คำอธิบายของ Windows Genuine Advantage (WGA)

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 892130 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

โปรแกรม Windows Genuine Advantage (WGA) ช่วยให้คุณตรวจสอบว่า สำเนา Windows ของคุณเป็นของแท้ บทความนี้อธิบายถึงโปรแกรม WGA เหตุอยู่ในสถานที่ และวิธีนั้นประโยชน์คุณเป็นผู้ใช้ บทความนี้ยังอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows ของแท้ และคุณพยายามดาวน์โหลดการปรับปรุงจากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft

โปรแกรม Windows ของแท้ประโยชน์ (WGA) คืออะไร

โปรแกรม Windows ของแท้ประโยชน์ (WGA) เป็นส่วนหนึ่งของสภาวะโดย Microsoft ในการป้องกันของลูกค้าและคู่ค้าจาก counterfeiters ถึงการศึกษา วิศวกรรม และบังคับของกฎหมายและนโยบาย WGA differentiates ค่าของซอฟต์แวร์ Windows ของแท้จากซอฟต์แวร์ปลอม ทำให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับความสามารถที่คุณคาดหวัง ความมั่นใจว่า ซอฟต์แวร์ของคุณนั้นถูกต้อง และทำการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องซึ่งช่วยให้คุณได้มากกว่า ด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของคุณ

โปรแกรม WGA สร้างประสบการณ์ใช้งาน Windows พัฒนาขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่มีสำเนาของ Windows ของแท้ โดยใช้ซอฟต์แวร์ Microsoft ของแท้ คุณสามารถมั่นใจได้ว่า คุณจะมีการเข้าถึงคุณลักษณะล่าสุด ความปลอดภัย และการสนับสนุน ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิผลการทำงานของคุณ และขยายความสามารถของคอมพิวเตอร์ของคุณ นอกจากนี้คุณยังจะมีการเข้าถึง innovations และเพื่อให้บริการที่พร้อมใช้งานสำหรับลูกค้าในซอฟต์แวร์ Microsoft ของแท้เท่านั้น

โปรแกรมยังให้คำแนะนำและวิธีใช้สำหรับผู้ใช้ที่เชื่อว่า จะได้รับซอฟต์แวร์จริง

เครื่องมือของ Windows Genuine Advantage ทำงานอย่างไร

ทั้งศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft และเว็บไซต์ Windows Update, Windows ของแท้ประโยชน์จากการตรวจสอบนั้น ซึ่งเป็นตัวควบคุม ActiveX ทำเครื่องหมายการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบว่า สำเนา Windows ของคุณเป็นของแท้ ถ้า Windows ของคุณเป็นของแท้ คุณสามารถทำต่อไปในการเข้าถึงการดาวน์โหลด

ตัวควบคุม ActiveX จะบล็อกการสร้างอินเทอร์เน็ตขนาดเล็กที่ทำให้โปรแกรมทำงานผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ เช่น Internet Explorer เราสามารถใช้ตัวควบคุม ActiveX เพื่อทำให้ง่ายสำหรับคุณเพื่อขอรับการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่จำเป็นบางอย่างจากเว็บไซต์ของ Microsoft ตัวควบคุม ActiveX ที่คุณถูกขอให้ดาวน์โหลด และติดตั้งเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ช่วยให้เครื่องมือตรวจสอบ WGA ที่เรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อที่จะตรวจสอบว่า สำเนา Windows ของคุณ

หมายเหตุ เว็บไซต์ Windows Update จะพร้อมใช้งานสำหรับลูกค้าที่ใช้งาน Windows ของแท้เท่านั้น

ตรวจสอบ Windows Genuine Advantage ทำงานอย่างไร

กระบวนการ WGA ได้ง่าย และรวดเร็ว รวบรวมข้อมูลที่ Microsoft สามารถใช้เพื่อระบุตัว หรือติดต่อผู้ใช้ กระบวนการตรวจสอบรวมถึงขั้นตอนต่อไปนี้:
 • เมื่อ มีการเยี่ยมชมของคุณครั้งแรกไปที่ ศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft, Windows Update หรือไซต์ Microsoft Update ได้รับข้อความให้คุณตรวจสอบสำเนาของ Windows
 • คุณได้รับพร้อมท์การดาวน์โหลดตัวควบคุม ActiveX ซึ่งตรวจสอบความถูกต้องของซอฟท์แวร์ Windows ของคุณ ถ้าการตรวจสอบ Windows เสร็จสมบูรณ์แล้ว ตัวควบคุมจัดเก็บแฟ้มใบอนุญาตพิเศษบนคอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับการตรวจสอบในอนาคต
 • กระบวนการตรวจสอบตรวจสอบสำหรับวิธี counterfeiting รู้จักหลายทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยทั่วไป คุณไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลใด ๆ ในระหว่างขั้นตอนนี้
 • หลังจากการตรวจสอบสำเร็จ คุณอาจดำเนินการดาวน์โหลดของคุณ
 • การแจ้งเตือน WGA เป็นเครื่องมือป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ WGA ตรวจสอบตรวจสอบ และแจ้งให้คุณทราบหากคุณกำลังเรียกใช้ Windows ของแท้
หมายเหตุ คุณสมบัติ Automatic updates ไม่ได้รับผลกระทบ โดยเช็ค WGA ตรวจสอบ ดังนั้น คุณสามารถใช้คุณสมบัติ Automatic updates เพื่อให้แน่ใจว่า คุณได้รับการปรับปรุง Windows ที่สำคัญ

ถ้าสำเนาของ Windows ของฉันไม่ผ่านการตรวจสอบการตรวจสอบหรือไม่

ถ้าสำเนา Windows ของคุณไม่ผ่านการตรวจสอบการตรวจสอบ และคุณเชื่อว่า คุณซื้อ Windows แท้ เรามีทรัพยากรที่ช่วยให้คุณ เมื่อมีการกาเครื่องหมายการตรวจสอบล้มเหลว คุณได้รับข้อความที่อธิบายทำไม Windows ไม่ผ่านการตรวจสอบ คุณจะถูกนำทางไปยังเว็บเพจแบบกำหนดเองที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดจากความล้มเหลวและคำแนะนำสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหา หน้านี้ประกอบด้วยส่วนที่ มีขั้นตอนการแก้ไขปัญหา ขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยให้คุณตรวจสอบว่า คุณสามารถใช้เครื่องมือปรับปรุงคีย์ผลิตภัณฑ์แบบออนไลน์

ถ้ารหัสผลิตภัณฑ์ของแท้ถูกรวมเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่ Windows ไม่ถูกต้องถูกติดตั้ง ด้วยผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้อง เครื่องมือการปรับปรุงคีย์ผลิตภัณฑ์ช่วยแปลงเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณไปเป็นสถานะที่แท้จริงโดยไม่จำเป็นต้องซื้อสำเนาใหม่ของ Windows ถ้าคุณกำลังใช้เว็บไซต์ Windows Update คุณกลับไปที่เว็บไซต์ ซึ่งคุณสามารถขอรับการดาวน์โหลดที่ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบ

ถ้าระบบการตรวจสอบการตรวจสอบที่ล้มเหลว และคุณเชื่อว่า คุณได้รับซอฟต์แวร์จริง เรามีคำแนะนำเพื่อช่วยให้คุณ คุณสามารถเยี่ยมชมได้ วิธีบอกเว็บไซต์ Microsoft เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการตรวจสอบว่า สำเนา Windows ของคุณเป็นซอฟต์แวร์ Microsoft ของแท้ ถ้าคุณเชื่อว่า คุณได้รับซอฟต์แวร์จริง คุณจะสามารถยื่นรายงานกับ Microsoft เพื่อให้เราสามารถตรวจสอบเพิ่มเติม คุณจะยังสามารถทำดังนี้:
 • ตรวจสอบว่า คุณมีซีดีแทนคำจาก Microsoft
 • ซื้อทางออนไลน์ หรือ จากผู้ค้าปลีกของคุณภายในสำเนาของ Windows ของแท้จาก Microsoft
 • เยี่ยมชมหน้าของฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft ของแท้ประโยชน์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อย่างไรถ้าฉันตัดสินใจว่า ไม่ควรใช้ Windows Genuine Advantage เพื่อตรวจสอบสำเนาของ Windows ของฉันหรือไม่

ถ้าคุณมีสำเนาของ Windows ของแท้ แต่ไม่ต้องเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบ คุณยังสามารถขอรับโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่สำคัญได้ โดยใช้คุณลักษณะการปรับปรุงอัตโนมัติ

อย่างไรถ้าฉันได้รับพร้อมท์ให้ติดตั้งตัวควบคุม ActiveX หรือไม่

ถ้าคุณเข้าถึงการดาวน์โหลดใน ศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft หรือบนเว็บไซต์ Windows Update เว็บไซต์ Microsoft คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้ทำกระบวนการตรวจสอบ WGA ตรวจสอบ ด้วยการติดตั้งตัวควบคุม ActiveX

บนไซต์ดาวน์โหลดเว็บศูนย์ คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้ติดตั้งตัวควบคุม ActiveX ได้เมื่อคุณเลือกการดาวน์โหลดที่ถูกทำเครื่องหมาย ด้วยไอคอน WGA บนเว็บไซต์ Windows Update ตัวควบคุม ActiveX ถูกปรับปรุงแบบบังคับ คุณต้องติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อเข้าถึงการดาวน์โหลดที่เฉพาะสำหรับ Windows

ผลิตภัณฑ์ของฉันครอบคลุมภายใต้'สิทธิประโยชน์จาก Windows ของแท้หรือไม่

ผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมอยู่ภายใต้ WGA รวมทุกรุ่นของ Windows XP และ Microsoft Windows 2000 Professional WGA ครอบคลุม Windows Server 2003, Microsoft Windows Millennium Edition หรือ Microsoft Windows 98

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ Microsoft ของแท้ โปรดเยี่ยมชมเว็บของ Microsoft ต่อไปนี้ ไซต์:
http://www.microsoft.com/genuine/default.aspx
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบ Windows แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/genuine/downloads/WhyValidate.aspx
เมื่อต้องดูคำถามบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับการตรวจสอบ Windows ของแท้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/genuine/downloads/FAQ.aspx
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่บอกว่า ซอฟต์แวร์ของแท้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/resources/howtotell/ww/default.mspx
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ของ Microsoft แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/piracy/default.mspx

Windows ของแท้ประโยชน์สนับสนุนทางเทคนิคสำหรับรุ่น Windows x64

ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณให้การสนับสนุนทางเทคนิคและความช่วยเหลือสำหรับรุ่น Microsoft Windows x64 ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณให้บริการสนับสนุนเนื่องจาก Windows x64 edition รวมอยู่ในฮาร์ดแวร์ของคุณ ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณอาจปรับแต่งการติดตั้งรุ่น Windows x64 ด้วยองค์ประกอบเฉพาะ คอมโพเนนต์เฉพาะอาจรวมถึงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เฉพาะ หรืออาจรวมถึงการตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ Microsoft จะให้ความช่วยเหลือทางแก้ไขที่เหมาะสมถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือทางเทคนิคกับของคุณ Windows รุ่น x64 อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องติดต่อผู้ผลิตของคุณโดยตรง ผู้ผลิตของคุณมากที่สุดได้รับการมีคุณสมบัติการสนับสนุนซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้บนฮาร์ดแวร์

สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ Microsoft Windows XP Professional x64 Edition แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsxp/64bit/default.mspx
สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Microsoft Windows Server 2003 x รุ่น 64 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/64bit/x64/editions.mspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 892130 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 เมษายน 2555 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Windows Genuine Advantage
 • Microsoft Update
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kbresolve kbpubtypekc kbwindowsupdate kbhowto kbmt KB892130 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:892130

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com