คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดไม่ "กระบวนการสามารถเข้าถึงแฟ้มได้เนื่องจากกำลังถูกใช้ โดยการดำเนินการอื่น" เมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงานของเว็บไซต์ในสแน็ปอิน MMC ของบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 890015 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณคลิกขวาที่เว็บไซต์ในสแนปอินบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของ Microsoft (IIS) Microsoft Management Console (MMC) และจากนั้น คุณคลิกเริ่มการทำงานเว็บไซต์ที่ไม่ได้เริ่มทำงาน และคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
The process cannot access the file because it is being used by another process.
ปัญหานี้เกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ที่รัน Microsoft IIS 6.0 นอกจากนี้ปัญหานี้เกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ที่รัน Microsoft IIS 7.0 และ Windows Vista

นอกจากนี้ เหตุการณ์ที่สองต่อไปนี้อาจถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของระบบบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ IIS ใช้ Microsoft Windows Server 2003:

แหล่งที่มาของเหตุการณ์: W3SVC
รหัสเหตุการณ์: 1004
คำอธิบาย: ไม่สามารถลงทะเบียนคำนำหน้า URL 'http://*:80/' สำหรับไซต์ '1' ไซต์ที่ถูกปิดเรียกใช้ เขตข้อมูลมีหมายเลขข้อผิดพลาด

แหล่งที่มาของเหตุการณ์: HTTP
รหัสเหตุการณ์: 15005
คำอธิบาย: ไม่สามารถผูกเข้ากับการขนส่งที่ขีดเส้นใต้สำหรับIPAddress: 80 ได้ Listen-Only IP ในรายการอาจประกอบด้วยการอ้างอิงไปยังอินเทอร์เฟซที่อาจไม่มีอยู่บนเครื่องนี้ได้ เขตข้อมูลมีหมายเลขข้อผิดพลาด

หมายเหตุ:IPAddressมีอยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ IIS

สาเหตุ

โดยทั่วไป ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อหนึ่ง หรือมากกว่ามีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • ดำเนินการอื่นกำลังใช้พอร์ต 80 หรือพอร์ต 443 บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ IIS โดยค่าเริ่มต้น IIS ใช้พอร์ต 80 เป็นค่าเริ่มต้น TCP พอร์ตและพอร์ต 443 สำหรับ Secure Sockets Layer (SSL)
 • กระบวนการ
  ListenOnlyList
  คีย์ย่อยของรีจิสทรีไม่ถูกต้องในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ IIS กำหนดค่า

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Netstat.exe ที่บรรทัดคำสั่งเพื่อดูว่ามีการดำเนินการอื่นกำลังใช้พอร์ต 80 หรือพอร์ต 443

ถ้าไม่มีการใช้พอร์ต 80 คุณต้องตรวจแล้วสอบนั้น
ListenOnlyList
คีย์ย่อยรีจิสทรีบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ IIS โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. เข้าสู่ระบบในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ IIS โดยใช้แอคเคาท์ที่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแล
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
 3. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
  netstat - ano
  หมายเหตุ:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอรรถประโยชน์ Netstat.exe พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง:
  netstat /
 4. ถ้าไม่ได้ใช้พอร์ตที่ คุณต้องการตรวจสอบ
  ListenOnlyList
  คีย์ย่อยรีจิสทรีบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ IIS โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
  2. ใน Registry Editor ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\HTTP\Parameters\ListenOnlyList
 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการ
  ListenOnlyList
  คีย์ย่อยประกอบด้วย IP แอดเดรสที่ถูกต้อง ถ้าการ
  ListenOnlyList
  คีย์ย่อยประกอบด้วยที่อยู่ IP ที่ไม่ถูกต้อง คุณต้องเอาอยู่ IP หรือเปลี่ยนแปลงนั้น
  ListenOnlyList
  รายการที่คีย์ย่อยเพื่อให้สะท้อนถึง ip แอดเดรสที่ถูกต้อง

  หมายเหตุ:โดยค่าเริ่มต้น หากการ
  ListenOnlyList
  ไม่มีคีย์ย่อย ใช้ที่อยู่ IP ของ 0.0.0.0 อย่างไรก็ตาม ถ้าการ
  ListenOnlyList
  คีย์ย่อยคือ ปัจจุบันและ 0.0.0.0 อยู่ในรายการที่อยู่ IP ไม่มีอยู่ของ IP อื่น ๆ ควรถูกแสดงขึ้น หากยังอยู่อื่น ๆ ที่อยู่ IP อยู่ IP อื่น ๆ ต้องถูกลบออก
 6. ก่อนที่คุณแก้ไขการ
  ListenOnlyList
  คีย์ย่อย คุณต้องหยุดบริการ HTTP บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ IIS โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
  2. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
   http หยุดสุทธิ
   ปรากฏข้อความต่อไปนี้:
   บริการดังต่อไปนี้จะขึ้นอยู่กับบริการ HTTP
   การหยุดบริการ HTTP จะยังหยุดบริการเหล่านี้

   เวิลด์ไวด์เว็บบริการการประกาศบน
   http ssl

   คุณต้องการดำเนินต่อการดำเนินการนี้ (Y/N) [n]:
   กดyแล้ว กด ENTER

   หมายเหตุ:บน Vista รายการของการบริการที่อยู่ในข้อความนี้ยังรวมถึงบริการต่าง ๆ ต่อไปนี้:
   • อุปกรณ์ upnp Host
   • การค้นพบ ssdp
   • พิมพ์ตัวจัดคิวงาน
   • สิ่งพิมพ์ทรัพยากรการค้นหาฟังก์ชัน
 7. เมื่อต้องการเอาอยู่ IP ที่ไม่ถูกต้องในตัวแก้ไขรีจิสทรี คลิกขวาค่าสายอักขระที่ประกอบด้วยอยู่ IP และจากนั้น คลิกลบ. เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนค่าที่อยู่ IP คลิกขวาค่าสายอักขระที่ประกอบด้วยอยู่ IP และจากนั้น คลิกปรับเปลี่ยน.
 8. ในการแก้ไขสายอักขระกล่องโต้ตอบกล่อง พิมพ์อยู่ IP ที่ถูกต้องในการข้อมูลค่า:กล่อง แล้วคลิกตกลง.
 9. ปิด Registry Editor
 10. คุณต้องเริ่มต้นบริการ HTTP ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ IIS เดี๋ยวนี้ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
  2. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
   เริ่มต้นสุทธิ http
 11. คุณยังต้องรีบริการ HTTP SSL และการบริการเผยแพร่เวิลด์ไวด์เว็บบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ IIS โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกบริการ.
  2. ในบริการ MMC สแน็ปอิน คลิกขวาที่บริการต่อไปนี้ และคลิกเริ่มการทำงาน:
   • เวิลด์ไวด์เว็บบริการการประกาศบน
   • http ssl
  3. ปิดสแน็ปอิน MMC ของบริการ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 890015 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
Keywords: 
kbtshoot kbprb kbmt KB890015 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:890015

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com