สร้างและการเปิดโครงการ ASP.NET ใน Visual Studio .NET

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 893665 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
คอลัมน์เสียงสนับสนุน asp.net

สร้างและการเปิดโครงการ ASP.NET ใน Visual Studio .NET

เมื่อต้องการกำหนดคอลัมน์นี้กับความต้องการของคุณ เราต้องการเชิญให้คุณส่งของแนวคิดเกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจการตัดสินค้าจากคลังที่คุณต้องการดูและคุณ ระบุในอนาคตบทความในฐานความรู้และคอลัมน์ของบริการเสียง คุณสามารถส่งแนวคิดและของคุณโดยใช้ผลป้อนกลับถามอย่างได้แบบฟอร์ม มีอยู่ด้วยการเชื่อมโยงไปยังแบบฟอร์มที่ด้านล่างของคอลัมน์นี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

ยินดีต้อนรับสู่คอลัมน์ ASP.NET สนับสนุนเสียง ชื่อของฉันคือ Jerry Orman ฉันได้กับ Microsoft เกิน 5 ปี และมีใช้งานสูงสุดของฉันเวลา focused เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเว็บเช่น Microsoft FrontPage และเทคโนโลยีของ Microsoft SharePoint ใหม่ ฉันได้ใช้ในปีที่ทำงานกับ Microsoft ASP.NET เป็นวิศวกรฝ่ายสนับสนุน เดือนนี้ในการสนับสนุนเสียงคอลัมน์ ฉันกำลังใช้เพื่ออธิบายการสร้าง และการเปิดโครงการ ASP.NET ใน Microsoft Visual Studio .NET

ในขณะทำการแก้ไขปัญหาที่ฉันไม่สามารถเปิด หรือสร้างโครงการโดยใช้ ASP.NET ฉันจะได้พบว่า เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่เข้าใจสิ่ง Visual Studio .NET ถูกทำเป็นพื้นหลังเพื่อช่วยในการแยกปัญหา ตามที่คุณจะเห็นด้านล่าง กระบวนการนี้มีขั้นตอนหลาย และมากขึ้นใน Microsoft ข้อมูลบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS) ทำงานอย่างถูกต้องบน back end ฉันจะรวมข้อความแสดงข้อผิดพลาดและกล่องโต้ตอบคุณจะเห็นพร้อมด้วยวิธีการเช่นเดียว กับการแนะนำขั้นตอนให้แคบลงปัญหา

เส้นทางของแฟ้มและส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage

ใน Microsoft Visual Studio .NET 2003 ได้สองวิธีการสร้าง และการเปิดเว็บไซต์ วิธีการหนึ่งเส้นทางของแฟ้มที่ใช้เพื่อคัดลอกแฟ้ม และวิธีการอื่น ๆ ใช้ส่วนขยายของเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft FrontPage แต่ละวิธีมี pros และ cons. ใต้ ตาราง outlining ความแตกต่าง

ส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์ของ frontpage
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชั่วcon
จัดการจากระยะไกล และจัดการเว็บไซต์ผ่าน HTTP ถ้าคุณมี url ที่หลายที่คุณทำงานกับ วิธีนี้ใช้ preferable

สร้างโฟลเดอร์และแฟ้ม visual Studio .NET และการตั้งค่าการตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์ใน IIS โดยการส่งเว็บ Extender ไคลเอนต์ (WEC) ใช้ RPC ของเรียกไปยังส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage ผ่าน HTTP
-การจัดการระบบความช่วยเหลือสำหรับส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage:
http://technet.microsoft.com/en-us/windowsserver/sharepoint/bb741069.aspx
ไม่จำเป็นต้อง เป็นผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์ของคุณมีการจัดการ คุณจำเป็นต้องเป็นผู้ดูแลระบบในส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage สิทธิ์ ซึ่งช่วยให้คุณจัดการ และจัดการเนื้อหาของส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage ขยายไซต์นั้น ในขณะที่ป้องกันไม่ให้คุณทำการเปลี่ยนแปลงของระบบปฏิบัติระดับจริง
สิทธิ NTFS เมื่อมีการกำหนดค่าการตั้งค่าส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์ของ frontpage

เพิ่มโฟลเดอร์ที่ขึ้นต้น ด้วย _vti การจัดการเนื้อหา

ส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแฟ้มเหล่านั้นในการแก้ไขปัญหาอาจเป็นเรื่องยาก
เส้นทางของแฟ้ม
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชั่วcon
โดยปกติจะง่ายต่อการตั้งค่าคอนฟิก

ใช้แฟ้มร่วมเพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล โดยค่าเริ่มต้น คือเส้นทางนี้\\server\wwwroot$. คุณสามารถติดตั้งคอมโพเนนต์ระยะไกลไปยังตั้งค่าใช้ร่วมกัน หรือสร้างดังกล่าวด้วยตนเอง

ใช้ SMB ในการสร้างโฟลเดอร์ และการคัดลอกแฟ้ม
จำเป็นเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อในเส้นทาง UNC สำหรับการทำงานนี้ จะไม่ทำงานผ่าน HTTP

บัญชีที่เรียกใช้ Visual Studio .NET จำเป็นต้องเป็นผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์ระยะไกลได้เนื่องจากวิธีการนี้ใช้ ADSI ในการกำหนดหลักการแอพลิเคชันใน IIS

ถ้าการเขียนแก้กับ url หลาย คุณจะต้องเก็บ ด้วยการใช้ร่วมกันทั้งหมด

การเปลี่ยนวิธีการที่ใช้ในการสร้างโครงการ

โดยค่าเริ่มต้น Visual Studio .NET ใช้วิธีการใช้ร่วมกันของแฟ้ม ถ้าคุณต้องการใช้เมธอดส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage โดยค่าเริ่มต้นเสมอ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้ โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง:
 1. เริ่ม Visual Studio .NET 2003
 2. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือก.
 3. ขยายโครงการ.
 4. คลิกการตั้งค่าเว็บ.
 5. คลิกส่วนขยายของ frontpage.

  หมายเหตุ:ตัวเลือกสำหรับซ่อมแซมการเชื่อมโยงเมื่อมีย้าย หรือเปลี่ยนชื่อแฟ้มเว็บสามารถถูกปล่อยไม่ได้ตรวจสอบ ส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์ของ frontpage สามารถปรับปรุงเชื่อมโยงหลายมิติไปยังทรัพยากรถ้าคุณย้ายแฟ้มไปยังโฟลเดอร์ย่อย
 6. คลิกตกลง.

การสร้างโครงการอิน ASP.NET

เมื่อคุณสร้างโครงการ ลักษณะการทำงานที่คล้ายกันคำนึงถึงวิธีการคุณใช้อยู่ โดยทั่วไป ต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:
 1. โฟลเดอร์ถูกสร้างขึ้นเพื่อเก็บแอพลิเคชัน และถูกทำเครื่องหมายเป็นโปรแกรมประยุกต์ใน IIS
 2. ตรวจสอบรุ่นของกรอบงาน
 3. ไม่ว่าแฟ้มสามารถคัดลอก และเรียกดูจาก URL ให้มาถูกตรวจสอบ
 4. Template files are copied to the site.

A folder is created and marked as an application

When using the file share method, a folder is created at the UNC path\\server\wwwroot$\application. If you are working locally, the IDE will get the local path for the Web site from the IIS metabase and uses the local path instead of the UNC path. The folder is then marked as an application in IIS by using ADSI. This process requires you to be an administrator on the computer you are creating the project on. If you don't have access to the share or the share does not exist, you will get the following message:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
893665A
When you get this message, you should try to open the UNC path in Microsoft Windows and confirm that your account can access the share and create a folder. If you can get to the share, but the folder cannot be marked as an application because you are not an administrator, you will see the following message:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
893665B
You will get this message even if the folder is already marked as an application in IIS. This is because your user account does not have enough privileges to check the application setting in IIS. If you want to develop as a non-administrator, an administrator will need to create the folder that will host your application and set the folder as an application in IIS. When using the FrontPage Server Extensions method, this entire process is done by using WEC. This is the same technology that Microsoft Visual Interdev 6.0 and the FrontPage client use to connect to and manipulate Web sites. The folder is created and marked as an application by sending RPC calls through HTTP POST requests to the FrontPage Server Extension DLLs. If you do not have permissions to use the FrontPage Server Extensions, you will get prompted to log in:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
893665C
If your login fails, you will get the following failure message:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
893665D
Regardless of which method you use, if you selected a project name that already exists, you will see the following dialog box allowing you to change the project name:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
893665E

The version of the framework is verified

Once the IDE creates the folder, it verifies that the correct version of the framework is configured. This is done by sending a request for the get_aspx_ver.aspx file. The path of the request will beapplicationPath/get_aspx_ver.aspx. This file doesn't exist and the IDE is expecting the ASP.NET 404 message to be returned. The IDE uses this error page to get the version number listed at the bottom. In this case the version is 1.1.4322.2300. This is the version for the Microsoft .NET Framework 1.1, which is included with Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1).
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
893665F
If this page is not returned, you get the following message stating that the .NET Framework 1.1 was not detected:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
893665G
The most common causes for the 404 page not being returned are that some component is redirecting the request for get_aspx_ver.aspx, a custom error page is configured in the Machine.config file, ASP.NET is not configured in the IIS Mappings, or ASP.NET is prohibited in the IIS Web Service Extensions if you are using IIS 6.0.

Check the IIS Mappings:
 1. Open Internet Information Services Manager.
 2. Right-click the Web site you are creating the project against, and then clickคุณสมบัติ.
 3. คลิกการไดเรกทอรีภายในบ้านแท็บ
 4. ภายใต้การตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์คลิกตั้งค่าคอนฟิก.
 5. ในการแมปแอพลิเคชันtab, make sure that.aspxis listed and that it is pointing to the Aspnet_isapi.dll file.
 6. If the mapping is missing, runaspnet_regiis –Ifrom the framework folder:
  %WINDIR%\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการเปิดใช้ ASP.NET (ใช้เฉพาะสำหรับ IIS 6.0):
 1. เปิดโปรแกรมจัดการบริการข้อมูลของอินเทอร์เน็ต
 2. เลือกส่วนขยายของการบริเว็บโฟลเดอร์.
 3. คลิกขวาasp.net v1.1.4322เลือกได้รับอนุญาต.
หมายเหตุ:ถ้าasp.net v1.1.4322ไม่มี เรียกใช้aspnet_regiis –Iจากโฟลเดอร์กรอบงาน:
%WINDIR%\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322
ถ้าไม่มีข้อผิดพลาดในการเรียกไปยังเพจการ คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ระบุข้อยกเว้น HTTP คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
893665H


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
893665I
เมื่อคุณมองเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดชนิดนี้ คุณต้องการสร้างเป็นแฟ้มข้อความที่ว่างเปล่า และชื่อ test.aspx ในไซต์ และพยายามเรียกดู ถ้าที่ล้มเหลว หรือ throws ข้อผิดพลาด คุณจำเป็นต้องแก้ไขเพจ.aspx เรียกดูจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ คุณจะไม่สามารถสร้างโครงการถ้าคุณไม่สามารถเรียกดูเพจที่มี.aspx

เคล็ดลับการตอบสนอง 403 ในสถานการณ์นี้มักมีสาเหตุจากดำเนินการอนุญาตการตั้งค่าให้NoneหรือReadการไม่ได้ตรวจสอบ
 1. เปิดโปรแกรมจัดการบริการข้อมูลของอินเทอร์เน็ต
 2. คลิกขวาที่เว็บไซต์คุณกำลังสร้างโครงการจาก และคลิกคุณสมบัติ.
 3. คลิกการไดเรกทอรีภายในบ้านแท็บ
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการReadมีเลือกสิทธิ์
 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการดำเนินการมีการตั้งค่าสิทธิ์ในการสคริปต์เท่านั้น.

แฟ้ม _tmp.htm vs ####

เมื่อมีสร้างโฟลเดอร์ และรุ่นของกรอบการทำงานไม่ได้ยืนยัน IDE คัดลอกแฟ้ม.htm ที่ไปยังโฟลเดอร์ เรียกแฟ้มอยู่แล้วดูใช้ URL ที่ใช้เพื่อสร้างไซต์ ซึ่งจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ถูกเรียกว่า โฟลเดอร์ที่ใช้ IDE สามารถจะดูใช้ URL แฟ้มจะมีชื่อเหมือนกับ vs11062107329733631_tmp.htm หมายเลขเสมอจะแตกต่างกัน เมื่อ IDE ร้องขอแฟ้ม ออกได้เป็นแฟ้มเดียวกันทุกประการตามที่ถูกคัดลอกลงในไดเรกทอรี ถ้าสิ่ง intercepts ร้องขอ และการปรับเปลี่ยนการแสดงผล หรือไม่มีการส่งคืนหน้า คุณจะเห็นกล่องโต้ตอบต่อไปนี้ กล่องโต้ตอบเดียวกันถูกส่งกลับไม่ว่า คุณกำลังใช้ส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage หรือแฟ้มที่ใช้ร่วมกัน ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวมีตัวเลือกที่เลือก
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
893665J
หลังจากที่คุณได้รับกล่องโต้ตอบนี้ ทำการบันทึกย่อของแฟ้มใช้ร่วมกัน URL และรายละเอียดของข้อผิดพลาด ในกรณีนี้ คือการใช้ไฟล์ร่วมกัน\\remoteserver\c$\inetpub\supportsite, URL http://remoteserver/webapplication1 และข้อผิดพลาดเป็นข้อผิดพลาด HTTP 404 ถ้าคุณมองในแฟ้มบันทึกของ IIS หลังจากการรับข้อผิดพลาดนี้ คุณจะเห็นบางอย่างที่เหมือนกับข้อความ:

16:21:25 127.0.0.1 GET /WebApplication1/vs11062107329733631_tmp.htm 404

การ 404 คือ รหัสการตอบสนองที่ไม่พบแฟ้ม รหัสนี้บ่งชี้ว่า เมื่อ IDE ที่ทำการร้องขอโดยใช้ URL แฟ้มที่ไม่ได้อยู่ โดยทั่วไป ปัญหานี้ได้เนื่องจากการเส้นทางที่ใช้ร่วมกันไม่ได้ชี้ไปที่ตำแหน่งที่ตั้งที่ใช้ IIS เว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อสนับสนุนเนื้อหา ขั้นตอนต่อไปคือการ คัดลอกแฟ้ม HTML ทดสอบไปยังอยู่ในรายการข้อผิดพลาดใช้ร่วมกัน และเรียกดูแฟ้มโดยใช้ URL ถ้าการล้มเหลว คุณจำเป็นต้องตรวจสอบสิทธิ์บนใช้ร่วมกัน และการตรวจสอบคุณสมบัติของ IIS เว็บไซต์ของคุณที่แมปไปยัง URL เพื่อให้แน่ใจว่า เส้นทางเฉพาะที่ตรงกับโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน

ตรวจสอบเส้นทางของแฟ้มที่ใช้ IIS:
 1. เปิดโปรแกรมจัดการบริการข้อมูลของอินเทอร์เน็ต
 2. คลิกขวาที่เว็บไซต์คุณกำลังสร้างโครงการจาก และคลิกคุณสมบัติ.
 3. คลิกการไดเรกทอรีภายในบ้านแท็บ
 4. เส้นทางเฉพาะที่เป็นตำแหน่งที่ตั้งโฟลเดอร์แอพลิเคชันที่จะสร้างใน

การคัดลอกแฟ้มแม่แบบลงในโฟลเดอร์ของไซต์

เมื่อมีการให้เสร็จสมบูรณ์ ทั้งหมดด้านบนและแฟ้มแม่แบบจะถูกคัดลอกไปยังโฟลเดอร์ และแสดงขึ้นใน Explorer โซลูชัน ถ้าคุณใช้ส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage เพื่อสร้างไซต์ คุณจะเห็นกล่องโต้ตอบต่อไปนี้ในขณะนี้เกิดขึ้น:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
893665K

การแก้ไขปัญหาโปรแกรมประยุกต์ ASP.NET การสร้าง

หลังจากที่เราสามารถดูวิธีที่ขึ้นกับกระบวนการนี้อยู่บน IIS และการตั้งค่าคอนฟิกที่จะเป็นวิธีที่ระบุ สถานที่แรกที่คุณจะต้องการตรวจสอบถูกบันทึกของ IIS โดยด้านบนกล่องโต้ตอบและข้อมูล ซึ่งจะช่วยคุณตรวจสอบขั้นตอนที่ไม่ได้ทำงาน แฟ้มบันทึกของ IIS อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
%WINDIR%\system32\logfiles\w3svc#
หมายเหตุ:#หมายเลขอินสแตนซ์ IIS ของเว็บไซต์ได้

เคล็ดลับนอกจากนี้คุณสามารถไปยังเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้และชนิดlogfilesเมื่อต้องการเรียกดูไดเรกทอรีเริ่มต้นบันทึกแฟ้ม

คุณสามารถรับเส้นทาง โดยการตรวจสอบ IIS คุณสมบัติ:
 1. Open Internet Information Services Manager.
 2. Right-click the Web site you are creating projects against, and then clickคุณสมบัติ.
 3. ในการเว็บไซต์แท็บ คลิกคุณสมบัติภายใต้การเปิดใช้งานการบันทึกข้อมูล.
 4. กระบวนการLog File Pathและไดเรกทอรีare listed at the bottom of theGeneral Propertiesแท็บ
When you are looking at the log file, it's good to know what they should look like when the process works. The following are examples of creating a project using both the file share and FrontPage Server Extensions. I've added comments in the log to show the items you're after. As mentioned above, if you don't get the expected response code, you will see the dialog boxes displayed above.
#Software: Microsoft Internet Information Services 6.0
#Version: 1.0
#Date: 2005-08-30 20:35:33
#Fields: date time s-ip cs-method cs-uri-stem cs-uri-query s-port cs-username c-ip cs(User-Agent) sc-status sc-substatus sc-win32-status 

The GET request for get_aspx_ver.aspx – notice the response is a 404 File Not Found. This is the expected response.
2005-08-30 20:35:33 65.53.73.163 GET /supportvoice3/get_aspx_ver.aspx - 80 - 65.53.75.132 Microsoft-Visual-Studio.NET/7.10.3077 404 0 0

Here is the GET request for the vs###_tmp.htm file. The expected response for this is a 200.
2005-08-30 20:35:33 65.53.73.163 GET /supportvoice3/vs158849317529732258_tmp.htm - 80 - 65.53.75.132 Microsoft-Visual-Studio.NET/7.10.3077 200 0 0

These are requests for FrontPage Server Extensions files. Even though you specified file share mode, if the FrontPage Server Extensions are on the site, the IDE will still look for them and try to use them if possible. On this site, the FrontPage Server Extensions are not configured, so all these requests return 404 messages. You won't see anything related to the actual project files because they are all copied over SMB, which is not handled by IIS.
2005-08-30 20:35:33 65.53.73.163 GET /_vti_inf.html - 80 - 65.53.75.132 Mozilla/2.0+(compatible;+MS+FrontPage+4.0) 404 0 2
2005-08-30 20:35:33 65.53.73.163 POST /supportvoice3/_vti_bin/shtml.exe/_vti_rpc - 80 - 65.53.75.132 MSFrontPage/4.0 404 0 3
2005-08-30 20:35:33 65.53.73.163 GET /_vti_inf.html - 80 - 65.53.75.132 Mozilla/2.0+(compatible;+MS+FrontPage+4.0) 404 0 2
2005-08-30 20:35:33 65.53.73.163 POST /_vti_bin/shtml.exe/_vti_rpc - 80 - 65.53.75.132 MSFrontPage/4.0 404 0 3
2005-08-30 20:35:33 65.53.73.163 GET /_vti_inf.html - 80 - 65.53.75.132 Mozilla/2.0+(compatible;+MS+FrontPage+4.0) 404 0 2
2005-08-30 20:35:33 65.53.73.163 POST /_vti_bin/shtml.exe/_vti_rpc - 80 - 65.53.75.132 MSFrontPage/4.0 404 0 3
2005-08-30 20:35:33 65.53.73.163 GET /_vti_inf.html - 80 - 65.53.75.132 Mozilla/2.0+(compatible;+MS+FrontPage+4.0) 404 0 2
2005-08-30 20:35:33 65.53.73.163 POST /_vti_bin/shtml.exe/_vti_rpc - 80 - 65.53.75.132 MSFrontPage/4.0 404 0 3
2005-08-30 20:35:33 65.53.73.163 GET /supportvoice3/get_aspx_ver.aspx - 80 - 65.53.75.132 Microsoft-Visual-Studio.NET/7.10.3077 404 0 0
Now that we've seen what an IIS log looks like for a successful project creation using the file share mode, let's take a look at a log using FrontPage Server Extensions to create the project. I've again added some comments to help out:
#Software: Microsoft Internet Information Services 6.0
#Version: 1.0
#Date: 2005-08-30 20:42:40
#Fields: date time s-ip cs-method cs-uri-stem cs-uri-query s-port cs-username c-ip cs(User-Agent) sc-status sc-substatus sc-win32-status 

The GET request for get_aspx_ver.aspx – notice the response is a 404 File Not Found. This is the expected response.
2005-08-30 20:42:40 65.53.73.163 GET /supportvoice/get_aspx_ver.aspx - 9999 - 65.53.75.132 Microsoft-Visual-Studio.NET/7.10.3077 404 0 0

Here is the GET request for the vs###_tmp.htm file. The expected response for this is a 200.
2005-08-30 20:42:52 65.53.73.163 GET /supportvoice/vs168727587929732259_tmp.htm - 9999 - 65.53.75.132 Microsoft-Visual-Studio.NET/7.10.3077 200 0 0

You'll now see requests looking for the author.dll file. This first request looks for the file in a _vti_bin folder inside the application folder. This is for backward compatibility. The file was moved into the _vti_bin folder in the root of the Web site as of the 2000 version of the FrontPage Server Extensions.
2005-08-30 20:42:52 65.53.73.163 POST /supportvoice/_vti_bin/_vti_aut/author.dll - 9999 - 65.53.75.132 MSFrontPage/4.0 404 0 3

Now the IDE is looking in the _vti_bin folder in the root of the Web site. The IDE finds the shtml.dll file (it returned a 200), so the IDE starts sending POST requests to the author.dll file to copy the files for the ASP.NET project to the Web site. You can run a network monitor trace and look in the body of the POST to author.dll to see the FrontPage RPC calls that are made.
2005-08-30 20:42:52 65.53.73.163 POST /_vti_bin/shtml.dll/_vti_rpc - 9999 - 65.53.75.132 MSFrontPage/4.0 200 0 0
2005-08-30 20:42:52 65.53.73.163 POST /_vti_bin/_vti_aut/author.dll - 9999 - 65.53.75.132 MSFrontPage/4.0 200 5 0
2005-08-30 20:42:52 65.53.73.163 POST /_vti_bin/_vti_aut/author.dll - 9999 - 65.53.75.132 MSFrontPage/4.0 401 1 0
2005-08-30 20:42:54 65.53.73.163 POST /_vti_bin/_vti_aut/author.dll - 9999 DOMAIN\user 65.53.75.132 MSFrontPage/4.0 200 0 0
2005-08-30 20:42:54 65.53.73.163 POST /_vti_bin/_vti_adm/admin.dll - 9999 - 65.53.75.132 MSFrontPage/4.0 200 5 0
2005-08-30 20:42:54 65.53.73.163 POST /_vti_bin/_vti_adm/admin.dll - 9999 - 65.53.75.132 MSFrontPage/4.0 401 1 0

Opening existing projects

When opening projects in the Visual Studio .NET IDE, you get two options on theแฟ้ม:menu,เปิดโครงการและOpen Project From Web. If you want to open the project using the file share method, you useเปิดโครงการ. If you want to use FrontPage Server Extensions, you useOpen Project From Web.

เปิดโครงการ

เมื่อคุณเลือกเปิดโครงการกระบวนการOpen Projectdialog box opens and you navigate to the .vbproj or .csproj file associated with your ASP.NET application. When you open the project file, the IDE uses the .webinfo file located in the same folder to match the file path you selected with the URL listed in the .webinfo file.

The .webinfo file contains the following information pointing to the project file by using a URL:
<VisualStudioUNCWeb>
  <Web URLPath = "http://<RemoteServer>/SupportVoice/SupportVoice.csproj" />
</VisualStudioUNCWeb>
The URL listed is the URL specified when the project was first created. The validation done here is the same as that used to create a new project. Visual Studio .NET copies a file to the file path you used to open the project named vs###_tmp.htm and then browses the file using the URL in the .webinfo file. In this case, if the request to the .htm file fails, you will get the following message:
Unable to open Web project 'SupportVoice'. The file path '\\เซิร์ฟเวอร์:\การใช้ร่วมกัน\supportvoice' does not correspond to the URL 'http://เซิร์ฟเวอร์:/wrongpath'. The two need to map to the same server location. HTTP Error 404: Not Found
Notice the URL is/wrongpathและไม่/supportvoice. This indicates the .webinfo has the incorrect URL.

The IIS log will show the following entry:

2005-08-30 20:48:12 65.53.73.163 GET /wrongpath/vs59855858329732260_tmp.htm - 9999 - 65.53.75.132 Microsoft-Visual-Studio.NET/7.10.3077 404 0 3

If you need to troubleshoot opening a project using file share, the following IIS log shows what the process looks like when it works. I've again added some comments to help you out:
#Software: Microsoft Internet Information Services 6.0
#Version: 1.0
#Date: 2005-08-30 20:33:49
#Fields: date time s-ip cs-method cs-uri-stem cs-uri-query s-port cs-username c-ip cs(User-Agent) sc-status sc-substatus sc-win32-status 

GET for the vs###_tmp.htm. The response is a 200, which is the correct response. If you have any other response, you need to check the .webinfo file and make sure that the file path you used for the project file matches the URL in the .webinfo file.
2005-08-30 20:33:49 65.53.73.163 GET /SupportVoice/vs51193067529732258_tmp.htm - 80 - 65.53.75.132 Microsoft-Visual-Studio.NET/7.10.3077 200 0 0

Requests looking for FrontPage Server Extensions to see if they are configured. Notice that these are all 404 File Not Found in this case.
2005-08-30 20:33:49 65.53.73.163 GET /_vti_inf.html - 80 - 65.53.75.132 Mozilla/2.0+(compatible;+MS+FrontPage+4.0) 404 0 2
2005-08-30 20:33:49 65.53.73.163 POST /SupportVoice/_vti_bin/shtml.exe/_vti_rpc - 80 - 65.53.75.132 MSFrontPage/4.0 404 0 3
2005-08-30 20:33:49 65.53.73.163 GET /_vti_inf.html - 80 - 65.53.75.132 Mozilla/2.0+(compatible;+MS+FrontPage+4.0) 404 0 2
2005-08-30 20:33:49 65.53.73.163 POST /_vti_bin/shtml.exe/_vti_rpc - 80 - 65.53.75.132 MSFrontPage/4.0 404 0 3

GET request for the get_aspx_ver.aspx page. The expected response is a 404.
2005-08-30 20:33:52 65.53.73.163 GET /SupportVoice/get_aspx_ver.aspx - 80 - 65.53.75.132 Microsoft-Visual-Studio.NET/7.10.3077 404 0 0

Open Project From Web

ถ้าคุณเลือกOpen Project From Web, you are using FrontPage Server Extensions. This method does not use the file path and is done completely over HTTP. From the beginning, you'll notice that you are asked for the URL of the site instead of the file path of the project file. This method also does not use the .webinfo file because the IDE does not need to validate that the file share is the same as the Web site.
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
893665L
Once you enter a URL and clickตกลง, the client uses WEC to display a list of the applications on the server. This list is obtained by using FrontPage RPC calls to the server. The dialog box should look like the following:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
893665M
You can double-click the application you want to open and then double-click the project file to open the project:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
893665N
ถ้าเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถมีส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage คุณจะได้รับนำไปยังโฟลเดอร์ของคุณเอกสารของฉัน:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
893665O
คุณอาจได้นอกจากนี้ ให้ดูเว็บไซต์ที่ว่างเปล่าดังต่อไปนี้:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
893665P
ว่างเปล่าเปิดโครงการกล่องโต้ตอบอาจเกิดขึ้นเมื่อมีการระบุว่า เซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุนแจกจ่ายสร้างและการกำหนดรุ่น (DAV) แทนของส่วนหัวสำหรับ WEC หัวข้อที่ส่งกลับค่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยค่าเริ่มต้น การเรียกดูไดเรกทอรีไม่ได้รับอนุญาตใน IIS ดังนั้นเมื่อมีการทำให้ไคลเอนต์ DAV ร้องขอไปยังโฟลเดอร์ IIS ไม่เกิดรายการของแฟ้ม คุณสามารถหลีกเลี่ยงปัญหานี้ โดยการเปิดใช้งานการเรียกดูไดเรกทอรีบนเนื้อหาเพื่อให้ DAV จะแสดงรายการเนื้อหา ตัวเลือกอื่นคือการ ใช้การแก้ไขปัญหาในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
304133ข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นถ้าคุณใช้โปรแกรม Office XP จะบันทึกเนื้อหา
แฟ้มบันทึกของ IIS ดังต่อไปนี้แสดง IDE เปิดโครงการ โดยใช้ส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage สังเกตเห็นว่ามีไม่ได้ร้องขอ สำหรับแฟ้ม get_aspx_ver.aspx หรือแฟ้ม vs###_tmp.htm ร้องขอทั้งหมดจะถูกส่งผ่าน DLLs ในโฟลเดอร์ _vti_bin
#Software: Microsoft Internet Information Services 6.0
#Version: 1.0
#Date: 2005-08-30 20:44:41
#Fields: date time s-ip cs-method cs-uri-stem cs-uri-query s-port cs-username c-ip cs(User-Agent) sc-status sc-substatus sc-win32-status 
2005-08-30 20:44:41 65.53.73.163 OPTIONS / - 9999 - 65.53.75.132 Microsoft+Data+Access+Internet+Publishing+Provider+Protocol+Discovery 200 0 0
2005-08-30 20:44:41 65.53.73.163 GET /_vti_inf.html - 9999 - 65.53.75.132 Mozilla/4.0+(compatible;+MS+FrontPage+6.0) 200 0 0
2005-08-30 20:44:41 65.53.73.163 POST /_vti_bin/shtml.dll/_vti_rpc - 9999 - 65.53.75.132 MSFrontPage/6.0 200 0 0
2005-08-30 20:44:41 65.53.73.163 POST /_vti_bin/_vti_aut/author.dll - 9999 - 65.53.75.132 MSFrontPage/6.0 200 5 0
2005-08-30 20:44:41 65.53.73.163 POST /_vti_bin/_vti_aut/author.dll - 9999 - 65.53.75.132 MSFrontPage/6.0 401 1 0
2005-08-30 20:44:42 65.53.73.163 POST /_vti_bin/_vti_aut/author.dll - 9999 DOMAIN\user 65.53.75.132 MSFrontPage/6.0 200 0 0
2005-08-30 20:44:42 65.53.73.163 OPTIONS / - 9999 - 65.53.75.132 Microsoft+Data+Access+Internet+Publishing+Provider+Protocol+Discovery 200 0 0
2005-08-30 20:44:42 65.53.73.163 POST /_vti_bin/_vti_aut/author.dll - 9999 - 65.53.75.132 MSFrontPage/6.0 401 1 0
2005-08-30 20:44:42 65.53.73.163 POST /_vti_bin/_vti_aut/author.dll - 9999 DOMAIN\user 65.53.75.132 MSFrontPage/6.0 200 0 0
2005-08-30 20:44:46 65.53.73.163 OPTIONS / - 9999 - 65.53.75.132 Microsoft+Data+Access+Internet+Publishing+Provider+Protocol+Discovery 200 0 0
2005-08-30 20:44:46 65.53.73.163 OPTIONS /supportvoice - 9999 - 65.53.75.132 Microsoft+Data+Access+Internet+Publishing+Provider+Protocol+Discovery 200 0 0
2005-08-30 20:44:46 65.53.73.163 POST /supportvoice/_vti_bin/_vti_aut/author.dll - 9999 - 65.53.75.132 MSFrontPage/6.0 200 5 0
2005-08-30 20:44:46 65.53.73.163 POST /supportvoice/_vti_bin/_vti_aut/author.dll - 9999 - 65.53.75.132 MSFrontPage/6.0 401 1 0
2005-08-30 20:44:46 65.53.73.163 POST /supportvoice/_vti_bin/_vti_aut/author.dll - 9999 DOMAIN\user 65.53.75.132 MSFrontPage/6.0 200 0 0
2005-08-30 20:44:46 65.53.73.163 POST /supportvoice/_vti_bin/_vti_aut/author.dll - 9999 - 65.53.75.132 MSFrontPage/6.0 401 1 0
2005-08-30 20:44:46 65.53.73.163 POST /supportvoice/_vti_bin/_vti_aut/author.dll - 9999 DOMAIN\user 65.53.75.132 MSFrontPage/6.0 200 0 0

ทำการเปลี่ยนแปลงนี้สำหรับ Visual Studio .NET 2005 ใด ๆ หรือไม่

มีการเปลี่ยนแปลงบางวิธี Microsoft Visual Studio .NET 2005 จะโต้ตอบกับเว็บโครงการ ความแตกต่างหลักคือ ไม่ใช่แฟ้มโครงการ และไม่มีการอ้างอิงบน IIS นักพัฒนาจะสามารถสร้างโปรแกรมประยุกต์สำหรับเว็บบนฮาร์ดดิสก์ของตนเอง เมื่อนักพัฒนาที่เรียกดู หรือการตรวจแก้จุดบกพร่องโปรแกรมประยุกต์จาก IDE เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ขนาดเล็กจะเริ่มต้นแล้วบนพอร์ตเฉพาะการบริการร้องขอ

การเชื่อมโยงต่อไปนี้ประกอบด้วยจำนวนมากข้อมูลเกี่ยวกับเว็บโครงการใน Visual Studio .NET 2005 ผลิตภัณฑ์ต่อไป:
http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2005/08/21/423201.aspx
ตามที่ได้รับการเสมอ feel ว่างส่งแนวคิดในหัวข้อที่คุณต้องจัดการในอนาคตคอลัมน์ หรืออยู่ ในฐานความรู้ใช้นั้นถามอย่างได้แบบฟอร์ม

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 893665 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft ASP.NET 1.0
 • Microsoft ASP.NET 1.1
Keywords: 
kbhowto kbasp kbmt KB893665 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:893665

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com