คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด "การจัดเก็บไม่เพียงพอจะพร้อมใช้งานเพื่อทำการดำเนินการนี้ (0x8007000e)" เมื่อคุณเรียกวัตถุจำนวนมากจากขั้นตอนที่หนึ่งไปยังอีก ด้วยการใช้ COM +

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 890425 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณเรียกวัตถุจำนวนมากจากขั้นตอนที่หนึ่งไปยังอีก โดยใช้ Microsoft COM + คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
การจัดเก็บไม่เพียงพอจะพร้อมใช้งานเพื่อทำการดำเนินการนี้ (0x8007000e)
ถ้าคุณแนบการดีบักเกอร์กับกระบวนการไคลเอ็นต์ คุณอาจเห็น 8007000E การยกเว้นโอกาสแรกรายงาน ด้วยการดีบัก

สาเหตุ

ปัญหานี้มีสาเหตุจากข้อจำกัดในชั้น (RPC) การเรียกขั้นตอนระยะไกลที่อินเทอร์เฟซที่ไม่ซ้ำกันเพียง 256 สามารถถูกเรียกจากขั้นตอนที่หนึ่งไปยังอีก ปัญหานี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ COM + หรือธุรกรรมของ Microsoft Server กับวัตถุต่าง ๆ ในโปรแกรมหรือแพคเกจ

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ออปเจ็กต์ split ระหว่างกระบวนการที่หลาย
  • ลดจำนวนของอินเทอร์เฟซที่เรียกว่าระหว่างกระบวนการเดียวกัน

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 890425 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft COM+ 1.5
  • Microsoft COM+ 1.0
Keywords: 
kbprogramming kbtshoot kbprb kbmt KB890425 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:890425

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com