แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ 500 iGPS Pharos และอุปกรณ์ Navation GPS 168 ในถนนและเดินทางไปทำ หรือ ใน MapPoint

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 894511 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ใน Microsoft ถนนและเดินทางไปทำ หรือ Microsoft MapPoint เมื่อคุณพยายามกำหนดค่าอุปกรณ์ iGPS-500 Pharos หรืออุปกรณ์ดังกล่าว Navation GPS 168 หรือลองใช้หน้าที่การใช้งาน GPS คุณอาจพบปัญหาหรือข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
 • GPS ไม่ถูกพบในผลิตภัณฑ์
 • ไม่มีแสงสีน้ำเงินเปิดใช้งานเมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ GPS
 • คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ไม่มีตัวรับสัญญาณ gps ถูกตรวจพบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า gps ถูกเสียบเข้ากับพอร์ตสื่อสาร (COM) บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และไม่มีโปรแกรมอื่นกำลังใช้
  คุณได้รับข้อความแสดงข้อความนี้แม้ว่าคุณมีอุปกรณ์ GPS ที่เสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ไม่สามารถทำการเชื่อมต่อกับตัวรับสัญญาณ GPS ที่ใช้พอร์ตที่ระบุ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โปรแกรมอื่นกำลังใช้พอร์ตนั้น ๆ แล้วลองอีกครั้ง

การแก้ไข

ก่อนที่คุณเริ่มการทำงาน ตรวจสอบว่า คุณได้ติดตั้งโปรแกรมรุ่นมาตรฐานผ่านเป็นรุ่นที่มี GPS ยกตัวอย่างเช่น คุณติดถนน และเดินทางไปทำ 2009 มาตรฐาน (ไม่รวม GPS) ผ่านถนน และ 2007 เดิน (รวมทั้ง GPS) ชนิดของการติดตั้งนี้เอาโปรแกรมควบคุม GPS ใด ๆ ที่ถูกติดตั้งเนื่องจากรุ่นมาตรฐานไม่รวมถึงไดรเวอร์ GPS

นอกจากนี้ โปรดทราบว่า ใช่ Pharos iGPS 500 อุปกรณ์หรืออุปกรณ์ดังกล่าว Navation GPS 168 รันบน Windows XP 64 บิตรุ่นได้เนื่องจากไม่สามารถใช้ได้กับระบบเหล่านั้น อุปกรณ์ทั้งสองจะเข้ากันได้กับระบบ 64 บิตของ Windows Vista

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องค้นหาสาเหตุของการ ออกบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ใช้วิธีการต่อไปนี้ตามลำดับที่ ลำดับที่ปรากฏขึ้น

หมายเหตุ ขั้นตอนต่อไปนี้จะยาวมาก คุณอาจต้องการพิมพ์ก่อนที่คุณเริ่มต้น

วิธีที่ 1: ตั้งค่าคอนฟิก และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ GPS

ขั้นตอนเบื้องต้น

ก่อนที่คุณเริ่มวิธีการนี้ เชื่อมต่ออุปกรณ์ GPS โดยตรงกับพอร์ต USB ใช้สายเคเบิล USB (สายเคเบิลยาว) ไม่ใช้ฮับ USB ใด ๆ อุปกรณ์ต้องเชื่อมโดยตรงต่อไปยังคอมพิวเตอร์ ดังที่แสดงในภาพต่อไปนี้

Pharos iGPS 500

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
Pharos


Navation GPS 168

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
Navation


บาง Pharos iGPS อุปกรณ์ 500 รวมอุปกรณ์สีดำ หรือที่คุณสามารถใช้การได้โดยตรงเพื่อแนบอุปกรณ์ GPS ของคุณกับพอร์ต USB อย่างไรก็ตาม คุณต้องเปิดทั้งสองข้างของอุปกรณ์เพื่อดูทั้งตัวเชื่อมต่อ GPS และตัวเชื่อมต่อ USB

ตัวเชื่อมต่อก่อน

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ตัวเชื่อมต่อก่อน


ตัวเชื่อมต่อหลังจาก

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ตัวเชื่อมต่อหลังจาก

ขั้นตอนหลัก

ติดตั้งถนน และเดินทางไปทำ หรือ MapPoint ก่อนที่คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ GPS คอมพิวเตอร์ของคุณ การกำหนดค่าอุปกรณ์ GPS ของคุณอย่างถูกต้อง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ทำตามคำแนะนำที่กำหนดไว้กับถนน และ การเดินหรือ กับ MapPoint ติดตั้งโปรแกรม เชื่อมต่อ GPS ก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรม
 2. เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่
 3. สายอุปกรณ์ GPS เข้ากับพอร์ต USB ของคุณ คอมพิวเตอร์
  หมายเหตุ เชื่อมต่ออุปกรณ์ GPS โดยตรงกับคอมพิวเตอร์ของคุณตามที่แสดงในรูปภาพ ใช้สายเคเบิล USB หรือฮับ USB
 4. ไฟบนอุปกรณ์ GPS illuminates เพื่อบ่งชี้ว่า อุปกรณ์เชื่อมต่ออย่างถูกต้อง บน Pharos iGPS 500 คุณควรเห็นไฟสีน้ำเงิน บน Navation GPS 168 ควร illuminate โลโก้ "Microsoft"

  Pharos แสดงแสงสีน้ำเงิน (ด้านล่างของอุปกรณ์) เมื่อเชื่อมต่อ

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  Pharos แสง


  Navation แสดงโลโก้ Microsoft ยังสว่างในสีขาวเมื่อเชื่อมต่อ

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  Navation แสง
 5. ถ้ามีการเชื่อมต่อแสง illuminate พยายามที่จะใช้กับพอร์ต USB อื่นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยทั่วไป พอร์ตที่จะอยู่บนด้านหลังของการทำงานของคอมพิวเตอร์ดีที่สุด

  ถ้าแสงกล่าวยังคง illuminate ไปที่วิธีที่ 7

  ถ้าแสง illuminate ไปที่ขั้นตอนที่ 6
 6. เริ่มต้นถนน และเดินทางไปทำ หรือ MapPoint
 7. ในการ เครื่องมือ เมนู การชี้ไปที่GPSแล้ว คลิก การตั้งค่าคอนฟิก GPS ตัวรับสัญญาณ.
 8. ในการ พอร์ตที่มีอยู่ แสดงรายการ ทั้งหมด พอร์ต com ที่พร้อมใช้งานอยู่ คลิก การสแกน. มีอุปกรณ์ GPS แสดงรายการอยู่ในนั้น พอร์ตที่มีอยู่ รายการเป็น การสื่อสาร พอร์ต (COM xx) - พบอุปกรณ์ GPS ของ Microsoft.
 9. ในการ GPS บานหน้าต่าง คลิก แทร็ก ตำแหน่ง.
อุปกรณ์ GPS เริ่มต้น ถ้าไม่มีอุปกรณ์ GPS ตรวจพบ ไปอยู่กับวิธีที่ 2

วิธีที่ 2: ตรวจสอบว่า อุปกรณ์ GPS รับสัญญาณที่ชัดเจน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตัวรับ GPS ของคุณเปิดอยู่ ที่มีการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ และมีการใช้เวลาสักครู่ ตัวรับ GPS มากต้องดำเนินการค้นการเริ่มต้น ซึ่งจะระบุสัญญาณผ่านดาวเทียม และเริ่มการทำงานจะได้รับข้อมูล การค้นหานี้สามารถกำหนดให้ถึง 14 นาที

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างตัวรับ GPS ของคุณและท้องฟ้า ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณอยู่ภายในอาคาร ล้อมรอบ ด้วยอาคารสูง หรือ ในแบบ ลทัน ตัวรับ GPS ของคุณอาจไม่สามารถรับสัญญาณที่ชัดเจน เนื่องจากตัวรับ GPS ที่จำเป็นต้องมีสัญญาณจากน้อยสาม satellites, obstruction บางส่วนแม้แต่สามารถป้องกันผู้รับจากการทำงานอย่างถูกต้อง

ถ้าคุณสามารถรับสัญญาณที่ชัดเจน แต่ไม่มีอุปกรณ์ GPS ตรวจพบ ไปอยู่กับวิธีที่ 3

วิธีที่ 3: ตรวจสอบความขัดแย้งของอุปกรณ์

อุปกรณ์อื่น ๆ ที่กำลังทำงานในระบบอาจขัดแย้งกับอุปกรณ์ GPS เหล่านี้รวมถึง Bluetooth อุปกรณ์ อุปกรณ์ hotsync อุปกรณ์ HID และ aircards แบบไร้สาย คุณอาจเห็นไอคอนของโปรแกรมเหล่านี้ในพื้นที่แจ้งเตือนทางด้านขวาของแถบงาน โดยปกติคุณจะคลิกขวาไอคอนเพื่อเป็นการชั่วคราวปิดใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ ถ้าคุณไม่สามารถปิดใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ ไปที่วิธีที่ 4

วิธีที่ 4: ดำเนินการเริ่มต้นระบบใหม่ทั้งหมด

 1. คลิก เริ่มการทำงานชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมดคลิกขวา เริ่มต้นระบบแล้ว คลิก สำรวจ.
 2. ตรวจสอบโฟลเดอร์เริ่มต้นสำหรับโปรแกรมต่าง ๆ เช่นตัว จัดการ HotSync, Bluetooth หรือ Emulator พอร์ตอนุกรม DeLorme
 3. ขวาคลิ_อินสแตนซ์ทั้งหมดของโปรแกรม และจากนั้น เลือก ลบ.
 4. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ และพยายามกำหนดค่าอุปกรณ์ GPS
หมายเหตุ การลบทางลัดไปยังโปรแกรมเหล่านี้เอาไอคอนออก นอกจากนี้จะไม่ลบโปรแกรม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเริ่มต้นระบบแบบสะอาด ใน Windows XP หรือ ใน Windows Vista คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
331796วิธีการทำคลีนบูตขั้นตอนการตรวจสอบว่า โปรแกรมแบ็คกราวน์ขัดแย้งกับเกมหรือโปรแกรมที่คุณใช้อยู่ในขณะนี้
ถ้าไม่มีอุปกรณ์ GPS ตรวจพบการเริ่มใหม่ทั้งหมด ไปอยู่กับวิธีที่ 5

วิธีที่ 5: ตรวจสอบว่า มีการติดตั้งไดรเวอร์ GPS อย่างถูกต้อง

คุณสามารถใช้ตัวจัดการอุปกรณ์ให้ตรวจสอบว่า มีการติดตั้งไดรเวอร์ GPS อย่างถูกต้องเมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ปิดถนน และเดินทางไปทำ หรือ MapPoint
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เชื่อมต่ออุปกรณ์ GPS ตามที่รูปภาพในวิธีที่ 1
 3. เปิดตัวจัดการอุปกรณ์

  เมื่อต้องเปิดตัวจัดการอุปกรณ์ใน Windows XP และรุ่นก่อนหน้านี้ คลิก เริ่มการทำงานคลิก เรียกใช้, ชนิด devmgmt.mscแล้ว คลิก ตกลง.

  เมื่อต้องเปิดตัวจัดการอุปกรณ์ใน Windows Vista คลิก เริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่ม'เริ่ม'
  แล้ว พิมพ์ devmgmt.msc ในการ เริ่มการค้นหา กล่อง
 4. ในรายการ ขยาย พอร์ต (COM & LPT) ใน ตัวจัดการอุปกรณ์.

  ถ้าคุณมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Pharos คุณควรดู Microsoft USB พอร์ต GPS. ถ้าคุณมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Navation คุณควรดู u blox 5 GPS และตัวรับสัญญาณ Galileo. รูปภาพต่อไปนี้แสดงอุปกรณ์ทั้งสองเชื่อมต่อสำหรับการสาธิต

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  รายการพอร์ต


  หมายเหตุ อย่าปิดตัวจัดการอุปกรณ์ได้เนื่องจากคุณอาจต้องติดตั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
ถ้าไม่ได้แสดงรายการตัวจัดการอุปกรณ์ พอร์ต GPS ของ Microsoft หรือ u blox 5 GPS และตัวรับสัญญาณ Galileoไดรเวอร์ GPS อาจสูญหายไป หรือมีการติดตั้งอย่างไม่ถูกต้อง มีเครื่องหมายอัศเจรีย์สีเหลืองหรือเครื่องหมายคำถามถัดจาก อุปกรณ์อื่น ๆ กับตัวควบคุมพอร์ตอนุกรมพอร์ต USB นอกจากนี้ บ่งชี้ว่า โปรแกรมควบคุมที่ไม่ได้ติดตั้ง คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมควบคุม โดยใช้ดิสก์ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ หรือดาวน์โหลดแฟ้มจากเว็บไซต์ของผู้ผลิต

โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์จากผลิตภัณฑ์แผ่นดิสก์การติดตั้งใหม่

เมื่อต้องการติดตั้งไดรเวอร์ GPS โดยใช้ดิสก์ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. แทรกถนน และเดินทางไปทำ หรือดีวี ดี MapPoint ในไดรฟ์ดีวีดี หากคุณได้รับพร้อมท์การติดตั้งโปรแกรม หรือ หากโปรแกรมเริ่มต้น ปิดหน้าต่างทั้งหมด เริ่มต้นถนน และเดินทางไปทำ หรือ MapPoint
 2. ถ้าอุปกรณ์ติดตั้งไม่ถูกต้อง จะปรากฏในตัวจัดการอุปกรณ์ภายใต้ อื่น ๆ.
 3. ขยาย อื่น ๆ.
 4. ภายใต้การ COM หรือ LPT ส่วน คลิกขวาชื่อของอุปกรณ์ที่มีเครื่องหมายสีเหลือง
 5. เลือก ปรับปรุงโปรแกรมควบคุม หรือ การปรับปรุงซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุม.
  • ใน Windows XP เลือก ไม่ใช่ ใช่ครั้งนี้คลิก ถัดไปคลิก การติดตั้งจากรายชื่อหรือตำแหน่งที่ตั้งเฉพาะ (ขั้นสูง)แล้ว คลิก ถัดไป.
  • ในระบบปฏิบัติการรุ่นที่ใหม่กว่า เช่น Windows Vista เลือก เรียกดูซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉันแล้ว คลิก ถัดไป.
 6. คลิก เรียกดูและเรียกดูโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  <DVD_ROM>: > \GPSDRVRS</DVD_ROM>
 7. ภายใต้ พอร์ต (Com & LPT)คลิกขวาอุปกรณ์ USB ที่คุณกำลังติดตั้ง คลิก ปรับปรุงโปรแกรมควบคุม.
 8. คลิก เรียกดูซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุมบนคอมพิวเตอร์ของคุณจากนั้น เรียกดูไปยังโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  <D></D>: \GPSDrvrs
  หมายเหตุ ในเส้นทางนี้ <D></D> คืออักษรชื่อไดรฟ์สำหรับไดรฟ์ดีวีดีของคุณ
 9. ตรวจสอบด้านหลังของอุปกรณ์ GPS ของคุณ แล้ว ทำดังนี้:
  • ถ้าคุณกำลังใช้อุปกรณ์ Pharos คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ Pharos ขยายโฟลเดอร์แบบ 32 บิตหรือ 64 บิตตามความเหมาะสมสำหรับฮาร์ดแวร์ของคุณ (เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เป็นแบบ 32 บิต), และจากนั้น คลิก ตกลง.
  • ถ้าคุณกำลังใช้อุปกรณ์ Navation คลิก Navation โฟลเดอร์ และคลิก ตกลง.
 10. คลิก ถัดไป.

การติดตั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์จากเว็บไซต์ของผู้ผลิต

เมื่อต้องการติดตั้งไดรเวอร์ GPS จากเว็บไซต์ของผู้ผลิต ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ GPS
 2. คลิก Windows เชื่อมโยงบนเว็บเพจที่เหมาะสมเพื่อดาวน์โหลดไดรเวอร์ GPS:
 3. บันทึกแฟ้มไปยังเดสก์ท็อป และเรียกใช้จากเดสก์ท็อป
 4. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 5. เชื่อมต่ออุปกรณ์ GPS โดยไม่ต้องเริ่มต้นการเดิน & ถนนหรือ MapPoint ถ้ามีการติดตั้งไดรเวอร์ GPS คุณควรเห็นข้อความในพื้นที่แจ้งเตือนต่อไปนี้:
  ฮาร์ดแวร์ใหม่ถูกติดตั้ง & พร้อมใช้งานแล้ว
 6. เริ่มต้นถนน และเดินทางไปทำ หรือ MapPoint

การตั้งค่าคอนฟิก GPS หลังจากการติดตั้ง

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมควบคุมใหม่ GPS ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อกำหนดค่า GPS ในผลิตภัณฑ์:
 1. ในการ เครื่องมือ เมนู การชี้ไปที่GPSแล้ว คลิก การตั้งค่าคอนฟิก GPS ตัวรับสัญญาณ.
 2. ในการ พอร์ตที่มีอยู่ แสดงรายการ ทั้งหมด พอร์ต COM ที่พร้อมใช้งานอยู่ คลิก การสแกน.
  หมายเหตุ มีอุปกรณ์ GPS แสดงรายการอยู่ในนั้น พอร์ตที่มีอยู่ รายการเป็น การสื่อสาร พอร์ต (COM xx) - พบอุปกรณ์ GPS ของ Microsoft.
 3. ในบานหน้าต่าง GPS แทร็ก ตำแหน่ง.
อุปกรณ์ GPS เริ่มทำการเตรียมใช้งาน ถ้าไม่มีอุปกรณ์ GPS ตรวจพบ ไปอยู่กับวิธีที่ 6

วิธีที่ 6: ปรับการตั้งค่าพอร์ต GPS

 1. ปิดถนนและเดินทางไปทำ
 2. ตรวจสอบว่า ได้เชื่อมต่อสายเคเบิล GPS ผู้รับ และ ไปยังคอมพิวเตอร์
 3. เปิดตัวจัดการอุปกรณ์

  เมื่อต้องเปิดตัวจัดการอุปกรณ์ใน Windows Vista คลิก เริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่ม'เริ่ม'
  แล้ว พิมพ์ devmgmt.msc ในการ เริ่มการค้นหา กล่อง

  เมื่อต้องเปิดตัวจัดการอุปกรณ์ใน Windows XP และรุ่นก่อนหน้านี้ คลิก เริ่มการทำงานคลิก เรียกใช้, ชนิด devmgmt.mscแล้ว คลิก ตกลง.
 4. ในรายการในตัวจัดการอุปกรณ์ ขยาย พอร์ต (COM & LPT).
 5. คลิกขวา Microsoft USB พอร์ต GPSแล้ว คลิก คุณสมบัติ.
 6. ในการ การตั้งค่าพอร์ต แท็บ คลิก 4800 ในการ บิตต่อวินาที รายการ
 7. คลิก ขั้นสูง.
 8. ที่ด้านล่างของหน้าต่าง ในการ หมายเลขพอร์ตของธุรกรรม กล่อง เลือกพอร์ตใด 8 หรือพอร์ต 9.
 9. คลิก ตกลง สองครั้ง
 10. ปิดหน้าต่างทั้งหมด และเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่
ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น ลองพอร์ตอื่น การทำเช่นนี้ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 9 ของวิธีนี้ แล้ว เลือกพอร์ต 12.

ถ้าไม่มีอุปกรณ์ GPS ตรวจพบ ไปให้ใช้วิธีที่ 7

วิธีที่ 7: พยายามที่เชื่อมต่อ GPS ของคุณกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

ถ้าเป็นไปได้ พยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ GPS คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่ใช้ถนน และเดินทางไปทำ หรือ MapPoint ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณอยู่ ความพยายามที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ GPS ของคุณกับคอมพิวเตอร์แบบพกพา ติดตั้งถนน และ การเดิน หรือ MapPoint และอุปกรณ์ GPS บนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป ถ้าไม่ได้รับอุปกรณ์ GPS ตรวจพบบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น คุณอาจมีฮาร์ดแวร์ที่ชำรุด ตัวอย่าง สายเคเบิลสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าวอาจชำรุด และอาจจะต้อง แทน

หากอุปกรณ์ 500 iGPS Pharos ชำรุด ติดต่อ Pharos จะได้รับอุปกรณ์ทดแทนที่ 1-888-742-7678 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส่งการร้องขอการสนับสนุน Pharos, Pharos เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://pharos.custhelp.com
หมายเหตุ Pharos เป็นบริษัทของบริษัทอื่นที่มีกระบวนการและขั้นตอนสำหรับการแทนอุปกรณ์ของตนเอง Pharos อาจจำเป็นต้องพิสูจน์ของต้นฉบับใบสั่งซื้อเพื่อทดแทนการประมวลผล

ถ้าอุปกรณ์ Navation GPS-168 ทำงานบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ติดต่อบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เมื่อต้องการทำเช่นนี้ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/select/default.aspx?target=assistance&c1=507&
Microsoft ให้ข้อมูลที่ติดต่อของบริษัทอื่นเพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิค ข้อมูลการติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อของบริษัทอื่น

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ผลิตขึ้น โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน โดยนัย หรือ อื่นใดเกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 894511 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 พฤษภาคม 2555 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Autoroute 2007
 • Microsoft MapPoint 2009 North America
 • Microsoft MapPoint 2009 North America with GPS Locator
 • Microsoft MapPoint 2006 Standard Edition
 • Microsoft Streets & Trips 2009
 • Microsoft Streets & Trips 2009 with GPS Locator
 • Microsoft Streets & Trips 2008
 • Microsoft Streets & Trips 2008 Real Time
 • Microsoft Streets & Trips 2008 with GPS Locator
 • Microsoft Streets & Trips 2007
 • Microsoft Streets & Trips 2007 with GPS Locator
 • Microsoft Streets & Trips 2006
 • Microsoft Streets & Trips 2005 Standard Edition
 • Microsoft Streets & Trips 2011 GPS Locator
 • Microsoft Streets & Trips 2010 GPS Locator
Keywords: 
dftsdahomeportal kbtshoot kbprb kbmt KB894511 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:894511

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com