פתירת התנהגות לא צפויה של מקשי הפונקציות (F1 - F12) או מקשים מיוחדים אחרים

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 894513 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

מאפייני הבעיה

בעת הקשה על מקש פונקציה בלוח מקשים של Microsoft, מקש הפונקציה לא פועל כצפוי. לחלופין, מקשים מסוימים לא פועלים כאשר אתה מקיש עליהם. מקשים אלה עשויים לכלול את המקשים הבאים:
 • המקש NUM LOCK
 • המקש INSERT
 • המקש PRINT SCREEN
 • המקש SCROLL LOCK
 • המקש BREAK
 • מקשי הפונקציות F1 עד F12

סיבה

אופן פעולה זה עלול להתרחש אם לוח המקשים מצויד במקש דו-מצבי F LOCK, והמקש F LOCK הופעל.

בהתאם לדגם לוח המקשים, המקשים הבאים עשויים להיות מקשי פונקציות חלופיים:
 • NUM LOCK
 • INSERT
 • PRINT SCREEN
 • SCROLL LOCK
 • BREAK
 • מקשי הפונקציות F1 עד F12
המקש F LOCK משנה את מקשי הפונקציות החלופיים. מקש פונקציה חלופי הוא מקש עם שתי פקודות אפשריות בהתאם למצב של המקש הדו-מצבי F LOCK.

דרכים לעקיפת הבעיה

כדי לעקוף אופן פעולה זה, הקש על המקש F LOCK. המקש F LOCK מחליף בין הפקודות הסטנדרטיות של מקש הפונקציה ובין הפקודה המשופרת בלוח המקשים של Microsoft.

מידע נוסף

מקשי פקודה חלופיים מעניקים ללוח המקשים פונקציונליות נוספת על ידי אספקת שני מצבי פקודה לשורה הראשונה של מקשי F LOCK הסטנדרטיים.

המקש F LOCK ומקשי הפקודות החלופיים זמינים בדגמים מסוימים בלבד של לוחות מקשים, וסוגי הפקודות החלופיות הזמינים משתנים בהתאם לדגם של לוח המקשים.

מקש F LOCK מחליף בין הפקודות הסטנדדרטיות המסומנות בחזית המקשים, כגון F1 או INSERT, ובן הפקודות החלופיות שעשויות להיות מסומנות או לא על המקשים. כאשר הנורה של מקש F LOCK דולקת, המקש F LOCK פועל ומקשים אלה יבצעו את הפקודות הסטנדרטיות. כאשר נורה של F LOCK כבויה, הפקודות החלופיות מופעלות. ניתן לבחור את המצב שבו אתה מעדיף לעבוד, או שניתן להפעיל ולכבות את המקש F LOCK כדי לגשת לפקודות שבהן אתה משתמש בתדירות הגבוהה ביותר.

למקשי הפונקציות F1 עד F12 יש פקודות חלופיות מיוחדות. מקשים אלה נקראים מקשי פונקציות משופרים. מקשי פונקציות משופרים מעניקים גישה מהירה לפקודות בשימוש נפוץ שיכולות להגביר את הפרודוקטיביות שלך. פקודות אלה מודפסות בדרך כלל מעל המקשים או עליהם.

הטבלה הבא מפרטת את הקצאות ברירת המחדל של מקשי הפונקציות המשופרים שזמינות בלוחות המקשים של Microsoft. עם זאת, תוכל להקצות מחדש רבים מהמקשים באמצעות התוכנה Microsoft IntelliType Pro ללוח המקשים. לוחות מקשים שונים במקשים הנוספים הכלולים בהם. לדוגמה, חלק מלוחות המקשים מספקים מקשים לדברים שונים כגון מחשבון, בקרת עוצמת קול, דף הבית באינטרנט, דף חיפוש באינטרנט, דואר וכדומה.

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
מקש פונקציה משופרמה הוא עושה
סגורF6: סגירת המסמך או הקובץ שבחלון הפעיל.
העברF8: העברת הדואר האלקטרוני שבחלון הפעיל.
נעילת פונקציות (F LOCK)החלפה בין הפקודות הסטנדרטיות של מקשי הפונקציות (נורת F LOCK דולקת) ובין הפקודות המשופרות בלוח המקשים של Microsoft (נורת F LOCK כבויה). השאר אותו פועל או כבוי, או החלף בין המצבים להגברת הפונקציונליות של המקשים.
עזרהF1: פתיחת מערכת העזרה עבור החלון הפעיל.
חדשF4: יצירת מסמך חדש בתוכניות שתומכות בפקודה זו.
דף הבית של Officeהפעלת דפדפן האינטרנט ומעבר לאתר האינטרנט של Microsoft Office. (פקודה זו אינה זמינה בכל לוחות המקשים.)
פתחF5: פתיחת מסמך בתוכניות שתומכות בפקודה זו.
הדפסF12: הדפסת הקובץ שבחלון הפעיל.
בצע שובF3: ביטול פעולת הביטול הקודמת.
מענהF7: מענה לדואר האלקטרוני שבחלון הפעיל.
שמירהF11: שמירת הקובץ שבחלון הפעיל.
שלחF9: שליחת הדואר האלקטרוני שבחלון הפעיל.
איותF10: הפעלת התוכנית לבדיקת האיות במסמך הפעיל, אם תוכנית המסמך כוללת תכונה זו.
חלונית משימותהצגה או הסתרה של חלונית המשימות של Office שהוצגה קודם לכן. (פקודה זו אינה זמינה בכל לוחות המקשים.)
בטלF2: ביטול הפעולה הקודמת.

כדי להוריד את התוכנה העדכנית ביותר עבור לוח המקשים, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/hardware/downloads/default.mspx
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 894513 - Last Review: יום חמישי 31 מאי 2012 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Internet Keyboard Pro
 • Microsoft MultiMedia Keyboard
 • Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000
 • Microsoft Natural Keyboard Elite
 • Microsoft Natural MultiMedia Keyboard
 • Microsoft Reclusa
 • Microsoft Sidewinder X6 Keyboard
 • Microsoft Basic Keyboard
 • Microsoft Wired Keyboard 200
 • Microsoft Wired Keyboard 600
 • Microsoft Wired Keyboard 500
 • Microsoft Wireless Keyboard 3000
 • Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000
 • Bluetooth Mobile Keyboard 6000
 • Microsoft Wired Desktop 600
 • Microsoft Wireless Desktop 3000
 • Microsoft Wireless Laser Desktop 5000
 • Microsoft Wireless Entertainment Desktop 7000
 • Microsoft IntelliType Pro 7.0
 • Microsoft IntelliPoint 6.1
 • Microsoft IntelliType Pro 6.0
 • Microsoft IntelliType Pro 6.1
 • Microsoft IntelliPoint 6.0
מילות מפתח 
dftsdahomeportal kbtshoot KB894513

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com