Microsoft Windows kenk?ji?k? program? pa?alinimo ?rankis padeda pa?alinti specifini? kenk?ji?kas programas i? kompiuteri?, kuriuose veikia palaikoma Windows versijos

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 890830 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

Microsoft Windows kenk?ji?k? program? pa?alinimo ?rankis padeda pa?alinti kenk?ji?kas programas i? kompiuteri?, kuriuose veikia Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008 ir Windows XP.

Microsoft i?leis nauj? Microsoft kenk?ji?k? program? ?alinimo ?rankio versij? kiekvien? m?nes?. Kai atsisi?site ?rank?, ?rankis veikia vien? kart? patikrinti j?s? kompiuteris apkr?stas konkre?ios paplitusios kenk?ji?kos programin?s ?rangos (?skaitant Blaster, Sasser ir Mydoom) ir padeda juos pa?alinti nustato.

?iame straipsnyje pateikiama informacija apie kaip ?rank? skiriasi nuo antivirusinis produktas, kaip j?s galite atsisi?sti ir paleisti ?rank?, ir kas atsitinka, kai ?rankis randa kenk?ji?k? program? savo kompiuteryje. Patyr?s vartotojas skirsnis apima informacij? apie IT administratorius ir papildoma informacija apie tai, kaip valdyti ir vykdyti kenk?ji?k? program? ?alinimo ?rank?.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Pastaba Remiantis Microsoft palaikymo trukm?s strategija, ? Windows kenk?ji?kos programin?s ?rangos ?alinimo ?rankis (MSRT) bus daugiau b?ti si?lomi ar palaiko Windows 2000 pagrindu sukurtoms sistemoms po liepos 13, 2010. ?i data sutampa su Windows 2000 i?pl?stinio palaikymo etapo pabaigos. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie palaikymo trukm?s strategija, eikite ? ? Microsoft palaikymo trukm?s svetain?je.

Kaip Microsoft kenk?ji?k? program? ?alinimo ?rankio skiriasi nuo antivirusinis produktas

Click here to show/hide solution

Kaip atsisi?sti ir paleisti Microsoft kenk?ji?k? program? ?alinimo ?rankis

Click here to show/hide solution

Kai kenk?ji?k? program? ?alinimo ?rankis aptinka kenk?ji?kos programin?s ?rangos

Click here to show/hide solution

Kaip pa?alinti kenk?ji?k? program? ?alinimo ?rankis

Click here to show/hide solution

Kaip gauti param?

Apsaugoti j?s? kompiuter?, kuriame veikia Windows nuo virus? ir kenk?ji?k? program?: Virusas tirpalas ir saugos centras
Saugumo sprendimus IT profesionalams: TechNet saugos trik?i? ?alinimas ir palaikymo
Pagalba diegiant naujinimus: Microsoft naujinimo palaikym?
Vietos paramos pagal j?s? ?alyje: Tarptautin?s paramos.

Daugiau informacijos

Click here to show/hide solution

Savyb?s

Straipsnio ID: 890830 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. sausio 20 d. - Per?i?ra: 51.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
Rakta?od?iai: 
kbmsnpartnerportal kbhowto kbacwsurvey kbsecurity kbinfo kbfixme kbmsifixme kbvideocontent kbmt KB890830 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 890830

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com