a replication topology.
For each installation step, the applicable components are listed.

หมายเหตุ:The service pack is language specific. Apply the service pack with the same language as the SQL Server component that you are upgrading.

หมายเหตุ:Before you install SP4 on the French version of Windows NT 4.0, follow the instructions in the following Microsoft Knowledge Base article:
259484CryptEncrypt and CryptDecrypt functions are supported with the French locale on Windows 2000
Before you start an installation
The following applies to all component installations.

The SP4 Setup program does not upgrade user databases except for those user databases that are regularly involved in replication topologies. Databases that are not involved in replication topologies do not have dependencies on SP4. ตัวอย่าง::
 • You can restore a user database backup from an instance of SQL Server 7.0 or SQL Server 7.0 SP1, SP2, or SP3 to an instance of SQL Server 7.0 SP4.
 • You can restore a user database backup from an instance of SQL Server 7.0 SP4 to an instance of SQL Server 7.0 or SQL Server 7.0 SP1, SP2, or SP3.
 • You can detach a user database from an instance of SQL Server 7.0 or SQL Server 7.0 SP1, SP2, or SP3 and then attach it to an instance of SQL Server 7.0 SP4.
 • You can detach a user database from an instance of SQL Server 7.0 SP4 and then attach it to an instance of SQL Server 7.0 or SQL Server 7.0 SP1, SP2, or SP3.
SP4 Setup does upgrade user databases that are members of a replication topology. Before you install SP4, make sure that replication databases and file groups are writeable and that the user account that is running the Setup program has permission to access the databases. For more information about how to apply SP4 to databases that are involved in replication topologies, seeInstalling on replicated servers.
กำลังเตรียมการสำหรับเซิร์ฟเวอร์การจัดการระบบกระจายการติดตั้ง
You can also use Microsoft Systems Management Server to install SP4 automatically on multiple computers that are running Windows NT Server. The Smssql.sms file is a package definition file that automates creating a SQL Server package in Systems Management Server. Then, the SQL Server package can be distributed and installed on computers that are running Systems Management Server. The Unattspsms.bat file is a batch file that detects the operating system of the computer and then runs the appropriate version of the Setup program.

Back up SQL Server databases

The following applies to all configurations except the database client-only configuration.

As a precaution, back up all your SQL Server databases. This includes theวางแผนหลัก,รูปแบบจำลองและmsdbฐานข้อมูล Installing the service pack does not modify user databases, except user databases that are involved in replication, but it does modify theวางแผนหลักและmsdbฐานข้อมูล Installing the service pack modifies theวางแผนหลัก,msdbและรูปแบบจำลองฐานข้อมูล This makes them incompatible with pre-SP4 versions of SQL Server 7.0. These backups are required if you decide to reinstall SQL Server 7.0 without SP4.

It is also prudent to back up your user databases, although SP4 will perform updates only in user databases that are members of replication topologies.

Make sure the system databases have sufficient free space

The following applies to all configurations except the database client-only configuration.

You can skip this step if the following conditions are true:
 • กระบวนการautogrowoption is on for both theวางแผนหลักและmsdbdatabases in the SQL Server or MSDE system on which you apply SP4.
 • The disk drive that contains these databases has at least 500 KB of free space available for each database that can autogrow.
In SQL Server 7.0, you can verify that the system databases have sufficient free space. To do this, connect to SQL Server from SQL Server Enterprise Manager, right-click the icon for the database, and then clickคุณสมบัติ. ตรวจสอบว่า การAutomatically grow fileมีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย To verify this in MSDE, issue the following SQL statements:
 • sp_helpdb master
 • sp_helpdb msdb
In the output of these statements, verify that the growth column is not 0.

ถ้าการautogrowoption is not on for either theวางแผนหลักหรือmsdbdatabase, the databases that cannot autogrow must have at least 500 KB of free space. To verify this, run thesp_spaceusedsystem stored procedure in the context of theวางแผนหลักและmsdbฐานข้อมูล If the unallocated space figure in either database is less than 500 KB, increase the size of the database. To do this, follow the instructions in the "Expanding the Database" topic in SQL Server Books Online for SQL Server 7.0.

จัดเตรียมการตั้งค่าคอนฟิกของคลัสเตอร์

ต่อไปนี้ใช้เฉพาะกับการ failover clustering การตั้งค่าคอนฟิก

ก่อนที่คุณติดตั้งฐานข้อมูลคอมโพเนนต์ SP4 กับ SQL Server 7.0 องค์กร Edition ในสภาพแวดล้อมแบบคลัสเตอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า กลุ่มที่ประกอบด้วยการ Microsoft แจกจ่ายธุรกรรม Coordinator (MSDTC) เป็นของโหนดที่ MSDTC ถูกติดตั้งครั้งแรก

ถ้ากลุ่มไม่ได้เป็นเจ้าของ โดยโหนดนี้ แสดงโปรแกรมการติดตั้ง 4 ชุดบริการ MSDTC การตั้งค่าข้อผิดพลาดที่พร้อมท์ให้คุณแก้ไขปัญหาแล้วลองใหม่การติดตั้งโปรแกรม แก้ไขปัญหา โดยการย้ายกลุ่มที่โหนด MSDTC ถูกติดตั้งครั้งแรก ถ้า Edition องค์กรเซิร์ฟเวอร์ SQL กำลังทำงานในการกำหนดค่าคลัสเตอร์ คุณต้องสามารถ unclustered ก่อนที่คุณสามารถใช้ฐานข้อมูลคอมโพเนนต์ SP4 ก่อนที่คุณ uncluster SQL Server ใช้คลัสเตอร์ผู้ดูแลระบบเพื่อให้แน่ใจว่า ไม่มีทรัพยากรคลัสเตอร์อื่นขึ้นใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ห้า SQL Server คลัสเตอร์ทรัพยากร:
 • ชื่อเครือข่ายของ sql
 • ที่อยู่ IP ของ sql
 • SQL Server
 • บริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ sql
 • VServer sql
บันทึกการอ้างอิงที่คุณลบออกดังนั้นคุณสามารถคืนค่าแฟ้มเหล่านั้นหลังจากที่คุณติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค ถ้าข้อความใน Microsoft ตัวจัดคิวทรัพยากรมีการขึ้นต่อกันในชื่อเครือข่ายของ SQL คุณต้องใช้ทรัพยากรจัดคิวข้อความแบบออฟไลน์ โอนย้ายแล้ว การอ้างอิงไปยังชื่อเครือข่ายอื่นในกลุ่มเดียวกัน ถ้าไม่มีชื่อของเครือข่ายอื่นในกลุ่ม สร้างชื่อเครือข่ายชั่วคราว โอนย้ายแล้ว การอ้างอิงไปยังชื่อเครือข่ายนั้น คุณสามารถลบชื่อเครือข่ายชั่วคราวหลังจากที่คุณติดตั้ง SP4

เมื่อต้องการ uncluster SQL Server ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ในการsql Server 7.0กลุ่มโปรแกรม คลิกตัวช่วยสร้างการคลัสเตอร์ Failover.
 2. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ แทรกเดิม SQL Server องค์กร Edition ซีดี และจากนั้น ทำตามคำแนะนำที่แสดง โดยตัวช่วยสร้าง
ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้บนโหนทั้งหมดของคลัส Windows NT หรือ Windows 2000 เตอร์ซึ่งถูก clustered SQL Server ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตัวช่วยสร้างการคลัสเตอร์ Failover เอาชื่อทรัพยากรของ SQL Server และชนิด

อินสแตนซ์ SQL Server 7.0 ทั้งหมดที่ใช้งานในคลัสเตอร์ต้องถูกปรับรุ่นเป็น SP4 ก่อนที่จะ reclustered

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของ sql server ในสภาพแวดล้อมแบบคลัสเตอร์เอกสารทางเทคนิค clustering sql Server.

หยุดโปรแกรมประยุกต์ก่อนที่จะรันโปรแกรมติดตั้ง SP4

ต่อไปนี้ใช้กับการตั้งค่าคอนฟิกทั้งหมดยกเว้นฐานข้อมูลเดียวไคลเอ็นต์โครงแบบ

ก่อนที่คุณเรียกใช้โปรแกรมติดตั้งการ SP4 ใช้ SP4 คอมโพเนนต์ของฐานข้อมูล ปิดบริการและโปรแกรมประยุกต์ต่อไปนี้:
 • บริการการค้น หาของ Microsoft, MSDTC, MSSQLServer, MSSQLServerOLAPService และ SQLServerAgent
 • ธุรกรรมของ Microsoft Server ข้อความที่จัดคิว และ Integrator ทรานแซคชัน COM ของ Microsoft (COMTI)
 • โปรแกรมประยุกต์ทั้งหมด ซึ่งรวมถึง'แผงควบคุม'
ถ้าคุณกำลังติดตั้ง SP4 ในคลัสเตอร์ Windows NT ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โปรแกรมประยุกต์และบริการเหล่านี้ถูกหยุดบนโหนทั้งหมดในคลัสเตอร์

Also stop SQL Server Service Manager if it is running. To do this, right-click the minimized SQL Server Service Manager icon in the taskbar, and then clickexit.

Install Database Components SP4

The following applies to all configurations.

Run the Setup.bat batch file from either of the following locations:
 • The folder that contains the extracted service pack files from Sql70sp4.exe
 • The service pack folder on the SQL Server 7.0 SP4 CD
หมายเหตุ:Do not run the Setup.bat batch file by using the Microsoft Terminal Services Client. Remote installation of SP4 by using Terminal Services Client is not supported.

When you run the Setup.bat batch file, anInstallShielddialog box appears that prompts you for information, such as whether to use SQL Server Authentication or Windows NT Authentication. If you choose SQL Server Authentication, you must supply the Setup program with the password for thesalogin. If you choose Windows NT Authentication, you must run the Setup program while you are logged onto Windows by using a Windows login account that is a member of thesysadminfixed server role of the instance of SQL Server or MSDE that you are upgrading.

Then, the Setup program replaces the existing SQL Server or MSDE files with the service pack files. The Setup program also runs several .sql script files to update system stored procedures.

The MSDTC installer installs a new version of MSDTC on your system. In a clustered environment, it does this on all nodes of the Windows NT cluster.

When the Setup program connects to SQL Server 7.0 or MSDE 1.0 to run the .sql scripts that update system stored procedures, it displays anโหมดการรับรองความถูกต้องdialog box if it detects that the installation is using Mixed Mode with a blank password for thesalogin. This gives users a chance to address the potential security issue of running a system with a blank password for thesalogin. Leaving thesalogin password blank provides unauthorized users with easy administrative access to SQL Server or MSDE. To help protect your systems, you should require ansapassword or use Windows NT Authentication. โดยค่าเริ่มต้น การโหมดการรับรองความถูกต้องdialog box does not use the current settings for the installation. The dialog box uses the following defaults:
 • By default, on computers that are running Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, and Microsoft Windows Millennium Edition, theโหมดการรับรองความถูกต้องdialog box uses Mixed Mode. Mixed Mode is the only authentication mode that is supported on these operating systems. Then, the dialog box requests that you specify a password for thesalogin. If you specify a password, the Setup program changes thesalogin password. If you leave the password blank, the Setup program connects without changing the password.
 • By default, on computers that are running Windows NT 4.0 or Microsoft Windows 2000, the Setup program uses Windows NT Authentication. You can use the dialog box to accept the default Windows NT Authentication Mode or to switch the authentication mode to Mixed Mode with ansalogin password that is not blank.
Before you change the authentication mode or the password for thesalogin, make sure that this will not affect existing applications. For example, if you are running SQL Server on a Windows 2000-based computer and change from Mixed Mode to Windows NT Authentication Mode, existing applications that use SQL Server Authentication cannot connect until they are configured to use Windows NT Authentication. Also, if you change thesalogin password, applications or administrative processes that use the old password cannot connect until they are configured to use the new password.

The Setup program records the actions that it performs in the Sqlsp.log file in the Temp folder of the computer on which it is run.

Restart services

The following applies to all configurations except the database client-only configuration.

When the Setup program finishes, you may be prompted to restart the system. After you restart the system, or after the Setup program finishes without requesting a restart, use the Services tool in Control Panel to make sure that the following services are running:
 • Microsoft Search
 • msdtc
 • MSSQLServer
 • MSSQLServerOLAPService
 • SQLServerAgent
Back up the upgradedวางแผนหลักและmsdbฐานข้อมูล

Recluster a cluster configuration

The following applies only to the failover clustering configuration.

If you have applied SP4 in a Windows NT cluster configuration, recluster SQL Server. Before reclustering, you must apply SP4 to all instances of SQL Server 7.0 that are included in the cluster.

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


If you removed Message Queuing dependencies on SQL Server, run Registry Editor to modify the following registry key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSMQ\Parameters\MachineCache\MQS
ถ้าคีย์นี้มีค่า 2 (ตัวอย่าง BSC), 4 (ตัวอย่าง PSC), หรือ 8 (ตัวอย่าง PEC), บันทึกค่าปัจจุบัน และเปลี่ยนค่าเป็น 1 มิฉะนั้น ออกจากค่าของคีย์เทอร์

เมื่อต้องการ recluster SQL Server ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ในการsql Server 7.0กลุ่มโปรแกรม คลิกตัวช่วยสร้างการคลัสเตอร์ Failover.
 2. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ โดยตัวช่วยสร้าง แทรกเดิม SQL Server องค์กร Edition ซีดีในไดรฟ์ซีดี และจากนั้น ทำตามคำแนะนำที่แสดงตัวช่วยสร้าง
ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้บนโหนของคลัสเตอร์ Windows NT ทั้งหมดที่ประกอบด้วยอินสแตนซ์ของ SQL Server ที่คุณต้องการรวมไว้ในคลัสเตอร์

รีจิสทรีคีย์ที่จัดคิวข้อความได้
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSMQ\Parameters\MachineCache\MQS
. ถ้าคุณเปลี่ยนค่าเดิมของคีย์นี้ก่อนที่คุณใช้ตัวช่วยสร้างการคลัสเตอร์ Failover เรียกใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีเพื่อคืนค่าเริ่มต้นของรีจิสตรีคีย์ ถ้าคุณเอาการอ้างอิงใน SQL Server ทรัพยากรและชนิดของทรัพยากรตามที่อธิบายไว้ในนั้นจัดเตรียม cluster การตั้งค่าคอนฟิกส่วน ใช้คลัสเตอร์ผู้ดูแลระบบเพื่อคืนค่าการอ้างอิง หากทรัพยากรที่จัดคิวข้อความมีการอ้างอิงใน SQL Server และชื่อเครือข่ายของ SQL ใช้คลัสเตอร์ผู้ดูแลระบบเพื่อคืนค่าการอ้างอิง เอาการอ้างอิงในอื่น ๆ ชื่อเครือข่ายที่คุณสร้างในการจัดเตรียมการตั้งค่าคอนฟิกของคลัสเตอร์ส่วน ถ้าคุณสร้างทรัพยากรที่อยู่ IP และชื่อเครือข่ายชั่วคราวในนั้นจัดเตรียมการตั้งค่าคอนฟิกของคลัสเตอร์ส่วน ลบออก นำข้อความที่จัดคิวทรัพยากรแบบออนไลน์

รีสตาร์ทแอปพลิเคชัน

การนำไปใช้ต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าคอนฟิกทั้งหมด

โปรแกรมประยุกต์การเริ่มระบบใหม่ที่คุณปิดก่อนที่คุณรันโปรแกรมติดตั้ง SP4 โปรแกรม

การติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ที่จำลองแบบแล้ว

ต่อไปนี้ใช้เฉพาะกับการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์การจำลองแบบ

เราขอแนะนำให้ คุณใช้ service pack นี้ไปยังผู้เข้าร่วมทั้งหมดต่อไปนี้ SQL Server 7.0 คนในโทโพโลยีทำแบบจำลองของคุณ:
 • Publisher
 • distributor
 • สมาชิก
เราขอแนะนำให้ คุณใช้ในลำดับต่อไปนี้เพื่อปรับใช้ SP4 ข้ามโทโพโลยีการจำลองแบบ:
 1. distributor ถ้ามีการแยกต่างหากจากผู้เผยแพร่ที่
 2. Publisher
 3. สมาชิกได้
หมายเหตุ:โดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจำลองแบบรวม Distributor และผู้เผยแพร่บนเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน และมีการปรับรุ่นในเวลาเดียวกัน

ในการจำลองแบบรวม ฐานข้อมูลการกระจายจะใช้กับเก็บประวัติของบริษัทตัวแทนเท่านั้น โดยทั่วไป ฐานข้อมูลการกระจายในโทโพโลยีทำแบบจำลองที่รวมอยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันเป็นฐานข้อมูลที่เผยแพร่ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถยังให้ฐานข้อมูลการกระจายระยะไกลสำหรับการจำลองแบบผสานที่ไซต์ที่ centralize บันทึกประวัติของบริษัทตัวแทนการ

คุณอาจไม่สามารถปรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดที่อยู่ในโทโพโลยีจำลองแบบทันที ดังนั้น การดำเนินการจำลองแบบได้โดยปกติ unaffected ระหว่างเซิร์ฟเวอร์ที่รัน SQL Server 7.0 หรือเซอร์วิสแพ็คก่อนหน้ารุ่นแรก และ SP4 ผู้เรียน ข้อยกเว้นจะครอบคลุมในหัวข้อต่อไปนี้:
การติดตั้ง SP4 บนเซิร์ฟเวอร์ที่ให้ฐานข้อมูลการกระจายระยะไกลสำหรับการประกาศการผสาน
ถ้าคุณปรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ SP4 และเซิร์ฟเวอร์ที่ประกอบด้วยฐานข้อมูลการกระจายระยะไกลสำหรับการผสานแห่ง คุณต้องปรับยังรุ่นจำลองแบบผสานแต่ละผู้เผยแพร่ที่ใช้ฐานข้อมูลที่กระจาย SP4 ข้อกำหนดนี้ทำให้แน่ใจว่า จะจัดส่งสินค้าดีที่สุดในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากการจำลองแบบรวมที่เชื่อมโยงผู้เผยแพร่ โดยบริษัทตัวแทนการผสาน (กด) ใด ๆ ที่เรียกใช้บน Distributor ที่มี

การปรับรุ่นการผสานผู้เผยแพร่ที่ได้รับการบอกรับสมาชิกใหม่ SP4 จากสเดิมของ SQL Server 7.0
เมื่อต้องการอนุญาตการผสานใหม่สมาชิกการจำลองแบบจากเซิร์ฟเวอร์ที่มีวางจำหน่ายฉบับของ SQL Server 7.0 ติดตั้งอยู่ คุณต้องเพิ่ม-70Subscribersพารามิเตอร์ที่ไม่จำเป็นแต่ละงานของบริษัทตัวแทนการ Snapshot

เมื่อคุณดำเนินการ การซิงโครไนส์เริ่มแรกของใด ๆ ใหม่ SQL Server 7.0 ผสานการสมาชิกการบริการที่ไม่มีชุดได้ถูกประยุกต์ใช้จะเสร็จสิ้น

หากว่าสมาชิกที่กำลังเรียกใช้ SQL Server รุ่นเดิมแล้วได้รับการซิงโครนัสที่เริ่มต้น สมาชิกนี้ยังคงมีอยู่เพื่อให้สามารถผสานข้อมูลแม้แต่ไม่ มีพารามิเตอร์นี้ อย่างไรก็ตาม ถ้าตกหายการบอกรับเป็นสมาชิก และจากนั้น ได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ หรือ ถ้ามีการบอกรับสมาชิกที่ต้องถูก reinitialized พารามิเตอร์ที่จำเป็นต้อง วิธีการแก้ไขปัญหาที่ต้องมีการ ปรับรุ่นสมาชิกที่ SP4 แทนการใช้พารามิเตอร์ ถ้าคุณต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณสามารถเพิ่มพารามิเตอร์ได้จนกว่าคุณจะ confident ว่า สมาชิกทั้งหมดจะปรับรุ่นเป็น SP4

Installing SP4 on a merge replication Subscriber
If you upgrade a SQL Server merge replication Subscriber to SP4, you must also upgrade each of its associated merge replication Publishers to SP4. This optimizes the delivery of data changes from the associated merge replication Publishers by any Merge (Pull) Agents that are running on the Subscriber. This is best accomplished by using the Distributor-Publisher-Subscriber deployment sequence that is described in theการติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ที่จำลองแบบแล้วส่วน

Running SP4 replication with earlier versions of SQL Server
There are no known differences in the way that SP4 works with SQL Server 6.0 or SQL Server 6.5 Publishers and Subscribers compared with the way that the original version of SQL Server 7.0 works with these earlier versions.

Updating Access 2000 (Jet 4.0) merge replication Subscribers
For Microsoft Jet-based Microsoft Access 2000 merge Subscribers to take advantage of improvements in SP4, you must copy the following Database Components SP4 files to your workstations that are running Access 2000:
 • X86\Binn\Replres.dll
 • X86\Binn\Replrec.dll
 • X86\Binn\Replprov.dll
 • X86\Jet\Msrpjt40.dll
Copy each file to the following folder on the system drive of the workstation:
\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Database Replication
หมายเหตุ:You do not have to follow these steps if MSDE 1.0 is serving as the Access 2000 merge Subscriber. In this case, apply Database Components SP4.

Redistributing Database Components SP4 client components

SP4 for SQL Server 7.0 and MSDE 1.0 includes a self-extracting file, Sqlredis.exe, and a version of the Mdacredist.txt file. By default, when Sqlredis.exe is executed, it does the following:
 1. Sqlredis.exe runs the Mdac_typ.exe file from Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.1 SP2. This installs the MDAC 2.1 SP2 core components and the versions of the SQL Server and MSDE client connectivity components that were included with SP1 for SQL Server 7.0 and MSDE 1.0.
 2. Sqlredis.exe replaces the SQL Server and MSDE client connectivity components with new versions from Database Components SP4.
 3. Sqlredis.exe replaces the Mswstr10.dll, Mswdat10.dll, Oleaut32.dll, Olepro32.dll, and Stdole2.tlb files.
If you want to install only the Database Components SP4 client connectivity components, type the following command at a command prompt:
sqlredis.exe /C:"setupre.exe MDAC=0 -s -SMS"
You can redistribute the Sqlredis.exe file under the same terms and conditions that are listed in the Mdacredist.txt file that accompanies this service pack.

Documentation notes

This section discusses issues that affect sites running SP4 but are not caused by fixes that are contained in the service pack.

Changes in behavior that are introduced by fixes are documented in the Microsoft Knowledge Base article for each fix.For additional information about the fixes that are contained in SQL Server 7.0 Service Pack 4, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
313980List of bugs fixed by SQL Server 7.0 service packs

Upgrading client-only computers after you install SP4

ติดในบางครั้ง ผู้ใช้ที่ตั้งก่อนส่วนเฉพาะของ sql server ไคลเอ็นต์ประกอบบนคอมพิวเตอร์ ในภายหลัง พวกเขาเพิ่มมาตรฐาน องค์กร หรือ Edition เดสก์ท็อปของเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ โดยการเรียกใช้โปรแกรมติดตั้งจากซีดีของเซิร์ฟเวอร์ SQL ถ้าไคลเอ็นต์คอมโพเนนต์บนคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่แล้วปรับรุ่นเป็น SP4 โปรแกรมติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่ล้มเหลว และคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
คุณไม่สามารถติดตั้งรุ่นที่เก่ากว่า (7.00.623) ไม่ใช่รุ่นบนเครื่องของคุณ (7.00.1063) ถอนการติดตั้งรุ่นที่เก่ากว่า
การเพิ่มแบบมาตรฐาน องค์กร หรือ Edition เดสก์ท็อปของเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลไปยังไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้คอมโพเนนต์ของไคลเอ็นต์ SP4 ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. การคัดลอกแฟ้ม Bcp.exe จากแผ่นซีดีของ SQL Server 7.0 ต้นฉบับไปยังคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ ซึ่งเขียนทับ SP4 รุ่น Bcp.exe ในไดเรกทอรี C:\Mssql7\Binn
 2. เรียกใช้โปรแกรมติดตั้งจากซีดีของ SQL Server 7.0 ไปยังการติดตั้งคอมโพเนนต์ของเซิร์ฟเวอร์
 3. เรียกใช้โปรแกรมฐานข้อมูลคอมโพเนนต์ของ Service Pack 4 เซ็ตอัพเกรดส่วนประกอบฐานข้อมูล SQL Server ทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ SP4
หมายเหตุ:การปรับรุ่นไคลเอนต์มาตรฐานหรือองค์กร Edition ของเซิร์ฟเวอร์ คุณต้องซื้อใบอนุญาตของเซิร์ฟเวอร์ที่เหมาะสม คุณสามารถติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ Edition เดสก์ท็อปได้ในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่ครอบคลุมตามแบบมาตรฐานหรือองค์กร SQL Server ไคลเอนต์การเข้าถึงสิทธิ์การใช้งาน (CAL)

ปรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลภาษาญี่ปุ่นเป็น Windows 2000 หลังจากที่คุณติดตั้ง SP4

คุณอาจติดตั้งฐานข้อมูลคอมโพเนนต์ SP4 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows NT, Windows 95 หรือ Windows 98 และคุณปรับรุ่นเป็น Windows 2000 ในภายหลัง เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น การปรับรุ่น Windows 2000 แทนที่แฟ้มบางแฟ้มระบบที่เกี่ยวข้องในการเรียงลำดับอักขระภาษาญี่ปุ่นกับรุ่นของแฟ้มที่ไม่ใช่รุ่นที่จำเป็น โดย SP4 ถ้าคุณใช้อักขระภาษาญี่ปุ่นในฐานข้อมูล SQL Server ของคุณ รันการใหม่อีกรุ่น Sqlredis.exe ที่มาพร้อมกับ SP4 หลังจากที่คุณปรับรุ่นเป็น Windows 2000 ครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงาน Sqlredis.exe ให้ดูคอมโพเนนต์ไคลเอนต์ฐานข้อมูลคอมโพเนนต์ SP4 redistributingส่วน

ซึ่งใช้เฉพาะกับเซิร์ฟเวอร์ที่คุณมีฐานข้อมูลที่ประกอบด้วยอักขระภาษาญี่ปุ่น คุณไม่ต้องนำ Sqlredis.exe ไปใช้ใหม่ ในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ หรือ บนเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่มีฐานข้อมูลที่ประกอบด้วยอักขระภาษาญี่ปุ่น

ใช้ SP4 รุ่นที่ใหม่กว่า

ถ้าคุณพยายามปรับรุ่นการติดตั้ง SQL Server ด้วยแฟ้มปฏิบัติการได้โปรแกรมฐานข้อมูลที่มีเวอร์ชันเดียวกันหรือรุ่นที่ใหม่กว่าไม่ใช่ตัวให้มากับฐานข้อมูลคอมโพเนนต์ SP4 อาจการออกจากโปรแกรมการติดตั้ง 4 ชุดบริการ และคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
โปรแกรมติดตั้งตรวจพบคอมโพเนนต์ของ sql server รุ่นใหม่กว่าที่พร้อมใช้งานในเซอร์วิสแพ็ค การตั้งค่าจะไม่ดำเนินต่อ
โดยทั่วไป ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้บ่งชี้ว่า SP4 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าได้แล้วถูกประยุกต์ใช้กับอินสแตนซ์ของ SQL Server ที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ และไม่จำเป็นต้องใช้การปรับรุ่น

อย่างไรก็ตาม นี้อาจไม่ใช้กับลูกค้าที่ได้รับการสร้าง SQL Server พิเศษที่ใหม่กว่าสร้าง SP4 จากผู้จัดจำหน่ายในการสนับสนุนของ sql server และการผู้ใช้ ที่ได้ประยุกต์ใช้สร้างนั้นกับระบบที่ถูกปรับไม่รุ่นเพื่อ SP4 ก่อน ลูกค้าเหล่านี้ควรติดต่อของ SQL Server ผู้จัดจำหน่ายสนับสนุนการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการปรับรุ่น

การติดตั้ง SP4 บน Windows NT 4.0, Edition Server เทอร์มินัล

SQL Server 7.0 รุ่นดั้งเดิมไม่ได้รับการสนับสนุนบนระบบปฏิบัติการ Windows NT 4.0, Terminal Server Edition sql Server 7.0 SP1 แนะนำการสนับสนุนสำหรับการเรียกใช้ SQL Server บน Windows NT 4.0, Terminal Server Edition sql Server 7.0 SP2, SP3 และ SP4 ยังสนับสนุน Windows NT 4.0, Terminal Server Edition

หมายเหตุ:Only follow these steps if you are preparing to install SQL Server 7.0 for the first time on a computer that is running Windows NT 4.0, Terminal Server Edition. If you previously added this support with SQL Server 7.0 SP2 or SP3, you do not have to repeat these steps when you upgrade to SP4.

SQL Server SP4 requires that you apply Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition SP4 to a computer that is running Terminal Server Edition, before SQL Server is installed. This service pack is specific to Terminal Server Edition and is separate from Windows NT Server 4.0 SP4.For additional information about Terminal Server Edition service packs, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
152734How to obtain the latest Windows NT 4.0 service pack
To install SQL Server 7.0 and SQL Server SP4 on a computer that is running Windows NT 4.0, Terminal Server Edition, follow these steps:
 1. Make sure that Windows NT 4.0, Terminal Server Edition SP4 has been applied.
 2. Use the Services tool in Control Panel to stop the Terminal Server Licensing Service.
 3. Copy the SQL Server ODBC files to the System32, folder on the computer that is running Windows NT 4.0, Terminal Server Edition.
 4. Insert the SQL Server 7.0 CD in the computer, and then copy the files from the X86\ODBC folder that is on the CD to the C:\Winnt\System32 folder that is on the server.
 5. Use the Services tool in Control Panel to restart the Terminal Server Licensing Service.
 6. Install SQL Server 7.0 by using the SQL Server 7.0 CD. You cannot install SQL Server by using a thin client. You must install SQL Server by using the console on the computer that is running Windows NT 4.0, Terminal Server Edition. คุณไม่สามารถใช้ได้AutorunSetup program window that appears when you insert the SQL Server CD to install SQL Server on a computer that is running Windows NT 4.0, Terminal Server Edition. Instead, follow these steps:
  1. ปิดการAutorunหน้าต่าง
  2. In Control Panel, open Add/Remove Programs.
  3. คลิกติดตั้ง, and then follow the instructions. Run the Setup program directly from the SQL Server 7.0 CD in the following folder:
   X86\Setup\Setupsql.exe
  Follow the instructions in the SQL Server Setup program. If you want to install a database directly on the computer that is running Windows NT 4.0, Terminal Server Edition, run a full SQL Server setup to install both the client communications components and the database engine. If you only want to give the ability to connect to SQL Server databases on other servers to applications that are running on the same computer with Windows NT 4.0, Terminal Server Edition, only install the client connectivity components. For more information about how to perform a full-server or client-connectivity-only setup, see "Running SQL Server Setup" in SQL Server Books Online for SQL Server 7.0.
 7. Apply SQL Server SP4 by following the instructions in this article. You must install SP4 from the console of the computer that is running Windows NT 4.0, Terminal Server Edition. Also, you must run the Service Pack 4 Setup program (Setup.bat) from the Add/Remove Programs tool in Control Panel.

New Troubleshooting Guide

Database Components SP2 introduced a new version of the "Troubleshooting Guide" section from SQL Server Books Online for SQL Server 7.0. Database Components SP4 also installs this new version of the guide. The new guide expands on the information that is in the original SQL Server Books Online for SQL Server 7.0 with the following new information from the SQL Server support teams:
 • Expanded sets of frequently asked questions (FAQs)
 • Additional information and tips from Product Support Engineers that can help customers become proficient with SQL Server 7.0
Database Components SP4 installs a new file that is named Tblshsp2.chm in the \Mssql7\Books folder on your computer. The SP2 Troubleshooting Guide does not physically replace the Troubleshooting Guide that is in the original version of SQL Server Books Online. You cannot browse from SQL Server Books Online to the SP2 Troubleshooting Guide. You must run the new Troubleshooting Guide separately by using one of the following methods:
 • Double-click the Tblshsp2.chm file.
 • Add a shortcut to your desktop. Then double-click the shortcut. When you add the shortcut, point it to the \Mssql7\Books\Tblshsp2.chm file.
The SP2 Troubleshooting Guide requires that you have SQL Server Books Online for SQL Server 7.0 installed on your computer.

Replication enhancements

Replication enhancements in SP4 include the following:
 • Optimization of replication synchronization
 • Performance enhancements for merge replication snapshots
 • การปรับปรุงการผสานการล้างข้อมูลเมตาการจำลองแบบ
optimizing ซิงโครไนซ์การจำลองแบบ
ใน Service Pack 2

optimizing ซิงโครไนส์ระหว่างการจำลองแบบผสานช่วยให้คุณจัดเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมที่ผู้เผยแพร่แทนการโอนย้ายข้อมูลนั้นผ่านเครือข่ายไปยังสมาชิกนั้น ในขณะที่ตัวเลือกนี้อาจทำให้ฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่กว่าเวลาที่ผู้เผยแพร่ คุณสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำข้อมูลให้ตรงผ่านการเชื่อมโยงที่ล่าช้า อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเพิ่มเติมถูกเก็บไว้ในที่ที่ผู้เผยแพร่ และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็น

โดยการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมที่ผู้เผยแพร่ที่ SQL Server สามารถอย่างรวดเร็วกำหนดข้อมูลที่ถูกกรองเพื่อส่งไปยังสมาชิกที่เฉพาะ เมื่อมีการรับการออกการซิงโครไนส์เป็นแบบ SQL Server สร้างก่อนตารางรูปที่ผู้เผยแพร่ที่ที่ประกอบด้วยข้อมูลเช่น schema พาร์ติชันข้อมูล และสร้างข้อมูลการตรวจสอบว่า การเปลี่ยนแปลงต้องสามารถแพร่กระจายกับสมาชิกอื่น ๆ ก่อนที่จะรูปตารางเหล่านี้ช่วยให้ SQL Server ที่กำหนดวิธีการแบ่งพาร์ติชันข้อมูล และการตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็นต้องมีสมาชิก generations ใหม่ของข้อมูล

ตัวอย่างเช่น องค์กรที่ขาย partitions และกระจายข้อมูลที่ขึ้นอยู่กับการขาย territories ถ้าสิ่งพิมพ์ที่เปิดใช้งานการปรับการตั้งค่าการซิงโครไนส์ รายละเอียดเกี่ยวกับการแบ่งพาร์ติว่าข้อมูลถูกชันถูกเก็บในก่อนตารางรูปที่ผู้เผยแพร่ที่ ถ้า territories ขายเลื่อน และข้อมูลต้องถูก repartitioned สมาชิกหลาย ข้อมูลมีการปรับปรุง และ redistributed รวดเร็วขึ้นเนื่องจากรายละเอียดเกี่ยวกับการแบ่งพาร์ติวิธีข้อมูลอยู่ในปัจจุบันชันอยู่แล้วที่ผู้เผยแพร่ที่

หมายเหตุ:เมื่อต้องการลดจำนวนข้อมูลที่ส่งผ่านเครือข่าย รันsp_addmergepublicationขั้นตอนของระบบที่จัดเก็บและการตั้งค่านี้@ keep_partition_changesพารามิเตอร์การTrue.

ปรับปรุงประสิทธิภาพสำหรับการประมวลผลรวมของสำเนาชั่วคราวเริ่มต้น
ใน Service Pack 2

กระบวนการสร้างสำเนาชั่วคราวเริ่มต้นได้รับการปรับปรุงสำหรับการประกาศข้อมูลผสานที่คงที่ หรือเข้าร่วมในตัวกรอง

ในระหว่างการสร้างสำเนาชั่วคราว บริษัทตัวแทนการ Snapshot สร้างแฟ้มสำเนาเป็นกลุ่มสำหรับการMSmerge_contentsตาราง: SP4 7.0 เซิร์ฟเวอร์ sql ที่มีประสิทธิภาพที่เร็วกว่าเมื่อแบบคงที่ หรือใช้ตัวกรองเข้าร่วมได้เนื่องจากโปรแกรมคัดลอกเฉพาะแถวที่เกี่ยวข้องกับตารางในสิ่งพิมพ์ที่เป็นไปตามตัวกรองที่ใช้งาน

ในรุ่นที่ติดตั้ง SP2 บริษัทตัวแทนการ Snapshot สร้างแฟ้มสำเนาเป็นกลุ่มสำหรับการMSmerge_contentsตาราง และแฟ้มรวมแถวทั้งหมดจากMSmerge_contentsสำหรับการเผยแพร่สารบัญโดยไม่คำนึงถึงเงื่อนไขการกรองข้อมูลที่ใช้ ไดรฟ์ข้อมูลสูงสุดของกิจกรรมการปรับปรุงในตารางการเผยแพร่ที่ทำให้เกิดการMSmerge_contentsตารางจะขยาย ลักษณะการทำงานนี้ slowed ประสิทธิภาพการทำงานเมื่อมีการสร้างสำเนาชั่วคราวเริ่มต้น

มีการติดตั้ง SP2 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า แฟ้ม.bcp ที่สร้างขึ้นมีขนาดเล็ก แฟ้มมีขนาดเล็กได้เนื่องจากแถวจะถูกคัดลอกเฉพาะในกรณีที่พวกเขาเกี่ยวข้องกับพาร์ติชันของข้อมูลที่มีการเผยแพร่ ปรับ ดังนั้น ประสิทธิภาพการทำงานของการผสานแทนเมื่อคุณประยุกต์ใช้สำเนาชั่วคราวกับสมาชิกได้นอกจากนี้ยังปรุง

การเปลี่ยนแปลงนี้ใช้เท่านั้นที่จะผสานแห่ง ด้วยคงหรือเข้าร่วมกรองได้เนื่องจากการMSmerge_contentsตารางไม่ได้เป็นกลุ่มที่ถูกคัดลอกเมื่อ snapshots ถูกสร้างขึ้นสำหรับการผสานแห่งที่มีตัวกรองแบบไดนามิก

ตัวอย่างเช่น สิ่งพิมพ์ผสานรวมคอลัมน์ลูกค้า ใบสั่ง และราย ละเอียดของใบสั่ง และมีกรองสิ่งพิมพ์ที่จะประกาศเฉพาะลูกค้าในพื้นที่ Northwest เมื่อมีสร้างสำเนาชั่วคราว เฉพาะแถวในการMSmerge_contentsตารางที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่อยู่ในพาร์ติชันที่กรองข้อมูลที่มีการเผยแพร่ มีขนาดใหญ่ที่คัดลอก ในรุ่นที่ติดตั้ง SP2 แถวทั้งหมดจากนั้นMSMerge_contentsตารางมีขนาดใหญ่ที่คัดลอก

ผสานการล้างข้อมูลเมต้าดาต้า
ใน Service Pack 2

กระบวนการsp_mergecleanupmetadataระบบกระบวนงานที่เก็บไว้ช่วยให้ผู้ดูแลระบบล้างข้อมูลเมตาในนั้นMSmerge_contentsและMSmerge_tombstoneตารางระบบ แม้ว่าตารางเหล่านี้ไม่สามารถขยาย indefinitely กว่า การล้างข้อมูล metadata อาจเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของการผสาน ขั้นตอนนี้สามารถประหยัดเนื้อที่ว่าง โดยการลดขนาดของตารางเหล่านี้ที่ผู้เผยแพร่และสมาชิก

ข้อควรระวังหลังจากที่คุณทำงานนี้sp_mergecleanupmetadataกระบวนงานที่เก็บไว้ในที่ที่ผู้เผยแพร่ เหตุการณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้เกิดขึ้นสำหรับการบอกรับสมาชิกที่มีชื่อทั้งหมดที่สมาชิกที่มีข้อมูล metadata ที่เก็บไว้ในผู้เผยแพร่ใน นั้นMSmerge_contentsและMSmerge_tombstoneตาราง:
 • การบอกรับสมาชิกที่จะทำเครื่องหมายสำหรับ reinitialization
 • การเปลี่ยนแปลงในสมาชิกที่จะสูญหายไป
 • snapshot ที่ปัจจุบันถูกทำเครื่องหมายล้าสมัย
SQL Server 7.0 does not support reinitialization of anonymous subscriptions from the Publisher.

The reinitialization must be initiated at the Subscriber. Before you run this stored procedure, merge all data from Subscribers with the Publisher to load the Subscriber data changes that must be saved. Snapshot files for all merge publications that are involved at all levels must be regenerated after you run this stored procedure. If you try to merge without running the snapshot first, you are prompted to run the snapshot.

The reinitialization does not automatically propagate the merge topology. The administrator must manually reinitialize all subscriptions at every republisher.

โดยค่าเริ่มต้น การ@reinitialize_subscriberparameter of thesp_mergecleanupmetadatastored procedure is set toTrue, and all subscriptions are marked for reinitialization. If you set the@reinitialize_subscriberparameter toเท็จ, the subscriptions are not marked for reinitialization. However, set the parameter toเท็จwith caution, because if you choose not to have the subscriptions reinitialized, you must make sure that data at the Publisher and Subscribers is synchronized.

If you want to run thesp_mergecleanupmetadatastored procedure without marking the subscriptions for reinitialization, follow these steps:
 1. Synchronize all Subscribers.
 2. Stop all updates to the publishing and subscribing databases.
 3. Run a merge that validates the Subscriber data with the Publisher by running the Merge Agent with the-Validatecommand-line option at each Subscriber.
 4. เรียกใช้การsp_mergecleanupmetadataระบบการจัดเก็บกระบวนการ After the stored procedure runs, you can let users update the publishing and subscribing databases again.
To use this stored procedure, the Publisher and all Subscribers must be running SQL Server 7.0 SP4. เฉพาะสมาชิกของsysadmingroup can use this stored procedure. To clean up merge metadata, run thesp_mergecleanupmetadataระบบการจัดเก็บกระบวนการ This stored procedure cleans all merge metadata in theMSmerge_contentsและMSmerge_tombstonesystem tables.

หมายเหตุ:ไม่มี@tablenameparameter exists that limits cleaning to a specified table. This was incorrectly documented for Service Packs 2 and 3.

Changes in the database components

SQL Server 7.0 SP4 introduces several changes to the database components.
New database option
Introduced in Service Pack 2

SQL Server 7.0 SP2 introduced a newpending upgradedatabase option to support functionality that will be introduced in a future version of SQL Server. You can use this functionality in some migration scenarios when you upgrade SQL Server 7.0 SP2 or a later version to SQL Server 2000 or a later version. Full instructions for using this option will be included in the documentation of the future version of SQL Server.

เมื่อการpending upgradeoption is set to TRUE, users cannot create indexes or statistics in the database. A user who tries to create indexes or statistics will receive the following new error message:
Create index/Create statistics is disallowed when the database has pending upgrade enabled.
However, index creation succeeds if thepending upgradeoption is set to TRUE while a clustered index is being created and if no nonclustered indexes exist.

Index creation may fail, rolling back the whole operation, if the following conditions are true:
 • ดัชนี nonclustered เมื่อเริ่มต้นการสร้างดัชนีที่คลัสเตอร์ที่มีอยู่
 • กระบวนการการปรับรุ่นที่ค้างอยู่ตัวเลือกถูกกำหนดเป็น TRUE ขณะกำลังสร้างดัชนี
กระบวนการการปรับรุ่นที่ค้างอยู่ตัวเลือกควรเสมอถูกตั้งค่าเป็น FALSE ดังที่แสดงในบรรทัดของรหัส สำหรับระบบของ SQL Server 7.0 ใด ๆ ที่ไม่ได้ถูก interoperating กับ SQL Server รุ่นในอนาคต ต่อไปนี้:
sp_dboption 'database_name', 'pending upgrade', 'FALSE'
กระบวนการsp_dboptionกระบวนงานที่เก็บไว้รายงานสถานะของระบบนี้การปรับรุ่นที่ค้างอยู่ตัวเลือกถ้ามีเรียกกระบวนงานที่เก็บไว้ โดยไม่มีพารามิเตอร์ หรือเฉพาะdatabase_nameพารามิเตอร์ ตัวอย่าง:
sp_dboption 'Northwind'
ฟังก์ชัน DATABASEPROPERTY สนับสนุนใหม่IsPendingUpgradeคุณสมบัติที่ใช้เพื่อรายงานสถานะของการการปรับรุ่นที่ค้างอยู่ฐานข้อมูลตัวเลือก ตัวอย่างเช่น:
DATABASEPROPERTY(Northwind, IsPendingUpgrade)
กระบวนการIsPendingUpgradeส่งกลับคุณสมบัติค่า 0 ถ้าการการปรับรุ่นที่ค้างอยู่ตัวเลือกเป็น FALSE และส่งกลับค่า 1 ถ้าการการปรับรุ่นที่ค้างอยู่ตัวเลือกเป็น TRUE

ตัวเลือกการเริ่มต้นระบบ sqlservr ใหม่
ใน Service Pack 2

sql Server 7.0 SP2 นำมาใช้ใหม่–gตัวเลือกบรรทัดคำสั่งสำหรับการsqlservrโปรแกรมอรรถประโยชน์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ตัวเลือกต่อไปนี้:
-g memory_to_reserve
ตัวเลือกนี้ระบุจำนวนของหน่วยความจำที่ SQL Server จะปล่อยพร้อมสำหรับการปันส่วนของหน่วยความจำ ในกระบวนการของ sql server แต่อยู่ นอกพูหน่วยความจำของ SQL Server MB หมายเลขที่คุณระบุต้องเป็นจำนวนเต็ม เก็บหน่วยความจำที่มีพื้นที่ที่ใช้ SQL Server สำหรับการโหลดสินค้า เช่นต้องขยาย แฟ้ม.dll การตามขั้นตอน ผู้ให้บริการ OLE DB ที่อ้างถึง โดยการสอบถามที่วางจำหน่าย การจัดเก็บ และการทำงานอัตโนมัติวัตถุที่ถูกอ้างอิงในคำสั่ง Transact SQL สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการหน่วยความจำของ SQL Server ดู "หน่วยความจำสถาปัตยกรรม" ใน SQL Server หนังสือออนไลน์สำหรับ SQL Server 7.0

โดยค่าเริ่มต้น ค่าของตัวเลือกนี้เป็น 128 เมกะไบต์ ค่านี้ไม่เหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมการทำจำนวนมาก การใช้ตัวเลือกนี้อาจช่วยปรับแต่งการจัดสรรหน่วยความจำ แต่เฉพาะเมื่อมีหน่วยความจำกายภาพบนเซิร์ฟเวอร์เกินค่าต่อไปนี้:
 • สำหรับ Edition มาตรฐาน Edition ที่เดสก์ท็อปของเซิร์ฟเวอร์ SQL หรือ SQL Server: 2 กิกะไบต์
 • สำหรับ SQL Server Edition องค์กร: 3 GB
ตั้งค่าคอนฟิก มีหน่วยความจำกายภาพที่น้อยกว่าไม่ได้รับประโยชน์จากการใช้ตัวเลือกนี้

คุณอาจต้องการใช้ตัวเลือกนี้สำหรับการกำหนดค่าหน่วยความจำขนาดใหญ่ที่ความต้องการหน่วยความจำของ SQL Server เป็นพิเศษและที่กำลังใช้หน่วยความจำทั้งหมดในพื้นที่ที่อยู่เสมือนของกระบวนการของ sql server การใช้ตัวเลือกนี้ไม่ถูกต้องอาจทำให้เงื่อนไขที่อาจไม่เริ่มทำงาน หรืออาจพบข้อผิดพลาดในการทำการ SQL Server

คุณควรใช้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับการ-gบรรทัดคำสั่งสลับจนกว่าคุณได้รับข้อความข้อผิดพลาดการแจ้งเตือนต่อไปนี้ในการล็อกข้อผิดพลาดของ SQL Server:
Warning: Clearing procedure cache to free contiguous memory.
This error message indicates that SQL Server may be trying to free parts of the SQL Server memory pool to find space for items such as extended stored procedure .dll files or Automation objects. In this case, consider increasing the amount of memory that is reserved by the-gสวิตช์บรรทัดคำสั่ง By using a reduced value than the default, the amount of memory that is available to the buffer pool and thread stacks increases. This may provide some performance benefit to memory-intensive workloads in systems that do not use many extended stored procedures, distributed queries, or Automation objects.

Change in cursor behavior
Introduced in Service Pack 1

In the original releases of SQL Server 7.0 and MSDE 1.0, a rollback closes all open cursors except cursors that meet all the following conditions:
 • CURSOR_CLOSE_ON_COMMIT is OFF.
 • The cursor is static.
 • The cursor has finished populating its worktable.
To increase compatibility with earlier versions of SQL Server, Database Components SP1 changed this behavior so cursors are closed on rollback only if one of the following conditions is true:
 • CURSOR_CLOSE_ON_COMMIT is ON.
 • An asynchronously populated cursor is currently populating.
The behavior that is introduced in Database Components SP1 is carried forward in later service packs.

Changes in SQL Profiler
กระบวนการconnection iddata column in SQL Profiler will not be supported in a future version of SQL Server. We recommend that you use theSPIDdata column instead.

เอกสารทางเทคนิค clustering sql Server

The white paper "How to Install SQL Server 7.0, Enterprise Edition, on Microsoft Cluster Server: Step by Step Instructions" supplements the clustering information that is provided in SQL Server Books Online for SQL Server 7.0. For more information about this white paper, visit the following Microsoft Web site:
http://support.microsoft.com/kb/842192

บริการการแปลงข้อมูล

This section describes the changes that are introduced in Data Transformation Services (DTS) by the service pack.
Exporting to Oracle databases
Introduced in Service Pack 1

When you use the DTS Export Wizard to export to Oracle, if you use DTS to create the destination tables, DTS creates the case-sensitive tables by using quotation marks around the owner and table names. This behavior must occur to support owner or table names that are keywords or that contain SPACE characters (" "). If your names are not keywords and do not contain SPACE characters and if you want to remove the quotation marks, delete them in theDTS Copy Tablesกล่องโต้ตอบ

Using the DTS Test feature
Introduced in Service Pack 1

The DTS Test feature has improved functionality and now supports global variables and lookups. The DTS user interface has a test option in the following two dialog boxes:
 • ในการData Transformation Propertiesกล่องโต้ตอบ คลิกการTransformationsแท็บ Then, right-click one of the lines that map the column transformations. The menu that appears contains a test menu item.
 • คลิกสองครั้งActiveX Script Task Propertiesกล่องโต้ตอบ แล้วคลิกTest.
These tests now support global variables and lookups. The tests are not supported on lineage columns.

Changes to the Execute Package dialog box
Introduced in Service Pack 1

When you execute a DTS package in the DTS Import Wizard, the DTS Export Wizard, or the DTS Designer, additional columns are added to theExecute Packagedialog box to display start time, end time, and duration. These new columns are not available if you run the package with a user password.

Additionally, transfer notification information is provided during package execution.

Data Transformation Services error messages
Introduced in Service Pack 1

DTS error messages have been improved. The error messages now supply OLE DB provider-specific information and information about the operation that failed.

Use of the Set keyword in Microsoft Visual Basic scripts
Introduced in Service Pack 1

Microsoft ActiveX assignment of object references to DTS global variables in Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) scripts now follows standard Visual Basic Set syntax in every case.

ใช้แบบตั้งค่าkeyword when you want to assign an object reference. Otherwise, the default value of the object will be assigned.

If a global variable contains an object reference, use both theตั้งค่าkeyword and the.Valuekeyword to reassign the object reference. ตัวอย่าง::
 • The following statement assigns a reference to theเชื่อมต่อobject to the global variable x:
  Set DTSGlobalVariables("x").Value =
            CreateObject("ADO.Connection")
  
 • The following statement sets the variableoto a reference to theเชื่อมต่อวัตถุ:
  Set o = DTSGlobalVariables("x")
 • The following statement sets the variableoto a reference to a global variable that contains a reference to theเชื่อมต่อวัตถุ:
  Set o = DTSGlobalVariables("x")
Changes in DTS packages
Introduced in Service Pack 2 and Service Pack 3

sql Server 7.0 SP2, SP3 7.0 เซิร์ฟเวอร์ SQL และ SQL Server 2000 แนะนำการเปลี่ยนแปลงไปเป็นรูปแบบภายในที่ DTS ใช้จะบันทึกแพคเกจ เมื่อแพคเกจถูกบันทึกไปยังแฟ้มหรือ SQL Server โดยไม่ต้องการรหัสผ่าน รูปแบบต่อไปนี้จะได้รับการสนับสนุนสำหรับรุ่นของชุดบริการต่าง ๆ
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
Service Packอ่านเขียน
sql Server 7.0 SP1sql Server 7.0
SQL Server 7.0 SP1
sql Server 7.0
sql Server 7.0 SP1
sql Server 7.0 SP2SQL Server 7.0 SQL
เซิร์ฟเวอร์ 7.0 SP1
sql Server 7.0 SP2
sql Server 7.0 SP2
sql Server 7.0 SP3sql Server 7.0
SQL Server 7.0 SP1
sql Server 7.0 SP2
sql Server 7.0 SP3
sql Server 7.0 SP4
SQL Server 2000
sql Server 2000 SP1
sql Server 2000 ติดตั้ง SP2
sql Server 7.0 SP2
sql Server 7.0 SP3
sql Server 7.0 SP4
SQL Server 2000
sql Server 2000 SP1
sql Server 2000 ติดตั้ง SP2
sql Server 7.0 SP4sql Server 7.0
SQL Server 7.0 SP1
sql Server 7.0 SP2
sql Server 7.0 SP3
sql Server 7.0 SP4
SQL Server 2000
sql Server 2000 SP1
sql Server 2000 ติดตั้ง SP2
sql Server 7.0 SP2
sql Server 7.0 SP3
sql Server 7.0 SP4
SQL Server 2000
sql Server 2000 SP1
sql Server 2000 ติดตั้ง SP2
ปรับปรุงบัญชีพร็อกซีของบริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ sql
ใน Service Pack 4

ในรุ่นของ SQL Server ที่ SP4 7.0 เซิร์ฟเวอร์ SQL ที่ไม่ใช่ DTS แพคเกจที่ถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์อาจไม่สามารถเรียกใช้ภายใต้ข้อมูลประจำตัวของบัญชีพร็อกซีของบริษัทตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL เว้นแต่ว่าบัญชีพร็อกซีมีการเข้าถึงโฟลเดอร์ TEMP ผู้ใช้สำหรับบัญชีผู้ใช้ภายใต้ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์หรือแทนถูกใช้ เซิร์ฟเวอร์ที่จะถูกเรียกใช้สำหรับงานการเรียกใช้จากนั้นxp_cmdshellขยายกระบวนงานที่เก็บไว้ ตัวแทนการจะถูกเรียกใช้งานของบริษัทตัวแทน

เนื่องจากความตัวนี้ ผู้ใช้มักจะมีการปรับเปลี่ยนตัวแปรสภาพแวดล้อมของ TEMP สำหรับบัญชีเริ่มต้นใช้งาน SQL Server หรือตัวแทนการ SQL ให้ชี้ไปยังโฟลเดอร์ที่ถูกเข้าถึงเริ่มต้นทั้งในระบบและบัญชีพร็อกซี ตัวอย่าง C:\TEMP สำหรับ SP4, DTS ได้ถูกปรับปรุงการใช้โฟลเดอร์ TEMP ระบบถ้าไม่มีโฟลเดอร์ TEMP ของผู้ใช้ การเปลี่ยนแปลงนี้ลดความต้องการปรับปรุงเหล่านี้เป็นอย่างมาก

sql Server 7.0 และ Exchange 5.5

ถ้าคุณเรียกใช้ SQL Server 7.0 และ Microsoft Exchange Server รุ่น 5.5 บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน คุณต้องกำหนดใช้หน่วยความจำใน SQL Server ได้ SQL Server จะไม่ทำงานอย่างถูกต้องถ้าคุณปล่อยให้ SQL Server ที่น้อยที่สุดตัวเลือกหน่วยความจำแบบไดนามิกที่กำหนดที่เป็นค่าเริ่มต้นของ 0

เมื่อต้องการแก้ปัญหาของหน่วยความจำที่รู้จักที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเรียกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สองในเวลาเดียวกัน คุณต้องตั้งค่าหน่วยความ SQL Server 7.0 ขั้นต่ำแบบไดนามิกจำ หรือหน่วยความจำการเซิร์ฟเวอร์นาที sp_configureตัว จำนวนหน่วยความจำที่จำเป็นต้องใช้เพื่อสนับสนุนการโหลดการประมวลผลสูงสุดของ SQL Server ในสภาพแวดล้อมนี้ SQL Server จะไม่รับหน่วยความจำที่เพียงพอในการเข้าถึงการตั้งค่าหน่วยความจำแบบไดนามิกที่สูงสุดหรือหน่วยความจำของเซิร์ฟเวอร์ที่สูงสุด sp_configureตัวเลือก แทน SQL Server จะเรียกโดยทั่วไปใช้กับจำนวนหน่วยความจำที่ระบุไว้ในตัวเลือกหน่วยความจำแบบไดนามิกที่น้อยที่สุด ดังนั้น การตั้งค่าหน่วยความจำแบบไดนามิกที่ต่ำสุดต้องเป็นเพียงพอที่จะเรียกใช้ SQL Server เมื่อมีการปฏิบัติเมื่อความจุสูง

เมื่อต้องการกำหนดจำนวนหน่วยความจำที่จำเป็นต้องใช้ SQL Server ตรวจสอบจำนวนหน่วยความจำที่ใช้ SQL Server เมื่อมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • ถ้าฐานข้อมูลของคุณกำลังเรียกใช้ในการผลิต ตรวจสอบใน SQL Server ของใช้หน่วยความจำเมื่อระบบทำงานที่กำลังการผลิตที่ความละเอียดสูง
 • If your SQL Server applications were developed in-house, run stress tests while you are monitoring the memory that is used by SQL Server.
 • If your SQL Server applications were developed by a third party, you may have to see the application documentation or vendor to determine the effect of the application on SQL Server memory usage.
For more information about monitoring SQL Server memory or setting SQL Server memory options, see the topics "Monitoring Memory Usage" and "Server Memory Options" in SQL Server Books Online for SQL Server 7.0.

The French version of SQL Server Books Online

Introduced in Service Pack 1

The original French version of SQL Server Books Online had an incorrect table of contents. The French version of SQL Server 7.0 SP4 includes a self-extracting file that contains a new French SQL Server Books Online file with a corrected table of contents.

To install the corrected French version of SQL Server Books Online, follow these steps:
 1. Copy the Sqlbolfr.exe file from the service pack folder to an empty folder on your computer.
 2. Run Sqlbolfr.exe to extract the Sqlbol.chm file.
 3. Copy the new Sqlbol.chm file to the C:\Mssql7\Books directory. This will overwrite the incorrect version of the file.

Repository changes

ใน Service Pack 2

This section documents the changes that are introduced in the Repository by the service pack.
Importing from DB2 and Informix databases
ใน Service Pack 2

When it is using the OLE DB Scanner to import from DB2 or Informix databases, Microsoft Repository now creates tables for schema and type information. This functionality applies to databases that use the Microsoft ODBC Driver for DB2 and the Intersolv Informix ODBC Driver, the Intersolv OLE DB Driver for ODBC, and the Intersolv OLE DB Provider for Informix.

Improved retrieval of versioned objects
ใน Service Pack 2

You can now retrieve the most recent object version in every case, even when the version sequence includes a deleted version. Previously, if you deleted an object version and then created a new object version, you would receive an error message if you tried to retrieve the most recent version.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 889543 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
Keywords: 
kbPubTypeKC kbservicepack kbhowto kbinfo kbmt KB889543 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:889543

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com