การโหลดตัวประมวลผลไม่ถูกแจกจ่ายไปยังโปรเซสเซอร์หลายตัวในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003, Windows 2000 Server หรือ Windows NT 4.0

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 892100 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ถ้าคุณกำลังทำงานใด ๆ ของระบบปฏิบัติการต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ที่มีโปรเซสเซอร์หลายตัว โหลดตัวประมวลผลจะกระจายข้ามโปรเซสเซอร์หลายตัวไม่:
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Edition มาตรฐาน
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Edition องค์กร 64-บิต
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0
ทรัพยากรของตัวประมวลผลหนึ่งกำลังใช้เฉพาะมากขึ้นกว่าการประมวลผลหรืออื่น ๆ ตัวประมวลผลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ นอกจากนี้ ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่ใช้ Windows Microsoft เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ระบบปฏิบัติการเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
เกิดข้อผิดพลาดของระบบ 64 ชื่อเครือข่ายที่ระบุไม่มีอยู่
ข้อผิดพลาดระบบ 121 รอบระยะเวลาการหมดเวลาของเซมาฟอร์หมดอายุแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดของระบบ 240 เซสชันถูกยกเลิก

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากเครือข่ายไม่ว่างมาก ตัวอย่างเช่น เครือข่ายของคุณอาจไม่ว่างมากถ้าคอมพิวเตอร์หลายเครื่องไคลเอ็นต์กำลังคัดลอกแฟ้มไปยังเซิร์ฟเวอร์ โดยค่าเริ่มต้น การตั้งค่ารีจิสทรีสำหรับรูปแบบของความสัมพันธ์ตัวประมวลผลไม่ได้ระบุว่า ระบบปฏิบัติการที่ต้องการค้นหาสำหรับตัวประมวลผลใดพร้อมใช้งานที่สามารถถูกใช้เมื่อทำการร้องขอเกี่ยวกับเครือข่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น นี้เป็นจริงสำหรับระบบปฏิบัติการที่ระบุไว้ในส่วน "อาการ"

การแก้ไข

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เปลี่ยนค่าของรายการ ProcessorAffinityMask ในรีจิสทรีให้ตรงกับหมายเลขของตัวประมวลผลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ขยายคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NDIS\Parameters
 3. คลิกขวาProcessorAffinityMaskแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
 4. ในการข้อมูลค่า:กล่อง พิมพ์ค่าต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง และจากนั้น คลิกตกลง:
  • ถ้าคุณมีตัวประมวลผลตัวที่สอง ใช้ค่าไบนารี 0b11 หรือค่าหก 0x3
  • ถ้าคุณมีตัวประมวลผลสาม ใช้ค่าไบนารี 0b111 หรือค่าหก 0x7
  • ถ้าคุณมีตัวประมวลผลสี่ ใช้ค่าไบนารี 0b1111 หรือค่าหก 0xF
 5. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
หมายเหตุ:ใช้ค่า 0x0 หรือ 0xFFFFFFFF เพื่อปิดการใช้รายการ ProcessorAffinityMask

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายการ ProcessorAffinityMask ในรีจิสทรีระบุตัวประมวลผลที่สามารถเชื่อมโยงกับอะแด็ปเตอร์ของเครือข่าย นอกจากนี้ รายการบัญชีนี้สามารถประมวลผลการดำเนินการล่าช้าเรียก (DPCs) ที่สร้างขึ้น โดยอะแด็ปเตอร์เครือข่ายนั้น

รายการ ProcessorAffinityMask ถูกออกแบบมาสำหรับคอมพิวเตอร์ที่มีโปรเซสเซอร์หลายตัว และที่มีหลาย adaptors ของเครือข่าย

แต่ละบิตการแบบ 32 บิตในค่าของรายการนี้แสดงถึงตัวประมวลผลที่หนึ่ง บิตที่สูงแสดงถึงตัวประมวลผล 32 และบิตที่ต่ำที่แสดงถึงตัวประมวลผล 0 ถ้ามีสักถูกกำหนดเป็น 1 ตัวประมวลผลซึ่งแสดง โดยบิตสามารถจะเชื่อมโยงกับอะแด็ปเตอร์ของเครือข่าย ตัวประมวลผลซึ่งแสดง โดยบิตสามารถประมวลผล DPCs ทั้งหมดที่สร้างอะแด็ปเตอร์เครือข่ายที่เชื่อมโยงด้วย

ถ้ามีสักถูกตั้งค่าเป็น 0 ตัวประมวลผลซึ่งแสดง โดยบิตไม่สามารถเชื่อมโยงกับอะแด็ปเตอร์เครือข่ายเฉพาะที่

หากอะแด็ปเตอร์เครือข่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวประมวลผล DPCs ของอะแด็ปเตอร์เครือข่ายจะถูกประมวลผล โดยตัวประมวลผลเดียวกันที่ประมวลผลการการขัดจังหวะซึ่ง DPC ที่ evolved

ข้อควรระวังถ้าคุณปรับเปลี่ยนการ ProcessorAffinityMask คุณควรตรวจสอบสำหรับลักษณะพิเศษด้านเป็นไปตามการตั้งค่าของฝั่งรับ scaling (RSS) ด้านข้างที่ได้รับการปรับมาตราส่วน (RSS) ให้สำหรับการโหลดเครือข่ายจากอะแดปเตอร์ของเครือข่ายจะเป็นดุลข้ามหลาย cpu ในกรณีนี้ RSS อาจจำเป็นต้องมีการกำหนดค่าระบบที่ประมวลผลของเครือข่ายถูกจำกัดไปยังชุดย่อยของตัวประมวลผลการในระบบ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RSS มีอยู่ในเอกสารทางเทคนิคของ "Scalable ระบบเครือข่ายด้วย RSS" การตรวจทานเอกสารทางเทคนิคนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/whdc/device/network/NDIS_RSS.mspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการ ProcessorAffinityMask แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000serv/reskit/default.mspx?mfr=true

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 892100 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Keywords: 
kbwinservnetwork kbtshoot kbprb kbmt KB892100 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:892100

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com