אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4 ובעיות ידועות

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 891861 - View products that this article applies to.
חשוב מאמר זה מכיל מידע על אופן השינוי של מערכת הרישום. הקפד לבצע גיבוי של מערכת הרישום לפני שתבצע בה שינויים. ודא כי אתה יודע כיצד לשחזר את מערכת הרישום במקרה שתתעורר בעיה. למידע נוסף כיצד לשנות, לשחזר או לשנות את הרישום, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר מתוך Microsoft Knowledge Base:
256986 תיאור מערכת הרישום של Microsoft Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מתאר את אוסף העדכונים 1 עבור Windows 2000 Service Pack 4 (SP4)?. אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4 פורסם לראשונה ב-28 ביוני 2005 ועודכן ב-13 בספטמבר 2005 לגירסה V2. אוסף עדכונים זה כולל עדכונים הקשורים לאבטחה שהוכנו עבור Windows 2000 בין מועד פרסומו של Windows 2000 SP4 לבין 30 באפריל 2005. ב-30 באפריל 2005 ננעל תוכן אוסף עדכונים 1 לצורך בדיקות סופיות על-ידי Microsoft ובדיקות בטא על-ידי לקוחות. אוסף עדכונים זה כולל גם כמה עדכונים חשובים שאינם קשורים לאבטחה. מאמר זה מספק מידע מפורט על אוסף עדכונים זה, מציע תשובות לשאלות נפוצות, וכן מפרט את העדכונים הכלולים באוסף העדכונים.

מבוא

אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4 מקל על הלקוחות לתחזק ולשפר את האבטחה והיציבות של מחשביהם בסביבת Windows 2000. לקבלת מידע נוסף על התיקונים הכלולים באוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
900345 תיקונים הכלולים באוסף עדכונים 1 עבור Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 מתאריך 28 ביוני 2005 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע האנגלית)

מידע נוסף

הערות לגירסה V2 של אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4

לאחר הפרסום הראשון של אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4 זיהתה Microsoft כמה בעיות שעלולות להתרחש בעת התקנת אוסף עדכונים זה. מדובר בבעיות נקודתיות המשפיעות על לקוחות מעטים בלבד. בעיות אלה מתוארות בחלק זה. חלק זה גם מסביר כיצד לפתור בעיות אלה. אם אחת מבעיות אלה משפיעה על המערכת שלך, אנו מציעים להתקין את אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4 גירסה V2 או ליישם את התיקונים החמים הנפרדים. אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4 גירסה V2 פורסם ב-13 בספטמבר 2005.

בעיה 1

תיאור הבעיה: הודעות שגיאה

לאחר התקנת אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4 גירסה V2, ייתכן שתקבל אחת מהודעות השגיאה הבאות בשעה שתיכנס לאתר האינטרנט של עדכוני Windows:
 • קובץ MSXML3.DLL לא נמצא
 • שגיאה 0x80244001
 • שגיאה 0x800700C1
שגיאות אלה עלולות להופיע אם ביצעת התקנה מהירה של אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4 לפני 18 ביולי 2005 והגירסה המעודכנת של קובץ Msxml3.dll כבר הותקנה.

התקנה מהירה הייתה אפשרית רק אם המרת באופן ידני ל-Microsoft Update service שפורסם ביוני, עדכנת ידנית לגירסה V6 של Windows Update service או השתמשת בשירות WSUS שפורסם ביוני 2005. בעיה זו נפתרה ב-18 ביולי, לפני ההמרה האוטומטית של כל הלקוחות ל-Windows Update v6. הבעיה אינה משפיעה על שום התקנה מאתר Windows Update v4 ועל שום התקנה שבוצעה לאחר 18 ביולי. בנסיבות אלה ייתכן שקובץ Msxml3.dll הצטמצם לגודל של 0 בתים. אם לאחר התקנת אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4 תקבל אחת מהודעות שגיאה אלה, ייתכן שהבעיה קיימת אצלך.

פתרון

היעזר באחת משלוש השיטות שלהלן כדי לתקן את הקובץ Msxml3.dll:
 • להוריד ולהתקין את עדכון אבטחה 824151. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  824151 MS04-030: פגיעות במטפל בהודעות XML של WebDav עלולה לגרום למניעת שירות (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • הפעל את מסוף השחזור מתוך תקליטור ההתקנה של Microsoft Windows. לאחר מכן, העתק את קובץ Msxml3.dll מתיקיית הגיבוי של אוסף העדכונים $NtUpdateRollupPackUninstall$ אל התיקייה ?%SystemRoot%\system32.
 • התקן מחדש את אוסף עדכונים 1 עבור Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4)?. באפשרותך להתקין מחדש את הגירסה המקורית או את גירסה V2.
הערה ניתן היה לבצע התקנה מהירה של אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4 לפני 18 ביולי רק אם התקנת באופן ידני את שירות האינטרנט החדש Microsoft Update או אם השתמשת ב-Windows Server Update Services ?(WSUS)?. בעיה זו לא תתעורר, אלא אם תשדרג ל-Microsoft Update באופן ידני מגירסה 4 של Windows Update או תשתמש ב-Software Update Services ?(SUS) 1.0.

פתרנו בעיה זו על-ידי הכנסת שינוי מזערי בדרך שבה התפרסם אוסף עדכונים זה באתר של Windows Update. אף אחד מהקבצים לא שונה כדי לפתור בעיה זו. בעיה זו תוקנה בגירסה V2 של אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4.

בעיה 2

תיאור הבעיה: אתה מקבל הודעת שגיאה "Stop 0x000001E" כאשר אתה מפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4

ייתכן שתקבל את הודעת השגיאה הבאה כשתפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4:
Stop 0x000001E
בעיה זו עלולה להתעורר אם אתה משתמש במחשב הכולל בקר SCSI? מסוג ISA?, EISA? או MCA? (Micro Channel Architecture) ישן יותר שאינו בטכנולוגיית 'הכנס-הפעל'. אם התקנת כבר את הגירסה המקורית של אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4 והפעלת מחדש את המחשב בהצלחה, בעיה זו אינה קיימת אצלך. אינך זקוק לתיקון חם 904374.

פתרון הבעיה

אם קיבלת הודעת שגיאה זו, הפעל את מסוף השחזור מתוך אחד מהתקליטורים להתקנת Windows. לאחר מכן, העתק את קובץ Scsiport.sys מתיקיית הגיבוי של אוסף העדכונים $NtUpdateRollupPackUninstall$ אל התיקייה ?%systemroot%\System32\Drivers. לאחר העתקת הקובץ הפעל מחדש את המחשב.

הקוד שלהלן הוא דוגמה לפקודת העתקה:
Copy %windir%\$NtUpdateRollupPackUninstall$\scsiport.sys %windir%\system32\drivers
כדי לפתור את הבעיה, היעזר באחת מהשיטות הבאות:
 • התקן את גירסה V2 של אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4.
 • התקן את התיקון החם המתואר במאמר הבא ב-Microsoft Knowledge Base:
  904374 הודעת שגיאה "Stop 0x0000001e" מופיעה לאחר התקנת אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 Service Pack 4 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
  אם שחזרת את הגירסה הקודמת של קובץ Scsiport.sys, עליך ליישם תיקון חם זה או את אוסף העדכונים. בעיה זו תוקנה בגירסה V2 של אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4.

בעיה 3

תיאור הבעיה: לאחר התקנת אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4 במחשבים המשתמשים בדיסקים דינאמיים, עלולים להופיע שני כונני מערכת

אזהרה אם תשנה את מערכת הרישום בצורה שגויה, תוך שימוש בעורך מערכת הרישום או בשיטה אחרת, עלולות להתעורר בעיות קשות. ייתכן כי בעיות אלה יחייבו אותך להתקין מחדש את מערכת ההפעלה. Microsoft אינה ערבה לכך שבעיות אלה ניתנות לפתרון. שינוי הרישום נעשה באחריותך הבלעדית.

לאחר התקנת אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4 במחשבים המשתמשים בדיסקים דינאמיים, עלולים להופיע שני כונני מערכת. בעיה זו מתרחשת בקובץ Mountmgr.sys. בעיה זו מתעוררת רק במחשבים המשתמשים בתכונת הדיסקים הדינאמיים. ככל הנראה, בעיה זו אינה משפיעה על הפונקציונליות.

פתרון הבעיה

כשבעיה זו מתעוררת, המערכת מציגה לחלופין את אות כונן המערכת המקורי או אות של כונן מערכת וירטואלי חדש בכל פעם שהמחשב מופעל מחדש. אם המערכת אינה משתמשת באות כונן המערכת הנכונה, עליך להפעיל מחדש את המערכת. עד ליישום הפתרון לבעיה זו, ודא שהמערכת משתמשת תמיד באות הנכונה לכונן המערכת (כונן המערכת המקורי). דבר זה יבטיח שכל התוכנות שתתקין יזהו את כונן המערכת הנכון.

היעזר באחת מהשיטות הבאות כדי לפתור בעיה זו:
 • התקן את התיקון החם המתואר במאמר הבא ב-Microsoft Knowledge Base:
  904564 סייר Windows מציג אות כונן נוספת לאחר החלת אוסף עדכונים 1 של Windows 2000 עבור Service Pack 4 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • אם נתקלת בבעיה זו, באפשרותך להתקין את גירסה V2 של אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 Sp4.
התיקון החם וגירסה V2 של אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4 יותקנו רק אם לפני ההתקנה הופעלה המערכת מחדש מכונן המערכת הנכון. אם כונן המערכת אינו באמת כונן מערכת (כונן וירטואלי), ייתכן שתתבקש להפעיל מחדש את המערכת לפני התקנת התיקון החם או גירסה V2. בעיה זו תוקנה בגירסה V2 של אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4.

בעיה 4

תיאור הבעיה: אין אפשרות לשמור קבצים מתוכניות Microsoft Office ישירות לתקליטון

Microsoft איתרה בעיה בקובץ Fastfat.sys. בעיה זו אינה משפיעה על כל המערכות. במערכות המושפעות מהבעיה אין אפשרות לשמור קבצים מתוכניות Microsoft Office ישירות לתקליטון. (תוכניות Microsoft Office כוללות תוכניות כגון Microsoft Word ו-Microsoft Excel?). Microsoft מתכוננת לספק עדכון לפתרון בעיה זו באמצעות אתר האינטרנט Microsoft.com/downloads.

פתרון הבעיה

כדי לפתור בעיה זו, התקן את גירסה V2 של אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4. לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
904368 תוכנית Office עשויה להפסיק להגיב בעת שמירת קובץ חדש בתקליטון המתבצעת במחשב מבוסס Windows 2000 שמותקן בו אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4

בעיה 5

לאחר התקנת אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4 אי אפשר להתחבר לשרת Citrix שיש בו הפעלות ICA

לאחר התקנת אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4 על שרת Citrix MetaFrame XP או על שרת המבוסס על Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, כשאתה מתחבר לשרת ה-Citrix שיש עליו הפעלות ICA אתה נתקל בבעיות האלה:
 • מתקבלת הודעה על שגיאת עצירה.
 • הזיהוי הגרפי וממשק המשתמש לכניסה למערכת (GINA) של Windows אינו מופיע.
 • מסוף המערכת עלול שלא להגיב.
 • התהליך Winlogon.exe משתמש יותר מדי במעבד.
למידע נוסף על בעיה זו ולהשגת תיקון חם מ-Citrix, בקר באתר האינטרנט הבא של Citrix:?
http://support.citrix.com/kb/entry.jspa?externalID=CTX107051
Microsoft מספקת פרטי קשר של ספק חיצוני כדי לסייע לך באיתור תמיכה טכנית. פרטי הקשר הללו עשויים להשתנות ללא התראה. Microsoft אינה ערבה לדיוקם של פרטי הקשר של הספק האמור.

פתרון הבעיה

כדי לפתור בעיה זו, השג והתקן את תיקון חם 904711. לקבלת מידע נוסף על תיקון חם 904711, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
904711 שרת Citrix MetaFrame XP או Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0 אינם פועלים כצפוי לאחר התקנת אוסף עדכונים 1 על שרת המבוסס על Windows 2000 SP4 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

בעיה 6

לאחר התקנת אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4, ייתכן שלא תצליח להפעיל מחדש במצב רגיל שרתים שפועל בהם Vormetric CoreGuard

כשבעיה זו מתעוררת, השרת עלול להפסיק להגיב ויופיע מסך כחול, אך עדיין ניתן להפעיל את השרת במצב בטוח.

הבעיה נובעת מכך שאוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4 מוחק את הערך 'List' של REG_MULTI_SZ במפתח המשנה הבא של הרישום:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ServiceGroupOrder
ערך זה דרוש למנהל הסינון של CoreGuard, שנטען במהלך ההפעלה מחדש של המחשב. Vormetric CoreGuard הוא מוצר להצפנת מסדי נתונים. אם מנהל הסינון אינו פועל כשורה, עלולים להיכתב למסד נתונים SQL נתונים בלתי-מוצפנים. כתוצאה מכך עלול מסד הנתונים להשתבש ולא ניתן יהיה לשחזר את הנתונים.

פתרון הבעיה

כדי לפתור בעיה זו, הורד את הכלי mSP4RegFix.exe מהאתר של Vormetric, והפעל אותו מיד לאחר התקנת אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4 אך לפני שאתה מפעיל מחדש את המחשב. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר האינטרנט של Vormetric:?
http://cs.vormetric.com/cgi-bin/faq?faq_id=1036&Action=Show
למידע תמיכה, בקר באתר האינטרנט הבא של Vormetric:
http://cs.vormetric.com
Microsoft מספקת פרטי קשר של ספק חיצוני כדי לסייע לך באיתור תמיכה טכנית. פרטי הקשר הללו עשויים להשתנות ללא התראה. Microsoft אינה ערבה לדיוקם של פרטי הקשר של הספק האמור.

המידע והפתרון שבמסמך זה מייצגים את השקפתה הנוכחית של Microsoft Corporation לגבי בעיות אלה מיום הפרסום. פתרון זה זמין דרך Microsoft או דרך ספק חיצוני. Microsoft אינה ממליצה במפורש על ספק חיצוני זה או אחר או על פתרון חיצוני זה או אחר המתוארים במאמר זה. בהחלט ייתכן שקיימים גם ספקים חיצוניים אחרים או פתרונות חיצוניים אחרים שאינם מתוארים במאמר זה. מאחר ש-Microsoft חייבת להגיב לתנאי השוק המשתנים, אין לראות במידע זה מחויבות של Microsoft.? Microsoft אינה יכולה להבטיח או לאשר את רמת הדיוק של מידע או של פתרון כלשהו המוצגים על-ידי Microsoft או על-ידי כל ספק חיצוני אחר הנזכר במאמר.

Microsoft אינה רואה את עצמה כאחראית לדבר, והיא גם דוחה מצגים, הצהרות אחריות ותנאים כלשהם, בין מפורשים, בין משתמעים ובין סטטוטוריים. אלה כוללים, אך אינם מוגבלים, למצגים, להצהרות אחריות או לתנאים באשר לגבי זכויות קניין, אי-הפרה, מצב שביעות רצון, סחירות והתאמה למטרה מסוימת ביחס לכל שירות, פתרון, מוצר או כל חומר או מידע אחר. Microsoft אינה מחויבת בשום מקרה לפתרון חיצוני כלשהו הנזכר במאמר זה.

בעיות ידועות נוספות

הבעיות שלעיל נפתרו במלואן בגירסה V2 של באוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4. חלק זה מתאר בעיות ידועות אחרות. בעיות אלו ייפתרו באמצעות תיקונים חמים נפרדים. בעיות אלה משפיעות על מעט מאוד לקוחות, וייתכן שיש להן פתרונות של ספק חיצוני. בכל מקום שזה התאפשר, יש תיקון חם זמין מ-Microsoft Product Support. תיקונים חמים נפרדים אלה אינם כלולים בגירסה V2 של אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4 כדי למזער את החשיפה לרוב הלקוחות שאינם נפגעים כלל מבעיות אלה. חלק זה מתאר בעיות ידועות אחרות. בעיות אלו ייפתרו באמצעות תיקונים חמים נפרדים. בעיות אלה זוהו כבעיות קוד.

שירות האשכולות Cluster Service אינו פועל לאחר התקנת חבילת אוסף העדכונים 1 אם הרשאות האבטחה מוגדרות כהלכה

לקוחות בעלי אשכולות שרתים שלא הקצו לחשבון משתמש התחום ששירות האשכולות משתמש בו את הרשאות האבטחה הדרושות, יווכחו לדעת כי שירות האשכולות אינו פועל. בנוסף לכך תופיע הודעה על אירוע חדש ביומן רישום האירועים של המערכת ובה הסבר על הסיבה ועל הפעולה שיש לנקוט כדי להתאושש לאחר יישום חבילת אוסף העדכונים 1. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר הבא מתוך מאגר הידע Knowledge Base:
871236 הודעות יומן אירועים חדשות עבור חשבון שירות האשכולות כלולות ב-Windows Server 2003 Service Pack 1 וכן באוסף העדכונים 1 עבור Windows 2000 Service Pack 4. (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

כדי למנוע בעיה זו באשכול השרתים, עליך לוודא כי ברשותך ההגדרות הנחוצות של הרשאות האבטחה לפני יישום חבילת אוסף העדכונים 1. למידע נוסף, עיין במאמר הבא מתוך מאגר הידע Knowlege Base:
269229 כיצד ליצור מחדש באופן ידני את חשבון שירות האשכולות (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

שירות אשכול השרתים לא יפעל אם תבנית אמצעי האחסון של מערכת ההפעלה אינה NTFS

לקוחות בעלי אשכולות שרתים עם תבנית מערכת הפעלה של FAT32 יווכחו לדעת כי שירות אשכולות השרתים אינו פועל לאחר יישום אוסף העדכונים 1. כדי לפתור בעיה זו, לפני או אחרי יישום אוסף העדכונים 1, השתמש ביישום convert.exe כדי להמיר את מחיצת מערכת ההפעלה מתבנית FAT32 לתבנית NTFS.

סוכן העברת הודעות (MTA) של? Exchange 5.5 המשתמש במחבר X.400 במערכת Windows 2000 SP4 עלול להפסיק להעביר דואר לאחר התקנת אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000

כדי לפתור בעיה זו, התקן את התיקון החם 904712. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
904712 העברת הדואר איטית מהצפוי, או שנעצרה, כאשר משתמשים במחבר X.400 לאתר מרוחק ב-Exchange Server 5.5 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

לקוחות שיתקלו בבעיה זו יוכלו להתקין את התיקון החם לפני או אחרי התקנת אוסף העדכונים כדי לפתור את הבעיה. תיקון חם זה לא נכלל באוסף עדכונים 1 עבור חבילת Windows 2000 SP4 - גירסה 2, בשל המספר הנמוך של הלקוחות שנפגעו.

עיכוב בכניסה לרשת צפוי אצל לקוחות שמשתמשים בגירסה 5 של תוכנת האנטי-וירוס Sophos עבור Windows

לאחר התקנת אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4, עלול לחול עיכוב בכניסה לרשת אצל לקוחות שמשתמשים בגירסה 5 של תוכנת האנטי-וירוס Sophos עבור Windows. הכניסה לרשת עלולה לארוך 15 דקות, ומוצגת ההודעה הזו:
מכין חיבורי רשת
חברת Sophos מספקת ללקוחותיה מידע מפורט כיצד לפתור בעיה זו. למידע נוסף, בקר באתר האינטרנט הבא של Sophos:
http://www.sophos.com/support/knowledgebase/article/13287.html
Microsoft מספקת פרטי קשר של ספק חיצוני כדי לסייע לך באיתור תמיכה טכנית. פרטי הקשר הללו עשויים להשתנות ללא התראה. Microsoft אינה ערבה לדיוקם של פרטי הקשר של הספק האמור.

כמה גרסאות של מוצרי אבטחת אינטרנט עלולים לא לפעול לאחר התקנת אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000

בעיה זו נובעת מכך שיש לך קבצי חתימה מיושנים וקובץ Blackdrv.sys מיושן. כדי לפתור בעיה זו, עדכן לקבצי החתימה הנוכחיים. עדכון לקבצי החתימה הנוכחיים פותר את הבעיה לגבי כל הגירסאות של Internet Security Systems BlackICE. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר הבא מתוך Microsoft Knowledge Base:
901159 מוצרים מסוימים מסוג Internet Security Systems אינם פועלים לאחר התקנת עדכון האבטחה המתוקן MS05-019 או לאחר התקנת אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4

מידע אודות הורדה

כדי להוריד ולהתקין את גירסה V2 של אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4, בקר באתר באינטרנט הבא של Microsoft Windows Update, ולאחר מכן התקן את עדכון 891861, שהוא עדכון בעדיפות גבוה:
http://update.microsoft.com/?
באפשרותך גם להוריד אוסף עדכונים זה כדי לפרוס אותו במחשבים רבים מבוססי Windows 2000. החבילה זמינה דרך מרכז ההורדות של Microsoft.

הקובץ הבא עומד לרשותך להורדה במרכז ההורדות של Microsoft:

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה Windows2000-KB891861-v2-x86-ENU.EXE package כעת.

תאריך הפרסום: 13 בספטמבר 2005

לקבלת מידע נוסף כיצד להוריד קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציג את המאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft מהשירותים המקוונים (Online Services) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

כדי להוריד את החבילה מקטלוג Windows Update, השתמש בתכונה 'אפשרויות חיפוש מתקדמות' וחפש את המאמר שמספרו 891861. לקבלת מידע נוסף כיצד להוריד עדכונים מקטלוג Windows Update, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
323166 כיצד להוריד עדכונים ומנהלי התקנים עבור Windows מקטלוג Windows Update (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
הודות לעובדה שאוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4 מכיל את העדכונים החשובים ביותר עבור Windows 2000, הוא מסייע להפוך מחשבים מבוססי Windows 2000 לבטוחים יותר. אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4 גם מקל על הלקוחות לבנות תמונות פריסה חדשות. אוסף עדכונים זה דורש פחות בדיקות טרום פריסה כיוון שמספר העדכונים הכלולים בו קטן ממספר העדכונים הכלולים בדרך כלל ב-service pack. רוב הלקוחות התקינו גירסאות נוכחיות של רבים מהקבצים במהלך התקנת עדכונים קודמים. נוסף לכך, Microsoft כבר פרסמה את רוב תוכנו של אוסף עדכונים זה כעדכונים נפרדים או כתיקונים חמים. תיקונים חמים נפרדים שאינם כלולים באוסף עדכונים זה יהיו זמינים כהורדות נפרדות.

כיוון ש-Microsoft מאמינה כי אוסף עדכונים 1 עבור Windows SP4 עונה על צורכי הלקוחות טוב יותר מאשר service pack עבור Windows 2000,? Microsoft לא תפרסם עוד service pack עבור Windows 2000. לכן, Windows 2000 SP4 הוא ה-service pack הסופי של Windows 2000. רצוי שלקוחות שעדיין לא התקינו את Windows 2000 SP4 יתקינו אותו בהקדם האפשרי. Windows 2000 עם SP4 הוא תנאי מוקדם להתקנת אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4.

שאלות נפוצות

ש1: מדוע מאמינה Microsoft כי אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4 עונה על צרכי הלקוחות טוב יותר מאשר service pack חדש עבור Windows 2000?
א1:
Microsoft שוחחה עם לקוחות רבים על תוכניותיהם באשר לתחזוקת הפריסה של מערכות Windows 2000 שברשותם. המשאלות שחזרו בתדירות הגבוהה ביותר היו ש-Microsoft תקל ככל שניתן על משימת עדכונם השוטף של מחשבים מבוססי Windows 2000, וכן שהיא תצמצם את הבדיקות שהלקוחות נדרשים לבצע לפני הפריסה. אוספי עדכונים עשויים לסייע ללקוחות להגביר את אבטחת המחשבים שלהם. אוספי עדכונים גם מסייעים ללקוחות לבנות תמונות מערכת מבלי להפעיל ולעקוב אחר כל עדכון חם. אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4 דורש פחות בדיקות טרום פריסה כיוון שמספר העדכונים הכלולים בו קטן ממספר העדכונים הכלולים בדרך כלל ב-service pack. נוסף לכך, Microsoft כבר פרסמה את רוב תוכנו של אוסף עדכונים זה כעדכונים נפרדים או כתיקונים חמים.

כיוון ש-Windows 2000 הוא מוצר ותיק, רבים מהתיקונים החמים עבור Windows 2000 שפורסמו לאחר פרסום Windows 2000 SP4 כבר מטפלים בבעיות נדירות יחסית. בעיות אלה משפיעות על לקוחות מעטים בלבד. בשלב זה, אוסף עדכונים הוא הדרך השימושית ביותר ובעלת הסיכון הנמוך ביותר לאי-יציבות.

ש2: כיצד יופיע אוסף העדכונים 1 עבור Windows SP4 באתר האינטרנט Windows Update?
ת2:
אוסף העדכונים 1 עבור Windows SP4 יופיע כעדכון בעדיפות גבוהה בקטגוריה "Critical and Service Packs" באתר האינטרנט Windows Update. במהלך החודשים הבאים יועברו בהדרגה לקוחות Windows 2000 לגירסה חדשה של Windows Update. לאחר מעבר זה יופיע אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4 בקטגוריה "High Priority Updates".

ש3: האם עליי להתקין את אוסף עדכונים 1 עבור Windows SP4 גם אם הקפדתי לעדכן באופן שוטף את מערכת Windows 2000 SP4 שברשותי?
ת3:
כן. אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4 כולל תיקונים חשובים שלא נכללו לפני כן בעדכוני אבטחה נפרדים. נוסף לכך, אוסף העדכונים 1 כולל שיפורים שעשויים לסייע להגברת האבטחה והאמינות של המערכת, להפחתת עלויות התמיכה ולתמיכה בחומרת מחשב מהדור הנוכחי. כדי לטפל בבעיות תאימות שוליות שהוכנסו למערכת על-ידי עדכוני אבטחה קודמים, ייתכן שהתיקונים החמים עדכנו קבצים מסוימים שהותקנו על-ידי עדכונים קודמים. עדכונים אלה כוללים את הגירסאות האחרונות של קבצים אלה. לכן, Windows Update מאתר ומתקין אוסף עדכונים זה גם אם המערכת עודכנה באופן שוטף. לקוחות המשתמשים בפתרונות מנוהלים לפריסת עדכוני אבטחה מתבקשים להחליט אם לפרוס את אוסף העדכונים 1 במסגרת התשתית שלהם.

ש4: האם אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4 יופץ באמצעות 'עדכונים אוטומטיים'?
ת4:
בשלב ראשון, אוסף עדכונים זה לא יופץ באמצעות 'עדכונים אוטומטיים'. הסיבה לדחייה זו היא המעבר מגירסה 4 של תשתית Windows Update לגירסה 6 של התשתית. אוסף עדכונים זה ייעשה זמין כעדכון אוטומטי בספטמבר 2005.

ש5: האם אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4 יצויד בכלי ניהול חוסם, כפי שהיה ב-Windows XP SP2?
ת5:
לא, אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4 אינו service pack. לכן, אוסף העדכונים אינו מצריך מידה כה גבוהה של בקרת פריסה. אנו מתייחסים לאוסף עדכונים זה כאל עדכוני אבטחה או עדכוני אמינות אחרים. עדכונים אלה מופצים, בדרך כלל, באמצעות Windows Update ועל-ידי 'עדכונים אוטומטיים'.

ש6: האם אני נדרש להתקין את עדכוני עלוני האבטחה בנפרד לפני התקנת אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 על התקנה חדשה של Windows 2000?
ת6:
לא, התקן תחילה את Windows 2000 SP4, ולאחר מכן התקן את אוסף העדכונים. לאחר התקנת אוסף העדכונים, הפעל את Windows Update כדי לאתר עדכונים שפורסמו לאחר 30 באפריל 2005 או שלא נכללו באוסף העדכונים.

ש7: האם הלקוחות נדרשים להתקין את אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4?
ת7:
הלקוחות אינם נדרשים להתקין את אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4. מטרת אוסף העדכונים היא להקל על עדכונם השוטף של מחשבים מבוססי Windows 2000. לכן, אנו ממליצים מאוד ללקוחות להתקין את אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4 בהקדם האפשרי.

ש8: האם לאחר התקנת אוסף עדכונים 1 עבור Windows SP4 במחשב שפועל בו Windows 2000 SP4 תשתנה רמת ה-service pack של Windows 2000?
ת8:
לא, רמת ה-service pack של המחשב תישאר Windows 2000 SP4. לאחר התקנת אוסף עדכונים 1 עבור Windows SP4 המחשב יהיה מעודכן מבחינת מדיניות מחזור חיים עד לתאריך סוף מחזור החיים של Windows 2000. תאריך סוף מחזור החיים של Windows 2000 אינו לפני 1 בינואר 2010.

ש9: האם זו הפעם הראשונה ש-Microsoft יצרה אוסף עדכונים במקום service pack?
ת9:
לא, Microsoft יצרה אוספי עדכונים גם לפני כן. לקבלת מידע נוסף על אוספי עדכונים קודמים שפרסמה Microsoft, לחץ על מספרי המאמרים להלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
826939 אוסף עדכונים 1 עבור Windows XP הנו זמין (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
311401 חבילת אוסף עדכוני אבטחה 1 עבור Windows 2000, ינואר 2002 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
ש10: אם אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4 מציע יתרונות ניכרים לעומת service pack חדש, מדוע Microsoft אינה משתמשת באוספי עדכונים במקום ב-service packs?
ת10:
אוספי עדכונים ו-service packs ממלאים תפקידים שונים אך משלימים. חבילות service pack משמשות להפצת עדכונים חשובים ותכונות חדשות שהלקוחות ביקשו לפני הוצאת גירסה ראשית חדשה של מערכת הפעלה. לעומת זאת, אוספי עדכונים משמשים להפצת קבוצת עדכונים בין שתי גירסאות מרכזיות יותר. Microsoft משתמשת באוספי עדכונים כאשר נוצר מרווח זמן גדול מהרגיל בין פרסום service pack אחד למשנהו. בשלבים המתקדמים של מחזור החיים של מוצר, אוספי העדכונים מקלים על הלקוחות לבצע עדכון שוטף של המחשבים שלהם. כאשר הלקוחות מתקינים אוסף עדכונים, הם פטורים מהתקנת כל אחד מהעדכונים שיצאו למוצר זה בנפרד.

ש11: כיצד מחליטה Microsoft אילו תיקונים חמים לכלול באוסף עדכונים?
ת11:
Microsoft בודקת כמה פעמים ביקשו לקוחותיה ואף הורידו כל אחד מהתיקונים החמים מאתר ההורדות שלה או משירותי התמיכה. Microsoft גם מבצעת הערכה של חיסכון העלויות האפשרי ללקוח. הערכה זו מבוססת על ניסיון בסביבת מרכז הנתונים של Windows 2000 ב-Microsoft.

ש12: אילו סוגים של עדכונים כלולים באוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4?
ת12:
אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4 כולל את כל עדכוני האבטחה עבור Windows 2000 שפורסמו לאחר מועד פרסום Windows 2000 SP4 ועד תאריך 30 באפריל 2005. בתאריך זה ננעל אוסף עדכונים 1 לצורך בדיקות סופיות על-ידי Microsoft, אתרי בטא חיצוניים ואתרי לקוחות. אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4 מכיל גם כמה עדכונים חשובים שאינם עדכוני אבטחה. אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4 כולל עדכונים המתאימים לקריטריונים אלה:
 • עדכונים החלים על מגוון רחב של לקוחות
 • עדכונים שלקוחות הורידו לעיתים קרובות
 • עדכונים שעשויים לסייע ללקוחות להקטין באופן ניכר את עלויות ה-IT שלהם.

  לדוגמה, אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4 כולל עדכונים השמטפלים בבעיות שצורכות זמן רב מאנשי התמיכה המקצועית באיתור בעיות ובפתרונן.
 • עדכונים הכלולים במערכות Windows והותקנו במחשבים חדשים על-ידי יצרני הציוד המקורי (OEM) לאחר פרסום Windows 2000 SP4.
ש13: אילו עדכונים ותיקונים חמים מסוימים כלולים באוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4?
ת13:
כל העדכונים והתיקונים החמים הכלולים באוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4 מפורטים בטבלה שלהלן:

עדכונים הכלולים באוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4

אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4 כולל את העדכונים והתיקונים החמים האלה:
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
עלון אבטחהשם המאמרמספר המאמר
MS02-050פגם בתיקוף אישורים עלול לאפשר לשכנע משתמש להסגיר את זיהויו (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)329115
MS03-022פגיעות ב-ISAPI Extension עבור Windows Media Services עלולה לאפשר ביצוע קוד (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)822343
MS03-025פגם בדרך הטיפול של Windows בהודעות באמצעות ה-Utility Manager עלול לאפשר העלאת רמת ההרשאות (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)822679
MS03-041פגיעות באימות Authenticode עלול לאפשר ביצוע קוד מרחוק (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)823182
MS03-023הצפת מאגר בממיר ה-HTML עלולה לאפשר ביצוע קוד (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)823559
MS03-026הצפת מאגר ב-RPC עלולה לאפשר ביצוע קוד (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)823980
MS03-034פגם ב-NetBIOS עלול להביא לגילוי מידע (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)824105
MS03-045הצפת מאגר בתיבת רשימה (ListBox) ובפקד תיבה משולבת (ComboBox) עלולה לאפשר ביצוע קוד (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)824141
MS03-039 הצפת מאגר ב-RPCSS עלולה לאפשר לתוקף להפעיל תוכניות זדוניות (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)824146
MS03-044הצפת מאגר במרכז העזרה והתמיכה של Windows עלולה להביא לחשיפת המערכת להתקפות (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)825119
MS03-042הצפת מאגר בפקד Windows Troubleshooter ActiveX עלולה לאפשר ביצוע קוד (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)826232
MS03-043הצפת מאגר בשירות Messenger עלולה לאפשר ביצוע קוד (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)828035
MS03-049הצפת מאגר בשירות Workstation עלולה לאפשר ביצוע קוד (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)828749
MS04-007פגיעות ב-ASN.1 עלולה לאפשר ביצוע קוד (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)828028
MS04-008פגיעות ב-Windows Media Services עלולה לגרום להתקפה מסוג מניעת שירות832359
MS04-012עדכון מצטבר עבור Microsoft RPC/DCOM (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)828741
MS04-006פגיעות בשירות WINS? ?(Windows Internet Name Service)? עלולה לאפשר ביצוע קוד830352
MS04-011עדכון אבטחה עבור Microsoft Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)835732
MS04-014פגיעות ב-Microsoft Jet Database Engine עלולה לאפשר ביצוע קוד (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)837001
MS04-016 פגיעות ב-DirectPlay עלולה לאפשר מניעת שירות (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)839643
MS04-024פגיעות במעטפת Windows עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)839645
MS04-023פגיעות ב-HTML Help עלולה לאפשר ביצוע קוד (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)840315
MS04-020פגיעות ב-POSIX עלולה לאפשר ביצוע קוד (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)841872
MS04-022פגיעות במתזמן המשימות (Task Scheduler) עלולה לאפשר ביצוע קוד (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)841873
MS04-019פגיעות במנהל כלי השירות (Utility Manager) עלולה לאפשר ביצוע קוד842526
MS04-030פגיעות במטפל בהודעות XML של WebDav עלולה לגרום למניעת שירות (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)824151
MS04-032עדכון אבטחה עבור Microsoft Windows 840987
MS04-038עדכון אבטחה מצטבר עבור Internet Explorer (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)834707
MS04-037פגיעות במעטפת Windows עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)841356
MS04-031פגיעות ב-NetDDE עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)841533
MS04-045פגיעות בשירות WINS עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)870763
MS04-043פגיעות בהיפר-מסוף עלולה לאפשר ביצוע קוד873339
MS04-036פגיעות ב-NNTP עלולה לאפשר ביצוע קוד (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)883935
MS04-044פגיעויות בליבת Windows וב-LSASS עלולות לאפשר העלאת רמת הרשאות (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)885835
MS04-041פגיעות ב-WordPad עלולה לאפשר ביצוע קוד (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)885836
MS05-003פגיעות ב-Indexing Service עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)871250
MS05-008פגיעות במעטפת Windows עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק890047
MS05-011פגיעות במנות SMB? ?(Server Message Blocks)? עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק 885250
MS05-010פגיעות בשירות רישום הרישיונות (License Logging service) עלולה לאפשר ביצוע קוד (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)885834
MS05-015פגיעות בספריית האובייקטים של היפר-קישורים עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק ב-Microsoft Windows Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)888113
MS05-001פגיעות ב-HTML Help עלולה לאפשר ביצוע קוד890175
MS05-013פגיעות בפקד ActiveX של רכיב עריכת DHTML עלולה לאפשר ביצוע קוד891781
MS05-002פגיעות בטיפול בתבניות של סמנים וסמלים עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק891711
MS05-012פגיעות בקישור והטבעת אובייקטים (OLE) ובקובץ COM עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)873333
MS05-016פגיעות במעטפת Windows עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק893086
MS05-019פגיעויות בפרוטוקול TCP/IP עלולות לאפשר ביצוע קוד מרחוק ומניעת שירות 893066
MS05-017פגיעות ב-MSMQ עלולה לאפשר ביצוע קוד892944
MS05-018פגיעויות בליבת Windows עלולות לאפשר העלאת רמת הרשאות ומניעת שירות 890859
MS05-020עדכון אבטחה מצטבר עבור Internet Explorer890923
MS03-022פגיעות ב-ISAPI Extension עבור Windows Media Services עלולה לאפשר ביצוע קוד (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)822343
MS05-014עדכון אבטחה מצטבר עבור Internet Explorer (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)867282
לקבלת מידע נוסף על התיקונים הכלולים באוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
900345 תיקונים הכלולים באוסף עדכונים 1 עבור Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 מתאריך 28 ביוני 2005 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע האנגלית)

מידע על אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4 TAPI

אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4 משנה את הדרך שבה מתקשרים ביניהם שרת הטלפוניה והלקוח באמצעות ממשק TAPI? (Telephony Application Programming Interface).

לאחר התקנת אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4, מקבל לקוח Windows 2000 משרת הטלפוניה רק מנות RPC מוצפנות. הלקוח אינו עונה לשרת הטלפוניה השולח מנות RPC שאינן מוצפנות. אך מגבלה זו אינה חלה על פריסות TAPI שבהן מחשבי הלקוח משתמשים ב-mailslot במקום בקריאת פרוצדורות מרחוק (RPC) לצורך תקשורת עם שרת הטלפוניה. כמו כן, מגבלה זו אינה חלה אם שרת הטלפוניה משתמש ב-mailslot לצורך תקשורת.

כברירת מחדל, לקוח Windows 2000 משתמש ב-mailslot כדי להתקשר עם שרת הטלפוניה. לקוח Windows 2000 משתמש ב-RPC רק אם בהגדרת התצורה של הלקוח הוא הוגדר כמוכוון חיבור. כדי להגדיר את הלקוח בדרך זו, השתמש בפקודה tcmsetup בשילוב עם הבורר ?-x. לדוגמה, השתמש בפקודה הבאה:?
tcmsetup/r/x/c ServerName

הערה

אוסף עדכונים 1 Windows 2000 SP4 אינו כולל עדכונים לרכיבים של Windows שאינם כלולים בהתקנת slipstream נקייה של Windows 2000 SP4. אם קיימים רכיבים שהותקנו או עודכנו קודם כן, עליך להוריד עדכוני אבטחה נפרדים באמצעות Windows Update.

דוגמאות לעדכונים כאלה כוללים את העדכונים הבאים:
 • MS03-011 - פגם במכונה המדומה Microsoft VM עלול לאפשר חשיפת המערכת להתקפות (KB816093)

  ה-Microsoft VM אינה כלולה ב-SP4 מלכתחילה. עם זאת, ייתכן כי היא קיימת במערכות שעודכנו ל-SP4 מחבילות קודמות או שהותקנו על-ידי חבילת תוכנה של צד שלישי.
 • Internet Explorer 6 ו-Outlook Express 6

  במקור, מערכת Windows 2000 כללה את Internet Explorer 5.01. חבילות service pack עבור Windows 2000 משפיעות על גירסה זו בלבד. אנו ממליצים שתתקין את Internet Explorer 6 SP1 ואת עדכוני האבטחה המצטברים של Internet Explorer במחשבים שבהם פועל Windows 2000.
ייתכן כי לאחר שתתקין את אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 תקבל הודעת שגיאה כאשר תנסה להדפיס. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
832219 משתמשים אינם יכולים להדפיס לאחר התקנת service pack, אוסף עדכונים או תיקונים חמים בשרת בסביבת Windows 2000

מאפיינים

Article ID: 891861 - Last Review: שבת 14 מאי 2011 - Revision: 25.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
מילות מפתח 
kbpubtypekc kbFAQ kbinfo kbtshoot KB891861

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com