เครื่องมือประสิทธิภาพการทำงานไม่ถูกต้องแสดงรายการตารางเพจของระบบว่างพร้อมใช้งานใน Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 894067 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ใน Microsoft Windows Server 2003 เครื่องมือประสิทธิภาพ (Perfmon) ไม่ถูกต้องแสดงรายการตารางเพจของระบบว่างพร้อมใช้งาน (FreeSysPTEs)

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการจัดการหน่วยความจำ วิธีการคำนวณ FreeSysPTEs ใน Windows Server 2003 จะไม่ถูกต้อง Perfmon จะแสดงปริมาณต่ำกว่าจำนวนหนึ่งค่าที่ไม่ใช่ 10 + เสมอกิโลไบต์ (K) ที่อยู่โดยทั่วไป สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 โดยไม่มี Service Pack 1 (SP1), มูลค่าที่ถูกต้องสำหรับ FreeSysPTEs สามารถเป็นได้รับ โดยใช้การ! vm 1คำสั่งและการตรวจสอบค่าที่แสดงขึ้นสำหรับ "PTEs ระบบว่าง" ในการดีบักเกอร์เคอร์เนล หรือ ในเครื่องมือ LiveKd จาก Sysinternals

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
889100วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าจุดบกพร่องนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขครั้งแรกใน Windows Server 2003 Service Pack 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการเพิ่มตัวนับที่สำหรับ PTEs FreeSys ประสิทธิภาพการทำงานเครื่องมือ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:perfmon.mscในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
  2. บนแถบเครื่องมือ คลิกadd.
  3. ในการเพิ่มตัวนับกล่องโต้ตอบ เลือกหน่วยความจำในการวัตถุประสิทธิภาพการทำงานกล่องคำสั่งผสม เลือกรายการตารางเพจของระบบว่างในการเลือกตัวนับจากรายการ และจากนั้น คลิกadd.
ตัวนับนี้ถูกใช้เพื่อตรวจสอบ PTEs FreeSys พร้อมใช้งานบนคอมพิวเตอร์

ต่อไปนี้คือ ตัวอย่าง! vmการแสดงผล ตัวอย่างประสิทธิภาพจากคอมพิวเตอร์ที่ถูกเรียกใช้ Windows Server 2003 โดยไม่มี SP1 ตัวอย่างประสิทธิภาพ โดยใช้ LiveKd
0: kd> !vm 1
*** Virtual Memory Usage ***
Physical Memory: 511884 ( 2047536 Kb)
Page File: \??\C:\pagefile.sys
Current: 2095104Kb Free Space: 2069916Kb
Minimum: 2095104Kb Maximum: 4190208Kb
Available Pages: 330298 ( 1321192 Kb)
ResAvail Pages: 423600 ( 1694400 Kb)
Locked IO Pages: 140 ( 560 Kb)
Free System PTEs: 205080 ( 820320 Kb) <<--------- Here is the correct number that Perfmon should report.
Free NP PTEs: 32765 ( 131060 Kb)
Free Special NP: 0 ( 0 Kb)
Modified Pages: 118 ( 472 Kb)
Modified PF Pages: 118 ( 472 Kb)
NonPagedPool Usage: 4691 ( 18764 Kb)
NonPagedPool Max: 65536 ( 262144 Kb)
PagedPool 0 Usage: 10135 ( 40540 Kb)
PagedPool 1 Usage: 787 ( 3148 Kb)
PagedPool 2 Usage: 757 ( 3028 Kb)
PagedPool 3 Usage: 778 ( 3112 Kb)
PagedPool 4 Usage: 760 ( 3040 Kb)
PagedPool Usage: 13217 ( 52868 Kb)
PagedPool Maximum: 68608 ( 274432 Kb)
Shared Commit: 16508 ( 66032 Kb)
Special Pool: 0 ( 0 Kb)
Shared Process: 13486 ( 53944 Kb)
PagedPool Commit: 13230 ( 52920 Kb)
Driver Commit: 1651 ( 6604 Kb)
Committed pages: 177988 ( 711952 Kb)
Commit limit: 998454 ( 3993816 Kb)

0: kd> !sysptes 
System PTE Information
Total System Ptes 226271
SysPtes list of size 1 has 171 free
SysPtes list of size 2 has 53 free
SysPtes list of size 4 has 125 free
SysPtes list of size 8 has 29 free
SysPtes list of size 16 has 29 free

starting PTE: c03c7000
ending PTE: c03def78

free blocks: 14 total free: 3352 <<------- Here is the incorrect, lower number that Perfmon reported.

 largest free block: 1219

ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 894067 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbqfe kbprb kbmt KB894067 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:894067

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com