ตัวควบคุม DateTimePicker และ MonthCalendar ไม่สะท้อนคุณสมบัติ CurrentUICulture ของเธรดปฏิบัติการหลักของโปรแกรมประยุกต์เมื่อคุณสร้างโปรแกรมประยุกต์ที่แปล ใน.NET Framework ใน Visual Studio 2005 หรือ ใน Visual Studio .NET

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 889834 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

คุณเพิ่มคำDateTimePickerตัวควบคุม และ aMonthCalendarควบคุมไปยังโปรแกรมประยุกต์ของ Microsoft Windows Forms ของคุณ ปฏิทินของระบบปฏิบัติการถูกกำหนดเป็น(ภาษาอังกฤษen_US). อย่างไรก็ตาม คุณตั้งค่านี้CurrentUICultureคุณสมบัติของเธรดของคุณไป(ฝรั่งเศสfr_FR). ลักษณะการทำงานต่อไปนี้เกิดขึ้น:
 • แสดงเดือนเป็นภาษาอังกฤษ
 • รูปแบบวันที่แบบสั้นได้เดือน/วันที่/ปี.
กระบวนการDateTimePickerตัวควบคุมและMonthCalendarไม่มีแสดงตัวควบคุมนั้นCurrentUICultureคุณสมบัติของเธรดปฏิบัติการหลักของโปรแกรมประยุกต์ตามที่คุณคาดว่าเมื่อคุณสร้างแอพลิเคชันแปล

ในการ Microsoft Visual Basic 2005 หรือ Microsoft Visual Basic .NET อย่างต่อไปนี้ เมื่อคุณตั้งค่านี้CurrentUICultureคุณสมบัติการfr_FRกระบวนการDateTimePickerตัวควบคุมและMonthCalendarตัวควบคุมไม่สามารถแสดงอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ของตนเองในภาษาฝรั่งเศส:
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

   System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = System.Globalization.CultureInfo.CreateSpecificCulture("fr")
   System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentUICulture = System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture

End Sub

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการDateTimePickerตัวควบคุมและMonthCalendarตัวควบคุมเป็นตัวควบคุมทั่วไปของ Microsoft Windows ดังนั้น ภาษาของผู้ใช้ของระบบปฏิบัติการกำหนดอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ของตัวควบคุมเหล่านี้

การแก้ไข

เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะการทำงานนี้ เปลี่ยนการตั้งค่าปฏิทินตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้ใน'แผงควบคุม' โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งภูมิภาค และภาษาของตัวเลือก.
 2. ในการภูมิภาค และตัวเลือกภาษากล่องโต้ตอบ การเลือกข้อสินค้าในนั้นเลือกรายการที่จะตรงกับการกำหนดลักษณะของ หรือคลิก'กำหนดเองให้เลือกรูปแบบของคุณเองส่วนการเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการให้ตัวควบคุมการใช้
 3. คลิกตกลง.

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการDateTimePickerควบคุมการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนา (MSDN):
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/system.windows.forms.datetimepicker (vs.71)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการMonthCalendarควบคุม MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/system.windows.forms.monthcalendar (vs.71)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 889834 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft .NET Framework 2.0
 • Microsoft .NET Framework 1.1
 • Microsoft .NET Framework 1.0
 • Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition
 • Microsoft Visual Studio 2005 Professional
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition
Keywords: 
kbvs2005swept kbvs2005applies kbwindowsforms kbcontrol kblocalization kbtshoot kbinfo kbmt KB889834 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:889834

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com