Jak rozwiązywać problemy, które mogą wystąpić podczas pobierania programu Microsoft Money w trybie online

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 889930 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy tego problemu

Po zakupie i pobraniu jednego z produktów Microsoft Money wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” może występować jeden z następujących symptomów:
 • Program Money wskazuje, że nadal jest używana wersja próbna. Może być wyświetlane okno podręczne z ostrzeżeniem informującym, że okres korzystania z programu Money wygaśnie. Może być także wyświetlany komunikat informujący, że wersja programu Money wyświetlana po kliknięciu polecenia About Microsoft Money (Microsoft Money — informacje) w menu Help (Pomoc) będzie wersją próbną.
 • Po wybraniu opcji pobierania okno pobierania może zniknąć przed ukończeniem instalacji.
 • Dodatkowe pliki programu Money nie są pobierane.
 • Podczas wyświetlania następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web program kupiony w trybie online ma stan EXPIRED (Wygasły):
  http://billing.microsoft.com

Metody umożliwiające rozwiązanie tego problemu

Metoda 1: Pobranie informacji o rabacie na program Money lub programu kupionego w trybie online

Jeśli zamknięto stronę kuponu rabatowego lub należy pobrać program kupiony w trybie online, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Microsoft Money 2006
http://www.microsoft.com/money/special/ThankYou2006.mspx
Microsoft Money 2005
http://www.microsoft.com/money/special/ThankYou.mspx
Jeśli program Money jest wyświetlany w formie wersji próbnej, należy skorzystać z Metody 2.

Uwaga: Program Microsoft Money 2004 nie jest już dostępny do pobrania. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących najnowszych produktów Money, które można nabyć, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://microsoft.com/money

Metoda 2: Uaktualnienie instalacji wersji próbnej programu Money

Jeśli zainstalowano już program Money i jest on wyświetlany w formie wersji próbnej, wykonaj następujące kroki:

Krok 1: Weryfikacja poświadczeń usługi Windows Live ID

Program Money może być wyświetlany w formie wersji próbnej, jeśli użytkownik zaloguje się do pliku danych programu Money za pomocą innego zestawu poświadczeń usługi Windows Live ID niż zestaw użyty podczas zakupu programu Money. Aby sprawdzić, czy poświadczenia usługi Windows Live ID są takie same, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom program Money. Zostanie wyświetlony ekran rejestrowania.
 2. W menu File (Plik) kliknij polecenie New (Nowy).
 3. Wpisz nazwę pliku, taką jak Test, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Kliknij przycisk Next (Dalej).
 5. Przejrzyj umowę dotyczącą prywatności i zabezpieczeń w trybie online, a następnie kliknij przycisk Accept (Akceptuję).
 6. Kliknij opcję I already have Passport Network credentials (Mam już poświadczenia sieci Passport Network), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).
 7. Wprowadź poświadczenia usługi Windows Live ID, których użyto podczas zakupu programu Microsoft Money, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).
 8. Kliknij przycisk Next (Dalej).
 9. Kliknij opcję Skip account setup (Pomiń konfigurację konta), a następnie kliknij przycisk Finish (Zakończ), aby ukończyć konfigurowanie nowego pliku.

Krok 2: Ponowne uruchomienie komputera i uruchomienie programu Money w celu pobrania dodatkowych składników

 1. Uruchom ponownie komputer, a następnie uruchom program Microsoft Money.
 2. Po wyświetleniu monitu o pobranie dodatkowych składników kliknij przycisk Yes (Tak). Po zakończeniu pobierania zostanie wyświetlony komunikat informujący o zakończeniu pobierania. Ponownie uruchom komputer, a następnie otwórz plik Test pliku Money, który został utworzony w kroku 2b. Zarejestruj się, używając poświadczeń usługi Windows Live ID. Program Money musi być teraz zaktualizowany i nie może być już wyświetlany w formie wersji próbnej.
 3. Teraz można otworzyć plik danych programu Money i kontynuować pracę. W tym celu uruchom program Money i w menu File (Plik) kliknij plik danych programu Money, który chcesz wybrać z listy.
Jeśli program Money nadal jest wyświetlany w formie wersji próbnej, należy skorzystać z Metody 3.

Metoda 3: Rozwiązanie problemów z instalacją programu Money

 1. Odwiedź następującą witrynę MSN w sieci Web, a następnie zaloguj się, używając poświadczeń usługi Windows Live ID:
  http://billing.msn.com
  W tej witrynie sieci Web będzie wyświetlona wersja pobranego programu Microsoft Money skojarzona z poświadczeniami usługi Windows Live ID użytkownika. Po potwierdzeniu, że te poświadczenia usługi Windows Live ID są skojarzone z pełną wersją programu Money, przejdź do kroku 2. Jeśli okaże się, że zakup wersji do pobrania został anulowany, zadzwoń do działu rozliczeń firmy Microsoft na numer 0-48 22 594 19 99.
 2. Zamknij program Money, a następnie zamknij wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 3. Jeśli na komputerze jest zainstalowane oprogramowanie zapory, wprowadź w nim wyjątek umożliwiający dostęp programu Money. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, zobacz dokumentację produktu lub odwiedź witrynę pomocy technicznej używanej zapory.
 4. Po włączeniu wyjątku w oprogramowaniu zapory uruchom program Money, a następnie zaloguj się ponownie do pliku danych programu Money, używając poświadczeń usługi Windows Live ID, za pomocą których kupiono ten program. Poczekaj kilka minut, gdy program będzie działał.
 5. Po wyświetleniu monitu o pobranie dodatkowych składników kliknij przycisk Yes (Tak).

  Po zakończeniu pobierania zostanie wyświetlony komunikat informujący o zakończeniu pobierania.
 6. Ponownie uruchom komputer, a następnie zaloguj się z powrotem do pliku danych programu Money, używając poświadczeń usługi Windows Live ID.
Program Money powinien zostać zaktualizowany i nie powinien już być wyświetlany w formie wersji próbnej. Jeśli nie zostanie wyświetlony monit o pobranie dodatkowych składników, sprawdź, czy program Money nadal jest wyświetlany w formie wersji próbnej. Jeśli program Money nadal jest wyświetlany w formie wersji próbnej, należy skorzystać z Metody 4.

Metoda 4: Usunięcie i ponowne zainstalowanie programu Money

W przypadku pewności, że zalogowano się za pomocą poprawnych poświadczeń usługi Windows Live ID i że na komputerze nie ma programów zapory zakłócających pobieranie programu Money, być może problem stanowi instalacja wersji próbnej. Aby rozwiązać ten problem, należy usunąć i ponownie zainstalować program Money. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Usuń program Money.
  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących usuwania i ponownego instalowania programu Microsoft Money, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  895866 How to remove and reinstall Microsoft Money
 2. Po usunięciu programu Money odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web, aby ponownie zainstalować kupiony w trybie online program Money:

  Money 2007:
  https://www.findmyorder.com/
  Money 2006:
  http://www.microsoft.com/money/special/ThankYou2006.mspx
  Money 2005:
  http://www.microsoft.com/money/special/ThankYou.mspx
 3. Po zainstalowaniu programu Money uruchom go, a następnie zaloguj się, używając tych samych poświadczeń usługi Windows Live ID co podczas zakupu programu.

Podobne problemy i rozwiązania

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania wersji próbnej programu Microsoft Money, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/money/freetrial_info.mspx
Jeśli program Money 2006 trzeba zainstalować ponownie za pomocą następującej witryny MSN w sieci Web, należy zmienić datę na 31.12.2006:
http://billing.msn.com
Jeśli data nie zostanie zmieniona, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie informujący, że program Money 2006 wygasł podczas instalacji.

Właściwości

Numer ID artykułu: 889930 - Ostatnia weryfikacja: 15 czerwca 2007 - Weryfikacja: 5.2
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Money Deluxe 2007
 • Microsoft Money 2007 Home & Business
 • Microsoft Money Premium 2007
 • Microsoft Money Deluxe 2006
 • Microsoft Money Premium 2006
 • Microsoft Money Standard 2006
 • Microsoft Money 2005 Deluxe Edition
 • Microsoft Money 2005 Premium Edition
 • Microsoft Money 2005 Standard Edition
 • Microsoft Money 2004 Standard Edition
 • Microsoft Money Essentials
Słowa kluczowe: 
kbtshoot kbupgrade kbprb kbpubtypekc kbceip KB889930

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com