תיאור של תוכנית בדיקת האימות WGA ?(Windows Genuine Advantage?)?

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 892130 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

התוכנית Windows Genuine Advantage ?(WGA) מסייעת לך לקבוע אם עותק Windows שברשותך מקורי. מאמר זה מתאר את תוכנית WGA, מדוע היא קיימת וכיצד היא מועילה למשתמש. מאמר זה מסביר גם מה קורה כאשר אינך מפעיל עותק מקורי של Windows ואתה מנסה להוריד עדכון מ-Microsoft Download Center.

מהי תוכנית Windows Genuine Advantage ?(WGA)?

תוכנית Windows Genuine Advantage ?(WGA) היא חלק מהמחויבות של Microsoft להגן על הלקוחות והשותפים שלה מפני זייפנים באמצעות חינוך, תכנון ואכיפה של מדיניות וחוקים. תוכנית WGA יוצרת אבחנה בין הערך של תוכנה מקורית של Windows לתוכנה מזויפת. בדרך זו תוכל ליהנות מהיכולות שלהן אתה מצפה, מהביטחון שהתוכנה מקורית ומשיפורים שוטפים במערכת, שיסייעו לך לבצע פעולות רבות יותר עם המחשב האישי.

תוכנית WGA תורמת לחוויית Windows משופרת עבור משתמשים בעלי עותק Windows מקורי. כאשר תשתמש בתוכנה מקורית של Microsoft, תוכל להיות בטוח שתהיה לך גישה לתכונות, לאמצעי האבטחה ולשירותי התמיכה העדכניים ביותר. כך תוכל לשפר את הפרודוקטיביות שלך ולהרחיב את יכולות המחשב. תהיה לך גישה להצעות ולחידושים הזמינים רק ללקוחות של תוכנות מקוריות של Microsoft.

התוכנית גם מספקת המלצות ועזרה למשתמשים שסבורים שהם קיבלו תוכנה פירטית.

כיצד פועל הכלי Windows Genuine Advantage?

הן ב-Microsoft Download Center והן באתר האינטרנט Windows כלי האימות Windows Genuine Advantage, שהוא פקד ActiveX, מבצע בדיקת אימות כדי לבדוק שעותק Windows שברשותך הוא מקורי. אם עותק מערכת Windows שברשותך הוא מקורי, תוכל להמשיך לגשת להורדות.

פקד ActiveX הוא אבן בניין קטנה באינטרנט, המאפשרת לתוכנית לפעול באמצעות דפדפן אינטרנט, כגון Internet Explorer. אנו משתמשים בפקדי ActiveX כדי לאפשר לך לקבל בקלות הורדות תוכנה דרושות מסוימות מאתר האינטרנט של Microsoft. פקד ActiveX שתתבקש להוריד ולהתקין כאשר תבקר באתר האינטרנט מאפשר לכלי האימות של WGA לפעול במחשב שלך כדי לבדוק את עותק Windows שברשותך.

הערה אתר האינטרנט Windows Update זמין רק ללקוחות המשתמשים בעותק מקורי של Windows.

כיצד פועל הכלי Windows Genuine Advantage?

התהליך של WGA מתבצע במהירות ובקלות. הכלי לא אוסף מידע שבו Microsoft יכולה להשתמש כדי לזהות את המשתמש או ליצור עמו קשר. תהליך האימות כולל את השלבים הבאים:
 • כאשר תבקר בפעם הראשונה באתרים Microsoft Download Center,? Windows Update או Microsoft Update, תקבל הודעה שמחייבת אותך לאמת את עותק Windows שברשותך.
 • תתבקש להוריד פקד ActiveX שבודק את המקוריות של תוכנת Windows. אם אימות Windows בוצע בהצלחה, הפקד מאחסן קובץ רשיון מיוחד במחשב לאימות בעתיד.
 • תהליך האימות בודק באופן אלקטרוני כמה שיטות זיוף מוכרות. בדרך כלל, אינך נדרש להזין פרטים כלשהם במהלך שלב זה.
 • לאחר שהאימות בוצע בהצלחה, תוכל להמשיך בהורדה.
 • WGA Notifications הוא כלי למניעת פירטיות, המבצע בדיקת אימות של WGA ומדווח לך אם במחשב שלך לא פועל עותק מקורי של Windows.
הערה התכונה 'עדכונים אוטומטיים' אינה מושפעת מבדיקות האימות של WGA. לכן, באפשרותך להשתמש בתכונה 'עדכונים אוטומטיים' כדי להבטיח שתקבל עדכוני Windows חיוניים.

מה קורה אם העותק של Windows שברשותי לא עבר את בדיקת האימות?

אם העותק של Windows שברשותך לא עבר את בדיקת האימות ורכשת עותק מקורי של Windows, יש לנו משאבים שיעזרו לך. כאשר בדיקת האימות נכשלת, תופיע הודעה שמסבירה מדוע הבדיקה של Windows נכשלה. תופנה לדף אינטרנט מותאם אישית שמציג פרטים אודות הסיבה שגרמה לכשל יחד עם המלצות לדרך שבה ניתן לפתור את הבעיה. דף זה מכיל חלק עם שלבים לפתרון הבעיות. אחד משלבים אלה יאפשר לך לבדוק אם באפשרותך להשתמש בכלי המקוון לעדכון מפתח המוצר.

אם מפתח מוצר מקורי נכלל עם המחשב שלך, אך Windows הותקן באופן שגוי עם מפתח מוצר חוקי, כלי העדכון של מפתח המוצר יסייע לך להמיר את המחשב למצב מקורי בלי שיהיה עליך לרכוש עותק חדש של Windows. אם אתה משתמש באתר האינטרנט של Windows Update, תועבר בחזרה לאתר, ושם תוכל לקבל הורדות שאינן מחייבות אימות.

אם בדיקת האימות של המערכת נכשלת ואתה סבור שקיבלת תוכנה פירטית, יש לנו המלצות שיסייעו לך. באפשרותך לבקר באתר האינטרנט 'איך אפשר לדעת' של Microsoft כדי ללמוד כיצד לקבוע אם העותק של Windows שברשותך הוא תוכנה מקורית של Microsoft. אם אתה מאמין שקיבלת תוכנה פירטית, תוכל לדווח על כך ל- Microsoft, כדי שנוכל לחקור עוד. תוכל גם לבצע את הפעולות הבאות:
 • בדוק אם אתה זכאי לתקליטור חלופי משלים מ-Microsoft.
 • קנה עותק מקורי של Windows מאתר מקוון של Microsoft או מהמשווק המקומי שלך.
 • לקבלת מידע נוסף, בקר בדף התמיכה של Microsoft Genuine Advantage.

מה קורה אם אני מחליט שלא להשתמש ב-Windows Genuine Advantage כדי לאמת את עותק Windows שברשותי?

אם יש לך עותק מקורי של Windows אך אתה מחליט שלא להשלים את תהליך האימות, עדיין תוכל לקבל עדכונים קריטיים על-ידי שימוש בתכונה 'עדכונים אוטומטיים'.

מה עליי לעשות אם אתבקש להתקין פקד ActiveX?

אם אתה ניגש להורדות ב-Microsoft Download Center או באתר האינטרנט Microsoft Windows Update, ייתכן שתתבקש להשלים את תהליך בדיקת האימות של WGA על-ידי התקנת פקד ActiveX.

באתר האינטרנט של מרכז ההורדות, ייתכן שתתבקש להתקין פקד ActiveX כשתבחר הורדה המסומנת בסמל ה-WGA. באתר האינטרנט Windows Update, התקנת פקד ה-ActiveX היא חובה. עליך להתקין עדכון זה לגשת להורדות הייחודיות ל- Windows.

האם המוצר שלי מכוסה על-ידי Windows Genuine Advantage?

מוצרים המכוסים על-ידי WGA כוללים את כל הגירסאות של Windows XP ושל Microsoft Windows 2000 Professional. WGA לא מכסה את Windows Server 2003,? Microsoft Windows Millennium Edition או Microsoft Windows 98.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף על תוכנה מקורית של Microsoft, בקר באתר האינטרנט של Microsoft בכתובת:
http://www.microsoft.com/genuine/default.aspx?displaylang=he
לקבלת מידע על בדיקות האימות של Windows, בקר באתר האינטרנט של Microsoft בכתובת:
http://www.microsoft.com/genuine/downloads/WhyValidate.aspx?displaylang=he
כדי לעיין בשאלות הנפוצות על בדיקות האימות לתוכנת Windows מקורית, בקרו באתר האינטרנט של Microsoft בכתובת:
http://www.microsoft.com/genuine/downloads/FAQ.aspx?displaylang=he
לקבלת מידע כיצד ניתן להבחין אם התוכנה היא מקורית, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/resources/howtotell/default.aspx?displaylang=he
לקבלת מידע אודות הגנה מפני פירטיות תוכנה, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/piracy/default.mspx

תמיכה טכנית של Windows Genuine Advantage עבור מהדורות Windows x64

יצרן החומרה שלך מספק תמיכה וסיוע טכניים עבור מהדורות x64 של Microsoft Windows. יצרן החומרה שלך מספק את התמיכה כיוון שמהדורת 64 סיביות של Windows נכללה בחומרה שלך. ייתכן כי יצרן החומרה שלך ביצע התאמה אישית בהתקנה של מהדורת 64 סיביות של Windows באמצעות רכיבים ייחודיים. רכיבים ייחודיים עשויים לכלול מנהלי התקנים ספציפיים או הגדרות אופציונליות למירוב ביצועי החומרה. אם תזדקק לעזרה טכנית עבור מהדורת 64 סיביות של Windows, חברת Microsoft תספק לך סיוע בהיקף סביר. עם זאת, ייתכן שתיאלץ לפנות ישירות ליצרן החומרה. היצרן הוא הגורם המוסמך ביותר לתמוך בתוכנה שהוא עצמו התקין בחומרה.

לקבלת מידע נוסף על המוצר Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, בקר באתר האינטרנט של Microsoft בכתובת הבאה:
http://www.microsoft.com/israel/windowsxp/64bit/default.mspx
למידע על המוצר Microsoft Windows Server 2003 x64 Editions, בקר באתר האינטרנט של Microsoft בכתובת הבאה:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/64bit/x64/editions.mspx

מאפיינים

Article ID: 892130 - Last Review: יום שלישי 14 ספטמבר 2010 - Revision: 5.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Windows Genuine Advantage
 • Microsoft Update
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
מילות מפתח 
kbresolve kbpubtypekc kbwindowsupdate kbhowto KB892130

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com