Kaip perjungti 32 bit? versijoms ASP.NET 1.1 ir ASP.NET 2.0 64 bit? versija 64-bit? versija Windows

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 894435 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?VADAS

?iame straipsnyje aptariama, kaip perjungti ? 32 bit? Microsoft ASP.NET 1.1 ir 32 bit? ir 64 bit? versij? ASP.NET 2.0 64 bit? Microsoft Windows.

Diegiant tiek ASP.NET versijos, galite gauti klaid? prane?imus jei jums negalima atlikti veiksm?, kad kiekvienoje ASP.NET aplinkoje paleisti ? Microsoft interneto informacijos paslaugas (IIS) 6.0. Pavyzd?iui, kai ASP.NET yra netinkamai nustatytas, galite gauti ?? klaidos prane?im? i? tinklalapio:
Paslauga nepasiekiama
Taikomosios programos ?urnale gali b?ti u?registruotas klaid? prane?im?, pana?i? ? ?iuos veiksmus.

?vykio ID: 2268
?alias ?vykio ID: 2268
Registracijos Nr. : 3746
?altinis: W3SVC-WP
Kategorija: n? vienas
Tipas: klaida
Ma?ina: servername
Apra?ymas:
Nepavyko ?kelti visus ISAPI filtr? svetain?/paslaug?. Tod?l paleisties nutrauktas.

?vykio ID: 2274
?alias ?vykio ID: 2274
Registracijos Nr. : 3745
?altinis: W3SVC-WP
Kategorija: n? vienas
Tipas: klaida
Ma?ina: servername
Apra?ymas:
Filtro ISAPI "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_filter.dll" Nepavyko ?kelti d?l konfig?racijos problema. Dabartin? konfig?racij? palaiko tik kraunamos nuotraukos pastatytas AMD64 procesoriaus architekt?ra. Duomen? lauke yra klaidos numer?. Nor?dami su?inoti daugiau apie ?i? problem?, ?skaitant kaip trik?i? ?ios r??ies procesoriaus architekt?ros neatitikimo klaidos, pamatyti http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=29349.

Daugiau informacijos

IIS 6.0 palaiko 32 bit? re?imu ir 64-bit? re?imu. Ta?iau IIS 6.0 nepalaiko, veikia abiej? r??i? kartu su 64 bit? Windows versija. ASP.NET 1.1 veikia tik 32 bit? re?imu. ASP.NET 2.0 veikia 32 bit? arba 64 bit? re?imu. Tod?l, jei norite paleisti ASP.NET 1.1 ir ASP.NET 2.0 tuo pa?iu metu, turite paleisti IIS 32 bit? re?imu.

Pastaba Jei turite Microsoft Exchange Server 2007 ?diegta kompiuteryje, naudokite instrukcijas ASP.NET 2.0, 64 bit? versija.

Prie? galite persijungti tarp skirting? versij? ASP.net, apsilankykite ?ioje Microsoft Developer Network (MSDN) ?iniatinklio svetain?je atsisi?sti ir ?diegti .NET sistemos 1.1 ir .NET Framework 2.0:
http://msdn2.Microsoft.com/en-us/netframework/aa731542.aspx
Pavyzd?iui, jei j?s naudojate Microsoft Windows x 64 Edition, atsisi?sti ?iuos du redistributable paketus:
 • .NET sistemos versija 2.0 Redistributable Package x 64 (64 bit?)
 • .NET sistemos versija 1.1 Redistributable
?diegus redistributable paketai, galite persijungti tarp skirting? versij? ASP.net. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus kiekviename ASP.NET versija:

ASP.NET 1.1, 32 bit? versija

Nor?dami paleisti ASP.NET 1.1 32 bit? versij?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Paleisti, tipo cmd, tada spustel?kite gerai.
 2. ?veskite ?i? komand?, kad 32-bit? re?imais:
  cscript %SYSTEMDRIVE%\inetpub\adminscripts\adsutil.vbs rinkinys W3SVC/AppPools/Enable32bitAppOnWin64 1
 3. ?veskite nurodyt? komand?, nor?dami diegti ASP.NET 1.1 versij? ir ?diegti scenarij? ?em?lapius IIS ?aknis ir pagal:
  %SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_regiis.exe -i
 4. ?sitikinkite, kad ASP.NET versija 1.1.4322 b?sena bus nustatyta kaip leisti ?iniatinklio tarnybos prat?simo s?ra?e interneto informacijos tarnyb? tvarkytuv?.

ASP.NET 2.0, 32 bit? versija

Nor?dami paleisti ASP.NET 2.0 32 bit? versij?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Paleisti, tipo cmd, tada spustel?kite gerai.
 2. ?veskite ?i? komand?, kad 32-bit? re?imais:
  cscript %SYSTEMDRIVE%\inetpub\adminscripts\adsutil.vbs rinkinys W3SVC/AppPools/Enable32bitAppOnWin64 1
 3. ?veskite nurodyt? komand?, nor?dami diegti ASP.NET 2.0 (32 bit?) versij? ir ?diegti scenarij? ?em?lapius IIS ?aknis ir pagal:
  %SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_regiis.exe -i
 4. ?sitikinkite, kad ASP.NET versija 2.0.50727 (32 bit?) b?sena bus nustatyta kaip leisti ?iniatinklio tarnybos prat?simo s?ra?e interneto informacijos tarnyb? tvarkytuv?.

ASP.NET 2.0, 64 bit? versija

Nor?dami paleisti 64 bit? versij? ASP.NET 2.0, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Paleisti, tipo cmd, tada spustel?kite gerai.
 2. ?veskite komand? i?jungti 32-bit? re?imais:
  cscript %SYSTEMDRIVE%\inetpub\adminscripts\adsutil.vbs rinkinys W3SVC/AppPools/Enable32bitAppOnWin64 0
 3. ?veskite nurodyt? komand?, nor?dami diegti ASP.NET 2.0 versij? ir ?diegti scenarij? ?em?lapius IIS ?aknis ir pagal:
  %SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\aspnet_regiis.exe -i
 4. ?sitikinkite, kad ASP.NET versija 2.0.50727 b?sena bus nustatyta kaip leisti ?iniatinklio tarnybos prat?simo s?ra?e interneto informacijos tarnyb? tvarkytuv?.
Pastaba ASP.NET 2.0 build versija gali skirtis priklausomai nuo to, kas ?iuo metu i?leista Komponavimo versija yra. ?iuos veiksmus yra build versija 2.0.50727.

Technin? Microsoft Windows x 64 paremtose versijose

Jei j?s? aparatin? ?ranga buvo ?diegta Microsoft Windows x 64 versija, j?s? aparat?ros gamintojas teikia technin? param? bei pagalb? Windows x 64 Edition. ?iuo atveju, j?s? aparat?ros gamintojas suteiks technin? pagalb? nes Windows x 64 versija buvo ?traukta ? j?s? aparat?ros. ? aparat?ros gamintoj? gali b?ti pritaikyti Windows x 64 edition diegimo i? unikaliais komponentais. Unikalus komponentus gali b?ti ?trauktos specifin?s tvarkykl?s arba gali b?ti Pasirinktiniai parametrai, padidinantys technin?s ?rangos efektyvum?. Microsoft teiks prideram? param?, jei jums reik?s technin?s pagalbos su Windows x 64 versija. Ta?iau, jums gali tekti kreiptis ? gamintoj? tiesiogiai. J?s? gamintojas labiausiai kvalifikuotas palaikyti programin? ?rang?, kuri? ?dieg? aparat?roje. Jei nusipirkote Windows x 64 edition pvz., Microsoft Windows Server 2003 x 64 edition atskirai, susisiekite su Microsoft technin?s pagalbos.

Produkto informacijos apie Microsoft Windows XP Professional x 64 Edition, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://www.Microsoft.com/windowsxp/64bit/default.mspx
Produkto informacijos apie Microsoft Windows Server 2003 x 64 paremtose versijose, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://support.Microsoft.com/windowsserver2003x64

Nuorodos

Daugiau informacijos apie 64 bit? sistemos Windows versijos ir .NET Framework 64 bit? versij?, apsilankykite ?iose Microsoft Developer Network (MSDN) ?iniatinklio svetain?se:
http://msdn2.Microsoft.com/en-us/library/aa286481.aspx

http://msdn2.Microsoft.com/en-us/netframework/aa496329.aspx

Savyb?s

Straipsnio ID: 894435 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 20 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Rakta?od?iai: 
kbhowto kbinfo kbconfig kbwebserver kbmt KB894435 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 894435

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com