เมื่อคุณพยายามที่จะใช้ไดรฟ์ซีดีใน Windows XP คุณได้รับข้อความข้อผิดพลาด "การร้องขอไม่สามารถทำได้เนื่องจากมีข้อผิดพลาดของอุปกรณ์ I/O ของ"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 891894 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
แม่แบบ: zGeneric ความปัญหา
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามติดตั้งโปรแกรม หรือคัดลอกข้อมูลจากไดรฟ์ซีดีใน Windows XP คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
ไม่สามารถทำการร้องขอได้เนื่องจากได้เนื่องจากมีข้อผิดพลาดของอุปกรณ์ I/O ของ
เฉพาะบางส่วนของการร้องขอ readprocessmemory หรือ writeprocessmemory เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สาเหตุ

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้บ่งชี้ว่า มีปัญหากับการพยายามอ่าน หรือเขียนไปยังอุปกรณ์ เช่นฮาร์ดดิสก์ ไดรฟ์ซีดี หรือไดรฟ์เครือข่าย ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นสำหรับการเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้:
 • windows พยายามที่จะใช้โหมดการถ่ายโอนที่ไดรฟ์ซีดีไม่สามารถใช้
 • ฮาร์ดแวร์ที่คุณกำลังพยายามเข้าถึงเสียหาย หรือความล้มเหลว
 • โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์สำหรับฮาร์ดแวร์ชำรุด หรือไม่เข้ากัน
 • ไม่มีปัญหาการเชื่อมต่อ เช่นสายเคเบิลที่ไม่ถูกต้อง
 • ซีดีที่คุณพยายามเข้าถึงเสียหาย

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

สามารถสามารถแก้ไขปัญหาทั่วไปมากที่เกี่ยวข้องกับการอ่านซีดีกับหนึ่งในขั้นตอนเหล่านี้อย่างง่าย ลองขั้นตอนเหล่านี้เพื่อดูว่า พวกเขาสามารถแก้ปัญหานี้ก่อน
 • รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ และลองซีดีอีกครั้ง
 • ใช้ตัวล้างข้อมูลดิสก์ล้างไดรฟ์ซีดี
 • ถ้าคุณมีคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่พร้อมให้คุณ พยายามเข้าถึงข้อมูลในแผ่นซีดีพร้อมกับคอมพิวเตอร์อื่นเพื่อให้แน่ใจว่า ซีดีที่ไม่เสียหาย ถ้าซีดีจะไม่สามารถเข้าถึงบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ล้างซีดี แล้วลองอีกครั้ง
 • ถ้าคุณไม่มีคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่พร้อมใช้งาน ลองใช้ซีดีอื่นในไดรฟ์ซีดีเพื่อให้แน่ใจว่า ปัญหาอยู่ กับคอมพิวเตอร์ และไม่ มีแผ่นซีดีต้นฉบับ
หากปัญหาได้รับการแก้ไข และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดไม่มี คุณจะเสร็จสิ้น ถ้าปัญหายังคงอยู่ ดำเนินต่อไปยังส่วนถัดไป

การแก้ไข

มีหลายวิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อแก้ไขปัญหา และลองแก้ไขปัญหา ลองใช้วิธีการเหล่านี้ตามลำดับที่จะปรากฏขึ้น

บทความนี้มีไว้สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ระดับต้นถึงระดับกลาง

คุณอาจปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้นถ้าพิมพ์บทความนี้ออกมาก่อน

วิธีที่ 1: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สายเคเบิลทั้งหมดเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง

หากไดรฟ์ซีดี ไดรฟ์ภายนอก เช่นอุปกรณ์ USB ตรวจสอบว่า สายเคเบิลที่เชื่อมต่อไดรฟ์กับคอมพิวเตอร์ที่ทำงานอย่างถูกต้อง ถ้าสายเคเบิลล้มเหลว ไดรฟ์ซีดีจะทำงานได้ไม่ถูกต้อง ถ้าคุณมีสายเคเบิลที่อื่น พยายามที่จะใช้ และจะ ลองเชื่อมต่อกับพอร์ต USB อื่น

หมายเหตุ:เปลี่ยนสายเคเบิลสำหรับเป็นไดรฟ์ภายในสำหรับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปแนะนำเฉพาะสำหรับขั้นสูงผู้ใช้คอมพิวเตอร์ เนื่องจากไม่มีรายการภายในมากมายที่สามารถจะเสียหายได้อย่างง่ายดาย คุณไม่ควรพยายามเปลี่ยนสายเคเบิลภายในคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปหรือคอมพิวเตอร์แบบพกพา

ถ้าการเชื่อมต่อการรักษาความปลอดภัย การเชื่อมต่อกับพอร์ต USB อื่น หรือโดยใช้สายเคเบิลแบบอื่นได้แก้ไขปัญหานี้ คุณจะเสร็จสิ้น หากไม่ช่วยแก้ปัญหาได้ ไปที่วิธีที่ 2

วิธีที่ 2: เริ่มคอมพิวเตอร์ในสถานะคลีนบูต

มีความพยายามทำคลีนบูตคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบว่า โปรแกรมหรือโปรแกรมควบคุมที่มีความขัดแย้งกับไดรฟ์ซีดีสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
310353วิธีกำหนดค่า Windows XP ให้เริ่มทำงานในสถานะ "คลีนบูต"
ถ้าคลีนบูตเพื่อแก้ไขปัญหาได้ ไม่อาจมีโปรแกรมที่เข้ากันไม่ได้หรือโปรแกรมควบคุมบนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
316434วิธีการทำคลีนบูตขั้นสูงใน Windows XP
หากวิธีนี้แก้ไขปัญหาได้ คุณจะเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากวิธีนี้ไม่ช่วยแก้ปัญหา ไปที่วิธีที่ 3

วิธีที่ 3: การเปลี่ยนแปลงโหมดการถ่ายโอนสำหรับไดรฟ์ซีดีในคุณสมบัติของแชนเนล IDE

ถ้าโหมดการถ่ายโอนสำหรับไดรฟ์ซีดีมีการเปลี่ยนแปลง หรือไม่ถูกต้อง หมาย Windows ไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากแผ่นซีดีลงในคอมพิวเตอร์ คุณสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ โดยการเปลี่ยนโหมดการโอนย้ายที่ถูกต้อง เมื่อต้องการเปลี่ยนโหมดการถ่ายโอน ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ประเภท:devmgmt.mscในการOPENกล่อง และกด enter

  The Device Manager dialog box opens.
 3. ขยายIDE ATA/ATAPI controllers. A subset will open, listing the different IDE ATA/ATAPI channels for the computer.
 4. Right-click the channel where the CD drive is connected, and then clickคุณสมบัติ. Typically, this channel isSecondary IDE Channel.

  คำเตือนDo not change the Primary IDE Channel, Device 0, because this is typically the system disk. Changing this transfer mode setting may cause the computer to operate incorrectly or not at all.
 5. ในการการตั้งค่าขั้นสูงแท็บ การเลือกPIO OnlyในการTransfer Modebox for the device that represents the CD drive. Typically, this isDevice 0. จากนั้น คลิกตกลง.
 6. Test the CD in the CD drive.
If the issue is not resolved after you change the transfer mode for the secondary IDE channel device 0, the CD drive may not be located there. Use the same procedure to change the transfer mode back toDMA if available. Then, repeat steps 1-6 to change the transfer mode for IDE devices in the following order until the issue is resolved:
 • Primary IDE channel, device 1
 • Secondary IDE channel, device 1
If this method resolved the issue, you are finished. If this did not resolve the issue, try method 4.

Method 4: Check the status of the device in Device Manager

You can check the status of the CD drive in Device Manager to make sure that the device driver is working correctly. If there is a hardware failure or a software conflict preventing the device from operating correctly, usually Device Manager will detect the problem.สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
283658How to manage devices in Windows XP
If this method helped you resolve the issue, you are finished. If this did not resolve the issue, go to method 5.

Method 5: Contact the hardware manufacturer

There may be updated firmware or device drivers for the CD drive. Contact the manufacturer of the hardware to determine whether there is a firmware or a device driver update available. สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณ เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/gp/vendors/en-us
Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้If this method did not help you, and you are comfortable with advanced troubleshooting, go to the "Advanced troubleshooting" section.

If you are not comfortable with advanced troubleshooting, go to the "Next Steps" section.

ADVANCED TROUBLESHOOTING

Try to access the device on another computer

If you have tried all other methods, you can physically remove the CD drive from the computer and install it in another computer to determine whether the hardware is damaged. If the problem persists and the CD drive does not function on a different computer, the hardware may be damaged. Contact the manufacturer of the hardware for help. สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณ เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/gp/vendors/en-us
Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้If this troubleshooting step did not resolve the issue, go to the "Next Steps" section.

NEXT STEPS

ปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาที่คล้ายกัน

If you have tried all the methods listed in this article and the CD drive still does not function correctly, you can try other support articles to help you troubleshoot the problem.หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
324129How to troubleshoot issues that occur when you write data to a CD-R or CD-RW optical disc in Windows XP
307148Cannot gain access to the DVD-ROM drive after computer comes out of hibernation

ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ถ้าวิธีการเหล่านี้ไม่ได้ผลคุณ คุณสามารถใช้ใน Microsoft ลูกค้าเว็บไซต์บริการสนับสนุนการค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ของปัญหา บริการบางอย่างที่มีในเว็บไซต์ Microsoft Customer Support Services ได้แก่::หากคุณยังประสบปัญหา คุณอาจต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุน:
http://support.microsoft.com/contactus


สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับซีดีหรือดีวีดีปัญหาไดรฟ์ใน Windows Vista แวะไปที่เว็บเพต่อไปนี้ของ Microsoft:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 891894 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbresolve kbtshoot kbprb kbmt KB891894 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:891894

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com