คุณไม่สามารถเลื่อนตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2003 เป็น เซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลาง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 889711 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณไม่สามารถเลื่อนตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 เป็น เซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลาง หลังจากที่คุณพยายามกำหนดบทบาทของเซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลางได้ โดยการคลิกที่ตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2003แค็ตตาล็อกส่วนกลางกล่องกาเครื่องหมาย ตัวควบคุมโดเมนไม่ได้ถูก promoted เป็น เซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลาง เหตุการณ์ของข้อมูลที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้อาจถูกบันทึกซ้ำในบริการไดเรกทอรีล็อก

เหตุการณ์ 1559

ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: การจำลองแบบ NTDS
ประเภทเหตุการณ์: แค็ตตาล็อกสากล
รหัสเหตุการณ์: 1559
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
ผู้ใช้: การเข้าสู่ระบบ AUTHORITY\ANONYMOUS NT
คอมพิวเตอร์:Server Name
คำอธิบาย: ตัวควบคุมโดเมนเฉพาะที่มีการเลือกเป็น แค็ตตาล็อกส่วนกลาง อย่างไรก็ตาม ตัวควบคุมโดเมนไม่โฮสต์แบบจำลองแบบอ่านอย่างเดียวของพาร์ติชันไดเรกทอรีดังต่อไปนี้

พาร์ติชันไดเรกทอรี:
DC =โดเมน DC = com

แบบ precondition จะกลาย เป็นแค็ตตาล็อกส่วนกลางมีตัวควบคุมโดเมนต้องโฮสต์แบบจำลองแบบอ่านอย่างเดียวของพาร์ติชันไดเรกทอรีทั้งหมดในฟอเรสต์ เหตุการณ์นี้อาจเกิดได้เนื่อง จากไม่มีการให้เสร็จสมบูรณ์งานตัวตรวจสอบความสอดคล้องรู้ (KCC) หรือเนื่อง จากตัวควบคุมโดเมนไม่สามารถเพิ่มแบบจำลองของพาร์ติชันไดเรกทอรีเนื่องจากตัวควบคุมโดเมนต้นทางที่พร้อมใช้งานการ ความพยายามที่จะเพิ่มชุดแบบจำลองจะสามารถลองอีกครั้งในช่วงเวลา KCC ถัดไป

เหตุการณ์ 1578

ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: การจำลองแบบ NTDS
ประเภทเหตุการณ์: แค็ตตาล็อกสากล
รหัสเหตุการณ์: 1578
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
ผู้ใช้: การเข้าสู่ระบบ AUTHORITY\ANONYMOUS NT
คอมพิวเตอร์:Server Name
คำอธิบาย: การเลื่อนระดับของตัวควบคุมโดเมนเฉพาะการแค็ตตาล็อกส่วนกลางถูกเลื่อนออกได้เนื่องจากไม่ได้ถูกตามความต้องการ occupancy พาร์ติชันไดเรกทอรี ระดับคอนโทรลเลอร์ของโดเมนปัจจุบัน และที่ระดับความต้องการ occupancy เป็นดังนี้

ระดับของความต้องการ occupancy: 6
ระดับของตัวควบคุมโดเมน: 4

ค่าคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้กำหนดระดับความต้องการของ occupancy พาร์ติชันไดเรกทอรี
ค่าของคีย์รีจิสทรี: HKeyLocalMachine\System\ CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters\Global แค็ตตาล็อกพาร์ติชัน Occupancy

เหตุการณ์ 1801

ถ้าคุณเปิดใช้งานการบันทึกการวินิจฉัยสำหรับการรู้ความสอดคล้องตัวตรวจสอบ (KCC) ไปยังระดับ 1 เหตุการณ์ต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้:

ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: KCC NTDS
ประเภทเหตุการณ์: ตัวตรวจสอบความสอดคล้องกันใน Knowledge
รหัสเหตุการณ์: 1801
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
ผู้ใช้: การเข้าสู่ระบบ AUTHORITY\ANONYMOUS NT
คอมพิวเตอร์:Server Name
คำอธิบาย: ตัวตรวจสอบความสอดคล้องรู้ที่จะไม่สร้างโทโพโลยีสำหรับพาร์ติชัน DC =โดเมน DC = com ได้เนื่องจากความรู้ของพาร์ติชัน objectGuid ได้ไม่ยังถูกจำลองแบบตัวควบคุมโดเมนนี้

อาการเพิ่มเติม

เมื่อคุณพิมพ์repadmin /showreplที่บรรทัดคำสั่งของตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2003 อย่างน้อยหนึ่งโดเมนอาจไม่ปรากฏขึ้น

เมื่อคุณพยายามที่จะเพิ่มการเชื่อมต่อ โดยใช้บริบทการตั้งชื่อโดเมนขาดหายไป คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
หมายเลขข้อผิดพลาด: 8440
บริบทการตั้งชื่อที่ระบุสำหรับการดำเนินการจำลองแบบนี้ไม่ถูกต้อง

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อมีการปรับปรุงชื่อโดเมนสำหรับโดเมนไม่ได้ถึงตัวควบคุมโดเมนที่มีปัญหา หรือ โปรแกรมปรับปรุงชื่อโดเมนสำหรับโดเมนที่เป็น promoted ใหม่อาจไม่ถึงตัวควบคุมโดเมนใด ๆ ภายนอกโดเมนนั้น

คุณสามารถตรวจสอบว่า โปรแกรมปรับปรุงการตั้งชื่อโดเมนได้ถึงตัวควบคุมโดเมนทั้งหมด โดยการปรับเปลี่ยนdumpDatabaseแอตทริบิวต์ในตัวควบคุมโดเมนที่มีปัญหาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
315098วิธีการใช้ลักษณะการทำงานในการ dbdump ออนไลน์ใน Ldp.exe
ในแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลที่คุณสร้าง หาระเบียนที่อ้างอิงไขว้สำหรับโดเมน เร็กคอร์ดนี้อ้างอิงไขว้มีคลาสของวัตถุ 196619 ค้นหาระเบียนที่วัตถุคลาจุด 196619 ไป จากนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คลาสของวัตถุที่มีอยู่ในระเบียนมี GUID ที่กำหนด

ในตัวอย่างต่อไปนี้ วัตถุ 5070 อ้างอิงวัตถุ 5072 อย่างไรก็ตาม วัตถุ 5072 ไม่กำหนด GUID:
5070  4111  1   1459  true 3   DOMAIN DOMAIN     5072  196619 - 6f73dba6-33e1-41e5-9330-c09a60a37942 4   
  objectclass: 196619, 65536
5071  2   2   -   false 2004-10-19 22:19:37 -   1376281 com         com          -   -   -          -                  -   
5072  5071  5   -   false 2004-10-19 22:19:37 -   1376281 domain	    domain

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

วิธีที่ 1:

ถ้าตัวควบคุมโดเมนหนึ่ง หรือสองประสบปัญหา และตัวควบคุมโดเมนอื่นในโดเมนเดียวกันไม่พบปัญหา คุณต้องลดระดับ และเลื่อนตัวควบคุมโดเมนที่ประสบปัญหาแล้ว โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. เข้าสู่ระบบตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2003 โดยใช้บัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ผู้ดูแลโดเมน
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:dcpromoแล้ว คลิกตกลง.
 3. ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างเพื่อลดระดับตัวควบคุมโดเมน
 4. หลังจากที่คุณลดระดับตัวควบคุมโดเมน เริ่มต้นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003
 5. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:dcpromoแล้ว คลิกตกลง.
 6. ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการเลื่อนระดับตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2003

วิธีที่ 2

คุณต้องสร้างโดเมนที่ระบุไว้ในคำอธิบายของเหตุการณ์หากมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • ไม่มีตัวควบคุมโดเมนในโดเมนได้รับการปรับปรุง
 • ตัวควบคุมโดเมนที่อยู่ภายนอกโดเมนที่รายงานในกรณีข้อความที่ไม่ได้รับการปรับปรุง

ข้อมูลเพิ่มเติม

เหตุการณ์ 1119 อาจถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกของบริการไดเรกทอรีบนตัวควบคุมโดเมน เหตุการณ์นี้อาจถูกบันทึกหลังจากที่คุณกำหนดบทบาทของเซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลาง ให้ตัวควบคุมโดเมน และ หลังบัญชี และข้อมูล schema ถูกจำลองแบบไปยังเซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลางใหม่

คำอธิบายของเหตุการณ์ระบุว่า คอมพิวเตอร์ถูกกำหนดเป็นเซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลาง เพื่อยืนยันว่า กฎการตั้งชื่อโดเมนหลักเป็นเซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลาง ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
 2. ประเภท:nltest /dsgetdc:ชื่อโดเมน/server:server_nameแล้ว กดป้อน.
 3. ตรวจสอบว่า การgcค่าสถานะอยู่บนเซิร์ฟเวอร์
ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณพิมพ์คำสั่ง คุณได้รับข้อความที่คล้ายกับถ้าการต่อไปนี้gcค่าสถานะอยู่:
DC: \\Server_Name
อยู่: ที่อยู่ \\IP
Dom Guid: 47bc7d87-309e-4a2a-bac3-c9866a66bab8
ชื่อ Dom: Domain_name
forest ชื่อ: Domain_name.com
ชื่อไซต์ dc: ค่าเริ่มต้น--ไซต์ชื่อแรก
ชื่อไซต์ของเรา: ค่าเริ่มต้น--ไซต์ชื่อแรก
สถานะ: PDC GC DS LDAP WRITABLE TIMESERV KDC CLOSE_SITE DNS_FOREST

คำสั่งเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
232072กำลังเริ่มการทำแบบจำลองระหว่างคู่การจำลองแบบโดยตรงของ Active Directory
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่คล้ายกันบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows 2000 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
842208คุณไม่สามารถเลื่อนตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows 2000 ไปยังเซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลาง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 889711 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
Keywords: 
kbtshoot kbprb kbmt KB889711 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:889711

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com