Article ID: 893803 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft Windows Installer הוא רכיב של מערכת ההפעלה Windows, המספק בסיס סטנדרטי להתקנה והסרה של תוכנה. יצרני תוכנה יכולים ליצור את תוכנית ההתקנה של המוצר שלהם על-ידי שימוש ב- Windows Installer לביצוע ההתקנה, התחזוקה והסרת ההתקנה בצורה ישירה ופשוטה.

ReleaseOperation System
Windows Installer 3.1Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3)
Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4)
Windows XP
Windows XP Service Pack 1 (SP1)
Windows XP Service Pack 2 (SP2)
Windows Server 2003
Windows Installer 3.1 v2
was released with
Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)
Windows Installer 4.5Windows Server 2008, 32-bit editions
Windows Server 2008, 64-bit editions
Windows Server 2008, Itanium-based editions
Windows Vista
Windows Vista Service Pack 1 (SP1)
Windows XP Service Pack 2 (SP2)
Windows XP Service Pack 3 (SP3)
Windows Server 2003 SP1
Windows Server 2003 SP2
Windows Installer 5.0
was released with
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012
Windows 7
Windows 8

כיצד להשיג את Windows Installer 3.1 v2

לפני שתוכל להוריד רכיב זה הניתן להפצה חוזרת, עליך לקבוע אם אתה מפעיל גירסה של 32 סיביות או 64 סיביות של Windows Server 2003 או של Windows XP.

תוצאות איתור אוטומטי של גירסה

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets 32s

אתה משתמש כעת במערכת הפעלה של 32 סיביות
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets 32e


כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets 64s

אתה משתמש כעת במערכת הפעלה של 64 סיביות
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets 64e
הערה אם תוצאות האיתור האוטומטי אינן מוצגות על המסך, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר במאגר הידע של Microsoft Knowledge Base:
827218 כיצד לקבוע אם במחשב שלך פועלת גירסת 32 סיביות או גירסת 64 סיביות של מערכת ההפעלה Windows

הורד את המתקין עבור כל הגירסאות של Windows למעט גירסאות 64 סיביות של Windows Server 2003 או גירסאות 64 סיביות של Windows XP

הקובץ הבא עומד לרשותך להורדה במרכז ההורדות של מיקרוסופט:

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את חבילת Windows Installer 3.1 Redistributable (v2) כעת.

תאריך פרסום: 12 במאי 2005

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד להשיג קובצי תמיכה של מיקרוסופט מתוך השירותים המקוונים (Online Services) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
מיקרוסופט סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. מיקרוסופט השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

הערה רק הרכיב הבינארי של קובץ Msi.dll מתעדכן. מספר הגירסה הוא 3.1.4000.2435. כל הרכיבים הבינאריים האחרים של חבילת Windows Installer 3.1 (v2) נותרים ללא שינוי עם הגירסה 3.1.4000.1823.

הורד את המתקין עבור גירסאות 64 סיביות של Windows Server 2003 או גירסאות 64 סיביות של Windows XP

רכיב זה הניתן להפצה חוזרת מיועד למערכות הפעלה של 32 סיביות בלבד. לא ניתן להתקין רכיב זה במחשב עם גירסאות 64 סיביות של Windows Server 2003 או של Windows XP.

ניתן להתקין את Windows Installer 3.0 כרכיב להפצה חוזרת על Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) ועל הגירסה המסחרית של Windows Server 2003. התוכנית Windows Installer 3.1 נכללה ב-Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1).

לא ניתן להתקין רכיב זה להפצה חוזרת על גירסאות 32 סיביות ו-64 סיביות של Windows Server 2003 SP1. כדי לעדכן את גירסאות 32 הסיביות ו- 64 הסיביות של Windows Server 2003 SP1, או כדי לעדכן את גירסאות 64 הסיביות של Windows XP, הורד את התיקון החם שמתואר במאמר Microsoft Knowledge Base מספר 898715 במקום את החבילה 893803 (v2). למידע נוסף על המהדורה להפצה כללית של Windows Installer 3.1 (v2), לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
898715 עדכון ל-Windows Installer 3.1 זמין עבור Windows Server 2003 SP1 ועבור מהדורות ה-64 סיביות של Windows XP
היסטוריית הפרסום:
 • Microsoft Windows Installer 3.1: KB893803 גירסה 1.0 (11 באפריל 2005)
 • Microsoft Windows Installer 3.1: KB893803 גירסה 2.0 (12 במאי 2005)
  Windows Installer 3.1 (v2) פותר את הבעיה המתוארת במאמר הבא מתוך Microsoft Knowledge Base:
  898628פעולת Windows Installer נכשלת בצורה שקטה לאחר שדרוג ל-Windows Installer 3.1 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
מספר הגירסה הוא 3.1.4000.2435. כל הקבצים הבינאריים האחרים של חבילת Windows Installer 3.1 (v2) נותרו ללא שינוי ומהווים את גירסה 3.1.4000.1823.

מידע נוסף

תכונות חדשות ב- Windows Installer 3.1

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
 • המאפיין המשני החדש UpdateTargetRTMProperty: קובצי התיקון יכולים מעתה לפתור הן את הבעיות בבסיס המהדורה המקורית והן את הבעיות בבסיס רמת ה-service pack העדכנית ביותר במערכת.
 • API חדש של MsiSetExternalUIRecord:חבילות שמשתמשות בממשק משתמש חיצוני מקבלות כעת את ההודעות כרשומה במקום לקבל אותן כמחרוזת.
 • מאפיינים חדשים של x64 ו-Msix64: החבילות יכולות להשתמש עתה במאפיינים x64 ו-Msix64 כדי לציין תמיכה במערכת הפעלה המבוססת על מעבד x64.
 • API חדש של MsiNotifySidChange: ניתן להשתמש ב-API זה כדי לשדרג את תצורת ה-Windows Installer אם מזהה האבטחה (SID) של המשתמש משתנה.
 • תיקונים אופטימליים (Flyweight) מוצעים כעת כאופן פעולה במתכונת opt-in: Windows Installer 3.0 מציג פונקציונליות חדשה של flyweight patching (תיקונים אופטימליים). כברירת מחדל, פונקציונליות זו פעילה בכל התיקונים. Windows Installer 3.1 מבטל כעת פונקציונליות זו אלא אם הפעלת אותה במיוחד על-ידי הגדרת המאפיין OptimizedInstallMode בטבלה MsiPatchMetaData.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

בעיות המטופלות ב- Windows Installer 3.1

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
 • Windows Installer רושם כעת תווים ריקים ("[~]") בצורה נכונה כאשר הם משמשים בסמן של ערך רישום או ב-service dependency (תלות של שירות).
 • הפונקציה MsiGetFileHash פועלת כעת בצורה נכונה עבור קבצים גדולים מאד ללא גירסה. קבצים אלה עשויים להיות בגודל של כ-GB 2.
 • המאפיין MediaSrcProp של התיקון מוגדר כעת למיקום המקורי ממנו הוא מופעל בעת התקנת התיקון. המאפיין MediaSrcProp מוגדר למיקום התיקון במטמון לצורך ביצוע טרנזקציות בעתיד.
 • מד ההתקדמות פועל כעת בצורה נכונה גם אם החבילה מתקינה קבצים בגודל של יותר מ-GB 2.
 • התיקון של רכיבים מבודדים פועל כעת.
 • מידע על יעד של פעולה מותאמת אישית לא נרשם עוד כאשר פעולה מותאמת אישית נכשלת, אם היא מסומנת להסתרת היעד.
 • השגיאה Error 1642 (ERROR_PATCH_TARGET_NOT_FOUND) מוחזרת אפילו אם מוחל רק תיקון לא ישים אחד בסגנון Windows Installer 2.0.
 • החלת תיקון מלא בסגנון Windows Installer 2.0 שמכיל קבצים נלווים לא דורשת עוד גישה למדיית המקור.
 • Windows Installer 3.1 מטפל כעת בצורה נכונה בתרחיש לפיו מותקנת חבילת אבטחה משנית כאשר קיים בנוסף תיקון שאינו בשימוש או תיקון שהוחלף בחדש.
 • Windows Installer 3.1 תומך כעת בהחלת תיקונים עבור חבילות עם מספר גדול של קבצים. (עמודת מספרי הרצף של טבלת הקבצים כוללת ערכים הגדולים מ-32767)
 • Windows Installer 3.1 שולח כעת הודעות INSTALLSTART_ACTIONSTART עבור כל הפעולות.
 • בגירסאות Windows Installer 3.0 ובגירסאות מוקדמות יותר, לאחר שהחלת כמה תיקוני שדרוג עיקריים, חלק מההתקנות שבוצעו לאחר מכן נכשלו. בעיה זו תוקנה.
 • יוצר הרצפים (sequencer) של התיקון לא דוחה בצורה שגויה תיקון חוקי במהלך תיקון תמונות מנהלי.
 • Windows Installer 3.1 לא מדלג עוד על פעולות מותאמות אישית של קובץ script שמסומנות כאסינכרוניות.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

בעיה המטופלת ב- Windows Installer 3.1 (v2)

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
 • אין עוד כשל שקט ב-Windows Installer כאשר תוכנית ההתקנה מנסה לעדכן קובץ שמוגן באמצעות תכונת הגנת הקבצים של Windows.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

פתרון בעיות

לקבלת עזרה בפתרון בעיות של Windows Installer, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
907749 שלבים בסיסיים לפתרון בעיות עבור Windows Installer (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
886630 בעת ניסיון להתקין תוכנית המשתמשת ב- Windows Installer ב- Windows XP מופיעה הודעת שגיאה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
823116 בעת התקנת תוכנית ב- Windows XP מופיעה שגיאה 1913 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
314852 כיצד להפעיל רישום של Windows Installer ב-Window XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
אם אתה נתקל בבעיות בהתקנת יישום מסוים, בין אם מדובר ביישום של Microsoft ובין אם ביישום של צד שלישי, עיין בקובץ ה- Readme של היישום לקבלת מידע על בעיות התקנה מוכרות. באפשרותך גם לחפש מאמרים ספציפיים ליישום שלך ב- Microsoft Knowledge Base.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך Microsoft Knowledge Base:
897026 הפעולה AppSearch מקצרת בצורה שגויה ערך REG_MULTI_SZ שמכיל ערך ריק ב-Windows Installer.
897027 כאשר מנסים להתקין את חבילת ה-Windows Installer 3.0 הניתנת להפצה חוזרת במחשב שבו פועלת גירסה מאוחרת יותר של Windows Installer, ייתכן שתירשם הודעה ביומן האירועים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
894439 תיאור התכונה flyweight patching (תיקון אופטימלי) ב-Microsoft Windows Installer 3.0 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
למידע נוסף, בקר באתר Microsoft Developer Network (MSDN) שכתובתו:
http://msdn.microsoft.com/he-il/library/aa372866(en-us,VS.85).aspx
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 893803 - Last Review: יום שלישי 01 אוקטובר 2013 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Installer 3.1
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Home Edition
מילות מפתח 
kbresolve kbinfo KB893803

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com