Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης για το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Outlook 2003: 8 Φεβρουαρίου 2005

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 891067 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει την ενημερωμένη έκδοση για το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Outlook 2003 (KB891067). Το άρθρο αυτό περιγράφει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την ενημερωμένη έκδοση.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτή η προαιρετική ενημερωμένη έκδοση παρέχει στο φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Microsoft Office Outlook 2003 έναν πιο τρέχοντα ορισμό για τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα πρέπει να θεωρούνται μηνύματα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση έχει ημερομηνία 8 Φεβρουαρίου 2005. Θα ακολουθήσουν πρόσθετες ενημερωμένες εκδόσεις.

Περισσότερες πληροφορίες

Λεπτομέρειες για την ενημερωμένη έκδοση

Παλαιότερες ενημερωμένες εκδόσεις που έχουν κυκλοφορήσει και οι οποίες αντικαθιστώνται από αυτήν την ενημερωμένη έκδοση

Η ενημερωμένη έκδοση για το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Outlook 2003 (KB891067) αντικαθιστά την εξής ενημερωμένη έκδοση που είχε κυκλοφορήσει παλαιότερα:

890854 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης για το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Outlook 2003: 11 Ιανουαρίου 2005

Λεπτομέρειες εγκατάστασης

Τρόπος λήψης και εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης

Η ενημερωμένη έκδοση βρίσκεται στο Κέντρο λήψης της Microsoft (Download Center). Για να κάνετε λήψη της ενημερωμένης έκδοσης από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Download Center) και να προβάλετε τις οδηγίες εγκατάστασης και τις στρατηγικές ανάπτυξης, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=4B26DE72-647E-456E-972C-EBE34E1C6E08&displaylang=en (Αγγλική έκδοση)

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=el&FamilyID=4b26de72-647e-456e-972c-ebe34e1c6e08 (Ελληνική έκδοση)

Τρόπος διαπίστωσης της εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης

Σημείωση Επειδή υπάρχουν πολλές εκδόσεις των Microsoft Windows, τα ακόλουθα βήματα ενδέχεται να διαφέρουν στον υπολογιστή σας. Εάν διαφέρουν, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προϊόντος σας, για να ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, στην επιλογή Αναζήτηση (Search).
 2. Στο παράθυρο Αποτελέσματα αναζήτησης (Search Results), κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα αρχεία και τους φακέλους (All files and folders) στο τμήμα παραθύρου "Σύντροφος αναζήτησης (Search Companion)".
 3. Στο πλαίσιο Ολόκληρο ή μέρος του ονόματος αρχείου (All or part of the file name), πληκτρολογήστε outlfltr.dat και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Search).
 4. Στη λίστα αρχείων, κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο Outlfltr.dat και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 5. Στην καρτέλα Έκδοση (Version), προσδιορίστε την ημερομηνία, την ώρα και το μέγεθος του αρχείου Outlfltr.dat που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιέχει αρχεία με τις εκδόσεις που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα.
 Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση    Μέγεθος   Όνομα αρχείου
 ------------------------------------------------------------ 
 01-Ιαν-2005  15:55        3.674.419  Outlfltr.dat 
 15-Απρ-2004  22:50 1.3.1509.1   117.976  Outlfltr.dll 
Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, εάν διαθέτετε νεότερη έκδοση των αρχείων που αναφέρονται στον πίνακα.

Πληροφορίες για διαχειριστές σχετικά με τα αρχεία .msp

Η διαχειριστική ενημερωμένη έκδοση αποτελείται από ένα πλήρες αρχείο ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού του Microsoft Windows Installer (αρχείο .msp) που περιέχεται σε ένα εκτελέσιμο αρχείο αυτόματης εξαγωγής. Με αυτήν την ενημερωμένη έκδοση διανέμεται το παρακάτω αρχείο .msp:
Outlfltr.msp

Δυνατότητες για την επανεγκατάσταση συγκεκριμένων στοιχείων για διαχειριστές

Εάν ενημερώσετε το σημείο της διαχειριστικής εγκατάστασης και αποθηκεύσετε πάλι προσωρινά και επανεγκαταστήσετε το Outlook 2003 σε υπολογιστές-πελάτες, μπορείτε να εκτελέσετε μια γραμμή εντολών που θα περιλαμβάνει την ιδιότητα REINSTALL=[λίστα_δυνατοτήτων ] . Αυτή η ιδιότητα καθορίζει αν θέλετε να επανεγκαταστήσετε συγκεκριμένα στοιχεία του Outlook 2003 από το διαχειριστικό είδωλο. Για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, η τιμή για την ιδιότητα [ λίστα_δυνατοτήτων ] είναι η εξής:
OUTLOOKFiles
Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παράμετρο REINSTALL=ALL, για να επανεγκαταστήσετε όλα τα στοιχεία του Microsoft Office στον υπολογιστή-πελάτη.

Για λεπτομερείς διαδικασίες που εξηγούν τον τρόπο ενημέρωσης ενός διαχειριστικού ειδώλου και τον τρόπο ενημέρωσης των υπολογιστών-πελατών, ανατρέξτε στην ενότητα "Updating clients from a patched administrative image (Ενημέρωση υπολογιστών-πελατών από ένα επιδιορθωμένο διαχειριστικό είδωλο)" στο θέμα "Strategies for Updating Office 2003 Installations (Στρατηγικές για την ενημέρωση εγκαταστάσεων του Office 2003)". Για να προβάλετε το θέμα "Strategies for Updating Office 2003 Installations (Στρατηγικές για την ενημέρωση εγκαταστάσεων του Office 2003)", επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
http://office.microsoft.com/en-us/ork2003/HA011525741033.aspx
Το κέντρο διαχειριστικών ενημερωμένων εκδόσεων του Office (Office Admin Update Center) για επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής περιέχει τις πιο πρόσφατες διαχειριστικές ενημερωμένες εκδόσεις και πόρους στρατηγικής ανάπτυξης για όλες τις εκδόσεις του Office. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κέντρο διαχειριστικών ενημερωμένων εκδόσεων του Office (Office Admin Update Center), επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
http://technet.microsoft.com/office/bb267346.aspx

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 891067 - Τελευταία αναθεώρηση: Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2007 - Αναθεώρηση: 1.3
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Office Outlook 2003
Λέξεις-κλειδιά: 
kbfix kbupdate atdownload KB891067

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com