โปรแกรมอาจหยุดการตอบสนอง และเหตุการณ์ 50 และเหตุการณ์ 26 ได้รับการบันทึกไว้ เมื่อโปรแกรมพยายามเขียนข้อมูลลงในตำแหน่งเมาต์เนื้อที่ข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 890352 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อโปรแกรมที่กำลังเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 พยายามเขียนข้อมูลไปยังจุดที่กำหนดใช้ไดรฟ์ข้อมูล โปรแกรมของคุณอาจหยุดการตอบสนอง ล็อกเหตุการณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้ลงในบันทึกของระบบ:

ข้อความแสดงเหตุการณ์ 1

ชนิดเหตุการณ์: คำเตือน
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: MRxSmb
รหัสเหตุการณ์: 50
คำอธิบาย::
{การเขียนล่าช้าล้มเหลว} Windows ไม่สามารถบันทึกข้อมูลทั้งหมดสำหรับแฟ้ม \อุปกรณ์\LanmanRedirector ข้อมูลสูญหาย ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดจากความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ โปรดบันทึกแฟ้มนี้ที่อื่น

Data:
0000: 00040004 00560002 00000000 80040032
0010: 00000000 c000020c 00000000 00000000
0020: 00000000 00000000 c000020c

ข้อความแสดงเหตุการณ์ 2

ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: แบบผุดขึ้นของแอพลิเคชัน
รหัสเหตุการณ์: 26
คำอธิบาย::
ป็อปอัพโปรแกรมประยุกต์: Windows - ล่าช้าเขียนล้มเหลว: Windows ไม่สามารถบันทึกข้อมูลทั้งหมดสำหรับแฟ้ม \\Servername\VolumeMountPointName\FileName :. ข้อมูลนี้ขาดหายไป ข้อผิดพลาดนี้อาจเป็นสาเหตุ โดยความล้มเหลวบนของคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์หรือเครือข่ายการเชื่อมต่อ โปรดบันทึกแฟ้มนี้ที่อื่น

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อโปรแกรมมีเขียนไปยังจุดการกำหนดใช้ไดรฟ์ข้อมูลที่อยู่บนเครือข่ายพื้นที่เก็บข้อมูล (SAN) ที่มีการเชื่อมต่อ โดยใช้การเชื่อมต่อแบบแผนการตั้งชื่อสากล (UNC)

หมายเหตุ:ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อโปรแกรมเขียนไปยังไดรฟ์ข้อมูลที่มีการเชื่อมต่อ โดยใช้การแมปอักษรระบุไดรฟ์

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการโอนย้ายข้อมูลจากไคลเอ็นต์กับเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ได้ความคืบหน้า ในภายหลัง Windows disconnects จากจุดการกำหนดใช้ไดรฟ์ข้อมูล ดังนั้น Windows ไม่สามารถเขียนไปยังจุดที่กำหนดใช้ไดรฟ์ข้อมูล

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'
Windows Server 2003 รุ่น 32 บิต
  Date     Time  Version    Size    File name
  ----------------------------------------------------------
  11-Jan-2005 10:43 5.2.3790.247 2,407,936 Ntkrnlmp.exe
  11-Jan-2005 10:06 5.2.3790.247 2,064,896 Ntkrnlpa.exe
  11-Jan-2005 10:06 5.2.3790.247 2,109,952 Ntkrpamp.exe
  11-Jan-2005 10:48 5.2.3790.247 2,208,768 Ntoskrnl.exe
  11-Jan-2005 10:44 5.2.3790.247  355,840 Srv.sys
windows Server 2003, Edition ไซต์องค์กรสำหรับระบบที่ใช้ Itanium
  Date     Time  Version    Size    File name  
  ----------------------------------------------------------
  11-Jan-2005 10:34 5.2.3790.247 5,606,912 Ntkrnlmp.exe
  11-Jan-2005 10:34 5.2.3790.247  994,304 Srv.sys

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดใช้ไดรฟ์ข้อมูลการจุด คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
205524วิธีการสร้าง และควบคุมจุดเชื่อมต่อระบบไฟล์ NTFS
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 890352 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
Keywords: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbbug kbfix kbqfe kbwinserv2003presp1fix kbmt KB890352 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:890352

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com