Opis aktualizacji filtru wiadomości-śmieci w programie Outlook 2003: 8 lutego 2005

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 891067 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Firma Microsoft wydała aktualizację filtru wiadomości-śmieci w programie Microsoft Office (KB891067). Ten artykuł zawiera następujące informacje o tej aktualizacji.

WPROWADZENIE

Ta opcjonalna aktualizacja dodaje do filtru wiadomości-śmieci programu Microsoft Office Outlook 2003 najnowsze definicje wiadomości e-mail, które należy uznać za wiadomości-śmieci. Aktualizacja ta nosi datę 8 lutego 2005. W przyszłości będą wydawane następne aktualizacje.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji

Dotychczas wydane aktualizacje zastępowane przez tę aktualizację

Aktualizacja filtru wiadomości-śmieci programu Outlook 2003 (KB891067) zastępuje następującą dotychczas wydaną aktualizację:

890854 Opis aktualizacji filtru wiadomości-śmieci w programie Outlook 2003: 11 stycznia 2005

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Aktualizacja jest umieszczona w witrynie Microsoft — Centrum pobierania. Aby pobrać aktualizację z witryny Microsoft — Centrum pobierania i przejrzeć instrukcje instalowania oraz strategie wdrażania, odwiedź następującą witrynę sieci Web:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=pl&FamilyID=4b26de72-647e-456e-972c-ebe34e1c6e08

Jak ustalić, czy aktualizacja jest zainstalowana

Uwaga Ponieważ istnieją różne wersje systemu Microsoft Windows, na danym komputerze może być konieczne wykonanie innych czynności. W takim przypadku należy wykonać kroki opisane w dokumentacji produktu.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
 2. W oknie Wyniki wyszukiwania kliknij łącze Pliki lub foldery w okienku Pomocnik wyszukiwania.
 3. W polu Nazwa pliku lub jej część wpisz outlfltr.dat, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 4. Na liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik Outlfltr.dat, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Na karcie Wersja ustal datę i godzinę oraz rozmiar pliku Outlfltr.dll zainstalowanego na komputerze.
Ta aktualizacja zawiera wersje plików podane w poniższej tabeli.
 Data     Godzina Wersja     Rozmiar  Nazwa pliku
 ----------------------------------------------------------- 
 01-sty-2005  15:55        3 674 419  Outlfltr.dat 
 15-kwi-2004  22:50  1.3.1509.1   117 976  Outlfltr.dll
Instalowanie tej aktualizacji nie jest konieczne, jeśli na komputerze znajdują się nowsze wersje plików wymienionych w tabeli.

Informacje dla administratorów dotyczące plików MSP

Aktualizacja administracyjna składa się z pełnego pliku aktualizacji oprogramowania Instalatora systemu Microsoft Windows (pliku .msp), spakowanego w formie samorozpakowującego się pliku wykonywalnego. W tej aktualizacji rozpowszechniany jest następujący plik MSP:
Outlfltr.msp

Funkcje związane z ponowną instalacją określonych składników, przeznaczone dla administratorów

W przypadku aktualizacji punktu instalacji administracyjnej oraz ponownego buforowania i instalowania programu Outlook 2003 na komputerach klienckich zalecane jest wykonanie polecenia zawierającego właściwość REINSTALL=[lista funkcji]. Ta właściwość określa, czy pewne składniki programu Outlook 2003 mają zostać zainstalowane ponownie z obrazu administracyjnego. W przypadku tej aktualizacji wartość właściwości lista funkcji jest następująca:
OUTLOOKFiles
Ponadto można użyć parametru REINSTALL=ALL, aby ponownie zainstalować na komputerach klienckich wszystkie składniki pakietu Microsoft Office.

Szczegółowe procedury objaśniające aktualizację obrazu administracyjnego i aktualizację komputerów klienckich zamieszczono w sekcji „Updating clients from a patched administrative image” w temacie „Strategies for Updating Office 2003”. Aby wyświetlić temat „Strategies for Updating Office 2003 Installations”, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://office.microsoft.com/en-us/ork2003/HA011525741033.aspx
Witryna Office Admin Update Center, przeznaczona dla informatyków zajmujących się pakietem Office, zawiera najnowsze aktualizacje administracyjne i strategiczne zasoby związane z wdrażaniem wszystkich wersji pakietu Microsoft Office. Aby uzyskać więcej informacji o witrynie Office Admin Update Center, należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://office.microsoft.com/en-us/FX011511561033.aspx

Właściwości

Numer ID artykułu: 891067 - Ostatnia weryfikacja: 8 stycznia 2007 - Weryfikacja: 1.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Office Outlook 2003
Słowa kluczowe: 
kbupdate kbfix atdownload KB891067

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com