Documenten openen met de functie Openen en herstellen in Word 2002 en Word 2003

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 893672 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Inleiding

In dit artikel wordt beschreven hoe u met de functie Openen en herstellen documenten opent in Microsoft Word 2002 en Microsoft Office Word 2003.

Meer informatie

Microsoft Word gebruikt automatisch de functie Openen en herstellen als er problemen zijn bij het openen van een document. U kunt er echter ook voor zorgen dat de functie Openen en herstellen wordt gebruikt bij elk document dat u opent. Dit kan met name handig zijn wanneer u het document in een andere bestandsindeling wilt opslaan. Als u een beschadigd document in een andere bestandsindeling opslaat, kunt u het opgeslagen document niet meer openen. Voor meer informatie over het oplossen van problemen met beschadigde Word-documenten, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
826864Problemen met beschadigde Word-documenten oplossen
Ga op een van de volgende manieren te werk als u een document wilt openen met de functie Openen en herstellen in Word.

Methode 1: Een specifiek document openen

Ga als volgt te werk om een specifiek document te openen met de functie Openen en herstellen van Word:
 1. Start Word.
 2. Kies Openen in het menu Bestand.
 3. Selecteer in het dialoogvenster Openen het bestand dat u wilt openen.
 4. Klik op de pijl-omlaag op de knop Openen en klik op Openen en herstellen.

Methode 2: Alle documenten openen

Microsoft verstrekt deze code zonder enige expliciete of impliciete garantie, daaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot impliciete garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend bent met de programmeertaal VBScript, alsmede met de hulpprogramma's waarmee procedures worden gemaakt en waarmee fouten in procedures worden opgespoord. U kunt desgewenst contact opnemen met Microsoft Product Support Services voor uitleg over de functie van een bepaalde procedure. Microsoft Product Support Services is echter niet bereid de voorbeelden aan te passen om extra functies toe te voegen of om procedures te maken die aan uw specifieke eisen voldoen. Als u alle documenten met de functie Openen en herstellen van Word wilt openen, vervangt u de in Word ingebouwde macro FileOpen door een VBA-macro (Microsoft Visual Basic for Applications). Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Start Word en open een nieuw, leeg document.
 2. Wijs in het menu Extra de optie Macro aan en klik op Macro's.
 3. Klik op de pijl-omlaag in het vak Macro's in en klik op Word-opdrachten.
 4. Klik in de lijst Macronaam op FileOpen.
 5. Klik in het vak Macro's in op de pijl-omlaag en klik op Normal.dot (algemene sjabloon).
 6. Klik op Maken.
 7. De ingebouwde macro FileOpen wordt weergegeven, zoals in het voorbeeld hieronder:
  Sub FileOpen()
  '
  ' FileOpen Macro
  ' Opent een bestaand document of bestaande sjabloon
  '
    Dialogs(wdDialogFileOpen).Show
  
  End Sub
  
 8. Vervang de ingebouwde macro FileOpen door het volgende macrovoorbeeld:
  Option Explicit
  
  ' WAARSCHUWING: HET GEBRUIK VAN DE CODE IN DIT VOORBEELD IS GEHEEL
  ' VOOR EIGEN RISICO. Microsoft verstrekt deze macrocode in de huidige vorm, zonder enige impliciete of expliciete garantie.
  ' Er gelden geen impliciete garanties met betrekking tot 
  ' de verkoopbaarheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel.
  
  Sub FileOpen()
  '
  ' FileOpen Macro
  ' Opent een bestaand document of bestaande sjabloon
  '
  Dim sFileName As String
  
  ' Opent het dialoogvenster Bestand openen en geeft de geselecteerde bestandsnaam door aan een
  ' variabele
  With Application.Dialogs(wdDialogFileOpen)
    .Display
    sFileName = .Name
  End With
  
  ' Test of de bestandsnaam een waarde heeft
  ' Als er geen bestand is geselecteerd of als het dialoogvenster Openen wordt geannuleerd, 
  ' wordt de volgende code overgeslagen
  If sFileName <> "" Then
    ' Gebruikt de bestandsnaam als een variabele die met de functie Openen en herstellen wordt geopend
    Documents.Open FileName:=sFileName, OpenAndRepair:=True
  End If
  
  End Sub
  
 9. Klik in het menu Bestand op Sluiten en terugkeren naar Microsoft Word.
 10. Open het menu Bestand, druk op SHIFT en klik op Alles opslaan.
Opmerkingen
 • De nieuwe macro FileOpen macro wordt alleen uitgevoerd als u een document op een van de volgende manieren opent:
  • U opent het menu Bestand en klikt op Openen.
  • U klikt op Openen op de werkbalk Standaard.
 • De nieuwe macro FileOpen macro wordt niet uitgevoerd als u een document op een van de volgende manieren opent:
  • U opent het document in Windows Verkenner.
  • U opent het document vanuit de lijst met laatstgebruikte bestanden.

Eigenschappen

Artikel ID: 893672 - Laatste beoordeling: dinsdag 16 mei 2006 - Wijziging: 4.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Trefwoorden: 
kbopenfile kbprogramming kbautomation kbvba kbhowto KB893672

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com