Identifikator ?lanka: 891090 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Word Viewer omogu?ava da prika?ete i od?tampate Microsoft Word dokumente na ra?unaru koji nema instaliran Microsoft Word.

Dodatne informacije

Word Viewer

Word Viewer omogu?ava da ?tampate i kopirate Word dokumente na ra?unaru koji nema instaliran Word. Ovo preuzimanje je ispravka za Word Viewer 2003 i sve prethodne verzije programa Word Viewer. Vi?e informacija mo?ete dobiti ako kliknete na slede?u vezu ?Kako da dobijem Word Viewer.?

Imajte u vidu da nije postojao Word Viewer kreiran za verzije Word 2013, 2010 ili 2007. Da biste videli Word 2013, 2010 i 2007 dokumente, preuzmite slede?u vezu i instalirajte Office Compatibility Pack naveden ispod.

Kako da dobijete Word Viewer

Da biste preuzeli Word Viewer sa lokacije Microsoft Download Center, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=4

Microsoft Office Compatibility Pack za Word, Excel i PowerPoint 2007 i novije verzije formata datoteke

Compatibility Pack za Word, Excel i PowerPoint 2007 i kasnije verzije formata datoteka omogu?avaju da prika?ete i ?tampate Word dokumente na ra?unaru koji nema instaliran Word 2013, 2010 ili 2007.  Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
923505 Instaliranje programskog dodatka Microsoft Office Compatibility Pack radi kori??enja starijih verzija programa Excel, PowerPoint i Word za otvaranje i ?uvanje datoteka iz Office 2007 programa

Kako da dobijete Compatibility Pack

Da biste preuzeli Compatibility Pack sa lokacije Microsoft Download Center, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=941b3470-3ae9-4aee-8f43-c6bb74cd1466&displaylang=sr
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 891090 - Poslednji pregled: 26. februar 2013. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
  • Microsoft Word 2013
  • Microsoft Word 2010
  • Microsoft Office Word 2007
  • Microsoft Word 2002
  • Microsoft Word 2000
Klju?ne re?i: 
kbfileawareoff2007 kbopenfile atdownload KB891090

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com