เครื่องมือสนับสนุน Windows Server 2003 Service Pack 1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 892777 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

บทความนี้อธิบายถึงการปรับปรุงของเครื่องมือสนับสนุน Microsoft Windows Server 2003 ที่มีอยู่ใน Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) หากคุณเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนหรือผู้ดูแลระบบเครือข่าย คุณสามารถใช้เครื่องมือสนับสนุนของ Windows เพื่อจัดการกับเครือข่ายและแก้ไขปัญหาเครือข่ายที่คุณอาจพบเจอ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Windows Server 2003 SP1 มีการปรับปรุงสำหรับเครื่องมือสนับสนุนดังต่อไปนี้:
 • Acldiag.exe
 • Adsiedit.msc
 • Bitsadmin.exe
 • Dcdiag.exe
 • Dfsutil.exe
 • Dnslint.exe
 • Dsacls.exe
 • Iadstools.dll
 • Ktpass.exe
 • Ldp.exe
 • Netdiag.exe
 • Netdom.exe
 • Ntfrsutl.exe
 • Portqry.exe
 • Repadmin.exe
 • Replmon.exe
 • Setspn.exe
เครื่องมือสนับสนุนของ Windows ไม่ได้รับการติดตั้งโดยอัตโนมัติเมื่อคุณติดตั้ง Windows Server 2003 SP1 เมื่อต้องการติดตั้งเครื่องมือสนับสนุนของ Windows บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows Server 2003 ให้เรียกใช้โปรแกรม Suptools.msi ที่อยู่ในโฟลเดอร์ Support\Tools บนซีดี Windows Server 2003 SP1

แฟ้มวิธีใช้ของเครื่องมือสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 (Suptools.chm) จะอยู่ในแฟ้ม Sup_srv.cab แฟ้มวิธีใช้นี้จะมีคำอธิบายสำหรับเครื่องมือแต่ละอย่างและไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง แฟ้มวิธีใช้นี้ยังมีผลลัพธ์ตัวอย่างและหมายเหตุต่างๆ รวมไว้ด้วย ดูแฟ้มวิธีใช้นี้สำหรับข้อมูลการใช้งานเฉพาะของเครื่องมือเหล่านี้

สำหรับวิธีใช้เพิ่มเติม ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมรับคำสั่ง แล้วกด ENTER:
ชื่อเครื่องมือ/help
Note ในคำสั่งนี้ ตัวแทน ชื่อเครื่องมือ จะแทนชื่อของเครื่องมือที่คุณต้องการขอรับวิธีใช้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows Server 2003 SP1 โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
889100 วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003
เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือสนับสนุนล่าสุดของ Windows โปรดเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=6EC50B78-8BE1-4E81-B3BE-4E7AC4F0912D
หมายเหตุ หากคุณมีเครื่องมือสนับสนุนของ Windows รุ่นก่อนหน้าติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ คุณต้องเอาเครื่องมือรุ่นนี้ออกก่อนที่จะติดตั้งเครื่องมือสนับสนุน Windows Server 2003 SP1

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 892777 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 มิถุนายน 2550 - Revision: 2.2
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
Keywords: 
kbhowto kbinfo KB892777

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com