"Terminal odczytu: dojście jest nieprawidłowe" komunikat o błędzie podczas wykonywania polecenia rsh na komputerze z systemem Windows XP Professional Z dodatkiem Service Pack 2

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 892099
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Kiedy używać rsh polecenia na komputerze z systemem Microsoft Windows XP Professional, na którym zainstalowano system Windows XP Z dodatkiem Service Pack 2 (SP2), i -n opcja polecenia, aby przekierować dane wejściowe rsh wartość null zostanie wyświetlony następujący komunikat:
Terminal odczytu: dojście jest nieprawidłowe.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ rsh w dodatku SP2 zmieniono tak, aby RSH.exe nie jest przerywane, gdy użytkownik naciśnie klawisz. Bufor wejściowy klawiatury jest opróżniany jako część rsh zmiany w dodatku SP2. Jeśli przekierować dane wejściowe rsh wartości null z -n opcja, wystąpi błąd nieprawidłowe dojście kiedy bufor wejściowy jest opróżniany.

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest dostępna w firmie Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Tylko do systemów, w których występuje ten problem, należy zastosować tę poprawkę. Ta poprawka może być dodatkowo testowana. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, jest sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Ta sekcja nie jest wyświetlany, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu, należy utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe technicznej będą pobierane dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których poprawka jest dostępna. Jeśli język nie jest widoczny, jest to, ponieważ poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Ta poprawka wymaga dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Nie trzeba ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje o pliku

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane skoordynowanego czasu uniwersalnego (UTC). Podczas przeglądania informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć Strefa czasowa Karta w Data i godzina element w Panelu sterowania.
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  21-Jan-2005 19:40 5.1.2600.2601   13,312 Rexec.exe    
  21-Jan-2005 19:40 5.1.2600.2601   14,848 Rsh.exe     

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Dotyczy".

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Właściwości

Numer ID artykułu: 892099 - Ostatnia weryfikacja: 24 czerwca 2011 - Weryfikacja: 2.0
Słowa kluczowe: 
kbautohotfix kbPubTypeKC kbqfe kbhotfixserver kbwinxpsp3fix kbwinxppresp3fix kbfix kbbug kbmt KB892099 KbMtpl
Przetłumaczone maszynowo
WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.
Anglojęzyczna wersja tego artykułu to:892099

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com