De prestaties van ASP.NET kunnen teruglopen nadat u beveiligingsupdate MS05-004 hebt ge´nstalleerd

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 891829 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Symptomen

De prestaties van Microsoft ASP.NET kunnen worden be´nvloed als een gebruiker met beheerdersrechten zich niet aanmeldt nadat u beveiligingsupdate MS05-004 hebt ge´nstalleerd. Dit fenomeen doet zich voor omdat de beveiligingsupdate de DLL's bijwerkt die een native image hebben. Tijdens de installatie worden de native images ongeldig gemaakt tot een beheerder zich aanmeldt bij de server.

De invloed op de prestaties is merkbaar aan een hoger CPU-gebruik wanneer codes tijdens het opstarten worden geladen. Bij een stabiele toestand is er geen significante afname van prestaties.

Deze afname van prestaties doet zich alleen voor nadat u deze beveiligingsupdate hebt toegepast op computers met Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 2 (SP2) en de eerste versie van .NET Framework 1.1.

Met beveiligingsupdate MS05-004 installeert u een nieuwe versie van de volgende DLL's:

Als .NET Framework 1.1 is ge´nstalleerd
 • System.dll
 • System.xml.dll
Als .NET Framework 1.0 SP2 is ge´nstalleerd
 • Mscorlib.dll
 • System.dll
 • System.xml.dll
Ga als volgt te werk als u wilt nagaan welke hoofdversie van .NET Framework u hebt ge´nstalleerd:
 • Als de map %windir%\Microsoft.net\Framework\v1.0.3705 meer dan vier bestanden bevat, is .NET Framework 1.0 ge´nstalleerd. .NET Framework 1.0 is niet ge´nstalleerd als de map alleen de volgende bestanden bevat:
  • Installutil.exe.config
  • Mscormmc.cfg
  • Mscormmc.dll
  • Regsvcs.exe.rtm.config
 • Als de map %windir%\Microsoft.net\Framework\v1.1.4322 bestaat, is .NET Framework 1.1 ge´nstalleerd.
Opmerking Beide mappen kunnen voorkomen.

Opmerking Ga als volgt te werk als u wilt bepalen welk service pack is ge´nstalleerd:
 • Als de versie van het bestand %windir%\Microsoft.net\Framework\v1.0.3705\Sscorwrks.dll ouder is dan 1.0.3705.6000, is .NET Framework 1.0 SP2 ge´nstalleerd.
 • Als de versie van het bestand %windir%\Microsoft.net\Framework\v1.1.4322\Sscorwrks.dll ouder is dan 1.1.4322.2000, is .NET Framework 1.1 ge´nstalleerd.

Oplossing

Nadat u deze beveiligingsupdate hebt ge´nstalleerd, worden native images opnieuw gegenereerd wanneer een gebruiker met beheerdersrechten zich de eerste keer aanmeldt op de computer. Zodra de native images opnieuw zijn gegenereerd, worden de systeemprestaties teruggezet op de oorspronkelijke niveaus. Dit fenomeen doet zich voor omdat code niet JIT-gecompileerd (Just In Time) hoeft te worden wanneer deze wordt geladen.

U kunt native images ook opnieuw genereren met het hulpprogramma Native Image Generator (Ngen.exe). Hiertoe gebruikt u de volgende opdrachten:

Als .NET Framework 1.1 is ge´nstalleerd
NGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.1.4322\system.dll
NGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.1.4322\system.Xml.dll
Opmerking Het hulpprogramma Native Image Generator bevindt zich in de map %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.1.4322 .


Als .NET Framework 1.0 SP2 is ge´nstalleerd
NGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\mscorlib.dll
NGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\system.dll
NGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\system.Xml.dll
Aangezien een nieuwe versie van het bestand Mscorlib.dll is ge´nstalleerd, worden alle native images die zich op de computer bevinden, ongeldig gemaakt. Daarom moet u ook de native images voor de volgende DLL's opnieuw genereren:
NGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\custommarshalers.dll
NGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\system.Design.dll
NGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\system.Drawing.dll
NGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\system.Drawing.Design.dll
NGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\system.Windows.Forms.dll
Opmerking Het hulpprogramma Native Image Generator bevindt zich in de map %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705.

Referenties

Als u meer informatie wilt over beveiligingsupdate MS05-004, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
887219 MS05-004: Het beveiligingsprobleem met het valideren van het ASP.NET-pad kan leiden tot toegang door onbevoegden
Voor meer informatie over het hulpprogramma Native Image Generator (Ngen.exe) gaat u naar de volgende Microsoft Developers Network-website:
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/cptools/html/cpgrfNativeImageGeneratorNgenexe.asp

Eigenschappen

Artikel ID: 891829 - Laatste beoordeling: dinsdag 15 februari 2005 - Wijziging: 1.1
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft .NET Framework 1.1
 • Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 2
Trefwoorden:á
kbprb KB891829

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com