คำอธิบายของ Service Pack 2 สำหรับ SQL Server 2000: 9 พฤศจิกายน 2001

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 889552
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 2 (SP2) แสดงโปรแกรมปรับปรุงสำหรับคอมโพเนนต์ของฐานข้อมูลของการติดตั้ง SQL Server 2000 บทความนี้อธิบายต่อไปนี้:
 • service pack รุ่นและวิธีการเอา Service Pack 2
 • วิธีการดาวน์โหลดและวิธีการที่แยก Service Pack 2
 • วิธีการติดตั้ง Service Pack 2
 • วิธีการกระจายฐานข้อมูลที่คอมโพเนนต์ของคอมโพเนนต์ของไคลเอ็นต์ Service Pack 2
 • วิธีการจัดการการตัดสินค้าจากคลังที่มีผลต่อไซต์บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Service Pack 2

เนื้อหา

ข้อมูลเพิ่มเติม

1.0 บทนำ

รุ่นนี้ Service Pack 2 (SP2) สำหรับ Microsoft SQL Server 2000 ให้ไว้ในส่วนที่ 3:
 • ฐานข้อมูลคอมโพเนนต์ SP2 แสดงโปรแกรมปรับปรุงสำหรับคอมโพเนนต์ของฐานข้อมูลของอินสแตนซ์ของ SQL Server 2000 ไม่รวมอินสแตนซ์ของโปรแกรมบนเดสก์ท็อปของ 2000 เซิร์ฟเวอร์ SQL ฐานข้อมูลคอมโพเนนต์ SP2 มีการปรับรุ่นไป:
  • เอ็นจินการข้อมูล
  • เครื่องมือไคลเอนต์ฐานข้อมูลและโปรแกรมอรรถประโยชน์เช่นโปรแกรมจัดการไซต์องค์กรเซิร์ฟเวอร์ SQL และ osql
  • ฐานข้อมูลไคลเอนต์เชื่อมต่อไปป์ เช่นผู้ที่ Microsoft OLE DB ให้สำหรับ SQL Server 2000 โปรแกรมควบคุม SQL Server 2000 ODBC และไคลเอนต์สุทธิไลบรารี
 • SP2 บริการการวิเคราะห์ให้การปรับปรุงสำหรับคอมโพเนนต์ของ SQL Server 2000 Analysis Services ของการติดตั้ง SQL Server 2000 รวมถึง:
  • บริการการวิเคราะห์
  • การวิเคราะห์บริการไคลเอ็นต์ไปป์ ซึ่งรวมถึงโปรแกรมจัดการการวิเคราะห์และผู้ที่ Microsoft OLE DB ให้หาบริการวิเคราะห์
  • ฐานข้อมูลไคลเอนต์เชื่อมต่อไปป์ เช่นผู้ที่ Microsoft OLE DB ให้สำหรับ SQL Server 2000 โปรแกรมควบคุม SQL Server 2000 ODBC และไคลเอนต์สุทธิไลบรารี
 • ติดตั้ง SP2 โปรแกรมเดสก์ท็อปแสดงโปรแกรมปรับปรุงสำหรับไปป์ฐานข้อมูลของอินสแตนซ์ SQL Server 2000 Desktop Engine (นอกจากนี้เรียกว่า MSDE 2000), รวมทั้ง:
  • เอ็นจินการข้อมูล
  • ฐานข้อมูลไคลเอนต์เชื่อมต่อไปป์ เช่นผู้ที่ Microsoft OLE DB ให้สำหรับ SQL Server 2000 โปรแกรมควบคุม SQL Server 2000 ODBC และไคลเอนต์สุทธิไลบรารี
ส่วนประกอบเหล่านี้สามของการติดตั้ง SP2 สามารถถูกประยุกต์ใช้แต่ละรายการ เป็นดังนี้:
 • sql Server 2000 ไซต์สามารถใช้การติดตั้ง SP2 คอมโพเนนต์ของฐานข้อมูลการปรับรุ่นคอมโพเนนต์ของฐานข้อมูล โดยไม่มีการปรับรุ่นคอมโพเนนต์ Analysis Services หรืออินสแตนซ์ของโปรแกรมบนเดสก์ท็อปของ 2000 Server SQL ของตน
 • Analysis Services 2000 sites can use Analysis Services SP2 to upgrade their Analysis Services components without upgrading instances of the Desktop Engine or their database components.
 • Desktop Engine sites can use Desktop Engine SP2 to upgrade instances of the Desktop Engine without upgrading Analysis Services or instances of other editions of SQL Server 2000.

  หมายเหตุ:If you have separate instances of both the Desktop Engine and other editions of SQL Server on the same computer, you will need to apply the Desktop Engine SP2 to the Desktop Engine 2000 instances and the Database Components SP2 to the other instances of SQL Server 2000.
For more information about installing the Desktop Engine, see Section 2.2 "Desktop Engine SP2 file" and Section 3.7 "Install Desktop Engine SP2."

หมายเหตุ:Desktop Engine SP2 is the only service pack part made available in Portuguese (Brazil), Swedish, and Dutch, because SQL Server 2000 Desktop Engine is the only version of SQL Server 2000 produced for those languages. The SQL Server 2000 components upgraded by Database Components SP2 or Analysis Services SP2 are not available in these languages. Portuguese (Brazil), Swedish, and Dutch users who want to apply Service Pack 2 to a version of SQL Server other than the Desktop Engine must download the Service Pack 2 files that match the language of the edition they will upgrade, such as downloading the English-language Service Pack 2 files if they are running an English-language version of SQL Server 2000. You will find download instructions below in Section 2.0 "Downloading and extracting SP2."
Details of Database Components SP2 installation
Database Components SP2 Setup automatically detects which edition of SQL Server 2000 is present on the instance of SQL Server 2000 being upgraded, and only upgrades the components that have been installed for that instance. For example, when the service pack is applied to a computer running SQL Server 2000 Standard Edition, it will not attempt to upgrade components that ship only with SQL Server 2000 Enterprise Edition.

Database Components SP2 can be applied to a single default instance or a named instance of SQL Server. If multiple instances of SQL Server 2000 need to be upgraded to SP2, you must apply SP2 to each instance. When one instance on a computer with one or more instances of SQL Server 2000 is upgraded to SP2, all of the tools will be upgraded to SP2. There are not separate copies of the tools for each instance on a computer.
Removing SP2
When the service pack is installed, it makes changes to the system tables for maintenance reasons, and it also upgrades user and distribution databases that are members of a replication topology. Due to these changes, SP2 cannot be removed easily. To revert to the build you were running before you installed SP2, you must first uninstall the instance of SQL Server 2000. Then you must reinstall that instance of SQL Server 2000. If you were running SQL Server 2000 SP1, then you will need to reapply SP1 to the instance. For more information about uninstalling SP2, see Section 3.13 "Uninstalling SP2."

หมายเหตุ:To remove SP2, you must have a backup of theวางแผนหลัก,รูปแบบจำลองและmsdbdatabases, taken immediately prior to applying SP2. For more information, see Section 3.1 "Back up your SQL Server databases' and Section 3.2 "Back up your Analysis Services databases."
Additional information about SP2
รายการของการแก้ไขมีอยู่ใน service pack นี้ให้ไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft Q306908 แก้ไขแต่ละที่อยู่ใน 306908 มีการเชื่อมโยงไปยังบทความ Knowledge Base ที่อธิบายปัญหาได้รับการจัดการ ด้วยการแก้ไข บทความเหล่านี้มีการเผยแพร่ที่นั้นฐานความรู้ของบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft.
ให้ทำตามการเชื่อมโยงไปยังบทความในการแก้ไขเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วน

ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ SQL Server 2000 Service Pack 2 ที่ไม่พร้อมใช้งานในเวลาที่จะถูกรวมไว้ในแฟ้ม Readme นี้ จะถูกประกาศในบทความฐานความรู้ของ Microsoft Q306909 บทความนี้จะพร้อมใช้งานในที่นี้ฐานความรู้ของบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft.
การแก้ไข QFE
ถ้าคุณได้รับการแก้ไข QFE หลัง 3 ตุลาคม 2001 การแก้ไขไม่ได้แนวโน้มที่จะรวมในการติดตั้ง SP2 โปรดติดต่อผู้ให้บริการสนับสนุนหลักเกี่ยวกับการแก้ไข QFE จากการติดตั้ง SP2

1.1 การระบุรุ่นปัจจุบันของ SQL Server หรือ Analysis Services

ใช้เทคนิคต่าง ๆ ต่อไปนี้สำหรับการค้นหาหมดเวอร์ชันของ SQL Server หรือ Analysis Services ที่คุณได้ติดตั้ง
SQL Server
เมื่อต้องการระบุ SQL Server 2000 รุ่นใดที่คุณได้ติดตั้ง พิมพ์ SELECT @@ VERSION พรอมต์คำสั่งเมื่อใช้การosqlหรือisqlโปรแกรมอรรถประโยชน์หรือ ในหน้าต่างแบบสอบถามในตัววิเคราะห์คำถาม SQL ตารางต่อไปนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นสตริงที่รายงาน โดย @@ VERSION และหมายเลขเวอร์ชันของ SQL Server 2000
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
@@ รุ่นรุ่นของ sql Server 2000
8.00.194RTM 2000 เซิร์ฟเวอร์ sql
8.00.384ฐานข้อมูลคอมโพเนนต์ SP1
8.00.532การติดตั้ง SP2 คอมโพเนนต์ของฐานข้อมูล
Desktop Engine on Windows NT 5.0 (Build 2195: Service Pack 2) Enterprise Evaluation Edition on Windows NT 5.0 (Build 2195: Service Pack 2) Developer Edition on Windows NT 5.0 (Build 2195: Service Pack 2) Personal Edition on Windows NT 5.0 (Build 2195: Service Pack 2) Standard Edition on Windows NT 5.0 (Build 2195: Service Pack 2) Enterprise Edition on Windows NT 5.0 (Build 2195: Service Pack 2)
หมายเหตุ:การเริ่มต้นของบรรทัดบ่งชี้ว่า รุ่นของ sql server นี้อยู่แล้วตาม ด้วยข้อมูลของระบบปฏิบัติการปัจจุบัน

บริการการวิเคราะห์
เมื่อต้องการระบุ Analysis Services รุ่นใดที่คุณได้ติดตั้ง ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. จากนั้นเริ่มการทำงานเมนู ให้ชี้ไปที่แฟ้มโปรแกรม,SQL Server 2000,บริการการวิเคราะห์แล้ว คลิกตัวจัดการการวิเคราะห์.
 2. ในแผนภูมิตัวจัดการการวิเคราะห์ โหนเซิร์ฟเวอร์การวิเคราะห์การคลิกขวา และเลือกเกี่ยวกับบริการการวิเคราะห์.
 3. ตารางต่อไปนี้แสดง Analysis Services รุ่นที่คุณได้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
วิธีใช้เกี่ยวกับรุ่นของบริการการวิเคราะห์
8.0.194การบริการ sql Server 2000 วิเคราะห์ RTM
8.0.382SP1 บริการการวิเคราะห์
8.0.532การติดตั้ง SP2 บริการการวิเคราะห์

2.0 กำลังดาวน์โหลด และแยก SP2

กระจาย service pack นี้ในสามวิธี:
 • ในตัวsql Server 2000 Service Pack 2 CD-ROMซึ่งประกอบด้วยเซอร์วิสแพ็คสำหรับคอมโพเนนต์ต่อไปนี้:
  • การติดตั้ง SP2 คอมโพเนนต์ของฐานข้อมูล
  • การติดตั้ง SP2 บริการการวิเคราะห์
  • การติดตั้ง SP2 โปรแกรมบนเดสก์ท็อป
  หมายเหตุ:ซีดีรอมนี้รวมถึงแฟ้มทั้งหมดจำเป็นต้องปรับรุ่นอินสแตนซ์ที่มีอยู่ของโปรแกรมบนเดสก์ท็อป จำนวนของอินสแตนซ์ที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับโปรแกรมเดสก์ท็อปคือ 16
 • ในแฟ้มเองที่สาม ที่สามารถดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต:
  • SQL2KSP2.exe (ฐานข้อมูลคอมโพเนนต์ SP2)
  • SQL2KASP2.exe (SP2 บริการการวิเคราะห์)
  • SQL2KDeskSP2.exe (SP2 โปรแกรมเดสก์ท็อป)
  หมายเหตุ:แฟ้ม SQL2KDeskSP2.exe รวมถึงการปรับรุ่นสำหรับอินสแตนซ์ที่หนึ่งของโปรแกรมของเดสก์ท็อปที่ถูกสร้างขึ้น ด้วย sqlrun01.msi เท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูส่วน 2.2"แฟ้มโปรแกรม SP2 ที่เดสก์ท็อป."
 • ในตัวsql Server 2000 Desktop Engine Service Pack 2 CD-ROM(เดสก์ท็อปโปรแกรมเท่านั้น)
หมายเหตุ:เฉพาะsql Server 2000 Desktop Engine Service Pack 2 CD-ROMประกอบด้วยโมดูลที่การผสานหรือแฟ้ม.msi ที่จำเป็นต่อการติดตั้งอินสแตนท์ใหม่ของโปรแกรมบนเดสก์ท็อป

แฟ้มฐานข้อมูลและการวิเคราะห์บริการ SP2 2.1

เมื่อการดาวน์โหลด และการแยกส่วนประกอบของฐานข้อมูลหรือแฟ้มการติดตั้ง SP2 บริการการวิเคราะห์จากอินเทอร์เน็ต โปรดใช้แนวทางต่อไปนี้

ดาวน์โหลดแฟ้มระบุไว้ในส่วน 2.0 อย่างใดอย่างหนึ่ง และวางแฟ้มเองลงในโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ที่รันอินสแตนซ์ของ SQL Server 2000 ที่คุณกำลังติดตั้ง service pack นี้ จากโฟลเดอร์นั้น ดำเนินการแฟ้ม โปรแกรม self-extraction จะพร้อมท์คุณสำหรับชื่อของโฟลเดอร์ที่คุณต้องการให้แฟ้มชุดบริการที่วางอยู่

ในเครื่องไดรฟ์ที่คุณได้ดาวน์โหลดแฟ้มการติดตั้ง service pack ของบริการ คุณจำเป็นต้องมีพื้นที่ว่างขนาดประมาณสามครั้งของแฟ้มเอง ซึ่งรวมถึงเนื้อที่จัดเก็บแฟ้ม เนื้อที่สำหรับเก็บแฟ้มชุดการบริการที่แยกแล้ว และพื้นที่ทำงานชั่วคราวที่จำเป็นต้องใช้ โดยโปรแกรม self-extraction เอง

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ที่เลือกหลังจากการแยกส่วนประกอบ อย่างไรก็ตาม การทำให้แน่ใจว่าชื่อไดเรกทอรีไม่ประกอบด้วยช่องว่างที่ว่าง คุณสามารถใช้โฟลเดอร์ปลายทางเดียวกันสำหรับแต่ละแฟ้มที่ด้านบน เหล่านั้นจะไม่เขียนทับ หรือรบกวนอื่น

แฟ้มเองจะใช้เพื่อสร้างชุดของไดเรกทอรีและไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของคุณที่เป็นเหมือนที่แสดงอยู่บนซีดีรอมการติดตั้ง SP2 ถ้าคุณดาวน์โหลดการติดตั้ง SP2 คุณต้องแยกแฟ้มเพื่อสร้างไดเรกทอรีการ pack บริการก่อนที่คุณสามารถเรียกใช้การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SQL

สำหรับคอมโพเนนต์ของฐานข้อมูลและ Analysis Services กระบวนการเซ็ตอัพจะเหมือนกันสำหรับซีดีรอมการติดตั้ง SP2 และแฟ้มการติดตั้ง SP2 แยกแล้ว

หมายเหตุ:Some of the files in service packs are system files, so you cannot view them unless you follow this procedure: In Windows Explorer, on theมุมมองเมนู คลิกตัวเลือกคลิกการมุมมองแท็บ และจากนั้น เลือกนั้นShow all filesกล่องกาเครื่องหมาย

2.2 แฟ้มการติดตั้ง SP2 โปรแกรมบนเดสก์ท็อป

When downloading and extracting the Desktop Engine SP2 installation file from the Internet, please use the following guidelines.

Download and extract the Desktop Engine SP2 file as described above for the Database Components and Analysis Services SP2 files, with the following exceptions.

If you download the Desktop Engine SP2 file from the Internet, you can apply the service pack only to instances of the Desktop Engine that were installed from sqlrun01.msi. If you attempt to apply the service pack to instances that were created using sqlrun02.msi – sqlrun16.msi from the Setup.exe file that was downloaded from the Internet, you will receive one of the following errors:
ไม่สามารถเปิดแพคเกจการติดตั้งนี้ Verify that the package exists and that you can access it, or contact the application vendor to verify that this is a valid Windows Installer package.
หรือ
โปรแกรมปรับปรุงการปรับรุ่นไม่สามารถติดตั้งบริการ Windows Installer ได้เนื่องจากการให้โปรแกรมสามารถปรับรุ่นอาจหายไป หรือโปรแกรมปรับปรุงการปรับรุ่นอาจปรับปรุงโปรแกรมรุ่นที่แตกต่างกัน ตรวจสอบว่า การให้โปรแกรมสามารถปรับรุ่นที่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และคุณมีโปรแกรมปรับปรุงการปรับรุ่นที่ถูกต้อง
To upgrade instances of the Desktop Engine that were created using sqlrun02.msi - sqlrun16.msi, you must apply the service pack from the Microsoft CD-ROM.

3.0 การติดตั้ง service pack บริการ

To install SP2, follow the installation instructions below. Not all steps are required, depending on which of the following SQL Server 2000 components or configurations to which the service pack is being applied:
 • Database Server components
 • Database Client components
 • Analysis Services
 • Desktop Engine
 • Failover cluster
 • Replication server
For each installation step, the applicable components are listed.

หมายเหตุ:The service pack is language specific. Apply the service pack with the same language as the SQL Server component that you are upgrading.

หมายเหตุ:Before you install SP2 on the French version of Windows NT 4.0, read and follow the instructions in Knowledge Base article 259484. You can access the article from theMicrosoft Product Support Services Knowledge Base.

Before starting an installation
Changed from SP1

The following applies to all component installations except Analysis Services:

SP2 Setup does not upgrade user databases except for those user databases that are actively involved in replication topologies. Databases that are not involved in replication topologies do not have any dependencies on SP2. ตัวอย่าง::
 • You can restore a user database backup from an instance of SQL Server 2000 or SQL Server 2000 SP1 to an instance of SQL Server 2000.
 • You can restore a user database backup from an instance of SQL Server 2000 SP2 to an instance of SQL Server 2000 SP2, to an instance of SQL Server 2000 SP1, or to an instance of SQL Server 2000.
 • You can detach a user database from an instance of SQL Server 2000 or SQL Server 2000 SP1 and attach it to an instance of SQL Server 2000 SP2.
 • You can detach a user database from an instance of SQL Server 2000 SP2 and attach it to an instance of SQL Server 2000 or SQL Server 2000 SP1.
 • คุณสามารถ engage ในแฟ้มบันทึกการจัดส่งระหว่างอินสแตนซ์ของ SQL Server 2000, SQL Server 2000 SP1 และ SQL Server 2000 SP2 ติดตั้ง sp2 ทำการปรับรุ่นฐานข้อมูลผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของโทโพโลยีจำลองแบบ
ก่อนที่จะติดตั้ง SP2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ฐานข้อมูลการจำลองแบบและ filegroups เป็นแบบเขียนได้ และเรียกใช้การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงฐานข้อมูล ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การติดตั้ง SP2 กับฐานข้อมูลเกี่ยวข้องในการจำลองแบบ topologies, 3.11 ส่วน"การติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ที่จำลองแบบแล้ว."

ถ้ามีการติดตั้ง SP2 ตรวจพบฐานข้อมูลผู้ใช้หรือ filegroups ที่ไม่สามารถเขียน ใด ๆ ได้:
 • ใช้โปรแกรมปรับปรุงการจำลองแบบ SP2 ไปยังฐานข้อมูลผู้ใช้ที่สามารถเขียนได้ทั้งหมด
 • เขียนของฐานข้อมูลไม่สามารถเขียนรายการล็อกเซ็ตอัพ ตั้งอยู่ใน winnt\sqlsp.log
 • แสดงข้อความแจ้งเตือนต่อไปนี้:
  โปรแกรมติดตั้งตรวจพบฐานข้อมูลและ filegroups ซึ่งจะไม่สามารถเขียนได้อย่าง น้อยหนึ่งรายการ
คุณอาจละเว้นคำเตือนนี้จนกว่าฐานข้อมูลที่ระบุไว้ในแฟ้มบันทึกการตั้งค่าบางอย่างเป็นสมาชิกของโทโพโลยีจำลองแบบ ในกรณีใด ๆ ที่แสดงไว้ในแฟ้มบันทึกการตั้งค่าฐานข้อมูลไม่สามารถเขียนได้เป็นสมาชิกของโทโพโลยีของการทำแบบจำลอง คุณต้องทำให้ฐานข้อมูลที่เขียนได้ และนำไปใช้ใหม่โปรแกรมติดตั้ง SP2 ไปที่อินสแตนซ์ของ SQL Server 2000

หมายเหตุ:ข้อความนี้จะไม่มีผลต่อการติดตั้งแบบอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งแบบอัตโนมัติ ให้ดูส่วน 4.0"การติดตั้งแบบอัตโนมัติ."

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดให้ฐานข้อมูลที่เขียนได้ 3.12 ส่วน"การประยุกต์ใช้การติดตั้ง SP2 กับฐานข้อมูลที่ไม่สามารถเขียนได้หรือ filegroups." สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ reapplying SP2 ดู 3.14 ส่วน"ติดตั้ง SP2 reapplying."

หมายเหตุ:ในระหว่างการติดตั้ง ติดตั้งทำให้ไม่มี distinction ระหว่างฐานข้อมูลแบบอ่านอย่างเดียวและฐานข้อมูลที่อยู่แบบออฟไลน์ หรือ suspect ถ้าฐานข้อมูลการจำลองแบบหรือ filegroup ในเงื่อนไขเหล่านี้ในระหว่างการติดตั้ง และไม่เกี่ยวข้องในโทโพโลยีของการทำแบบจำลอง เซอร์วิสแพ็คต้องถูก reapplied หลังจากฐานข้อมูลจะทำให้สามารถเขียน

หมายเหตุ:เนื่องจากฐานข้อมูลที่ไม่สามารถเขียนได้จะทำให้โปรแกรมติดตั้งล้มเหลว ไม่คุณไม่ต้องลบการบันทึกการจัดส่งก่อนที่จะปรับรุ่นเพื่อติดตั้ง SP2

กำลังเตรียมการสำหรับเซิร์ฟเวอร์การจัดการระบบกระจายการติดตั้ง

ไม่สามารถติดตั้ง sql Server 2000 Service Pack 2 จากระยะไกล อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้เซิร์ฟเวอร์การจัดการระบบ Microsoft เพื่อติดตั้ง SP2 โดยอัตโนมัติบนคอมพิวเตอร์หลายเครื่องที่รัน Microsoft Windows NT 4.0 Server เมื่อต้องการทำเช่นนั้น คุณต้องใช้แพคเกจไฟล์คำนิยาม (Smssql2ksp2.pdf แฟ้ม) ที่ automates สร้างแพคเกจ SQL Server ในเซิร์ฟเวอร์การจัดการระบบ แพคเกจ SQL Server สามารถถูกแจกจ่าย และติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่รันเซิร์ฟเวอร์การจัดการระบบ แฟ้ม Sms2kdef.bat เป็นแฟ้มชุดที่ตรวจพบแพลตฟอร์มของคอมพิวเตอร์ และเรียกใช้โปรแกรมติดตั้งรุ่นที่เหมาะสม

เซิร์ฟเวอร์การจัดการระบบไม่สามารถใช้เพื่อติดตั้ง SP2 โปรแกรมของเดสก์ท็อป

3.1 สำรองฐานข้อมูล SQL Server ของคุณ

ต่อไปนี้ใช้กับการติดตั้งคอมโพเนนต์ทั้งหมดยกเว้นคอมโพเนนต์ของไคลเอนต์ฐานข้อมูล:

ก่อนที่จะติดตั้ง SP2 คอมโพเนนต์ของฐานข้อมูลหรือเดสก์ท็อปที่โปรแกรม SP2 สำรองวางแผนหลัก,msdbและรูปแบบจำลองฐานข้อมูล การติดตั้งเซอร์วิสแพ็คทำให้การปรับเปลี่ยนไปวางแผนหลัก,msdbและรูปแบบจำลองฐานข้อมูล ซึ่งทำให้รายการเหล่านั้นไม่เข้ากันกับ SQL Server รุ่นที่ติดตั้ง SP2 ก่อน ข้อมูลสำรองเหล่านี้จำเป็นต้องใช้ถ้าคุณตัดสินใจที่จะติดตั้ง SQL Server 2000 โดยไม่มีการติดตั้ง SP2

มี prudent ทำสำรองฐานข้อมูลผู้ใช้ของคุณ ถึงแม้ว่าการติดตั้ง SP2 จะเพียงทำการปรับปรุงในฐานข้อมูลที่เป็นสมาชิกของ topologies การจำลองแบบ

3.2 สำรองฐานข้อมูลการวิเคราะห์บริการของคุณ

ต่อไปนี้ใช้เฉพาะกับบริการการวิเคราะห์:

ก่อนที่จะติดตั้ง SP2 บริการการวิเคราะห์ สำรองฐานข้อมูล Analysis Services ของคุณโดยการทำสำเนาของโฟลเดอร์ Microsoft วิเคราะห์ Services\Data ซึ่งถูกติดตั้ง โดยค่าเริ่มต้นภายใต้โฟลเดอร์แฟ้ม C:\Program ถ้าคุณไม่มีย้ายเก็บ Analysis Services ของคุณไปยัง SQL Server ทำสำเนาสำรองของแฟ้ม Msmdrep.mdb ที่อยู่ในโฟลเดอร์ Microsoft วิเคราะห์ Services\bin You also can save your Analysis server registry entries by runningregedit.exeand by using theส่งออกแฟ้มรีจิสทรีitem on theรีจิสทรีmenu to export the key
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\OLAP Server
to a file for backup.

3.3 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ฐานข้อมูลของระบบมีเนื้อที่ว่างเพียงพอ

The following applies to all component installations except Database Client Components and Analysis Services:

ถ้าการautogrowoption has not been selected for theวางแผนหลักและmsdbdatabases, the databases must have at least 500 kilobytes (KB) of free space. To verify that they have this space, run thesp_spaceusedsystem stored procedure for theวางแผนหลักหรือmsdbdatabase. If the unallocated space in either database is less than 500 KB, increase the size of the database. For more information, see "Expanding a Database" inหนังสือเซิร์ฟเวอร์ sql แบบออนไลน์.

ถ้าการautogrowoption has been selected for theวางแผนหลักและmsdbdatabases, and there is sufficient room on the drives, you can skip this step.

To verify that this option has been selected in SQL Server 2000, open SQL Server Enterprise Manager, right-click the icon for the database, and click Properties. ตรวจสอบว่า การAutomatically grow fileมีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย

To verify that this option has been selected in Desktop Engine, issue the following SQL statements:
 • sp_helpdb master
 • sp_helpdb msdb
In the output of these statements, verify that the growth column is not 0.

3.4 หยุดบริการและโปรแกรมประยุกต์ก่อนที่จะเรียกใช้การติดตั้ง SP2

The following applies to all components:

You can apply SP2 without shutting down services. If you do not shut down services, you will be prompted to reboot when Setup is complete. Without rebooting, the services will fail to start.

You can apply SP2 without restarting your computer by stopping the following services and applications before applying the service pack:
 • Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MS DTC) and the Microsoft Search and MSSQLServerOLAPService services.
 • MSSQLServer and SQLServerAgent services for the instance being upgraded (for example, MSSQL$NamedInstance).
 • Microsoft Component Services, Microsoft Message Queuing, and Microsoft COM Transaction Integrator.
 • All applications, including Control Panel. This step is recommended, but not required.
You cannot stop services in a clustered environment. For more information, see section 3.10.

3.5 ติดตั้ง SP2 คอมโพเนนต์ของฐานข้อมูล

The following applies to all component installations except Desktop Engine and Analysis Services:

Run the Setup.bat script from either of these locations:
 • The directory containing the extracted service pack files from SQL2KSP2.exe.
 • The service pack directory on the SQL Server 2000 SP2 CD-ROM.
Setup.bat opens a Setup dialog box that prompts you for information, such as whether you want to use SQL Server Authentication or Windows Authentication. If you choose SQL Server Authentication, you must supply the Setup program with the password for the sa login. If you choose Windows Authentication, you must be running the Setup program while logged on to Windows using a Windows login account. This login account must be a part of the sysadmin fixed server role for the instance of SQL Server 2000 or Desktop Engine you are upgrading.

The Setup program then:
 • Replaces the existing SQL Server 2000 or Desktop Engine files with the SP2 files.
 • Runs several Transact-SQL script files to update system stored procedures.
 • Displays an Authentication Mode dialog box if it detects that the installation is using Mixed Mode Authentication with a blank password for the sa login. Leaving the sa login password blank provides users with easy administrative access to SQL Server or Desktop Engine and is not recommended; help protect your systems by enforcing an sa password or by using Windows Authentication. To learn more about this dialog, see Authentication Mode Dialog later in this Section.
 • Displays a dialog box if it detects that any databases or filegroups are not writable. At this point, if any of these databases or filegroups are part of a replication topology you can either:
  1. Stop the setup process, make these objects writable and restart the setup.
  2. Continue with the current SP2 setup and reapply SP2 at a later time after making these objects writable.
  หมายเหตุ:The previous steps are only necessary when applying SP2 to non-writable databases or filegroups that are part of a replication topology. To learn more, see Section 3.12 Applying SP2 to non-Writable Databases or Filegroups.
Authentication Mode dialog

กระบวนการโหมดการรับรองความถูกต้องกล่องโต้ตอบไม่ได้เริ่มต้นการตั้งค่าปัจจุบันสำหรับการติดตั้ง กำลังเริ่มต้นกล่องโต้ตอบ:
 • คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows 98 หรือ Windows Millennium Edition การตั้งค่าเริ่มต้นจะรับรองความถูกต้อง โหมด ผสม (การรับรองความถูกต้องเฉพาะโหมดได้รับการสนับสนุนบนระบบปฏิบัติการเหล่านี้) กล่องโต้ตอบพร้อมท์ให้คุณสามารถระบุรหัสผ่านสำหรับการการเข้าสู่ระบบ sa. ถ้าคุณระบุรหัสผ่าน ต้องการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมติดตั้งนี้การเข้าสู่ระบบ saรหัสผ่าน: ถ้าคุณปล่อยให้รหัสผ่านว่างเปล่า โปรแกรมติดตั้งจะเชื่อมต่อ และไม่เปลี่ยนรหัสผ่าน
 • คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows NT 4.0 หรือ Windows 2000 การตั้งค่าเริ่มต้นมีการรับรองความถูกต้องของ Windows ใช้กล่องโต้ตอบเพื่อสลับโหมดการพิสูจน์ตัวจริงของ Windows หรือโหมดผสมกับการการเข้าสู่ระบบ saรหัสผ่านที่ไม่ว่างเปล่า
ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงโหมดการรับรองความถูกต้องหรือรหัสผ่านการเข้าสู่ระบบ saตรวจสอบให้แน่ใจว่า การเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่มีผลต่อโปรแกรมประยุกต์ที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปลี่ยนอินสแตนซ์ของ SQL Server จากการใช้การพิสูจน์ตัวจริงของโหมดผสมเพื่อใช้เฉพาะ Windows Authentication โปรแกรมประยุกต์ที่มีอยู่ที่ความพยายามที่เชื่อมต่อโดยใช้การพิสูจน์ตัวจริงของเซิร์ฟเวอร์ SQL จะไม่สามารถเชื่อมต่อจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโหมดการรับรองความถูกต้องเพื่อใช้การพิสูจน์ตัวจริงของ Windows นอกจากนี้ ถ้าคุณเปลี่ยนรหัสผ่านการเข้าสู่ระบบ sa โปรแกรมประยุกต์หรือกระบวนการในการจัดการการใช้รหัสผ่านเดิมจะไม่สามารถเชื่อมต่อจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจะใช้รหัสผ่านใหม่

โปรแกรมติดตั้งวางเรกคอร์ดของการดำเนินการที่จะดำเนินการในแฟ้ม Sqlsp.log ในไดเรกทอรี Windows ของคอมพิวเตอร์ดังกล่าวเคยถูกเรียกใช้ ถ้ามีการปรับรุ่นอินสแตนซ์หลาย เฉพาะการปรับรุ่นล่าสุดจะถูกบันทึกในแฟ้มบันทึกนี้

3.6 ติดตั้ง SP2 บริการการวิเคราะห์

ต่อไปนี้ใช้เฉพาะกับบริการการวิเคราะห์:

การติดตั้ง SP2 บริการการวิเคราะห์ เรียกใช้'มีชื่อเป็น Setup.exe จากตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
 • ไดเรกทอรีที่ Msolap\Install ย่อยในไดเรกทอรีที่ประกอบด้วยแฟ้มการติดตั้ง SP2 บริการการวิเคราะห์ที่แยกจาก SQL2KASP2.exe
 • ไดเรกทอรี Msolap\Install บนซีดีรอมการติดตั้ง SP2
มีชื่อเป็น setup.exe เปิดกล่องโต้ตอบโปรแกรมติดตั้งที่พร้อมท์ให้คุณใส่ข้อมูล และการติดตั้งทำให้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

3.7 ติดตั้ง SP2 โปรแกรมบนเดสก์ท็อป

ต่อไปนี้ใช้เฉพาะกับโปรแกรมบนเดสก์ท็อป:

เซอร์วิสแพ็คสำหรับ SQL Server 2000 Desktop Engine (นอกจากนี้เรียกว่า MSDE 2000) มีไว้สำหรับนักพัฒนาที่สร้างแอปพลิเคชัน redistributable ที่ใช้โปรแกรมบนเดสก์ท็อป ถ้าคุณกำลังเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้โปรแกรมเดสก์ท็อป โปรดติดต่อผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปรับรุ่นอินสแตนซ์ของเดสก์ท็อปที่โปรแกรมที่ติดตั้ง โดยโปรแกรมประยุกต์เหล่านี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อ "กระจายใน SQL Server 2000 Desktop Engine" ในหนังสือเซิร์ฟเวอร์ sql แบบออนไลน์.

เซอร์วิสแพ็คสำหรับโปรแกรมเดสก์ท็อปที่ให้ไว้ในแบบฟอร์มที่สาม:
 • sql Server 2000 Service Pack 2 CD-ROM: ซีดีรอมการรวมถึงแฟ้มทั้งหมดจำเป็นต้องปรับรุ่นอินสแตนซ์ที่มีอยู่ของโปรแกรมบนเดสก์ท็อป จำนวนของอินสแตนซ์ที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับโปรแกรมเดสก์ท็อปคือ 16 ซีดีรอมนี้ไม่มีโมดูลที่การผสานหรือแฟ้ม.msi ที่จำเป็นต่อการติดตั้งอินสแตนท์ใหม่ของโปรแกรมบนเดสก์ท็อป
 • SQL2KdeskSP2.exe: แฟ้มนี้มีการปรับรุ่นสำหรับอินสแตนซ์ที่หนึ่งของโปรแกรมของเดสก์ท็อปที่ถูกสร้างขึ้น ด้วย sqlrun01.msi ไม่สามารถใช้การดาวน์โหลดการปรับรุ่นอินสแตนซ์ของโปรแกรมเดสก์ท็อปที่ถูกสร้างขึ้นโดยใช้การ.msi แฟ้มอื่น ๆ (sqlrun02.msi ผ่าน sqlrun16.msi) แฟ้มไม่รวมถึงโมดูลที่การผสานหรือแฟ้ม.msi ที่จำเป็นต่อการติดตั้งอินสแตนท์ใหม่ของโปรแกรมบนเดสก์ท็อป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูส่วน 2.2"แฟ้มการติดตั้ง SP2 โปรแกรมบนเดสก์ท็อป."

  หมายเหตุ:เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการตรวจสอบแฟ้ม.msi ที่ถูกใช้เพื่อสร้างอินสแตนซ์ MSDE โปรดดูบทความฐานความรู้ Q311762 คุณสามารถเข้าถึงบทความจากนั้นฐานความรู้ของบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft.
 • sql Server 2000 Desktop Engine Service Pack 2 CD-ROM: ซีดีรอมนี้ไม่พร้อมใช้งาน โดยการร้องขอให้สมาชิก MSDN สากลผ่านการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft. ซึ่งจะรวมถึงแฟ้มทั้งหมดจำเป็นต้องปรับรุ่นอินสแตนซ์ที่มีอยู่ของโปรแกรมบนเดสก์ท็อป In addition, it contains the merge modules and .msi files that are required to install a new instance of the Desktop Engine. This CD-ROM is provided for developers who create applications that require the Desktop Engine. For more information, see "Distributing SQL Server Applications" inหนังสือเซิร์ฟเวอร์ sql แบบออนไลน์.

  หมายเหตุ:The SQL Server 2000 Desktop Engine Service Pack 2 CD-ROM does not include the Service Pack for SQL Server or Analysis Services.
The procedure for upgrading an existing installation of the Desktop Engine varies depending on which of the three versions of the SP2 software you use, and the medium (for example, CD-ROM or network share) from which you perform the upgrade. When upgrading the Desktop Engine, the Desktop Engine service pack must be applied to every instance of the Desktop Engine.

ความต้องการ

Use Setup.exe to apply this service pack. The Setup.exe in Desktop Engine SP2 accepts the same parameters as the SQL Server 2000 Desktop Engine Setup.exe released with SQL Server 2000. The reference material for Setup.exe can be found in:
 • The topic "SQL Server 2000 Desktop Engine Setup" inหนังสือ Server 2000 sql แบบออนไลน์.
 • The following sections of the original SQL Server 2000 Readme.txt file:
  • 3.1.4
  • 3.1.23
  • 3.1.28
  • 3.1.29
  • 3.1.30
You can run Setup from your hard drive, a network share, or a CD-ROM. The Desktop Engine Setup program requires the original medium (for example, the original CD-ROM or network share) used to install the Desktop Engine. You can only install the Desktop Engine from a CD-ROM if the following conditions are met:
 • The original installation of the Desktop Engine wasไม่installed from a CD-ROM.
 • If you create your own CD-ROM for installing SP2, the volume label on the CD-ROM must be SQL2KSP2. If you are an Independent Software Vendor (ISV) creating a CD-ROM for distributing the Desktop Engine as a component of your application, the CD-ROM volume label must be identical to theVolumeLabelproperty in the Media table of the Windows Installer Package (*.MSI).
If Desktop Engine was originally installed from a CD-ROM or from a network share that has been moved, copy the MSDE subdirectory from the SQL Server 2000 Desktop Engine Service Pack 2 CD-ROM to your hard drive or the network share and run Setup.exe.

If you need to apply Service Pack 2 directly from the CD-ROM, you must first upgrade Windows Installer to version 2.0.2600.0 or later. This process will require that you reboot your computer.

To upgrade Windows Installer:
 1. Make a note of the complete path of the original installation.
 2. Run InstMsi20.exe.
 3. Enter the complete path of the original installation in the text box.
Setup.exe is located in one of the following places:
 • The MSDE subdirectory that is in the directory containing the extracted service pack files from SQL2KDeskSP2.exe.
 • The location on your hard drive or the network share to which you copied the MSDE subdirectory from the SQL Server 2000 SP2 CD-ROM.
หมายเหตุ:The setup procedure is different if you installed the Desktop Engine as a component of another application. Contact the software vendor for more information about upgrading the Desktop Engine.

Applying patch packages

The patch packages distributed in this Service Pack will upgrade the default numbered instances of MSDE (01-16) included on the SQL Server 2000 CD. To upgrade an instance of MSDE, you must apply its corresponding patch. For example, to upgrade an instance originally installed from SqlRun03.msi, you must use SQLRun03.msp.

หมายเหตุ:Because these files are very large, the downloadable version of this Service Pack contains only one patch package: SQLRun01.msp. The other fifteen patch packages are on the SQL Server 2000 Service Pack 2 CD.

Use Setup.exe from the command line to apply a patch package to an installed instance of MSDE. If you know what installation package was used to install your instance of Desktop Engine, you can specify that Setup.exe use the corresponding patch with the /p option. ตัวอย่าง::
Setup /p SQLRun03.msp
If you do not know what installation package was used, typeSQLRUNหลังจาก/pตัวเลือก กระบวนการSQLRUNswitch tells Setup.exe to choose the correct patch package itself. This will only work if the following conditions are met:
 • All of the .msp files are located in a folder named Setup directly under the folder containing Setup.exe. This requires the SQL Server 2000 Service Pack 2 CD.
 • When the instance to be upgraded is not the default instance, its instance name is specified with theinstancenameตัวแปร
For example, the following command will run Setup.exe to patch an installation of an instance named MyInstance:
Setup /p SQLRUN INSTANCENAME=MyInstance
นอกจากนี้ยังสามารถระบุชื่ออินสแตนซ์ในแฟ้ม.ini สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อ "มีชื่อเป็นกำหนดเองบนเดสก์ท็อปโปรแกรม Setup.exe" ในหนังสือเซิร์ฟเวอร์ sql แบบออนไลน์.

หมายเหตุ:ไม่สามารถใช้เปิด และปิดอัญประกาศรอบ ๆ ชื่ออินสแตนซ์

หากโปรแกรมติดตั้งไม่พบชุดโปรแกรมแก้ไขที่ถูกต้อง คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด

หมายเหตุ:เมื่อใช้ setup.exe การติดตั้ง MSDE SP2 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 98 หรือ Windows Millennium Edition คุณต้องใช้การupgradeuserสลับไปที่เข้าสู่ระบบที่เป็นสมาชิกของ sysadmin แบบถาวรบทบาทเซิร์ฟเวอร์ ที่ระบุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับupgradeuserดูส่วน 3.1.23 ของแฟ้ม SQL Server 2000 Readme.txt ดั้งเดิม
redistributing เซอร์วิสแพ็ค

เราขอแนะนำว่า ผู้ขายซอฟต์แวร์อิสระ (isv) ที่ต้องการกระจาย service pack นี้ดังต่อไปนี้:
 1. ติดตั้ง Service Pack บนอินสแตนซ์ของเดสก์ท็อปที่ที่โปรแกรมการกำหนดค่าให้ตรงกับที่กระจาย ด้วยซอฟต์แวร์ของคุณ
 2. สร้างแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงของคุณเองขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างการติดตั้งเก่า และใหม่
 3. การแจกจ่ายโปรแกรมปรับปรุงที่กำหนดเองของคุณให้แก่ลูกค้าของคุณ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแพคเกจโปรแกรมแก้ไข โปรดดูคู่มือที่รวมอยู่กับ Windows ติดตั้งซอฟต์แวร์การพัฒนา Kit (SDK), ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากนั้นแพลตฟอร์มที่ SDK เว็บไซต์ Microsoft.

หมายเหตุ:คุณอาจกระจายสำเนาที่สมบูรณ์ของการติดตั้ง SP2

ตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้ม

ในการsql Server 2000 Desktop Engine Service Pack 2 CD-ROMโมดูลที่การผสานและแฟ้มการติดตั้งอยู่ใน \MSDE สำหรับรายการที่สมบูรณ์ ดู "โมดูการใช้ SQL Server Desktop โปรแกรมผสานล" ในหนังสือเซิร์ฟเวอร์ sql แบบออนไลน์.

3.8 เริ่มต้นบริการ

ต่อไปนี้ใช้กับส่วนประกอบทั้งหมด:

เมื่อโปรแกรมติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ดังกล่าวอาจพร้อมท์คุณรีสตาร์ทระบบ หลัง จากการเริ่มระบบใหม่ของระบบ (หรือหลัง จากโปรแกรมติดตั้งโปรแกรมที่ทำให้สมบูรณ์ โดยไม่มีการร้องขอการเริ่มระบบใหม่), ใช้โปรแกรมประยุกต์บริการใน'แผงควบคุม'เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า บริการ MS DTC และค้น หาของ Microsoft, MSSQLServer, MSSQLServerOLAPService และ SQLServerAgent หรือรายการเทียบเท่าการเฉพาะของอินสแตนซ์กำลังทำงานอยู่ กำลังสำรองฐานข้อมูลการวางแผนหลักและ msdb เกรด

3.9 รีสตาร์ทแอปพลิเคชัน

ต่อไปนี้ใช้กับส่วนประกอบทั้งหมด:

รีสตาร์ทแอปพลิเคชันที่คุณปิดก่อนที่จะเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง service pack ของบริการ

3.10 ติดตั้งการ failover คลัสเตอร์

ต่อไปนี้ใช้เฉพาะกับคอมโพเนนต์ของ SQL Server 2000 ที่เป็นส่วนหนึ่งของคลัสเตอร์ failover:

เมื่อต้องการติดตั้ง service pack นี้ในคลัสเตอร์ failover:
 • เรียกใช้ service pack นี้จากโหนที่เป็นเจ้าของกลุ่มประกอบด้วยเซิร์ฟเวอร์เสมือนที่คุณกำลังปรับรุ่น ซึ่งจะติดตั้งแฟ้ม service pack ของบริการบนโหนดคลัสเตอร์ failover ทั้งหมด
 • ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่า ป้อนชื่อของเซิร์ฟเวอร์เสมือนที่คุณกำลังปรับรุ่น
 • เก็บโหนทั้งหมดของคลัสเตอร์ออนไลน์ในระหว่างการติดตั้ง ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่า การปรับรุ่นถูกนำไปใช้กับแต่ละโหนของคลัสเตอร์
หมายเหตุ:sql Server 2000 ติดตั้ง SP2 โปรแกรมติดตั้งอาจต้องการสามารถโหนดคลัสเตอร์การ failover ซึ่งแทนที่แฟ้มที่ถูกใช้ในระหว่างการติดใน SQL Server 2000 ตั้ง SP2 ด้วยแฟ้มที่มีการปรับปรุง

ถ้าคุณกำลังปรับรุ่นเป็นค่าเริ่มต้น (ไม่ใช่แบบ clustered) สแตนซ์ของ SQL Server ไปยังเซิร์ฟเวอร์เสมือน คุณต้องก่อน ทำการปรับรุ่นจากอินสแตนซ์ที่เริ่มต้นกับอินสแตนซ์ที่เสมือน และจากนั้น ให้ใช้ SQL Server 2000 SP2 ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับรุ่น "วิธีการปรับรุ่นจากอินสแตนซ์ที่เริ่มต้นกับสแตนซ์คลัสเตอร์เป็นค่าเริ่มต้นของ SQL Server 2000 (เซ็ตอัพ)" ในหนังสือเซิร์ฟเวอร์ sql แบบออนไลน์.

ถ้าคุณต้องสร้างโหนดในคลัสเตอร์ failover คุณควร:
 • สร้างโหนดในคลัสเตอร์ failover ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ rebuilding โหน "วิธีการกู้คืนจาก failover ความล้มเหลวของคลัสเตอร์ในสถานการณ์สมมติ 1" ในหนังสือเซิร์ฟเวอร์ sql แบบออนไลน์.
 • เรียกใช้ในต้นฉบับ SQL Server 2000 เซ็ตเพิ่มโหนกลับไปยังคลัสเตอร์ failover
 • เรียกใช้ SQL Server 2000 SP2 เซ็ต

3.11 ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ที่จำลองแบบแล้ว

ต่อไปนี้ใช้เฉพาะกับคอมโพเนนต์ของ SQL Server 2000 ที่เป็นส่วนหนึ่งของโทโพโลยีจำลองแบบ:

ปรับใช้ service pack นี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่มีการจำลองแบบแล้วในลำดับนี้:
 1. distributor (ถ้าแยกต่างหากจากผู้เผยแพร่ที่)
 2. Publisher
 3. สมาชิกได้
หมายเหตุ:ในกรณีส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจำลองแบบรวม Distributor และผู้เผยแพร่ที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน และปรับรุ่นในเวลาเดียวกัน

ในการจำลองแบบรวม ฐานข้อมูลการกระจายจะใช้กับเก็บประวัติของบริษัทตัวแทนเท่านั้น โดยทั่วไป ฐานข้อมูลการกระจายอยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันเป็นฐานข้อมูลที่เผยแพร่ อย่างไรก็ตาม จะยังสามารถมีฐานข้อมูลการกระจายระยะไกลสำหรับการจำลองแบบผสานที่ไซต์ที่ต้องการ centralize บันทึกประวัติของบริษัทตัวแทนการ

คุณอาจไม่สามารถปรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดที่อยู่ในโทโพโลยีจำลองแบบได้ในทันที อย่างไรก็ตาม การดำเนินการจำลองแบบถูก unaffected ระหว่างเซิร์ฟเวอร์ที่รันอินสแตนซ์ของ SQL Server 2000 และ service pack นี้โดยทั่วไป ข้อยกเว้นนี้ครอบคลุมในส่วน 5.3.7"การคืนค่าฐานข้อมูลที่จำลองแบบแล้วจาก SQL Server รุ่นต่าง ๆ."

หมายเหตุ:ติดตั้ง sp2 ทำการปรับรุ่นฐานข้อมูลผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของโทโพโลยีจำลองแบบ ในกรณีใด ๆ ของฐานข้อมูลที่เป็นสมาชิกของโทโพโลยีจำลองแบบเป็นแบบเขียนได้ การใช้การติดตั้ง SP2 กับฐานข้อมูลดังกล่าว คุณต้องทำแบบเขียนได้ และติดตั้ง SP2 ที่นำไปใช้ใหม่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดให้ฐานข้อมูลที่เขียนได้ 3.12 ส่วน"การประยุกต์ใช้การติดตั้ง SP2 กับฐานข้อมูลที่ไม่สามารถเขียนได้หรือ filegroups." สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ reapplying SP2 ดู 3.14 ส่วน"ติดตั้ง SP2 reapplying."

An existing backup scheme that accounts for replication will allow restoring a database to a known point after the SP2 upgrade in case of a failure. After applying SP2, a log or full database backup is recommended for any user database involved in a replication topology. This way, in case of a failure of a replication database, SP2 will not have to be reapplied after the database has been restored.

3.12 SP2 ที่นำไปใช้กับฐานข้อมูลที่ไม่สามารถเขียนได้หรือ filegroups

The following applies only to SQL Server 2000 components that are part of a replication topology:

When non-writable databases or filegroups exist, the Setup program will display the following message:
โปรแกรมติดตั้งตรวจพบฐานข้อมูลและ filegroups ซึ่งจะไม่สามารถเขียนได้อย่าง น้อยหนึ่งรายการ
In general, you may ignore this warning and setup will continue. However, if any of the non-writable databases listed in the Setup log are members of a replication topology, you must make those databases writable and reapply SP2 Setup to that instance of SQL Server 2000.

หมายเหตุ:ข้อความนี้จะไม่มีผลต่อการติดตั้งแบบอัตโนมัติ To learn more about unattended installations, see Section 4.0 Unattended Installations.

หมายเหตุ:During installation, Setup makes no distinction between non-writable databases and databases that are offline or suspect. If a database or filegroup is in any of these conditions during Setup, the service pack must be reapplied. For more information about bringing a database online, see "Attaching and Detaching a Database" inหนังสือเซิร์ฟเวอร์ sql แบบออนไลน์, and for more information about diagnosing suspect databases, see "Server and Database Troubleshooting" inหนังสือเซิร์ฟเวอร์ sql แบบออนไลน์.

To apply SP2 to a read-only database:
 1. Make a read-only database writable usingALTER DATABASEas follows:
  ALTER DATABASE database
  SET READ_WRITE 
 2. Repeat Step 2 for all read-only databases.
 3. Apply (or reapply) the service pack.
 4. If required, make the database read-only again usingALTER DATABASEas follows:
  ALTER DATABASE database
  SET READ_ONLY 
To apply SP2 to a read-only filegroup:
 1. Make the read-only filegroup writable usingALTER DATABASEas follows:
  ALTER DATABASE Database
  MODIFY FILEGROUP filegroup_name READWRITE 
 2. Repeat Step 1 for all read-only filegroups.
 3. Apply (or reapply) the service pack.
 4. Make the filegroup read-only again usingALTER DATABASEas follows:
  ALTER DATABASE Database
  MODIFY FILEGROUP filegroup_name
  READONLY 
To learn more about ALTER DATABASE, see the "ALTER DATABASE" reference topic inหนังสือเซิร์ฟเวอร์ sql แบบออนไลน์. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ reapplying SP2 ดู 3.14 ส่วน"ติดตั้ง SP2 reapplying."

3.13 ถอนการติดตั้ง SP2

The following applies to all components except Analysis Services:

To revert to the pre-SP2 version of SQL Server 2000 components, you must have taken a backup of theวางแผนหลัก,msdbและรูปแบบจำลองdatabases prior to installing SP2. For more information, see Section 3.1 "Back up your SQL Server databases."

หมายเหตุ:If any of the databases are involved in replication, you must disable publishing.
 1. การประกาศการปิดใช้งาน: ตัวใน SQL Server องค์กรจัดการ ขยายกลุ่ม SQL Server ขยายเซิร์ฟเวอร์ คลิกขวาการคัดลอกโฟลเดอร์ แล้วคลิกการกำหนดค่าการประกาศ,สมาชิกและชื่อการแจกจ่าย.
 2. เลือกการฐานข้อมูลที่ประกาศแท็บ
 3. ล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแต่ละฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจำลองแบบ วิธีนี้จะช่วยให้ฐานข้อมูลเป็น detached
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อกลับไปยัง SQL Server รุ่น SP2 ก่อน:
 1. แยกออกฐานข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู "วิธีการที่แนบ และฐานข้อมูล (ตัวจัดการองค์กร) ที่แยกออก" ในหนังสือเซิร์ฟเวอร์ sql แบบออนไลน์.
 2. ถอนการติดตั้ง SQL Server ใน'แผงควบคุม' คลิกสองครั้งเพิ่ม/เอาโปรแกรมออกแล้ว เลือกอินสแตนซ์ของ SQL Server ที่คุณต้องการถอนการติดตั้ง
 3. ติดตั้ง SQL Server 2000 จากซีดีรอมหรือตำแหน่งที่ตั้งที่คุณติดตั้งเริ่มต้นไว้ SQL Server
 4. คืนค่าฐานข้อมูลหลัก msdb และรูปแบบจากข้อมูลสำรองล่าสุดที่ถูกสร้างขึ้นก่อนที่จะใช้การติดตั้ง SP2 ซึ่งแนบฐานข้อมูลผู้ใช้ใด ๆ ที่ถูกแนบอยู่ในขณะการสำรองข้อมูลถูกสร้างขึ้น โดยอัตโนมัติ
 5. แนบฐานข้อมูลผู้ใช้ใด ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นหลังจากการสำรองข้อมูลล่าสุดของฐานข้อมูลหลัก
 6. กำหนดค่าการจำลองแบบถ้าจำเป็น

  คำเตือนเมื่อคุณกลับไปยัง SQL Server รุ่น SP2 ก่อน การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ทำกับฐานข้อมูลหลัก msdb และรุ่นหลังจากการใช้การติดตั้ง SP2 จะสูญหายไป

3.14 ติดตั้ง SP2 reapplying

ต่อไปนี้ใช้กับส่วนประกอบทั้งหมด:

ในกรณีต่อไปนี้ มันจะจำเป็นต้องนำไปใช้ใหม่ของ SQL Server 2000 SP2:
 • เมื่อมีการเพิ่มคอมโพเนนต์ของ SQL Server 2000 ใหม่หลังจาก ติดตั้ง SP2 ถูกประยุกต์ใช้
 • เมื่อฐานข้อมูลหรือ filegroups ที่เป็นส่วนหนึ่งของโทโพโลยีของการทำแบบจำลอง และได้ถูกอ่านอย่างเดียวในระหว่างโปรแกรมประยุกต์เริ่มต้นของ service pack จะทำแบบเขียนได้
เมื่อต้องการติดตั้ง SP2 ที่นำไปใช้ใหม่ ทำตามขั้นตอนในส่วน 3.0"การติดตั้ง service pack."

4.0 การติดตั้งแบบอัตโนมัติ

การติดตั้ง SP2 คอมโพเนนต์ของฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้กับอินสแตนซ์ของ SQL Server 2000 ทำงานอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ในโหมดแบบอัตโนมัติ ซีดีรอมการติดตั้ง SP2 คอมโพเนนต์ของฐานข้อมูลประกอบด้วยแฟ้ม ISS ที่สามารถใช้เพื่อดำเนินการตั้งค่าการติดตั้ง SP2 แบบอัตโนมัติ แฟ้มเหล่านี้จะอยู่ในไดเรกทอรีรากบนซีดีรอม และสามารถใช้เพื่อดำเนินการชนิดต่าง ๆ ของการติดตั้ง:
 • sql2kdef.iss คือ แฟ้มการติดตั้งแบบอัตโนมัติที่ใช้ในการใช้ฐานข้อมูลคอมโพเนนต์ SP2 อินสแตนซ์ที่เริ่มต้นของ SQL Server 2000 ทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Windows 2000 หรือ Windows NT 4.0 แฟ้มชุดงานที่สอดคล้องกันจะใช้เป็น Sql2kdef.bat
 • sql2knm.iss คือ แฟ้มการตั้งค่าที่ใช้ในการใช้ฐานข้อมูลคอมโพเนนต์ SP2 อินสแตนซ์ที่มีชื่อของ SQL Server 2000 ทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Windows 2000 หรือ Windows NT 4.0 คุณต้องเปลี่ยนชื่ออินสแตนซ์ในแฟ้ม ISS เพื่อระบุอินสแตนซ์ที่มีการปรับรุ่น
 • sql2ktls.iss คือ แฟ้มการตั้งค่าที่ใช้ในการใช้การติดตั้ง SP2 คอมโพเนนต์ของฐานข้อมูลการติดตั้งเครื่องมืออย่างเดียว แฟ้มนี้สามารถใช้สำหรับการติดตั้งโดยไม่มีการแก้ไขใด ๆ
 • sql2k9x.iss คือ แฟ้มการตั้งค่าที่ใช้ในการใช้ฐานข้อมูลคอมโพเนนต์ SP2 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Millennium Edition หรือระบบปฏิบัติการ Windows 98 ชื่ออินสแตนซ์จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อระบุอินสแตนซ์ที่มีการปรับรุ่น
 • sql2kcli.iss is the setup file used to apply Database Components SP2 to a client components installation on a computer running the Windows 95 operating system.
 • msolap.iss is the setup file that stores the list of parameters for running an unattended setup of Analysis Services SP2.
หมายเหตุ:During an unattended installation, if Setup detects any non-writable databases or filegroups, that information is written to the Setup log and the unattended installation continues. ในกรณีใด ๆ ที่แสดงไว้ในแฟ้มบันทึกการตั้งค่าฐานข้อมูลไม่สามารถเขียนได้เป็นสมาชิกของโทโพโลยีของการทำแบบจำลอง คุณต้องทำให้ฐานข้อมูลที่เขียนได้ และนำไปใช้ใหม่โปรแกรมติดตั้ง SP2 ไปที่อินสแตนซ์ของ SQL Server 2000 ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดให้ฐานข้อมูลที่เขียนได้ 3.12 ส่วน"การประยุกต์ใช้การติดตั้ง SP2 กับฐานข้อมูลที่ไม่สามารถเขียนได้หรือ filegroups." สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ reapplying SP2 ดู 3.14 ส่วน"ติดตั้ง SP2 reapplying."

4.1 redistributing คอมโพเนนต์การเข้าถึงข้อมูล SP2

This service pack includes a self-extracting file, Sqlredis.exe, and a version of Redist.txt. These files are in the Database Components SP2. By default, when Sqlredis.exe is executed, it:
 1. Executes the Mdac_typ.exe from Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.62. This installs the MDAC 2.62 core components and the versions of the SQL Server and Desktop Engine client connectivity components that ship with this service pack.
 2. Installs Microsoft Jet ODBC drivers and connectivity components.
You can redistribute the Sqlredis.exe file under the terms and conditions noted in the Redist.txt file that accompanies this service pack.

5.0 หมายเหตุที่เอกสารประกอบ

This section covers issues that may occur as well as new features that will be available when you run this service pack. These issues apply to running the service pack to upgrade to SQL Server 2000 and SQL Server 2000 SP1 and are not the result of fixes contained in this service pack.

The Analysis Services and Meta Data Services segments in this section will not apply to Desktop Engine only installations.

ปรับปรุงฐานข้อมูลและโปรแกรมบนเดสก์ท็อป 5.1

The following issues apply to SQL Server 2000 instances on which the Database Components SP2 has been installed, and Desktop Engine instances on which Desktop Engine SP2 has been installed.

5.1.1 การติดตั้งอินสแตนซ์ใหม่ของโปรแกรมบนเดสก์ท็อป

Introduced in SP1

Follow these procedures to install a new instance of the Desktop Engine after applying SP2.
 1. In the \Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\Resources\1033 directory, rename the following files to *.rdl:
  • semnt.rll
  • sqlsvc.rll
 2. In the \Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn directory, rename the following files to *.dld:
  • semnt.dll
  • sqlsvc.dll
  • sqlresld.dll
 3. Install the Desktop Engine without SP2.
 4. Rename the semnt.rdl and sqlsvc.rdl files in the \Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\Resources\1033 directory to *.rll.
 5. Rename the semnt.dld, sqlsvc.dld, sqlresld.dld files in the \Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn directory to *.dll.
The newly installed instance of the Desktop Engine will be SP2.

5.1.2 ใช้อักขระภาษาจีน ญี่ปุ่น หรือภาษาเกาหลีที่ติดตั้ง SP2 คอมโพเนนต์ของฐานข้อมูล

Introduced in SP1

If you install Database Components SP2 on a server running the Windows NT 4.0 or Windows 98 operating system and later upgrade to Windows 2000, the Windows 2000 upgrade replaces certain system files. These system files are necessary for sorting Chinese, Japanese, or Korean characters. If you use Chinese, Japanese, or Korean characters in your SQL Server databases, rerun the version of Sqlredis.exe that came with SP2 after you perform the upgrade to Windows 2000. For more information about executing Sqlredis.exe, see Section 4.1 "Redistributing SP2 Data Access Components."

หมายเหตุ:You do not have to reapply Sqlredis.exe on client computers or on servers that do not have databases containing Chinese, Japanese, or Korean characters.

5.1.3 ทีมแฮถูกเอาออก

Introduced in SP1

Hash teams have been removed. Because of certain enhancements to SQL Server 2000, hash teams no longer produce the performance benefits they offered in SQL Server version 7.0. In addition, removing hash teams makes SQL Server 2000 more stable.

Therefore, the query optimizer no longer generates query plans using the hash teams.

In rare cases, the removal of hash teams may cause the query to process more slowly. Analyze such queries to see whether creating more suitable indexes will return query performance to its previous level.

5.1.4 เพิ่มสวิตช์รูปแบบของความสัมพันธ์

Introduced in SP1

Two affinity mask switches have been added to this service pack.

Affinity mask I/O switch

With this service pack, you can specify which CPUs will be used to run threads for disk I/O operations. This switch must be used in conjunction with theรูปแบบของความสัมพันธ์ตัวเลือก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู298402ในฐานความรู้ของบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft.

Affinity mask Connection switch

With this service pack, you can configure systems enabled for Virtual Interface Architecture (VIA) to bind the SQL Server connections from certain network cards to a processor or set of processors. This switch must be used in conjunction with theรูปแบบของความสัมพันธ์ตัวเลือก For more information, see the 299641 inฐานความรู้ของบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft.

5.1.5 บริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL จะบันทึกข้อมูลบัญชีผู้ใช้

ในการติดตั้ง SP2

ประวัติงานของบริษัทตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL จะบันทึกบัญชีของ Windows ภายใต้ที่งานแต่ละขั้นตอนที่เคยถูกเรียกใช้เดี๋ยวนี้ ข้อมูลนี้ช่วยผู้ดูแลระบบในการวินิจฉัยปัญหาด้านความปลอดภัยกับงานตามกำหนดการ รวมทั้งการจัดกำหนดการงานที่กำหนดไว้สำหรับการทำแบบจำลองและงานของบริการการแปลงข้อมูล

5.1.6 กรองมุมมองที่จัดทำดัชนีไว้

ในการติดตั้ง SP2

ถ้าคุณได้พบจุดบกพร่องของ SQL Server 2000 355069 ตามที่ได้รับการบันทึกไว้ใน 306467 บทความฐานความรู้ของ Microsoft, service pack นี้จะป้องกันเหตุการณ์ในอนาคตของผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดเนื่องจากการปรับเปลี่ยนข้อมูลเท่านั้น ดังนั้นนอกเหนือจากการใช้การแก้ไขนี้ ดัชนีทั้งหมดที่ขึ้นอยู่กับมุมมองด้วยเงื่อนไขตัวกรองต้องการจะถูกสร้างขึ้นใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู306467ในฐานความรู้ของบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft.

5.2 การปรับปรุงการบริการการวิเคราะห์

การปรับปรุงการบริการการวิเคราะห์ใน SP2 ประกอบด้วย:
 • พาร์ติชันระยะไกล
 • ตั้งค่าไคลเอนต์ redistributable Analysis Services ปรับปรุง
 • การสนับสนุนสำหรับตัวให้บริการการอัลกอริทึม mining ข้อมูลอื่น ๆ
 • ความสามารถในการติดตั้ง Analysis Services บนเครื่องคอมพิวเตอร์กับไคลเอนต์ที่ปรับปรุงแฟ้ม
5.2.1 พาร์ติชันระยะไกล

ใน SP1

เมื่อสร้างพาร์ติชันระยะไกลบนเซิร์ฟเวอร์ในระบบที่มี SP1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าติดตั้งอยู่ เซิร์ฟเวอร์ระยะไกลต้องใช้บัญชีผู้ใช้โดเมนที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงแบบเต็มไปยัง cube หลักบนเซิร์ฟเวอร์ในระบบ บัญชีผู้ใช้ใด ๆ ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบ OLAP บนเซิร์ฟเวอร์เครื่อง จะมีสิทธิ์การเข้าถึงแบบเต็ม

นอกจากนี้ ถ้าเซิร์ฟเวอร์เฉพาะที่มี SP1 ติดตั้งอยู่ เซิร์ฟเวอร์ระยะไกลจะต้องมี SP1 ที่ติดตั้งอยู่เพื่อสร้าง หรือจัดการพาร์ติชันระยะไกล

5.2.2 การตั้งค่าไคลเอนต์ redistributable Analysis Services ที่ปรับปรุงแล้ว

ใน SP1

SP1 บริการการวิเคราะห์และรุ่นที่ใหม่กว่ามีการตั้งค่า redistributable โปรแกรมต่อไปนี้ของไคลเอ็นต์รุ่นที่ปรับปรุง:
 • PTSLite.exe
 • PTSFull.exe
แฟ้มเหล่านี้จะอยู่ในเส้นทาง \msolap\install\PTS ของไดเรกทอรีการติดตั้ง SP2

หมายเหตุ:PTSFull.exe รวม MDAC; PTSLite.exe ไม่

ใช้โปรแกรมการติดตั้งไคลเอนต์ที่ปรับปรุงเหล่านี้ในโปรแกรมประยุกต์ของคุณเพื่อป้องกัน หรือแก้ปัญหาการติดตั้งไคลเอนต์ที่คุณอาจพบเมื่อใช้ Analysis Services และ Microsoft Office XP

หมายเหตุ:แนะนำเมื่อใช้ Analysis Services กับ Office XP การปรับรุ่นไคลเอ็นต์ขอให้

5.2.3 สนับสนุนที่เปิดใช้งานสำหรับผู้ให้บริการการอัลกอริทึม mining ข้อมูลอื่น ๆ

ใน SP1

SP1 การบริการการวิเคราะห์ และมีรวมการสนับสนุนสำหรับการเพิ่มผู้ให้บริการการอัลกอริทึม mining ข้อมูลอื่นในภายหลัง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาตัวให้บริการข้อมูล mining อัลกอริทึม ให้ดูเอกสารทางเทคนิค "ข้อมูลสาม Mining ให้บริการ" และole DB สำหรับทรัพยากร Mining ข้อมูล Kitซึ่งประกอบด้วยรหัสสำหรับตัวอย่างข้อมูล mining อัลกอริทึมให้ ที่ Microsoftข้อมูลการเข้าถึงและจัดกึ่งกลางของการพัฒนาที่เก็บ.

5.2.4 ติดตั้ง Analysis Services บนเครื่องคอมพิวเตอร์กับไคลเอนต์ที่ปรับปรุงแฟ้ม

ใน SP1

ถ้าคุณติดตั้ง SQL Server 2000 Analysis Services บน คอมพิวเตอร์ที่ประกอบด้วยการปรับปรุงไคลเอ็นต์แฟ้ม เช่น SQL Server 2000 SP1 หรือ Office XP คุณต้องใช้การวิเคราะห์บริการ SP1 หรือในภายหลังเพื่อให้แน่ใจที่ไคลเอนต์ทำงานอย่างถูกต้อง และให้คุณสามารถเรียกดู cubes

5.3 การปรับปรุงการจำลองแบบ

การปรับปรุงการจำลองแบบในการติดตั้ง SP2 ประกอบด้วย:
 • ขั้นตอนเกี่ยวกับการปรับปรุงการจำลองแบบของทรานแซคชันการจัดเก็บภาษี
 • โปรแกรมปรับปรุงการจำลองแบบของทรานแซคชันในคอลัมน์ที่ไม่ซ้ำกัน
 • ข้อจำกัดที่ถูกลบออกจากการประมวลผล snapshot พร้อมกัน
 • ความสามารถในการตามขั้นตอนสคริปต์แบบกำหนดเองถูกเก็บไว้ในการทำแบบจำลองของทรานแซคชัน
 • ผสานข้อมูล meta การเก็บรักษาโดยใช้การทำแบบจำลองล้าง
 • การคืนค่าฐานข้อมูลที่จำลองแบบแล้วจาก SQL Server รุ่นต่าง ๆ
 • ใหม่-MaxCmdsInTranพารามิเตอร์สำหรับตัวแทนผู้อ่านแฟ้มบันทึก
5.3.1 การจำลองแบบของทรานแซคชันการ UPDATE กระบวนการจัดเก็บแบบกำหนดเอง

ใน SP1

ในระหว่างการจำลองแบบของทรานแซคชันการเซ็ตอัพ วิธีการจัดเก็บไว้ที่กำหนดเองสำหรับการแทรก ลบ และมีสร้างการดำเนินการปรับปรุงในฐานข้อมูลการบอกรับเป็นสมาชิก คำนึงถึงจำนวนคอลัมน์ได้รับผลกระทบโดยเป็นคำสั่ง UPDATE ปรับปรุงแบบกำหนดเองเก็บกระบวนการจะอัพเดคอลัมน์ทั้งหมดที่อยู่ในตารางการบอกรับเป็นสมาชิก มีการตั้งค่าคอลัมน์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่เป็นค่าเดียวกับที่อยู่ก่อนการปรับปรุง โดยทั่วไป การดำเนินการนี้ทำให้ไม่มีปัญหา อย่างไรก็ตาม ถ้าใด ๆ ของคอลัมน์เหล่านี้ถูกทำดัชนี การตั้งค่านี้จะสามารถแพง

ถ้าคุณกำลังใช้การจำลองแบบของทรานแซคชัน และมีดัชนีต่าง ๆ ในตารางการบอกรับสมาชิก เพียงไม่กี่ค่าของคอลัมน์จะเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการปรับปรุง ค่าผลิตการบำรุงรักษาดัชนีอาจเป็น สัดส่วนของประสิทธิภาพ limiting เมื่อมีใช้การเปลี่ยนแปลงในสมาชิกที่ ตัวอย่างเช่น ฐานข้อมูลสมัครใช้งานที่กำลังถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อการรายงานอาจมีดัชนีมากกว่าจำนวนฐานข้อมูลการเผยแพร่ที่ไม่ใช่ การสร้างคำสั่ง UPDATE ขณะใช้งานจริงแบบไดนามิกอาจปรับปรุงประสิทธิภาพ การปรับปรุงจะรวมคอลัมน์ที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สร้างสตริ UPDATE ดีที่สุด เท่านั้น

service pack นี้รวมถึงวิธีการจัดเก็บแบบใหม่sp_scriptdynamicupdprocซึ่งสร้างกระบวนงานจัดเก็บแบบกำหนดเองที่คุณสามารถใช้ที่สมาชิกที่จะสร้างใบแจ้งยอดการปรับปรุงที่รันไทม์แบบไดนามิก อย่างไรก็ตาม พิเศษในการประมวลผลจะถูกใช้เมื่อรันไทม์ในใบสั่งสำหรับคำสั่ง UPDATE แบบไดนามิกจะสามารถสร้าง

sp_scriptdynamicupdproc

สร้างงบการสร้างกระบวนงานที่สร้างกระบวนการปรับปรุงแบบไดนามิกที่เก็บไว้ สร้างคำสั่ง UPDATE ภายในกระบวนงานที่เก็บไว้แบบกำหนดเองเป็นแบบไดนามิก ขึ้นอยู่กับไวยากรณ์ MCALL ที่ระบุถึงคอลัมน์ที่จะเปลี่ยนแปลง Use this stored procedure if the number of indexes on the subscribing table is growing and the number of columns being changed is small. This stored procedure is run at the Publisher on the publication database.

ไวยากรณ์

sp_scriptdynamicupdproc [ @artid=]artid

อาร์กิวเมนต์:

[@artid=]artidIs the article ID.artidis anint, with no default.

Result sets

Returns a result set that consists of a singlenvarchar(4000)คอลัมน์ The result set forms the complete CREATE PROCEDURE statement used to create the custom stored procedure.

remarks

sp_scriptdynamicupdprocis used in transactional replication. The default MCALL scripting logic includes all columns within the UPDATE statement and uses a bitmap to determine the columns that have changed. If a column did not change, the column is set back to itself, which usually causes no problems. If the column is indexed, extra processing occurs. By contrast, this stored procedure uses a dynamic approach: it includes only the columns that have changed, which provides an optimal UPDATE string. However, extra processing is incurred at runtime when the dynamic UPDATE statement is built. It is recommended that you test both the dynamic stored procedure approach and the static default approach, and then choose the optimal solution for your particular needs.

Permissions:Members of thepublicrole can executesp_scriptdynamicupdproc.

ตัวอย่าง

This example creates an article (withartidการตั้งค่าเป็น1) on theผู้เขียน:table in thepubsdatabase, and specifies that the UPDATE statement is the custom stored procedure to execute:
'MCALL sp_mupd_authors'
Generate the custom stored procedures to be executed by the Distribution Agent at the Subscriber by running the following stored procedure at the Publisher:
EXEC sp_scriptdynamicupdproc @artid = '1' 
The statement returns: 
create procedure [sp_mupd_authors] @c1 varchar(11),@c2 varchar(40),@c3 varchar(20),@c4 char(12),@c5 varchar(40),@c6 varchar(20), @c7 char(2),@c8 char(5),@c9 bit,@pkc1 varchar(11),@bitmap binary(2) as declare @stmt nvarchar(4000), @spacer nvarchar(1) 
select @spacer =N'' 
select @stmt = N'update [authors] set ' 
if substring(@bitmap,1,1) & 2 = 2 begin 
select @stmt = @stmt + @spacer + N'[au_lname]' + N'=@2' 
select @spacer = N',' 
end if substring(@bitmap,1,1) & 4 = 4 begin 
select @stmt = @stmt + @spacer + N'[au_fname]' + N'=@3' 
select @spacer = N',' 
end if substring(@bitmap,1,1) & 8 = 8 begin 
select @stmt = @stmt + @spacer + N'[phone]' + N'=@4' select @spacer = N',' 
end if substring(@bitmap,1,1) & 16 = 16 begin 
select @stmt = @stmt + @spacer + N'[address]' + N'=@5' 
select @spacer = N',' 
end if substring(@bitmap,1,1) & 32 = 32 begin 
select @stmt = @stmt + @spacer + N'[city]' + N'=@6' select @spacer = N',' 
end if substring(@bitmap,1,1) & 64 = 64 begin 
select @stmt = @stmt + @spacer + N'[state]' + N'=@7' 
select @spacer = N',' 
end if substring(@bitmap,1,1) & 128 = 128 begin 
select @stmt = @stmt + @spacer + N'[zip]' + N'=@8' select @spacer = N',' 
end if substring(@bitmap,2,1) & 1 = 1 begin 
select @stmt = @stmt + @spacer + N'[contract]' + N'=@9' 
select @spacer = N',' end 
select @stmt = @stmt + N' 
where [au_id] = @1' exec sp_executesql @stmt, N' @1 varchar(11),@2 varchar(40),@3 varchar(20),@4 char(12),@5 varchar(40), @6 varchar(20),@7 char(2),@8 char(5),@9 bit',@pkc1,@c2,@c3,@c4,@c5,@c6,@c7,@c8,@c9 
if @@rowcount = 0 if @@microsoftversion>0x07320000 
exec sp_MSreplraiserror 20598
After running this stored procedure, you can use the resulting script to manually create the stored procedure at the Subscribers.

5.3.2 Transactional replication UPDATE statements on unique columns

Introduced in SP1

In transactional replication, UPDATE statements usually are replicated as updates. But if the update changes any column that is part of a unique index, clustered index, or expression used as a unique constraint, the update is performed as a DELETE statement followed by an INSERT statement at the Subscriber. This is done because this type of update could affect multiple rows and there is a chance for a uniqueness violation if updates were delivered row by row.

อย่างไรก็ตาม ถ้ามีการปรับปรุงมีผลต่อแถวเดียว ไม่มีโอกาสสำหรับการละเมิดการ uniqueness ดังนั้น สถานะของการสืบค้นกลับ 8207 ได้ถูกเพิ่มเข้าไป service pack นี้เพื่ออนุญาตให้ทำการปรับปรุงคอลัมน์ใด ๆ ที่ไม่ซ้ำกันซึ่งมีผลต่อแถวเดียวเท่านั้นเพื่อเป็นการจำลองแบบเป็นงบ UPDATE ปรับให้เหมาะสมนี้ถูกเพิ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโปรแกรมประยุกต์ ที่ติดตั้งการกำหนดโดยผู้ใช้ทริกเกอร์ UPDATE ที่สมาชิกที่จำเป็นต้องใช้ทริกเกอร์เหล่านี้เพื่อดำเนินการปรับปรุงที่มีผลต่อแถวเดียวเท่านั้นในคอลัมน์ที่ไม่ซ้ำกัน

เมื่อต้องการใช้ค่าสถานะการสืบค้นกลับ 8207 เปิด จากพรอมต์คำสั่ง (sqlservr.exe - T8207) หรือ ขณะใช้งานจริงที่ใช้ TRACEON(8207,-1) DBCC ก่อนที่ตัวแทนผู้อ่านการล็อกเริ่มต้น

สิ่งสำคัญโดยทั่วไป ค่าสถานะการสืบค้นกลับ 8207 ถูกใช้กับการจำลองแบบของทรานแซคชันที่อ่านอย่างเดียว อย่าใช้ค่าสถานะการสืบค้นกลับนี้ ด้วยการบอกรับสมาชิก updatable ถ้าคีย์หลัก UPDATE อาจเกิดขึ้นในสมาชิกที่

5.3.3 ข้อจำกัดถูกเอาออกจากการประมวลผล snapshot พร้อมกัน

ใน SP1

ใน SQL Server 2000, snapshot พร้อมกันในการประมวลผลได้ไม่แนะนำถ้าตารางที่มีการเผยแพร่ดัชนีที่ไม่ซ้ำกัน ที่ไม่พบคีย์หลักหรือคีย์ที่ clustering ถ้ามีการปรับเปลี่ยนข้อมูลเกิดขึ้นกับคีย์ clustering ในขณะกำลังสร้าง snapshot พร้อมกัน จำลองแบบอาจไม่ มีข้อผิดพลาดที่สำคัญซ้ำกันเมื่อใช้ snapshot ที่เกิดขึ้นพร้อมกันเป็นสมาชิก ใน service pack นี้ มีไม่มีข้อจำกัดในการใช้การประมวลผล snapshot พร้อมกัน

5.3.4 วิธีการจัดเก็บไว้ที่กำหนดเองในการเขียนสคริปต์การจำลองแบบของทรานแซคชัน

ใน SP1

เมื่อที่ตั้ง nosync การบอกรับสมาชิกการบอกรับ (นั่นคือ สมาชิกที่ไม่ได้รับสำเนาชั่วคราวเริ่มต้น), วิธีการจัดเก็บไว้ที่กำหนดเองสำหรับ INSERT ปรับปรุง และลบงบต้องถูกสร้างขึ้นด้วยตนเอง โดยทั่วไป งบเหล่านี้ถูกสร้างในสมาชิกที่เมื่อมีส่งสำเนาชั่วคราวเริ่มต้น กระบวนการจัดเก็บแบบใหม่sp_scriptpublicationcustomprocsถูกเพิ่มในการสร้างสคริปต์สำหรับการกำหนดเองขั้นตอนในระดับของการประกาศที่จัดเก็บไว้ ฟังก์ชันการทำงานใหม่นี้อาจทำได้ง่ายขึ้นในการตั้งค่าการบอกรับสมาชิก nosync

sp_scriptpublicationcustomprocs

ในสิ่งพิมพ์ที่มีการเปิดใช้ตัวเลือก schema เป็นกระบวนงานที่กำหนดเองโดยอัตโนมัติสร้าง นี้สคริปต์ขั้นตอน INSERT แบบกำหนดเอง UPDATE การจัดเก็บ และลบการตามขั้นตอนสำหรับบทความตารางทั้งหมดsp_scriptpublicationcustomprocsจะมีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการตั้งค่าการบอกรับสมาชิกที่สำเนาชั่วคราวถูกนำไปใช้ด้วยตนเอง

ไวยากรณ์

sp_scriptpublicationcustomprocs [@ ประกาศ]=publication_name

อาร์กิวเมนต์:

[@สิ่งพิมพ์]=publication_name

มีชื่อของสิ่งที่พิมพ์publication_nameไม่มีsysnameโดยค่าเริ่มต้นไม่

ส่งกลับค่าโค้ด

0 (สำเร็จ) หรือ 1 (ล้มเหลว)

ชุดผลลัพธ์

ส่งกลับชุดผลลัพธ์ที่ประกอบด้วยคำเดียวnvarchar(4000)คอลัมน์ ผลลัพธ์การกำหนดฟอร์มงบกระบวนงานที่สร้างเสร็จสมบูรณ์จำเป็นในการสร้างกระบวนงานที่เก็บไว้แบบกำหนดเอง

remarks

กระบวนงานที่กำหนดเองไม่ scripted สำหรับบทความต่าง ๆ โดยไม่ต้องการโดยอัตโนมัติสร้างตัวเลือกเค้าร่างของกระบวนงานที่กำหนดเอง (0x2)

Permissions:

ดำเนินได้รับสิทธิ์ในการสาธารณะดำเนินการการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยขั้นตอนภายในเพื่อจำกัดการเข้าถึงสมาชิกของขั้นตอนนี้จัดเก็บไว้sysadminบทบาทเซิร์ฟเวอร์ถาวร และdb_ownerบทบาทฐานข้อมูลถาวรในฐานข้อมูลปัจจุบัน

ตัวอย่าง:

ตัวอย่างนี้สร้างสคริปต์ของวิธีการจัดเก็บไว้ที่กำหนดเองในสิ่งพิมพ์ชื่อ Northwind
exec Northwind.dbo.sp_scriptpublicationcustomprocs @publication = N'Northwind'
5.3.5 ขึ้นอยู่กับการเก็บรักษาข้อมูล meta รวมจำลองแบบล้างข้อมูล

ใน SP1

เมื่อมีข้อมูล meta ในตารางระบบการจำลองแบบผสานจำนวนมาก การล้างข้อมูล meta ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ก่อนที่จะ SQL Server 2000 SP1, meta ข้อมูลอาจจะรักษาขึ้น โดยการทำงานอยู่เท่านั้นsp_mergecleanupmetadata. อย่างไรก็ตาม SQL Server 2000 SP1 และในภายหลังโดยใช้เก็บข้อมูล meta ล้างข้อมูล ซึ่งหมายความ ว่า ข้อมูล meta สามารถถูกลบโดยอัตโนมัติจากตารางระบบดังต่อไปนี้:
 • MSmerge_contents
 • MSmerge_tombstone
 • MSmerge_genhistory
 • ใด ๆ ก่อนตารางรูป ถ้ามี
หมายเหตุ:ก่อนที่ตารางรูปภาพจะปรากฏขึ้นถ้ามีการเปิดใช้งานตัวเลือกการปรับให้เหมาะสมให้ตรงกัน @ keep_partition_changes บนการประกาศ

ล้างข้อมูล meta ที่ใช้เก็บข้อมูลเกิดขึ้นเป็นดังนี้:
 • ถ้าการ–MetadataRetentionCleanupบริษัทตัวแทนการผสานที่พารามิเตอร์ถูกกำหนดเป็น 1 เหมือนที่เป็นอยู่ โดยค่าเริ่มต้น บริษัทตัวแทนการผสานที่ล้างที่สมาชิกและผู้เผยแพร่ที่เกี่ยวข้องในการผสาน
 • ถ้าการ–MetadataRetentionCleanupparameter is set to 0, automatic cleanup does not occur. In this case, manually initiate retention-based meta data cleanup by executingsp_mergemetadataretentioncleanup. This stored procedure must be executed at every Publisher and Subscriber that should be cleaned up. It is recommended, but not required, that the Publisher and Subscribers be cleaned up at similar points in time (see Preventing False Conflicts later in this Section).

  หมายเหตุ:กระบวนการ–MetadataRetentionCleanup1 parameter is now part of all Merge Agent profiles that ship with SQL Server 2000 SP1 and later. If you upgrade a server to SP1 or SP2 and then add merge replication, the Merge Agent profile is automatically updated to include this parameter. If you upgrade to SP1 or SP2 a server that already has merge replication enabled, the Merge Agent profile is not automatically updated; update the profile by executingsp_add_agent_parameter(see "Additional parameter for sp_add_agent_parameter," described later in this section).
สิ่งสำคัญThe default retention period for publications is 14 days. If an article belongs to several publications, there might be different retention periods. In that situation, the longest retention period is used to determine the earliest possible time that cleanup can occur. If there are multiple publications on a database, and any one of those publications uses an infinite publication retention period (@retention=0), merge meta data for the database will not automatically be cleaned up. For this reason, use infinite publication retention with caution.

Additional parameter for sp_add_agent_parameter

The system proceduresp_add_agent_parameternow has aMetadataRetentionCleanupparameter, which allows you to add or remove meta data retention cleanup from Merge Agent profiles. ค่า1indicates that the profile should include cleanup; a value of0indicates that it should not include cleanup. For example, to add meta data retention cleanup to a profile, execute:
EXEC sp_add_agent_parameter @profile_id=<my_profile_id>, @parameter_name='MetadataRetentionCleanup', @parameter_value=1
Meta data cleanup in topologies with different versions of SQL Server

For automatic retention-based cleanup to occur in a database involved in merge replication, the database and the Merge Agent must both be on servers running SQL Server 2000 SP1 or later. ตัวอย่าง::
 • A SQL Server 7.0 pull Subscriber will not run cleanup at a SQL Server 2000 SP1 Publisher.
 • A SQL Server 2000 SP1 push Merge Agent will not run cleanup in a SQL Server 2000 (without SP1) Subscriber database.
 • A SQL Server 2000 SP1 push Merge Agent will run cleanup in a SQL Server 2000 SP1 Publisher database, even if it has subscribers that are SQL Server 2000 or earlier.
Automatic cleanup on some servers and not on others will at most cause false conflicts, and those should be rare. For topologies that include versions of SQL Server prior to SQL Server 2000 SP1, you may see performance benefits by runningsp_mergemetadatacleanupon all servers that are not cleaned up automatically.

Preventing false conflicts

Retention-based meta data cleanup prevents non-convergence and silent overwrites of changes at other nodes. However, false conflicts can occur if both of the following conditions are met:
 • The meta data is cleaned up at one node and not another.
 • A subsequent update at the cleaned-up node occurs on a row whose meta data was deleted.
For example, if meta data is cleaned up at the Publisher but not at the Subscriber, and an update is made at the Publisher, a conflict will occur even though data appears to be synchronized.

To prevent this conflict, make sure meta data is cleaned up at related nodes at about the same time. ถ้า-MetadataRetentionCleanup 1is used, both the Publisher and Subscriber are cleaned up automatically before the merge starts, thereby ensuring that the nodes are cleaned up at the same time. If a conflict occurs, use the merge replication conflict viewer to review the conflict and change the outcome if necessary.

หากบทความที่มีอยู่หลายแห่ง หรืออยู่ในสถานการณ์สมมติ republishing เป็นไปได้ว่า รอบระยะเวลาการเก็บข้อมูลสำหรับแถวที่กำหนดที่ผู้เผยแพร่และสมาชิกจะแตกต่างกัน เพื่อลดโอกาสของการล้างข้อมูล meta บนด้านหนึ่งแต่ไม่อีก ขอแนะนำว่า งานเหล่านั้นแตกต่างกันมีรอบระยะเวลาในการเก็บข้อมูลที่คล้ายกัน

หมายเหตุ:ถ้าไม่มีข้อมูล meta ในตารางระบบที่ต้องรักษาอัพจำนวนมาก กระบวนการผสานอาจใช้เวลานานรัน ล้างข้อมูล meta เป็นประจำเพื่อป้องกันปัญหานี้

5.3.6 ทำสำรอง และคืนค่าการตัดสินค้าจากคลังสำหรับการจำลองแบบผสาน

ใน SP1

ฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์ที่จะคืนค่าจากสำเนาสำรองควรซิงโครไนส์กับฐานข้อมูลสมัครใช้งานที่มีการบอกรับสมาชิกแบบส่วนกลาง (นั่นคือการ การสมัครมีค่าระดับความสำคัญที่กำหนด) ก่อนการรับประกันลักษณะการทำงานแบบร่วมกันที่ถูกต้อง การซิงโครไนส์ช่วยให้มั่นใจว่า การเปลี่ยนแปลงที่สูญหายในฐานข้อมูลการประกาศเนื่องจากการดำเนินการคืนค่า ถูก reapplied อย่างถูกต้อง

ไม่ปรับฐานข้อมูลการเผยแพร่ ด้วยการสมัครใช้งานฐานข้อมูลที่มีการบอกรับเป็นสมาชิกแบบไม่ระบุชื่อ เนื่องจากไม่มีข้อมูล meta เพียงพอในการใช้การเปลี่ยนแปลงไปยังฐานข้อมูลการเผยแพร่การบอกรับสมาชิกแบบไม่ระบุชื่อ การซิงโครไนส์เช่นอาจนำไปยังแบบร่วมที่ไม่ใช่กันของข้อมูล

เมื่อคุณกำลังวางแผนการสำรองข้อมูล และคืนค่าสำหรับการจำลองแบบรวม พิจารณาเรื่องการเพิ่มเติมต่อไปนี้:
 • คืนค่าฐานข้อมูลการบอกรับเป็นสมาชิกจากการสำรองข้อมูลที่ไม่ได้อยู่นอกช่วงการเก็บข้อมูล

  คืนค่าฐานข้อมูลบอกรับเป็นสมาชิกจากการสำรองข้อมูลเท่านั้นถ้าการสำรองข้อมูลเก่ากว่าที่สั้นที่สุดเก็บรักษาระยะของงานทั้งหมดที่ subscribes สมาชิกที่ไม่ ตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นสมาชิก subscribes การสามงานกับรอบระยะเวลาในการเก็บข้อมูลของวันที่ 10, 20 และ 30 ตามลำดับ การสำรองข้อมูลที่ใช้ในการคืนค่าฐานข้อมูลควรจะไม่เก่าอย่างมากกว่า 10 วัน
 • ปรับให้ตรงกันก่อนที่จะสร้างการสำรองข้อมูล

  ขอแนะนำให้ สมาชิกที่ปรับกับผู้เผยแพร่ที่ก่อนที่คุณทำการสำรองข้อมูล มิฉะนั้น ระบบอาจไม่ converge อย่างถูกต้องถ้าสมาชิกที่จะคืนค่าจากการสำรองข้อมูลนี้ แม้ว่าแฟ้มสำรองข้อมูลเองอาจใหม่มาก ซิงโครไนส์ล่าสุด โดยผู้เผยแพร่ที่อาจเป็นเกือบเท่าเดิมเป็นรอบระยะเวลาการเก็บข้อมูล ตัวอย่างเช่น พิจารณาสิ่งพิมพ์ ด้วยการเก็บรักษารอบระยะเวลา 10 วัน ซิงโครไนส์ล่าสุดได้ 8 วัน และจะดำเนินการสำรองข้อมูลเดี๋ยวนี้ ถ้าการสำรองข้อมูลจะใช้วันที่ 4 ในภายหลัง ซิงโครไนส์ล่าสุดจะเกิด 12 วัน ซึ่งก็คือรอบระยะเวลาการเก็บข้อมูลที่ผ่านมา ถ้าสมาชิกที่ได้ซิงโครไนส์ขวาก่อนที่จะสำรองข้อมูล ฐานข้อมูลสมัครใช้งานจะภายในรอบระยะเวลาการเก็บข้อมูล
 • reinitialize สมาชิกที่ถ้าคุณเปลี่ยนค่าการเก็บรักษาสิ่งพิมพ์

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงค่าการเก็บรักษาสิ่งพิมพ์ reinitialize สมาชิกเพื่อหลีกเลี่ยงการแบบร่วมที่ไม่ใช่กันของข้อมูลด้วยตนเอง ข้อมูล meta ขึ้นอยู่กับการเก็บรักษาล้างคุณลักษณะลบข้อมูล meta ล้าสมัยจากตารางระบบเวียนเมื่อถึงรอบระยะเวลาของการเก็บข้อมูลลงในสิ่งพิมพ์

  มีใช้ค่าการเก็บรักษาสิ่งพิมพ์การตรวจสอบเมื่อมีการบอกรับสมาชิกที่มีการซิงโครไนส์ภายในรอบระยะเวลาในการเก็บข้อมูลไม่ควรมีการหมดอายุ ถ้า หลังจากสะอาดอัพ รอบระยะเวลาการเก็บรักษาสิ่งพิมพ์จะเพิ่ม และการบอกรับสมาชิกพยายามที่จะผสานกับผู้เผยแพร่ (ซึ่งมีอยู่แล้วลบข้อมูล meta), การบอกรับสมาชิกจะวันหมดอายุได้เนื่องจากค่าเก็บข้อมูลที่เพิ่มขึ้นของไม่ นอกจากนี้ ผู้เผยแพร่ที่ไม่มีข้อมูล meta เพียงพอในการดาวน์โหลดการเปลี่ยนแปลงไปยังสมาชิก ซึ่งแปลงไปยังไม่ใช่แบบร่วมกัน
 • ใช้ค่าการเก็บข้อมูลประกาศเดียวกันสำหรับผู้จัดพิมพ์ทั้งหมดและคู่ค้าของการซิงโครไนส์อื่น ใช้ค่าที่แตกต่างกันอาจนำไปไม่ใช่แบบร่วมกัน
5.3.7 คืนค่าฐานข้อมูลที่จำลองแบบแล้วจาก SQL Server รุ่นต่าง ๆ

ใน SP1

การคืนค่าสำเนาสำรองไปยังเซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูลเดียวกัน – รันเวอร์ชันเดียวกันเป็นเซิร์ฟเวอร์ซึ่งถูกสร้างการสำรองข้อมูลซึ่งจะจัดเก็บการตั้งค่าการจำลองแบบ ถ้าคุณกำลังกู้คืนฐานข้อมูลที่จำลองแบบแล้วให้เป็นรุ่นของ SQL Server ที่แตกต่างจากรุ่นที่ใช้ในการสำรองข้อมูลฐานข้อมูล พิจารณาเรื่องการต่อไปนี้:
 • ถ้าคุณกำลังกู้คืนข้อมูลไปยัง SQL Server 2000 SP2 จากข้อมูลสำรองที่สร้างขึ้น ด้วย SQL Server 2000 และคุณต้องการรักษาการตั้งค่าการจำลองแบบ คุณต้องเรียกใช้sp_vupgrade_replication. เรียกใช้sp_vupgrade_replicationensures that the replication meta data has been upgraded. If you do not runsp_vupgrade_replication, the replication meta data may be left in an unpredictable state.
 • If you are restoring to SQL Server 2000 from a backup created with SQL Server 7.0 (whether it be the release version, Service Pack 1, Service Pack 2, or Service Pack 3), and you want to preserve replication settings, you must re-create the backup before installing service packs. It is possible to directly restore to SQL Server 2000 SP2 from a backup of a replicated database created in SQL Server 7.0, but replication settings will not be maintained.
5.3.8 ใหม่ - MaxCmdsInTran พารามิเตอร์สำหรับตัวแทนผู้อ่านแฟ้มบันทึก

ใน SP1

Starting with SP1, a new command prompt parameter,-MaxCmdsInTran, has been added for the Log Reader Agent. For transactions affecting a large number of commands (typically mass updates or deletes), the Distribution Agent must wait for the Log Reader Agent to write the entire transaction to the distribution database before it can start propagating the transaction to the Subscriber. This delay blocks the Distribution Agent and reduces the parallelism between the two agents.

By using–MaxCmdsInTran, the Log Reader Agent breaks large transactions into smaller chunks, and each chunk contains the same or fewer commands than the-MaxCmdsInTraninput. Therefore, the Distribution Agent can start processing earlier chunks of a transaction while the Log Reader Agent is still working through later chunks of the same transaction.

This improvement in parallelism between the Log Reader Agent and the Distribution Agent contributes to better overall replication throughput. Note, however, that the transaction chunks are committed at the Subscriber as individual transactions, which breaks the ACID property of atomicity. This outcome is not a problem in most circumstances, though it is recommended that you test this to make sure.

Defining the –MaxCmdsInTran parameter

Specify a positive integer (1 or above) for the-MaxCmdsInTranparameter value. Specifying a value of 0 is equivalent to not using the parameter at all. Because this parameter improves performance only when the transaction is very large, a value of 5000 or greater for this parameter is typical. ตัวอย่าง::
logread.exe -MaxCmdsInTran 10000.
To use this parameter, the Publisher must be running SQL Server 2000 SP1 or later, and the Log Reader Agent and distribution database must be upgraded to this service pack. มิฉะนั้น-MaxCmdsInTranis ignored.

5.3.9 ข้อจำกัดของดัชนีคลัสเตอร์ซ้ำกัน

Introduced in SP2 (applies to Transactional Replication only).

You cannot create a non-unique clustered index on a table after it is published for transactional replication. Before creating the index you must first drop any publication that includes the table.

5.3.10 A new -MaxNetworkOptimization command line argument for Snapshot Agent

During normal processing, merge replication can send DELETE commands to Subscribers for rows that do not belong to the Subscriber's partition. DELETE commands of this type are referred to as irrelevant deletes. Irrelevant deletes do not affect data integrity or convergence, but can result in unnecessary network traffic.

To reduce network traffic from irrelevant deletes, you can use the new Snapshot Agent parameter-MaxNetworkOptimizationwith merge replication publications. Setting the parameter to 1 minimizes the chances of irrelevant deletes, which maximizes network optimization.

หมายเหตุ:Setting this parameter to 1 is useful only when the synchronization optimization option of the merge publication is set toTrue(the@ keep_partition_changesparameter ofsp_addmergepublication).

The default is 0 because setting the parameter to 1 can increase the storage of meta-data and cause performance degradation at the Publisher if multiple levels of join filters and complex subset filters are present. You should carefully assess your replication topology and only set-MaxNetworkOptimizationto 1 if network traffic from irrelevant deletes is unacceptably high.

You can add this parameter to the Snapshot Agent profile by executing the system proceduresp_add_agent_parameter:
EXEC sp_add_agent_parameter 1, 'MaxNetworkOptimization', 1

5.4 บริการข้อมูล Meta

The following items apply to SQL Server 2000 Meta Data Services.
5.4.1 เบราว์เซอร์ข้อมูล Meta ส่งออกใน Unicode

ใน SP1

เบราว์เซอร์ข้อมูล Meta ส่งออกข้อมูล meta ที่ใช้ XML ใน Unicode เดี๋ยวนี้ ก่อนที่จะ SQL Server 2000 SP1 เบราว์เซอร์ที่ส่งออก ANSI รหัส ซึ่งไม่สนับสนุนอักขระที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ เปลี่ยนแปลงที่ทำงานนี้เป็นแบบโปร่งใสกับผู้ใช้ ตามที่วางจำหน่ายนี้ติดตั้ง SP2 ข้อมูลที่ส่งออกได้เสมอแสดงเป็น Unicode คุณสามารถส่งยังคงออกใน ANSI รหัส โดยการกำหนดค่าของคีย์รีจิสทรี HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Repository\Engine\XMLExport เป็น "0" รายการต่อไปนี้แสดงค่าที่คุณสามารถตั้งค่าสำหรับคีย์รีจิสทรีนี้:
 • noobjid =% 1
 • noheader =% 2
 • การย่อหน้า = 4
 • unicode = 8
 • logunmappedtags = 16
 • exportbase = 32
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าสถานะแต่ละ "IExport::Export วิธี" ในหนังสือเซิร์ฟเวอร์ sql แบบออนไลน์.

5.5 บริการการแปลงข้อมูล

รายการต่อไปนี้นำไปใช้กับ SQL Server 2000 ข้อมูลแปลงบริการ (DTS)
5.5.1 ตัวช่วยสร้างการ DTS ไม่จำกัดคอลัมน์สตริงที่ถึง 255 อักขระ

ในการติดตั้ง SP2

เมื่อคุณส่งออกข้อมูลไปยังแฟ้มข้อความ ตัวช่วย DTS นำเข้าส่งออกสร้างการกำหนดค่าแพคเกจเขียนอักขระถึง 8000 ของคอลัมน์ที่ประกอบด้วยข้อมูลชนิดของสายอักขระในขณะนี้

5.5.2 บริบทการรักษาความปลอดภัยที่บันทึกไว้สำหรับแพคเกจ DTS ที่เรียกใช้ โดยบริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL

ในการติดตั้ง SP2

บริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ sql จะบันทึกบริบทการรักษาความปลอดภัยที่ภายใต้แต่ละขั้นตอนในงานการทำงาน บริบทการรักษาความปลอดภัยเริ่มต้น ด้วยการติดตั้ง SP2 ปรากฏในกล่องโต้ตอบประวัติของงาน เมื่อคุณเรียกใช้เป็นแพคเกจ DTS จากขั้นตอนในงาน บริษัทตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL จะบันทึกแพคเกจจะรันภายใต้บัญชีผู้ใช้ ข้อมูลนี้ช่วยผู้ดูแลระบบในการวินิจฉัยสิทธิ์และการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อมีการจัดกำหนดการแพคเกจ DTS ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์

5.5.3 การปรับปรุงบัญชีพร็อกซีของบริษัทตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL

ในการติดตั้ง SP2

ก่อนที่จะติดตั้ง SP2, DTS แพคเกจที่ถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์อาจไม่สามารถรันภายใต้ข้อมูลประจำตัวของบัญชีพร็อกซีของบริษัทตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL เว้นแต่ว่าบัญชีพร็อกซีได้เข้าถึงไปยังโฟลเดอร์ TEMP ผู้ใช้สำหรับบัญชีผู้ใช้ภายใต้ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ (ในกรณีของงานที่มีการเรียกใช้จากxp_cmdshell), หรือรันการแทน (ในกรณีของงานของบริษัทตัวแทน) เนื่องจากความตัวนี้ ผู้ใช้มักจะมีการปรับเปลี่ยนตัวแปรสภาพแวดล้อมของ TEMP สำหรับบัญชีเริ่มต้นใช้งาน SQL Server หรือตัวแทนของ SQL เพื่อชี้ไปที่ไดเรกทอรีที่ไม่สามารถเข้าถึงเริ่มต้นทั้งในระบบและบัญชีพร็อกซี เหมือน C:\TEMP สำหรับการติดตั้ง SP2, DTS ได้ถูกสนับสนุนการใช้โฟลเดอร์ TEMP ระบบถ้าโฟลเดอร์ TEMP ของผู้ใช้ไม่พร้อมใช้งาน การลดความต้องการปรับปรุงเหล่านี้เป็นอย่างมากขึ้น

5.6 การปรับปรุงไปยังอุปกรณ์การสำรองข้อมูลเสมือน API

รายการต่อไปนี้ใช้ใน SQL Server 2000 เสมือน Backup อุปกรณ์ API
5.6.1 การจับภาพฐานข้อมูลหลายในสำเนาชั่วคราวเดียว

ในการติดตั้ง SP2

อุปกรณ์ API เสมือนของสำเนาสำรองช่วยให้ผู้ขายซอฟต์แวร์อิสระในการรวม SQL Server 2000 เป็นผลิตภัณฑ์ของตน API นี้คือ engineered เพื่อให้ความเชื่อถือได้สูงสุดและประสิทธิภาพการทำงาน เต็มที่สนับสนุนฟังก์ชันการทำสำรองและการกู้คืนสำหรับ SQL Server 2000 รวมทั้งความสามารถสำรองข้อมูลที่พิมพ์ลัด และ snapshot ช่วงเสร็จสมบูรณ์

ใน SP1 และรุ่นก่อนหน้า นี้ คุณไม่มีวิธีการตรึง และสำรองฐานข้อมูลเดียวมากกว่าในครั้งเดียว ติดตั้ง SP2 ให้การสนับสนุนฝั่งเซิร์ฟเวอร์สำหรับ freezing และฐานข้อมูลหลายในสำเนาชั่วคราวเดียวโดยการจับภาพในขณะนี้การVDC_PrepareToFreezeคำสั่ง

ข้อมูลอุปกรณ์สำรองข้อมูลจำเพาะเสมือนใน SP2 ประกอบด้วยข้อมูลที่ปรับปรุงในVDC_PrepareToFreezeคำสั่ง สามารถพบแฟ้มหัวข้ออินเทอร์เฟซของอุปกรณ์เสมือน (vdi.h) รุ่นที่ปรับปรุงที่ \devtools\include ในไดเรกทอรีการติดตั้ง SP2

6.0 เพิ่มประสิทธิภาพของแบบสอบถามแบบภาษาอังกฤษ

ใน SP1

Microsoft ได้นำออกใช้การเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยสำหรับโปรแกรมประยุกต์แบบสอบถามแบบภาษาอังกฤษ เพิ่มประสิทธิภาพนี้ไม่ได้ติดตั้งเป็นส่วนหนึ่งของเซอร์วิสแพ็ค อย่างไรก็ตาม มันจะแนะนำให้ คุณใช้ได้ถ้าคุณกำลังใช้แบบสอบถามแบบภาษาอังกฤษ เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยจะอยู่บนซีดีรอมการติดตั้ง SP2 ใน \EQHotfix โฟลเดอร์ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพของแบบสอบถามแบบภาษาอังกฤษพร้อมใช้งานในที่นี้ฐานความรู้ของบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft. ค้นหาฐานความรู้ของบทความ 297105

7.0 ฐานข้อมูลไลบรารีและ SQL ที่ฝังตัวสำหรับ C

ใน SP1

ในขณะที่ไลบรารีฐานข้อมูลและ SQL ที่ฝังตัวสำหรับโปรแกรมประยุกต์ C (APIs) ของอินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมยังคงสนับสนุนใน SQL Server 2000 ไม่มี SQL Server รุ่นต่อ ๆ ไปจะรวมแฟ้มจำเป็นสำหรับการทำงานที่มีการเขียนโปรแกรมบนโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ APIs เหล่านี้ Connections from existing applications written using DB-Library and Embedded SQL for C will still be supported in the next version of SQL Server, but this support will also be dropped in a future release. When writing new applications, avoid using these components. When modifying existing applications, you are strongly encouraged to remove dependencies on these technologies. Instead of DB-Library or Embedded SQL for C, you can use ADO, OLE DB, or ODBC to access data in SQL Server. Please refer toหนังสือเซิร์ฟเวอร์ sql แบบออนไลน์for more information on these technologies.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 889552 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
Keywords: 
kbdatabase kbservicepack kbhowto kbinfo kbmt KB889552 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:889552

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com