Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji dla programu Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 889669 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Firma Microsoft wydała pakiet zbiorczy aktualizacji 889669, przeznaczony dla informatyków potrzebujących poprawek dla programu Microsoft Internet Explorer, które zostały wydane po biuletynie Microsoft Security Bulletin MS04-004. Pakiet ten zawiera następujące poprawki:
 • Zbiorcze poprawki zabezpieczeń znajdujące się w aktualizacji zabezpieczeń 889293.

  Uwaga: Aktualizacja zabezpieczeń 889293 jest udokumentowana w biuletynie Microsoft Security Bulletin MS04-040.
 • Aktualizacje 888092 i 871248.
 • Wszystkie poprawki dla programu Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1), które zostały wydane po biuletynie Microsoft Security Bulletin MS04-004.
Pakiet zbiorczy aktualizacji 889669 jest udostępniony w witrynie Microsoft — Centrum pobierania. Jeśli jest wymagana poprawka dla programu Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1, którą wydano po biuletynie Microsoft Security Bulletin MS04-004, należy zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 889669.

Uwaga: Jeśli na komputerze nie jest zainstalowany program Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1 (wersja 6.00.2800.1106), zamiast pakietu zbiorczego aktualizacji 89669 należy zainstalować aktualizację zabezpieczeń 889293.

WPROWADZENIE

Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji dla programu Microsoft Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1 (wersja 6.00.2800.1106). Pakiet zbiorczy aktualizacji 889669 zawiera aktualizację zabezpieczeń 889293 (MS04-040) i poprawki programu Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1, utworzone po opublikowaniu biuletynu MS04-004 firmy Microsoft dotyczącego zabezpieczeń. W przypadku wersji programu Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1, przeznaczonych dla systemów Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3, Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4, Windows XP, Windows XP z dodatkiem Service Pack 1, Windows NT Server 4.0 z dodatkiem Service Pack 6a, Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition z dodatkiem Service Pack 6, Windows 98, Windows 98 Wydanie drugie i Windows Millennium Edition większość poprawek programu Internet Explorer nie jest uwzględniana w aktualizacji MS04-040.

Podczas instalowania jednej lub kilku aktualizacji zabezpieczeń MS04-040 dla programu Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1 poprawki programu Internet Explorer wydane po opublikowaniu biuletynu MS04-004 zostaną usunięte, jeżeli poprawka zastąpiła jeden lub kilka plików wymienionych w sekcji „Informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń” biuletynu MS04-040 firmy Microsoft dotyczącego zabezpieczeń. Począwszy od biuletynu MS04-025, zbiorcze poprawki programu Internet Explorer są dostępne w oddzielnym pakiecie zbiorczym aktualizacji, zawierającym zarówno zbiorcze poprawki, jak i poprawki zabezpieczeń uwzględnione w najnowszej aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer. Na przykład pakiet zbiorczy aktualizacji 871260 zawiera zbiorcze poprawki zabezpieczeń uwzględnione w biuletynie MS04-025 i poprawki wydane po opublikowaniu biuletynu MS04-004. Pakiet zbiorczy aktualizacji 889669 zawiera zbiorcze poprawki zabezpieczeń uwzględnione w biuletynie MS04-040 i poprawki wydane po opublikowaniu biuletynu MS04-004. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące poprawek uwzględnionych w pakiecie zbiorczym aktualizacji 889669, zobacz sekcję „Lista poprawek uwzględnionych w tym pakiecie zbiorczym aktualizacji”. Wersje poprawek plików uwzględnionych w tym pakiecie zbiorczym aktualizacji są instalowane niezależnie od tego, czy uprzednio instalowano poprawkę programu Internet Explorer w celu aktualizacji jednego lub kilku plików wymienionych w sekcji „Informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń” tego biuletynu. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń MS04-040 (889293), odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/poland/technet/security/bulletin/MS04-040.mspx

Więcej informacji

Informacje dotyczące pobierania

Program Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) dla systemów Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4, Microsoft Windows XP i Windows XP z dodatkiem Service Pack 1

Poniższe pliki są udostępnione do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Pobierz
Pobierz pakiet dla systemów Windows XP, Windows XP z dodatkiem Service Pack 1, Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3 i Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4.

Data wydania: 1 grudnia 2004

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.Program Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) dla systemów Microsoft Windows 98 Wydanie drugie, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows NT i Windows 98

Poniższe pliki są udostępnione do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Pobierz
Pobierz pakiet dla systemów Windows 98 Wydanie drugie, Windows Millennium Edition, Windows NT i Windows 98 teraz.

Data wydania: 1 grudnia 2004

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.Program Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) dla systemu Microsoft Windows XP 64-bit Edition

Poniższe pliki są udostępnione do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Pobierz
Pobierz pakiet dla systemu Windows XP 64-Bit Edition teraz.

Data wydania: 1 grudnia 2004

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.Informacje dotyczące instalacji

Aby zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 889669 i aktualizację zabezpieczeń 889293, należy zalogować się jako administrator. Aby zainstalować pobraną wersję pakietu zbiorczego aktualizacji 889669, należy uruchomić pobrany pakiet zbiorczy aktualizacji 889669 przy użyciu odpowiednich przełączników instalacyjnych. Administratorzy w firmach mogą rozmieszczać pakiet zbiorczy aktualizacji 889669 i aktualizację zabezpieczeń 889293 przy użyciu pakietu Feature Pack programu Microsoft Systems Management Server (SMS) lub przy użyciu programu SMS 2003. Narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) może zweryfikować, czy zainstalowano pakiet zbiorczy aktualizacji 889669, i poprawnie sygnalizować obecność aktualizacji MS04-040. Korzystając z programu SMS, można rozmieścić aktualizację zabezpieczeń lub pakiet zbiorczy aktualizacji. Jest to możliwe, ponieważ narzędzie MBSA rozpoznaje nowsze wersje plików pakietu jako ekwiwalent aktualizacji zabezpieczeń MS04-040 z perspektywy zabezpieczeń. Nie można użyć narzędzia MBSA do ustalenia, czy pakiet zbiorczy aktualizacji jest odpowiedni dla określonego komputera. Na przykład przy użyciu narzędzia MBSA nie można ustalić, czy na danym komputerze zostały zainstalowane poprawki udostępnione po opublikowaniu biuletynu MS04-004. Korzystając z narzędzia MBSA, można tylko ustalić, czy zostały spełnione minimalne wymagania dotyczące zabezpieczeń, określone w biuletynie MS04-040. Nie można rozmieszczać pakietu zbiorczego aktualizacji 889669 przy użyciu usług SUS (Software Update Services) firmy Microsoft. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu rozmieszczania pakietu zbiorczego aktualizacji 889669 przy użyciu programu SMS tylko na komputerach, na których zainstalowano poprawki udostępnione po opublikowaniu biuletynu MS04-004, lub sposobu ustalania, czy pakiet zbiorczy aktualizacji został zainstalowany na komputerach klienckich, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
867832 How to distribute software updates that are not detected by the Microsoft Baseline Security Analyzer in Systems Management Server 2003
Korzystając z jednej z następujących metod, można zweryfikować, czy zainstalowano pakiet zbiorczy aktualizacji 889669 lub aktualizację zabezpieczeń 889293:

Systemy Windows 2000, Windows Server 2003, Windows XP 64-Bit Edition (wersja 2003) i Windows XP (wszystkie wersje)
 • Porównanie wersji zaktualizowanych plików na danym komputerze z plikami wymienionym w sekcji „Informacje dotyczące plików”.
 • Potwierdzenie, że wartość DWORD Installed pojawia się w następującym kluczu rejestru z wartością danych równą 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\KB<nnnnnn>


  Uwaga: nnnnnn jest numerem artykułu dotyczącego aktualizacji.
Wszystkie inne wersje systemu Windows
 • Porównanie wersji zaktualizowanych plików na danym komputerze z plikami wymienionym w sekcji „Informacje dotyczące plików”.
 • Potwierdzenie, że wartość DWORD IsInstalled pojawia się w następującym kluczu rejestru z wartością danych równą 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{2de9c32a-bd2c-4d19-8ec1-8af319e1c762}


Wymagania wstępne


Firma Microsoft przetestowała wersje systemu Windows oraz wersje programu Internet Explorer wymienione w tym artykule, aby ocenić, czy są narażone na występowanie tych luk w zabezpieczeniach, i potwierdzić, że pakiet zbiorczy aktualizacji 889669 umożliwia eliminację tych luk w zabezpieczeniach.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 889669 można zainstalować na komputerze, na którym program Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1 (wersja 6.00.2800.1106) jest uruchomiony w jednej z następujących wersji systemu Windows:
 • Windows XP 64-Bit Edition (wersja 2002)
 • Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)
 • Windows XP, Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4 (SP4)
 • Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3 (SP3)
 • Windows NT Server 4.0 z dodatkiem Service Pack 6a (SP6a)
 • Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition z dodatkiem Service Pack 6 (SP6)
 • Windows Millennium Edition
 • Windows 98 Wydanie drugie
 • Windows 98


Wymagania dotyczące ponownego uruchamiania


Należy ponownie uruchomić komputer, aby zakończyć instalację.Przełączniki instalacyjne


Systemy Windows XP i Windows 2000 (wszystkie wersje)

Wersje pakietu zbiorczego aktualizacji 873377 i aktualizacji zabezpieczeń 889293 (MS04-040), przeznaczone dla systemów Windows XP i Windows 2000, obsługują następujące przełączniki instalacyjne:
 • /help: Wyświetlenie opcji wiersza polecenia.
 • /quiet: Tryb dyskretny (bez interakcji użytkownika i bez wyświetlania informacji na ekranie).
 • /passive: Tryb nienadzorowany (tylko pasek postępu).
 • /uninstall: Odinstalowanie pakietu.
 • /norestart: Rezygnacja z ponownego uruchomienia komputera po zakończeniu instalacji.
 • /forcerestart: Ponowne uruchomienie komputera po zakończeniu instalacji.
 • /l: Wyświetlenie listy zainstalowanych poprawek lub pakietów aktualizacji dla systemu Windows.
 • /o: Zastępowanie plików OEM bez monitowania.
 • /n: Rezygnacja z wykonywania kopii zapasowych plików umożliwiającej ich odinstalowanie.
 • /f: Wymuszanie zamknięcia innych programów podczas wyłączania komputera.
 • /extract: Wyodrębnianie plików bez uruchamiania Instalatora.
Można łączyć te przełączniki w pojedynczym poleceniu. Na przykład, aby zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji bez żadnej interwencji użytkownika, należy użyć następującego polecenia w wierszu polecenia:
IE6.0sp1-KB889669-Windows-2000-XP-x86-enu /passive /quiet
Aby zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji bez wymuszania ponownego uruchomienia systemu, należy użyć następującego polecenia w wierszu polecenia:
IE6.0sp1-KB889669-Windows-2000-XP-x86-enu /norestart


Wszystkie inne wersje systemu Windows

Pozostałe pakiety związane z aktualizacją zabezpieczeń 889293 (MS04-040) i pakietem zbiorczym aktualizacji 889669 obsługują następujące przełączniki:
 • /q: Tryb dyskretny lub pomijanie komunikatów podczas wyodrębniania plików.
 • /q:u: Tryb dyskretny użytkownika. W tym trybie wyświetlane są wybrane okna dialogowe, zawierające informacje przeznaczone dla użytkownika.
 • /Q:A: Tryb dyskretny administratora, w którym nie są wyświetlane żadne okna dialogowe zawierające informacje przeznaczone dla użytkownika.
 • /T: <pełna ścieżka>: Docelowy folder do wyodrębniania plików.
 • /C: Wyodrębnianie plików bez ich instalowania. Jeżeli nie użyto przełącznika /T: ścieżka, wyświetlany jest monit o określenie folderu docelowego.
 • /C: <polecenie>: Zastępowanie polecenia instalacyjnego zdefiniowanego przez autora. Przełącznik określa ścieżkę i nazwę pliku .inf lub .exe instalatora.
 • /R:N: Komputer nigdy nie jest ponownie uruchamiany po zakończeniu instalacji.
 • /R:I: Monitowanie użytkownika o ponowne uruchomienie komputera, jeżeli jest to wymagane, z wyjątkiem sytuacji, w której użyto przełącznika /Q:A.
 • /R:A: Komputer jest zawsze ponownie uruchamiany po zakończeniu instalacji.
 • /R:S: Ponowne uruchomienie komputera po zakończeniu instalacji bez monitowania użytkownika.
Można łączyć te przełączniki w pojedynczym poleceniu. Na przykład, aby zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji bez żadnej interwencji użytkownika i bez wymuszania ponownego uruchomienia systemu, należy użyć następującego polecenia w wierszu polecenia:
IE6.0sp1-KB889669-Windows NT4sp6a-98-ME-x86-ENU.exe /q:a /r:n


Lista aktualizacji oprogramowania znajdujących się w tym pakiecie zbiorczym aktualizacji


Pakiet zbiorczy aktualizacji 889669 zawiera następujące aktualizacje oprogramowania:
 • 888092 You may receive an error message in module Mshtml.dll and Internet Explorer quits when you run a custom Web program in Internet Explorer 6
 • Poprawka umożliwiająca rozwiązanie problemu związanego z niepoprawnym lokalizowaniem programu, skojarzonego z określonym typem pliku, przez program Internet Explorer. Ten problem występuje wówczas, gdy nagłówek typu zawartości, zwracany przez serwer, zawiera końcowe atrybuty, takie jak zestaw znaków. Na przykład, jeżeli serwer zwraca typ zawartości „text/xml; charset=utf-8”, program Internet Explorer nie zawsze może zlokalizować program używany do otwierania danego pliku. Firma Microsoft zaktualizuje ten artykuł natychmiast po opublikowaniu artykułu bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base skojarzonego z tym problemem (871248).
 • 873377 An update rollup is available for Internet Explorer 6 Service Pack 1
 • 889293 MS04-040: Cumulative Security Update for Internet Explorer

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna aktualizacji ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.

Program Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemów Windows 2000 i Windows XP (32-Bit Edition):
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Nazwa Data (UTC) Godzina (UTC) Wersja Rozmiar
browseui.dll 12-lis-2004 02:50 6.0.2800.1607 1,017,856
inseng.dll 24-wrz-2004 21:07 6.0.2800.1475 69,632
mshtml.dll 25-paź-2004 17:40 6.0.2800.1480 2,697,216
shdocvw.dll 24-lis-2004 00:49 6.0.2800.1611 1,387,520
shlwapi.dll 12-lis-2004 04:33 6.0.2800.1605 402,432
urlmon.dll 26-paź-2004 17:52 6.0.2800.1480 451,584
wininet.dll 25-paź-2004 17:40 6.0.2800.1480 577,024
Program Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemu Windows XP (64-Bit Edition):
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Nazwa Data (UTC) Godzina (UTC) Wersja Rozmiar Folder
wbrowseui.dll 12-lis-2004 02:50 6.0.2800.1607 1 017 856 WOW
winseng.dll 24-wrz-2004 21:07 6.0.2800.1475 69 632 WOW
wmshtml.dll 25-paź-2004 17:40 6.0.2800.1480 2 697 216 WOW
wshdocvw.dll 24-lis-2004 00:49 6.0.2800.1611 1 387 520 WOW
wshlwapi.dll 12-lis-2004 04:33 6.0.2800.1605 402 432 WOW
wurlmon.dll 26-paź-2004 17:52 6.0.2800.1480 451 584 WOW
wwininet.dll 25-paź-2004 17:40 6.0.2800.1480 577 024 WOW
browseui.dll 12-lis-2004 02:52 6.0.2800.1607 2 869 760 Brak
inseng.dll 24-wrz-2004 22:03 6.0.2800.1475 230 912 Brak
mshtml.dll 25-paź-2004 18:39 6.0.2800.1480 9 116 160 Brak
shdocvw.dll 24-lis-2004 00:28 6.0.2800.1611 3 669 504 Brak
shlwapi.dll 26-paź-2004 17:22 6.0.2800.1605 1 117 696 Brak
urlmon.dll 26-paź-2004 17:53 6.0.2800.1480 1 430 528 Brak
wininet.dll 25-paź-2004 18:38 6.0.2800.1480 1 815 552 Brak
Program Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemów Windows 98, Windows 98 SE, Windows Me i Windows NT:
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Nazwa Data (UTC) Godzina (UTC) Wersja Rozmiar
BROWSEUI.DLL 12-lis-2004 02:50 6.0.2800.1607 1 017 856
INSENG.DLL 24-wrz-2004 21:07 6.0.2800.1475 69 632
MSHTML.DLL 25-paź-2004 17:40 6.0.2800.1480 2 697 216
SHDOCVW.DLL 24-lis-2004 00:49 6.0.2800.1611 1 387 520
SHLWAPI.DLL 12-lis-2004 04:33 6.0.2800.1605 402 432
URLMON.DLL 26-paź-2004 17:52 6.0.2800.1480 451 584
WININET.DLL 25-paź-2004 17:40 6.0.2800.1480 577 024

Informacje dotyczące usuwania


Program Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 w systemach Windows 2000 i Windows XP:


Aby usunąć tę aktualizację, należy użyć apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania. Element związany z tą aktualizacją jest wyświetlany jako aktualizacja systemu Windows, a nie aktualizacja programu Internet Explorer. Ta zmiana została wprowadzona w tym pakiecie zbiorczym aktualizacji programu Internet Explorer.

Administratorzy systemów mogą użyć narzędzia Spuninst.exe do usunięcia tego pakietu zbiorczego aktualizacji. Narzędzie Spuninst.exe znajduje się w folderze %Windir% \$NTUninstallKB nnnnnn $\Spuninst. To narzędzie obsługuje następujące przełączniki instalacyjne:
 • /?: Wyświetlenie listy przełączników instalacyjnych.
 • /u: Korzystanie z trybu nienadzorowanego.
 • /f: Wymuszanie zamknięcia innych programów podczas wyłączania komputera.
 • /z: Rezygnacja z ponownego uruchomienia komputera po zakończeniu instalacji.
 • /q: Korzystanie z trybu dyskretnego (bez interakcji użytkownika).

Wszystkie inne wersje systemu Windows


Aby usunąć tę aktualizację, należy użyć apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania. Należy kliknąć pozycję Internet Explorer 889669, a następnie kliknąć przycisk Zmień/Usuń lub Dodaj/Usuń.

Administratorzy systemów mogą użyć narzędzia Ieuninst.exe do usunięcia tej aktualizacji. Ta aktualizacja zabezpieczeń instaluje narzędzie Ieuninst.exe w folderze %Windir%. To narzędzie obsługuje następujące przełączniki instalacyjne:
 • /?: Wyświetlenie listy obsługiwanych przełączników.
 • /z: Rezygnacja z ponownego uruchomienia komputera po zakończeniu instalacji.
 • /q: Korzystanie z trybu dyskretnego (bez interakcji użytkownika).
Na przykład, aby usunąć tę aktualizację w trybie dyskretnym, należy użyć następującego polecenia:
c:\windows\ieuninst /q c:\windows\inf\q889669.inf

Uwaga: W przypadku tego polecenia przyjmowane jest założenie, że system Windows jest zainstalowany w folderze C:\Windows.

Znane problemy


System Windows XP 64-Bit Edition (wersja 2003)

Aby na komputerze, na którym jest uruchomiony system Windows XP 64-Bit Edition (wersja 2003), poprawnie usunąć więcej niż jedną aktualizację zbiorczą dla programu Internet Explorer, należy usuwać aktualizacje zgodnie z kolejnością ich instalacji. Na przykład, jeżeli zainstalowano aktualizację 818529, a następnie aktualizację 828750, należy usunąć najpierw aktualizację 828750, a po niej aktualizację 818529. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące znanych problemów, które mogą występować po zainstalowaniu tej aktualizacji, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
325192 Problemy występujące po zainstalowaniu aktualizacji programu Internet Explorer lub systemu Windows


Systemy Windows XP, Windows 2000, Windows NT Server 4.0, Windows Millennium Edition lub Windows 98 Wydanie drugie

 • Po usunięciu pakietu zbiorczego aktualizacji 889669 z komputera, na którym jest uruchomiony system Windows XP, Windows 2000, Windows NT Server 4.0, Windows Millennium Edition lub Windows 98 Wydanie drugie, nie można usunąć poprzednich aktualizacji zbiorczych dla programu Internet Explorer, takich jak aktualizacja krytyczna 818529. To zachowanie jest zgodne z projektem programu. Usunąć można tylko ostatnią z zainstalowanych aktualizacji zbiorczych.
 • Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące znanych problemów, które mogą występować po zainstalowaniu tej aktualizacji, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  325192 Problemy występujące po zainstalowaniu aktualizacji programu Internet Explorer lub systemu Windows

Właściwości

Numer ID artykułu: 889669 - Ostatnia weryfikacja: 17 sierpnia 2005 - Weryfikacja: 9.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1 na następujących platformach
  • Windows XP Embedded
  • the operating system: Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002 SP1
  • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
  • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
  • Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 6a
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbsecbulletin KB889669

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com