คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ชื่อแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่ระบุยาวเกินไป" เมื่อคุณสร้างโฟลเดอร์ใหม่หรือเอกสารใหม่ในไลบรารีเอกสาร SharePoint Portal Server หรือ ใน Windows SharePoint Services

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 894630 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

คุณพบว่า มีขีดจำกัดของความยาวของชื่อโฟลเดอร์และชื่อแฟ้มใน url เมื่อคุณดำเนินการใด ๆ หนึ่งสิ่งต่อไปนี้ ใน Microsoft Office SharePoint Server 2007 ใน Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 หรือ ใน Microsoft Windows SharePoint Services:
 • สร้างโฟลเดอร์ใหม่ในไลบรารีของเอกสาร
 • สร้างเอกสารใหม่ในไลบรารีของเอกสาร หรือบันทึกเอกสารมีอยู่ในไลบรารีของเอกสาร โดยใช้ชื่อใหม่สำหรับเอกสาร
 • การอัปโหลดเอกสารไปยังไลบรารีของเอกสาร
ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณพยายามที่จะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ในไลบรารีของเอกสาร และโฟลเดอร์ที่มีชื่อยาวมาก คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ชื่อแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่ระบุยาวเกินไป เส้นทาง URL สำหรับแฟ้มและโฟลเดอร์ทั้งหมดต้องเป็น 260 อักขระ หรือน้อยกว่า (และไม่เกิน 128 อักขระสำหรับแฟ้มเดียวหรือชื่อโฟลเดอร์ใน URL) กรุณาพิมพ์ชื่อแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่สั้นลง

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นถ้าจำนวนของอักขระใน URL เกินจำนวนสูงสุดของอักขระที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับ url ใน SharePoint Server 2007 ใน SharePoint Portal Server 2003 และ Windows SharePoint Services

เมื่อต้องการกำหนดความยาวของ URL, SharePoint Server 2007, SharePoint Portal Server 2003 และ Windows SharePoint Services แปลงสายอักขระใน URL เพื่อสากลชุดอักขระชุด (UCS) รูปแบบ 16 รูปแบบแปลง (UTF 16) และจากนั้นนับจำนวนของอักขระ 16 บิตในสายอักขระ ไม่สนับสนุนการ URL ที่ประกอบด้วยมากกว่า 260 อักขระ นอกจากนี้ URL ที่ประกอบด้วยอย่างน้อยหนึ่งคอมโพเนนต์ต่อไปนี้ไม่สนับสนุน:
 • ชื่อของโฟลเดอร์ที่มีอักขระ UCS 2 มากกว่า 256
 • ชื่อแฟ้มที่มีการเกิน 128 อักขระ

การแก้ไข

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ชื่อ ของโฟลเดอร์ และแฟ้มที่ไม่เกินความยาวสูงสุดที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับ url ใน SharePoint Server 2007 ใน SharePoint Portal Server 2003 และ Windows SharePoint Services

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดของอักขระสำหรับผู้ใช้ระบุพารามิเตอร์ใน SharePoint Portal Server 2003 ให้ดูหัวข้อ "ข้อจำกัดของอักขระ" ในส่วน "อ้างอิง" ของการรายการแนะนำของ Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 ของผู้ดูแลระบบ. กระบวนการรายการแนะนำของ Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 ของผู้ดูแลระบบ(ของผู้ดูแล Help.chm) อยู่ในโฟลเดอร์'เอกสาร'ในโฟลเดอร์รากของซี SharePoint Portal Server 2003 ดี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับชื่อแฟ้มและโฟลเดอร์ที่มีความยาว และ เกี่ยวกับอักขระ ในชื่อไฟล์ ชื่อโฟลเดอร์ และ url ใน Windows SharePoint Services ให้ดูหัวข้อ "การปรับรุ่นข้อควรพิจารณา" ในส่วน "การวางแผน" ของการรายการแนะนำของ Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 ของผู้ดูแลระบบ. การขอรับการรายการแนะนำของ Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 ของผู้ดูแลระบบแวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=a637eff6-8224-4b19-a6a4-3e33fa13d230 & displaylang =สั้น

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 894630 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007
 • Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003
 • Microsoft Windows SharePoint Services
 • Microsoft Office SharePoint Online
 • Microsoft SharePoint Foundation 2010
 • Microsoft SharePoint Server 2010
Keywords: 
kbsavefile kbopenfile kbtshoot kbmt KB894630 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:894630

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com