Opis aktualizacji filtru wiadomości-śmieci w programie Outlook 2003: 11.01.05

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 890854 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Firma Microsoft wydała aktualizację filtru wiadomości-śmieci w programie Outlook 2003 (KB890854). W tym artykule opisano elementy aktualizacji.

WPROWADZENIE

Ta opcjonalna aktualizacja dodaje do filtru wiadomości-śmieci w programie Microsoft Office Outlook 2003 najnowsze definicje wiadomości, które należy uznać za wiadomości-śmieci. Aktualizacja ta została wydana w styczniu 2005. W przyszłości pojawią się kolejne aktualizacje.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji

Dotychczas wydane aktualizacje zastępowane przez tę aktualizację

Aktualizacja filtru wiadomości-śmieci w programie Outlook 2003 (KB890854) zastępuje następującą wcześniej wydaną aktualizację:

873362 Description of the Outlook 2003 Junk E-mail Filter update: 7 marca 2002

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Aktualizacje, wraz z instrukcjami instalowania i strategiami wdrażania, znajdują się w witrynie Microsoft – Centrum pobierania. Aby pobrać tę aktualizację z witryny Microsoft – Centrum pobierania, odwiedź następującą witrynę w sieci Web:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=pl&FamilyID=9710921E-7529-4E25-A12A-2EBD96F4E914

Jak ustalić, czy aktualizacja jest zainstalowana

Uwaga: Ponieważ istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, poniższe kroki mogą wyglądać inaczej na różnych komputerach. W razie wątpliwości należy odwołać się do dokumentacji posiadanego produktu.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
 2. W oknie Wyniki wyszukiwania kliknij łącze Pliki lub foldery w okienku Pomocnik wyszukiwania.
 3. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz nazwę Outlfltr.dat, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 4. Na liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik Outlfltr.dat, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Korzystając z karty Wersja, ustal datę i godzinę utworzenia pliku Outlfltr.dat zainstalowanego na komputerze oraz jego rozmiar.
Ta aktualizacja zawiera wersje plików podane w poniższej tabeli.
  Data     Godzina  Wersja    Rozmiar  Nazwa pliku
  -----------------------------------------------------------
  10-gru-2004 15:55         3 566 633  Outlfltr.dat
  15-kwi-2004 22:50   1.3.1509.1  117 976  Outlfltr.dll
Instalowanie tej aktualizacji nie jest konieczne, jeżeli na komputerze znajdują się nowsze wersje plików wymienionych w tabeli.

Informacje przeznaczone dla administratorów, dotyczące plików .msp

Administracyjna aktualizacja składa się z pełnego pliku poprawki Instalatora systemu Microsoft Windows (pliku .msp), spakowanego w formie samorozpakowującego się pliku wykonywalnego. W tej aktualizacji rozpowszechniany jest następujący plik .msp:
Outlfltr.msp

Funkcje związane z ponowną instalacją określonych składników, przeznaczone dla administratorów

W przypadku aktualizacji punktu instalacji administracyjnej oraz ponownego buforowania i instalowania programu Outlook 2003 na komputerach klienckich zalecane jest wykonanie polecenia zawierającego właściwość REINSTALL=[lista funkcji]. Ta właściwość określa, czy określone składniki programu Outlook 2003 mają zostać zainstalowane ponownie z obrazu administracyjnego. W przypadku aktualizacji filtru wiadomości-śmieci w programie Outlook 2003 (KB890854) wartość parametru [lista funkcji] jest następująca:
OUTLOOKFiles
Opcjonalnie można użyć parametru REINSTALL=ALL, aby na komputerze klienckim ponownie zainstalować wszystkie składniki pakietu Microsoft Office.

Szczegółowe procedury aktualizacji obrazu administracyjnego i aktualizacji komputerów klienckich zamieszczono w sekcji „Updating clients from a patched administrative image” (Aktualizowanie klientów przy użyciu zaktualizowanego obrazu administracyjnego) w temacie „Distributing Office 2003 Product service packs” (Rozpowszechnianie dodatków Service Pack dla produktów pakietu Office 2003). Aby wyświetlić temat „Distributing Office 2003 Product service packs”, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/office/orkarchive/2k3updt.htm
Witryna Office Admin Update Center, przeznaczona dla specjalistów IT zajmujących się pakietem Office, zawiera najnowsze aktualizacje administracyjne i strategiczne zasoby związane z wdrażaniem wszystkich wersji pakietu Microsoft Office. Aby uzyskać więcej informacji o witrynie Office Admin Update Center, należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://office.microsoft.com/en-us/FX011511561033.aspx

Właściwości

Numer ID artykułu: 890854 - Ostatnia weryfikacja: 20 września 2005 - Weryfikacja: 2.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Office Outlook 2003
Słowa kluczowe: 
kbfix kbupdate atdownload KB890854

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com