יישום המממש ממשק איתור באגים IMallocSpy עלול להיתקל בפגם בערימה לאחר התקנת עדכון אבטחה 873333

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 894194 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

לאחר שהתקנת את עדכון אבטחה 873333, זיכרון ברכיב מסוים עלול להיפגם כשאתה משתמש בממשקי תכנות יישומים (API) של Component Object Model ?(COM).

סיבה

בעיה זו מתרחשת כאשר רכיב משתמש ב- CoRegisterMallocSpy כדי להירשם לממשק איתור באגים IMallocSpy. כאשר מצביע שאינו מצביע על תחילת בלוק הזיכרון מוחזר לזיכרון, הזיכרון נפגם.

נתיבים מסוימים בממשקי COM API קוראים לפעולות השירות IMallocSpy::PreAlloc ו- IMallocSpy::PostAlloc מבלי לקרוא לפעולות השירות הפנויות המתאימות. אם התאמות המצביע מבוצעות ב- PostAlloc, המצביע שיוחזר לזיכרון לא יהיה חוקי. מסיבה זו הזיכרון ייפגם.

פתרון הבעיה

Windows Server 2003

מידע על תיקון חם

תיקון חם נתמך זמין מטעם Microsoft. אולם, תיקון חם זה מיועד אך ורק לתיקון הבעיה המתוארת במאמר זה. יש ליישמו אך ורק במערכות שהתעוררה בהן בעיה ספציפית זו. תיקון חם זה עשוי לעבור בדיקות נוספות. לכן, אם המערכת שלך אינה מושפעת באופן חמור מבעיה זו, מומלץ להמתין לעדכון התוכנה הבא המכיל תיקון זה.

אם התיקון החם זמין להורדה, ישנו סעיף "הורדת תיקון חם זמינה" בראש מאמר Knowledge Base זה. אם סעיף זה לא מופיע, פנה לשירות הלקוחות ולמחלקת התמיכה של Microsoft לקבלת התיקון החם.

הערה אם תיתקל בבעיות נוספות, או שיהיה צורך בהליך של פתרון בעיות, תוכל ליצור בקשת שירות נפרדת. דמי התמיכה המקובלים יחולו רק על שאלות וסוגיות תמיכה אחרות, שאינן מזכות אותך בתיקון החם הספציפי הזה. לקבלת רשימה מלאה של מספרי הטלפון של שירות הלקוחות ומחלקת התמיכה של Microsoft, או ליצירת בקשת שירות נפרדת, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
הערה הטופס "הורדת תיקון חם זמינה" מציג את השפות שעבורן התיקון החם זמין. אם אינך רואה את השפה שלך, כנראה לא קיים תיקון חם זמין עבור שפה זו.

תנאים מוקדמים

אין תנאים מוקדמים.

חובת הפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת התיקון החם.

מידע על החלפת תיקונים חמים

תיקון זה אינו מחליף תיקונים חמים אחרים כלשהם.

פרטי קובץ

הגירסה האנגלית של תיקון חם זה כוללת את תכונות הקובץ המופיעות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מאוחרות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כאשר תציג את הנתונים בקובץ, השעה תוצג בהמרה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן ה-UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן בכלי 'תאריך ושעה' שבלוח הבקרה.
Microsoft Windows 2003 (ia64)?
  תאריך     שעה  גירסה     גודל       שם קובץ
  --------------------------------------------------------------
  7 בפבר' 2005 12:02 5.2.3790.266  3,578,880 Ole32.dll?    IA64
  7 בפבר' 2005 12:02 5.2.3790.266  223,744 Olecli32.dll?    IA64
  7 בפבר' 2005 12:02 5.2.3790.266  89,088 Olecli32.dll?    IA64
  30 במרס 2004 11:25 5.2.3790.141    73,216 Rpcproxy.dll?   IA64
  30 במרס 2004 11:25 5.2.3790.141  2,150,400 Rpcrt4.dll?    IA64
  7 בפבר' 2005 12:02 5.2.3790.266   688,640 Rpcss.dll?    IA64
  7 בפבר' 2005 12:04 5.2.3790.266  1,192,448 Wole32.dll?    X86
  7 בפבר' 2005 12:04 5.2.3790.266  72,192 Wolecli32.dll?    X86
  7 בפבר' 2005 12:04 5.2.3790.266  36,352 Wolecnv32.dll?    X86
  30 במרס 2004 11:26 5.2.3790.141    26,112 Wrpcproxy.dll?  X86
  30 במרס 2004 11:26 5.2.3790.141    544,256 Wrpcrt4.dll?  X86                    
Microsoft Windows 2003 (x86)?
  תאריך     שעה  גירסה     גודל       שם קובץ
  --------------------------------------------------------------
  8 בפבר' 2005 04:04 5.2.3790.266  1,192,448 Ole32.dll    
  8 בפבר' 2005 04:04 5.2.3790.266    72,192 Olecli32.dll   
  8 בפבר' 2005 04:04 5.2.3790.266    36,352 Olecnv32.dll   
  16 במרס 2004 03:17 5.2.3790.141     26,112 Rpcproxy.dll?   
  16 במרס 2004 03:17 5.2.3790.141    659,968 Rpcrt4.dll?    
  8 בפבר' 2005 04:04 5.2.3790.266   294,912 Rpcss.dll                       

מידע על תיקון חם של

Windows XP

תיקון חם נתמך זמין מטעם Microsoft. אולם, תיקון חם זה מיועד אך ורק לתיקון הבעיה המתוארת במאמר זה. יש ליישמו אך ורק במערכות שהתעוררה בהן בעיה ספציפית זו. תיקון חם זה עשוי לעבור בדיקות נוספות. לכן, אם המערכת שלך אינה מושפעת באופן חמור מבעיה זו, מומלץ להמתין לעדכון התוכנה הבא המכיל תיקון זה.

אם התיקון החם זמין להורדה, ישנו סעיף "הורדת תיקון חם זמינה" בראש מאמר Knowledge Base זה. אם סעיף זה לא מופיע, פנה לשירות הלקוחות ולמחלקת התמיכה של Microsoft לקבלת התיקון החם.

הערה אם תיתקל בבעיות נוספות, או שיהיה צורך בהליך של פתרון בעיות, תוכל ליצור בקשת שירות נפרדת. דמי התמיכה המקובלים יחולו רק על שאלות וסוגיות תמיכה אחרות, שאינן מזכות אותך בתיקון החם הספציפי הזה. לקבלת רשימה מלאה של מספרי הטלפון של שירות הלקוחות ומחלקת התמיכה של Microsoft, או ליצירת בקשת שירות נפרדת, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
הערה הטופס "הורדת תיקון חם זמינה" מציג את השפות שעבורן התיקון החם זמין. אם אינך רואה את השפה שלך, כנראה לא קיים תיקון חם זמין עבור שפה זו.

תנאים מוקדמים

אין תנאים מוקדמים.

חובת הפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת התיקון החם.

מידע על החלפת תיקונים חמים

תיקון זה אינו מחליף תיקונים חמים אחרים כלשהם.

פרטי קובץ

הגירסה האנגלית של תיקון חם זה כוללת את תכונות הקובץ המופיעות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מאוחרות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כאשר תציג את הנתונים בקובץ, השעה תוצג בהמרה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן ה-UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן בכלי 'תאריך ושעה' שבלוח הבקרה.
Microsoft Windows XP Service Pack 1 (ia64)?
  תאריך     שעה  גירסה     גודל       שם קובץ
  --------------------------------------------------------------
  4 בפבר' 2005 10:45 5.1.2600.1619  4,353,024 Ole32.dll?    IA64
  4 בפבר' 2005 10:45 5.1.2600.1612   241,152 Olecli32.dll?   IA64
  4 בפבר' 2005 10:45 5.1.2600.1619  97,280 Olecnv32.dll?    IA64
  5 במרס 2004 10:07 5.1.2600.1361  2,317,824 Rpcrt4.dll?    IA64
  4 בפבר' 2005 10:45 5.1.2600.1619  785,920 Rpcss.dll?    IA64
  4 בפבר' 2005 10:48 5.1.2600.1619  1,258,496 Wole32.dll?    X86
  4 בפבר' 2005 10:48 5.1.2600.1612  68,608 Wolecli32.dll?    X86
  4 בפבר' 2005 10:48 5.1.2600.1619  35,328 Wolecnv32.dll?    X86
  5 במרס 2004 10:16:00 5.1.2600.1361  509,440 Wrpcrt4.dll?   X86                     
Microsoft Windows XP Service Pack 1 (x86)?
  תאריך     שעה  גירסה     גודל       שם קובץ
  --------------------------------------------------------------
  5 בפבר' 2005 02:47 5.1.2600.1619  1,258,496 Ole32.dll    
  5 בפבר' 2005 02:47 5.1.2600.1612   68,608 Olecli32.dll   
  5 בפבר' 2005 02:47 5.1.2600.1619   35,328 Olecnv32.dll   
  6 במרס 2004 02:16 5.1.2600.1361  535,552 Rpcrt4.dll?    
  5 בפבר' 2005 02:47 5.1.2600.1619   284,672 Rpcss.dll                       
Microsoft Windows XP Service Pack 2 (x86)?
  תאריך     שעה  גירסה     גודל       שם קובץ
  --------------------------------------------------------------
  5 בפבר' 2005 02:51 5.1.2600.2606  1,284,608 Ole32.dll    
  5 בפבר' 2005 02:51 5.1.2600.2573   74,752 Olecli32.dll   
  5 בפבר' 2005 02:51 5.1.2600.2606   37,376 Olecnv32.dll   
  5 בפבר' 2005 02:51 5.1.2600.2606   395,776 Rpcss.dll                         

מידע על תיקונים חמים ב-

Windows 2000

תיקון חם נתמך זמין מטעם Microsoft. אולם, תיקון חם זה מיועד אך ורק לתיקון הבעיה המתוארת במאמר זה. יש ליישמו אך ורק במערכות שהתעוררה בהן בעיה ספציפית זו. תיקון חם זה עשוי לעבור בדיקות נוספות. לכן, אם המערכת שלך אינה מושפעת באופן חמור מבעיה זו, מומלץ להמתין לעדכון התוכנה הבא המכיל תיקון זה.

אם התיקון החם זמין להורדה, ישנו סעיף "הורדת תיקון חם זמינה" בראש מאמר Knowledge Base זה. אם סעיף זה לא מופיע, פנה לשירות הלקוחות ולמחלקת התמיכה של Microsoft לקבלת התיקון החם.

הערה אם תיתקל בבעיות נוספות, או שיהיה צורך בהליך של פתרון בעיות, תוכל ליצור בקשת שירות נפרדת. דמי התמיכה המקובלים יחולו רק על שאלות וסוגיות תמיכה אחרות, שאינן מזכות אותך בתיקון החם הספציפי הזה. לקבלת רשימה מלאה של מספרי הטלפון של שירות הלקוחות ומחלקת התמיכה של Microsoft, או ליצירת בקשת שירות נפרדת, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
הערה הטופס "הורדת תיקון חם זמינה" מציג את השפות שעבורן התיקון החם זמין. אם אינך רואה את השפה שלך, כנראה לא קיים תיקון חם זמין עבור שפה זו.

תנאים מוקדמים

אין תנאים מוקדמים.

חובת הפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת התיקון החם.

מידע על החלפת תיקונים חמים

תיקון זה אינו מחליף תיקונים חמים אחרים כלשהם.

פרטי קובץ

הגירסה האנגלית של תיקון חם זה כוללת את תכונות הקובץ המופיעות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מאוחרות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כאשר תציג את הנתונים בקובץ, השעה תוצג בהמרה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן ה-UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן בכלי 'תאריך ושעה' שבלוח הבקרה.
Microsoft Windows 2000
  תאריך     שעה  גירסה     גודל       שם קובץ
  --------------------------------------------------------------
  6 בפבר' 2005 13:45 5.0.2195.7028   957,712 Ole32.dll    
  6 בפבר' 2005 13:45 5.0.2195.7009   69,392 Olecli32.dll   
  6 בפבר' 2005 13:45 5.0.2195.7028   36,624 Olecnv32.dll   
  6 בפבר' 2005 13:45: 5.0.2195.7020 437,008 Rpcrt4.dll    
  6 בפבר' 2005 13:45:00 5.0.2195.7028   212,240 Rpcss.dll                          
שים לב: בשל יחסי תלות של קבצים, תיקון זה מצריך את Microsoft Windows 2000 Service Pack 4.

Microsoft אישרה כי מדובר בבעיה במוצרי Microsoft ששמותיהם מופיעים בסעיף 'חל על'.

מידע נוסף

IMallocSpy מאפשר למפתחי תוכנה לפקח על הקצאת זיכרון, לזהות דליפות בזיכרון ולדמות כשל בזיכרון בקריאות לפעולות שירות IMalloc. מאחר ש- IMallocSpy הוא ממשק איתור באגים, הסבירות שייעשה בו שימוש מחוץ לסביבת פיתוח היא נמוכה. על כן, בעיה זו משפיעה בראש ובראשונה על מפתחים אשר משתמשים ב- IMallocSpy כדי לאתר באגים בהקצאות הזיכרון של התוכנית שלהם.

לקבלת מידע נוסף, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft?:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms887813.aspx
לקבלת פרטים נוספים על עדכון אבטחה 873333, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
873333 MS05-012: פגיעות ב-OLE ו-COM עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק פגיעות ב-OLE ו-COM עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק

מאפיינים

Article ID: 894194 - Last Review: יום שני 06 אפריל 2009 - Revision: 5.15
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium) 2003
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002 SP1
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Home Edition SP1
 • Microsoft Windows XP Professional SP1
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional SP4
 • Microsoft Windows 2000 Server SP4
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP3
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
מילות מפתח 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbtshoot kbprb kbsecurity KB894194

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com