วิธีการแก้ไขปัญหาการจัดรูปแบบออกใน Word สำหรับ Mac, Excel สำหรับ Mac และ PowerPoint สำหรับเอกสาร Mac

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 892960 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการต่าง ๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดรูปแบบใน Microsoft Word สำหรับ Mac, Microsoft Excel สำหรับ Mac และ Microsoft PowerPoint สำหรับเอกสาร Mac

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายขั้นตอนการแก้ไขปัญหาทั่วไปสำหรับปัญหาการจัดรูปแบบในเอกสาร Microsoft Office for Mac

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดรูปแบบในสำนักงานสำหรับเอกสาร Mac

คุณลักษณะแสดง

เมื่อคุณแก้ไขปัญหาการจัดรูปแบบใน Word สำหรับ Mac เอกสาร คุณสามารถใช้คุณลักษณะการแสดงจะแสดงต่อไปนี้รูปแบบที่ถูกนำไปใช้กับเอกสาร:
 • แท็บทั้งหมดที่อยู่ในเอกสาร
 • ส่งการคืนทั้งหมดที่อยู่ในเอกสาร
 • ทุกย่อหน้าในระบุตำแหน่งไว้ในเอกวสเอกสาร
 • ช่องว่างทั้งหมดที่อยู่ในเอกสาร
 • ตัวแบ่งหน้าทั้งหมดในเอกสาร
 • ตัวแบ่งส่วนทั้งหมดที่อยู่ในเอกสาร
 • การจัดรูปแบบอักขระอื่น ๆ ที่อยู่ในเอกสาร
หลังจากที่คุณแสดงการจัดรูปแบบที่ถูกนำไปใช้กับเอกสาร คุณอาจพบปัญหาของคุณทันที และคุณสามารถเอาการจัดรูปแบบที่เป็นต้นเหตุของปัญหาออกได้

การตั้งค่าการกำหนดลักษณะ

การตั้งค่าการกำหนดลักษณะอาจมีผลต่อทั้งการจัดรูปแบบและลักษณะที่ปรากฏขององค์ประกอบในเอกสารของคุณ

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคลิกตัวเลือกแท็บและ Backspace ตั้งค่าการเยื้องซ้ายบนแท็บแก้ไขในกล่องโต้ตอบการกำหนดลักษณะใน Word สำหรับ Mac เปลี่ยนลักษณะส่วนหัวข้อย่อยในเอกสารของคุณจะปรากฏขึ้น

ใช้เวลาสักครู่ เพื่อดู และตรวจสอบการตั้งค่าการกำหนดลักษณะสำหรับสำนักงานสำหรับ Mac โปรแกรมอาจช่วยคุณได้อย่างรวดเร็วในการระบุปัญหาการจัดรูปแบบของคุณ และดังกล่าวอาจช่วยให้คุณมีค่าเวลา

หมายเหตุ ใน Word สำหรับ Mac ทำให้ย้ายตัวชี้เหนือข้อความที่ชื่นชอบ และคำอธิบายของการกำหนดลักษณะจะปรากฏในกล่องคำอธิบายของการกำหนดลักษณะที่ด้านล่างของหน้าต่าง

รันรายงานความเข้ากันได้

2004 Office ของ Microsoft สำหรับ Mac แนะนำเครื่องมือใหม่ที่ชื่อเครื่องมือรายงานความเข้ากันได้ เครื่องมือใหม่นี้ช่วยให้คุณตรวจสอบให้แน่ใจว่า เอกสารของคุณและงานนำเสนอของคุณจะมีลักษณะเหมือนกันบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ข้อมูลนี้รวมถึงคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Microsoft ยัง

โดยค่าเริ่มต้น เครื่องมือรายงานความเข้ากันได้จะตรวจสอบความเข้ากันได้กับ Microsoft Office 97 สำหรับ Macintosh ผ่านทาง Microsoft Office 2004 เมื่อคุณเปิดเอกสาร เป็นงานในเอกสารของคุณ คุณสามารถทดสอบความเข้ากันได้กับรุ่นอื่น ๆ ของโปรแกรมเพื่อยืนยันว่า เอกสารจะปรากฏ ตามที่คุณต้องการเมื่อคุณดู บนระบบปฏิบัติการอื่น หรือ ในโปรแกรมรุ่นที่แตกต่างกัน

เครื่องมือรายงานความเข้ากันได้บนโปรแกรมทั้งหมดสามโปรแกรมใน Microsoft Office สำหรับ Mac 2004 ชุด เมื่อต้องการเรียกใช้เครื่องมือรายงานความเข้ากันได้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกรายงานความเข้ากันได้บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน ไอคอนรายงานความเข้ากันได้เป็นเครื่องมือที่เป็นสีแดง
 2. คลิกไอคอนWrench
 3. คลิกที่รุ่นของ Office สำหรับ Mac โปรแกรมที่คุณต้องการตรวจสอบความเข้ากันได้กับ
 4. คลิกตรวจสอบเอกสาร
 5. ถ้าเครื่องมือรายงานความเข้ากันได้พบปัญหา คลิกปัญหาที่อยู่ในรายการ ถ้าปัญหาสามารถถูกซ่อมแซมแก้ไขตัวเลือกจะพร้อมใช้งาน มิฉะนั้นละเว้นตัวเลือกจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณคลิกแก้ไขเครื่องมือรายงานความเข้ากันได้จะพยายามปรับปรุงการจัดรูปแบบเพื่อให้เข้ากันกับรุ่นของ Office สำหรับ Mac โปรแกรมที่คุณได้เลือก

ใช้ชุดสีจัดรูปแบบ

การจัดรูปแบบสีจะเป็นที่ตั้งของข้อมูลการจัดรูปแบบส่วนใหญ่ การจัดรูปแบบสีประกอบด้วยกรอบต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถควบคุมการจัดรูปแบบขององค์ประกอบใด ๆ ในเอกสารของคุณ กรอบบาง เช่นแผงภาพเป็นแบบตามบริบท ต่อไปนี้คือ รายการของแผงเริ่มต้นที่มีอยู่ในแต่ละ Office สำหรับ Mac โปรแกรม:
 • Word สำหรับ Mac ดูด:
  • เพิ่มวัตถุ
  • แบบอักษร
  • ลักษณะ
  • จัดตำแหน่งและระยะห่าง
  • หัวข้อย่อยและหมายเลข
  • เส้นขอบและแรเงา
  • เอกสาร
 • แผงหน้าต่าง Microsoft Excel for Mac:
  • เพิ่มวัตถุ
  • แบบอักษร
  • หมายเลข
  • หัวข้อย่อยและหมายเลข
  • เส้นขอบและแรเงา
  • ตั้งค่าหน้ากระดาษ
 • Microsoft PowerPoint สำหรับ Mac ดูด:
  • เพิ่มวัตถุ
  • แบบอักษร
  • เปลี่ยนภาพนิ่ง

ใช้การตั้งค่าหน้ากระดาษเพื่อแก้ไขปัญหาที่คุณพบเมื่อคุณพิมพ์เอกสาร

เอกสารของคุณอาจปรากฏขึ้นบนหน้าจออย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณพิมพ์เอกสาร เงื่อนไขต่อไปนี้อาจเป็นจริง:
 • เค้าโครงของเอกสารอาจเปลี่ยนแปลง
 • ข้อความเอกสารอาจตัดยอด
 • อาจมีปัญหาในการจัดรูปแบบของอื่น ๆ ในเอกสารที่พิมพ์
เพื่อกำหนดสิ่งที่อาจเป็นสาเหตุของปัญหานี้ ใช้กล่องโต้ตอบ'ตั้งค่าหน้ากระดาษ'เพื่อแก้ไขปัญหาการพิมพ์ชนิดนี้ ต่อไปนี้คือ รายการของปัญหาที่อาจส่งผลต่อลักษณะเอกสารของคุณปรากฏเมื่อมีพิมพ์:
 • สเกล– ถ้าข้อความพิมพ์ออกมามีขนาดเล็ก หรือมี "ลด" ลงในมุมแทนการกรอกข้อมูลหน้า อาจตั้งค่ามาตราส่วนน้อยกว่า 100 เปอร์เซ็นต์
 • การวางแนว– ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการตั้งการวางแนวหน้ากระดาษที่ถูกต้องสำหรับเอกสารของคุณจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอน
 • รูปแบบสำหรับ– ยืนยันที่คุณกำลังจัดรูปแบบเอกสารของคุณเมื่อต้องการพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ที่ระบุ ถ้าค่าไม่ได้ตั้งไว้อย่างถูกต้อง คุณอาจมีข้อความถูกตัดที่ขอบของหน้า
 • ขนาดกระดาษ- ยืนยันว่า คุณได้เลือกขนาดกระดาษที่ถูกต้องสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ

บันทึกเอกสารในรูปแบบแฟ้มอื่น

ในแต่ละสำนักงานของคุณสำหรับโปรแกรม Mac คุณมีตัวเลือกในการบันทึกเอกสารในรูปแบบแฟ้มอื่น นี้สามารถเอาออกการจัดรูปแบบส่วนในเอกสาร นอกจากนี้ คุณสามารถจัดรูปแบบเอกสารตามความจำเป็นหลังจากที่คุณได้บันทึกในรูปแบบแฟ้มอื่น ต่อไปนี้คือ รายการของรูปแบบที่ได้รับการสนับสนุน โดย Office แต่ละโปรแกรม Mac:
 • Word สำหรับ Mac:
  • รูปแบบ Rich Text (RTF)
 • Excel สำหรับ Mac:
  • ข้อความ (Tab เป็นตัวคั่น)
 • PowerPoint สำหรับ Mac:
  • เค้าร่าง (รูปแบบ Rich Text)

แม่แบบปกติใน Word สำหรับ Mac

แม่แบบปกติประกอบด้วยข้อมูลที่จัดรูปแบบทั้งหมดสำหรับเอกสารใหม่ ว่างใน Word สำหรับ Mac. ถ้าคุณเอาแม่แบบปกติจากโฟลเดอร์ข้อมูลผู้ใช้ของ Microsoft และจากนั้น เริ่ม Word สำหรับ Mac แม่แบบปกติใหม่จะถูกสร้างโดยยึดตามค่าเริ่มต้นใน Word สำหรับ Mac. ตำแหน่งที่ตั้งสำหรับแฟ้มแม่แบบ Normal จะแตกต่างกันสำหรับแต่ละรุ่นของ Word สำหรับ Mac.

ใน Microsoft Word X สำหรับ Mac แฟ้มแม่แบบ Normal นั้นอยู่ในโปรแกรม ประยุกต์/Microsoft Office X / โฟลเดอร์แม่แบบ

ใน Microsoft Word 2004 สำหรับ Mac แฟ้มแม่แบบ Normal นั้นอยู่ใน /Users/user_name/ ข้อมูลผู้ใช้ เอกสาร/Microsoft ของคุณ

ข้อมูลการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาการจัดรูปแบบ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
118586 เชิงอรรถย้ายไปหน้าถัดไปใน Word สำหรับ Mac
125936 ไม่สามารถเอารูปแบบตัวหนาจากเอกสาร Word
176050 การแก้ไขปัญหาเอกสารที่เสียหายใน Word 98 สำหรับ Macintosh
176539 วิธีการจัดรูปแบบ "ขอบ" ภายในเซลล์ของตารางหรือป้ายชื่อ
178460 รูปแบบตัวเลขทั่วไปที่ใช้กับรายการของเวลาที่ไม่เหมาะสมใน Excel for Mac
178981 เปลี่ยนการจัดรูปแบบตัวพิมพ์อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการเลือกกรณีและปัญหา
181918 ผลกระทบที่จัดรูปแบบตัวเลขถือว่าความแม่นยำใน Excel สำหรับ Mac
187353 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหัวกระดาษและท้ายกระดาษ
191007 ลักษณะที่ไม่คาดคิดใน Excel สำหรับ Mac ด้วยตัวเลขที่จัดรูปแบบเป็นข้อความ
193778 สร้างอักขระพิเศษที่ มีการเขียนทับ
193979 แปลงเศษส่วนให้เป็นอักขระขีดเส้นใต้ ใน Word สำหรับ Macintosh และ ใน Excel สำหรับ Macintosh
313553 วิธีการแก้ไขปัญหาการพิมพ์ Office ใน Mac OS X
321998 ผสานป้ายชื่อใน Word X ผู้ติดต่อสมุดรายชื่อของ Office สำหรับ Mac


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 892960 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 1 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 11.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition
 • Microsoft Entourage 2004 for Mac
 • Microsoft Excel 2004 for Mac
 • Microsoft Office PowerPoint 2004 for Mac
 • Microsoft Office Word 2004 for Mac
 • Microsoft Office X for Mac Standard Edition
 • Microsoft Excel X for Mac
 • Microsoft PowerPoint X for Mac
 • Microsoft Word X for Macintosh
Keywords: 
dftsdahomeportal kbhowtomaster kbformat kbtshoot kbhowto kbmt KB892960 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:892960

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com